De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding, probleemstelling en theoretisch kader Leerkring Publiek Management Albert Meijer Utrecht School of Governance Bijeenkomst 1: 15 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding, probleemstelling en theoretisch kader Leerkring Publiek Management Albert Meijer Utrecht School of Governance Bijeenkomst 1: 15 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding, probleemstelling en theoretisch kader Leerkring Publiek Management Albert Meijer Utrecht School of Governance Bijeenkomst 1: 15 februari 2013

2 Indeling 1.Opening: casus 2.Diabolo 3.Bestuurskundig onderzoek (gastspreker) 4.Inleiding van een onderzoek 5.Probleemstelling 6.Theoretisch kader 7.Toelichting van het scriptietraject 8.Toelichten van het programma 9.Afsluiting: volgende week

3 Casus: Sociale Media en de Politie

4 Probleemstellingen Noordegraaf (2000)  What do public managers do? » How do public managers allocate attention amidst ambiguity? » What ambiguities do public managers face?

5 Probleemstellingen De Graaf (2007) In hoeverre leidt interactief beleid tot draagvlak bij interactieve projecten in de gemeente Utrecht? Dit onderzoek wil een bijdrage leveren aan de empirische kennis over interactief beleid en draagvlak en op basis hiervan bijdragen aan discussies hierover.

6 Probleemstellingen De Vries (2001)  Hoe werken beleidsevaluatie en – advisering en de uitkomsten daarvan door in beleid, en op welke wijze kan deze doorwerking worden verklaard?

7 Probleemstellingen Verbart (2004)  Welke patronen doen zich voor in de ontwikkeling van inrichtingsvoorstellen en in het verwerven van de middelen om die voorstellen te realiseren, en wat kunnen we hieruit leren over management gericht op ruimtelijke kwaliteit?

8 Probleemstellingen Meijer (2002)  In welke mate en op welke wijze beïnvloedt het gebruikt van ICTs geheugensystemen van overheidsorganisaties en daarmee feitenonderzoek door parlementaire en juridische controleurs?

9 Soorten probleemstellingen Exploratie Descriptie Verklaring Toetsing

10 Probleemstelling Moors & Meijer (2009) How can new modes of governing pharmacovigilance strengthen the innovativeness of the pharmaceutical innovation system?

11 Probleemstelling Meijer & Thaens (2009): Do government organizations align their operational Web 2.0 strategies with their organizational strategic orientations?

12 Soorten probleemstellingen Diagnose Ontwerp Evaluatie

13 Soorten van kennis Beschrijvende kennis Verklarende kennis Voorspellende kennis Evaluatieve kennis Prescriptieve kennis

14 Toetsingscriteria –Wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant –Eenduidig en goed afgebakend –Gericht op het verkrijgen van een bepaald soort antwoord –Gekoppeld aan theorie en/of methodologie –Intern logisch en consistent

15 Toets je eigen probleemstelling Wat voor soort probleemstelling heb je zelf geformuleerd? Waar past deze in de indelingen? Kan je vraagstelling beter?

16 Elementen van een theoretisch kader Assumpties Concepten Model Hypothesen

17 Uitwerking van een concept AmbtenaarRijk Gemeente ProvincieControle Uitvoering OntwikkelingWerkgelegen- heid Onderwijs MilieuGeluidshinder Gevaarlijke stoffen Ruimtelijke ordening

18 Voorbeeld: de doorzichtige overheid In welke mate en op welke wijze beïnvloedt het gebruik van ICTs geheugensystemen van overheidsorganisaties en daarmee feitenonderzoek door parlementaire en juridische controleurs? 1.Welke ICT-applicaties worden gebruikt door overheidsorganisaties en met welke intenties worden deze ICT-applicaties gemanaged? 2.Op welke manier functioneren geheugensystemen van overheidsorganisaties en op welke manier verschillen digitale geheugensystemen van papieren geheugensystemen? 3.Hoe beïnvloedt het gebruik van ICTs door overheidsorganisaties het functioneren van geheugensystemen? 4.Op welke manieren voeren controleurs parlementair en juridisch feitenonderzoek uit en op welke wijze en in welke mate verschilt feitenonderzoek op basis van digitale gegevens van feitenonderzoek op basis van papieren gegevens? 5.Op welke wijze beïnvloeden de veranderingen van geheugensystemen van overheidsorganisaties (door gebruik van ICTs) parlementair en juridisch feitenonderzoek?

19 Opbouw van het theoretisch kader Parlementaire en juridische controle (deelvraag 4) Geheugensystemen van de overheid (deelvragen 2 en 4) ICT-applicatie en ICT-management (deelvragen 1 en 3)

20 Parlementaire en juridische controle o Parlementaire controle  Wat is parlementaire controle?  Welke rol speelt dit in ons bestuurssysteem?  Welk debat speelt er?  Keuze voor parlement en rekenkamer  Wat is bekend over de invloed van ICTs? o Juridische controle  Wat is juridische controle?  Welke rol speelt dit in ons bestuurssysteem?  Welk debat speelt er?  Keuze voor bestuursrechter en ombudsman  Wat is bekend over de invloed van ICTs? o Hoe kan controle worden beschreven  Cijfers  Typen  Fasen  Keuze voor de inlichtingenfase: feitenonderzoek o Feitenonderzoek  Reconstructie van feiten: kwaliteit en volledigheid  Oriëntatie van de controleur: object, normen en rol

21 Opbrengsten Keuze voor soorten parlementaire en juridische controle (i.e. inperking) Positionering van feitenonderzoek in breder proces van controle Conceptualisering van feitenonderzoek Verwachtingen over invloed van ICTs op parlementaire en juridische controle Bijstelling van model (oriëntatie van controleur als intermediërende variabele)

22 Literatuur Hoe vind je relevante literatuur? Hoe ga je hiermee om?


Download ppt "Inleiding, probleemstelling en theoretisch kader Leerkring Publiek Management Albert Meijer Utrecht School of Governance Bijeenkomst 1: 15 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google