De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Getting Things Done Bedrijfsvoering in publieke organisaties Albert Meijer en Martijn Ridderbos College 1: 15 september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Getting Things Done Bedrijfsvoering in publieke organisaties Albert Meijer en Martijn Ridderbos College 1: 15 september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Getting Things Done Bedrijfsvoering in publieke organisaties Albert Meijer en Martijn Ridderbos College 1: 15 september 2011

2 Programma van de ochtend Start en voorstellen Mindmap Casus Slachtofferhulp Context: plaatsen van bedrijfsvoering –NPM (Osborne & Gaebler) –Audit explosion (Power) –NL-situatie: VBTB Toelichting op de cursus Voorbereiding op de casus

3 Context: Crisis Jaren 80

4 New Public Management

5 Lumpsum financiering van scholen

6 VRAAG In hoeverre kan de publieke sector leren van het bedrijfsleven?

7 Principes van de ondernemende overheid Catalytic Government (steering rather than rowing) Community-owned Government (empowering rather than serving) Competitive Government (injecting competition into service delivery) Mission-driven Government (transforming rule-driven organizations) Results-oriented Government (funding outcomes, not inputs) Customer-driven Government (needs of customers, not bureaucracy) Enterprising Government (earning rather than spending) Anticipatory Government (prevention rather than cure) Decentralized Government (from hierarchy to participation/teamwork) Market-oriented Government (leveraging change trough the market)

8 VRAAG Waarom zijn publieke organisaties zo inefficiënt?

9 VRAAG Wat zijn de risico’s van NPM?

10 NPM in de geschiedenis Tot jaren 80: bureaucratisch model. Burger passief. Van eind jaren 80: NPM. Burger als klant. Jaren 90: New Public Services. Burger is een citoyen. Vanaf 00: Coproduction. Burger is een participant.

11 Nuance ‘There is a vast continuum between bureaucratic behavior and entrepreneurial behavior, and government can surely shift its position on that spectrum.’

12 Audit Society Eerst: auditors lage status Nu: in de top van de organisatie Opkomst van een controle-industrie

13 Vraag Waarom hebben controllers tegenwoordig zo’n belangrijke rol in organisaties?

14 Controle als ideologie Resultaten moeten worden behaald; Om dit te controleren moeten resultaten worden gemeten; Vervolgens moet worden gecontroleerd of de controle goed plaatsvindt.

15 VB: financiering van scholen Scholen moeten doen aan risicomanagement Onderwijsinspectie ziet hierop toe Scholen moeten intern toezicht organiseren Onderwijsinspectie ziet hierop toe Reden voor controles: misstanden bij enkele scholen

16 Vraag In welke mate kan controle bijdragen aan vertrouwen? Of ondermijnt controle juist het vertrouwen?

17 Vraag In welke mate geeft een controle goed zicht op wat er echt gebeurt?

18 Spanning tussen controle en professionals

19 VBTB

20 Uitgangspunten Verbinden van beleid, budget en prestaties Om betere beslissingen te nemen (ex ante) En beter verantwoording af te leggen (ex post)

21 InputThroughputOutputOutcome Doeltreffendheid van beleid Doelmatigheid van de bedrijfsvoering Doelmatigheid van beleid Zuinigheid

22 Basisvragen Ex anteEx post Doelstellingen1. Wat willen we bereiken? 1. Hebben we dit bereikt? Instrumenten2. Welke stappen zetten we om dit te bereiken? 2. Hebben we gedaan wat we zouden moeten doen om dit te bereiken? Kosten3. Wat moet dit kosten? 3. Heeft het gekost wat we dachten?

23 VB: Toerisme

24 Nu VBTB is genormaliseerd Maar: discussie blijven…

25 Reele benadering Speel en reflecteer. In de publieke sector moet je het spel van bedrijfsvoering kunnen spelen en hier op kunnen reflecteren. Wees niet naief of cynisch. Als je het spel niet kunt of wilt spelen ben je naïef, als je hierop niet reflecteert word je cynisch. Ken de spelregels. Om het spel te kunnen spelen moet je weten volgens welke (formele en informele) spelregels de andere actoren zich gedragen. Plaats het spel in context. Wat is de rol van de politieke omgeving? Wat is de geschiedenis van het spel? Houd in de gaten waar het om gaat. Waarom ben je arts of rechter of ambtenaar? Zingeving vormt de basis voor reflectie op het spel.

26 Deelopdracht 1: Jaarplan Kies het jaarplan van een organisatie. Analyseer het jaarplan aan de hand van –Verantwoordelijken –Beïnvloedbaarheid –Strategie –Concreetheid Schrijf hierover een kort verslag.


Download ppt "Getting Things Done Bedrijfsvoering in publieke organisaties Albert Meijer en Martijn Ridderbos College 1: 15 september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google