De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theorie, operationaliseren en onderzoeksopzet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theorie, operationaliseren en onderzoeksopzet"— Transcript van de presentatie:

1 Theorie, operationaliseren en onderzoeksopzet
Leerkring Publiek Management Albert Meijer Utrecht School of Governance Bijeenkomst 2: 22 februari 2013

2 Opbouw Terugblik Theoretisch kader Gebruik van literatuur
Operationaliseren Betrouwbaarheid en validiteit Onderzoeksopzet

3 Terugblik Diabolo Inleiding - relevantie Probleemstelling (AB)
Uitwerking van concepten

4

5 Elementen van een theoretisch kader
Assumpties Concepten Model Hypothesen

6 Operationaliseren Definiëren Uiting in de dagelijkse praktijk
Bepaling van de waarden Operationaliseren: vooraf of categoriseren achteraf

7 Voorbeeld 1 Vereniging Vrijheid Meningsuiting Persoonsbescherming
Carrièrekansen Democratisch gehalte Gelijkheid Inkomen Gelijke behandeling Solidariteit Bereidheid tot delen Verdediging gemeenschappelijke belangen

8 Voorbeeld 2 Wat betekent voor de hiërarchie en formalisatie van ambtelijke organisaties? Hiërarchie Formalisatie

9 Formalisatie Scheiding tussen werk en privé Stijl van de communicatie
Aantallen berichten Opgave van aantallen interne privé en zakelijke berichten (aantal per week) Opgave van aantallen externe privé en zakelijke berichten (aantal per week) Aantallen verweven berichten (aantallen + toelichting) Tijdsbesteding Raadplegen van privé postbus tijdens werktijd (aantal keer per dag + toelichting) Raadplegen van zakelijke postbus in privé tijd ( aantal keer per dag + toelichting) Stijl van de communicatie Aanhef (zakelijk versus informeel, voorbeelden) Contextinformatie (Veel – weinig + toelichting) Schrijfstijl (los versus zakelijk, voorbeelden) Omgang met collega’s Ruimte voor persoonlijke en relationele aspecten Communiceren van gevoelens (subjectieve maat + toelichting) contact met bevriende collega’s (subjectieve maat + toelichting) Aandacht voor objectivering van werkafspraken Gebruik voor het vastleggen van afspraken (subjectieve maat + toelichting) Indicatie van taakgerichtheid van de communicatie (subjectieve maat + toelichting)

10 Opdracht Bespreek in groepen van drie de operationalisatie van een eigen kernconcept.

11 Betrouwbaarheid en validiteit
Nauwkeurigheid Consistentie Validiteit Interne validiteit Externe validiteit

12 VRAAG Wat zijn hier bedreigingen voor? Betrouwbaarheid
Interne validiteit Externe validiteit

13

14 Strategieen Vooraf: keuzen gericht op maximale betrouwbaarheid en validiteit Vooraf: reflecteren op gevolgen van keuzen Achteraf: reflecteren op gevolgen van verloop van het onderzoek SPECIAAL PUNT: Contactpersoon

15 Opdracht Bespreek in groepen van drie wat de bedreigingen zijn voor de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek en hoe je hiermee kunt omgaan.

16 Methodologie is voor de dommen!

17 Onderzoeksopzet Strategie Methode Techniek Triangulatie

18 VB: Europaproof? VRAAG: In hoeverre draagt deelname in een intergemeentelijk samenwerkingsverband bij aan het ‘Europaproof’ worden van gemeenten? Op welke manieren nemen gemeenten deel aan het samenwerkingsverband van de Stadsregio Arnhem Nijmegen? In welke mate zijn de gemeenten in dit samenwerkingsverband Europaproof? Is er een verband tussen de mate van deelname aan het samenwerkingsverband en de mate van Europaproofheid?

19 Onderzoeksopzet Document-analyse Gemeenten Stadsregio Enquêtes
Interviews Interview Deelvraag 1 (Samen-werking) X Deelvraag 2 (Europaproof) Deelvraag 3 (Relatie)

20 Voorbeeld: Co-creatie
VRAAG: Hoe kunnen overheden het Internet gebruiken om via co-creatie met digitale gemeenschappen de participatie in verschillende fasen van beleid te vergroten? Agendavorming. Hoe kunnen overheden het Internet gebruiken om via co-creatie met digitale gemeenschappen de participatie in de agendavorming te vergroten? Beleidsontwikkeling. Hoe kunnen overheden het Internet gebruiken om via co-creatie met digitale gemeenschappen de participatie in de beleidsontwikkeling te vergroten? Dienstverlening. Hoe kunnen overheden het Internet gebruiken om via co-creatie met digitale gemeenschappen de participatie in de dienstverlening te vergroten? Handhaving en toezicht. Hoe kunnen overheden het Internet gebruiken om via co-creatie met digitale gemeenschappen de participatie in handhaving en toezicht te vergroten?

21 Onderzoeksopzet Casus Spiegelcasus Agendavorming Uruzgan Abu Ghraib
Beleidsontwikkeling Maastricht Smallingerland Dienstverlening Forum Werk.nl WAO Cafe Blikopwerk Wajong Gaos Storyteller Handhaving en toezicht Politioeonderzoeken Burgernet Youtube Opsporing verzocht Overvaller gezocht

22 Methoden Selecteren Meten Analyseren

23 Opdracht Bespreek in groepen van drie de opzet van je onderzoek. Wat is het geheel aan methoden? Hoe levert dit geheel een antwoord op je empirische deelvragen?

24 Volgende week Inzoomen op verschillende onderzoeksmethoden.
Bespreken van de relatie met de opdrachtgever.


Download ppt "Theorie, operationaliseren en onderzoeksopzet"

Verwante presentaties


Ads door Google