De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketensamenwerking rondom de Utrechtse prostitutiesector

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketensamenwerking rondom de Utrechtse prostitutiesector"— Transcript van de presentatie:

1 Ketensamenwerking rondom de Utrechtse prostitutiesector
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Ketensamenwerking rondom de Utrechtse prostitutiesector Gastcollege 23 maart 2012

2 Even voorstellen Ingrid van Amelsfort Coördinator tippelzone Utrecht
Medewerker prostitutiebeleid, losse projecten zoals registratie raamprostituees

3 Wat gaan we doen vandaag?
1. Prostitutie in Utrecht 2. Ketensamenwerking tippel- en raamprostitutie 3. Rollen en bevoegdheden 4. Vinger aan de Pols overleggen nader bekeken 5. We zijn allemaal mensen

4 Prostitutie in Utrecht
Tippelzone De Baan sinds 1986, max. 150 personen Raamprostitutie Zandpad en Hardebollenstraat, circa 320 vrouwen per dag werkzaam op beide locaties Vijf seksinrichtingen Escort, thuiswerk, jongensprostitutie etc.: onbekend

5 De Baan Voor 1986 overlast van tippelaarsters, o.a. Moreelsepark en Van Asch van Wijckkade Daarom b&w 1986: tippelzone op ventweg parallel aan de Europalaan. De Baan. Kenmerken: huiskamer, afwerkplekken, wijkagenten met als speciaal taakonderdeel handhaving tippelzone Alleen hier tippelen tussen en 2.00 uur, sinds 2005 alleen met een vergunning.

6 Ketensamenwerking De Baan
Van niks naar bijna alles Voor 1986 bestond straatprostitutie officieel niet. Aanpak viel onder politie en gemeente, dienst openbare orde en veiligheid (OOV). ‘Opjagen en boetes geven’ : ketensamenwerking tussen politie en hulpverlening van de huiskamer op De Baan, losse contacten met verslavingszorg en hostels 2005-heden: met vergunningstelsel ook GG&GD erbij. Opzet Vinger aan de Pols overleg, georganiseerd vanuit de GG&GD, op basis van vergunningverlenende rol.

7 Ketensamenwerking Zandpad
Evaluatie prostitutiebeleid 2008: VAP De Baan functioneert uitstekend, advies om rondom raamprostitutie zo’n zelfde soort overleg op te zetten Ketensamenwerking bevorderen, aanpak mensenhandel versterken : gemeente werkt adviezen evaluatie uit, bespreekt de kwestie met partners. Aanvang VAP Zandpad. 2011: intensivering VAP Zandpad vanwege invoering registratie raamprostituees

8 Rol gemeente bij prostitutie-overleg:
Partijen om de tafel brengen Faciliteren van overleg Voorzitterschap ‘leveren’ Agenda, notulering Overzicht houden op gemaakte afspraken, mede toezien op naleving van afspraken Zorgen voor opschaling als dat nodig is (bijv. signalen vertalen in advies of actie binnen de gemeente)

9 Vrijwilligheid en de gevolgen
Gemeente heeft geen autoriteit. Overleg is vrijwillig. Noodzaak voor ‘gemeenschapsopbouw’: Ketenpartners verleiden tot deelname Waarde van overleg duidelijk maken Bemiddelen, ‘stroop smeren’ Gezamenlijk doel helder krijgen en bevestigen Zoeken naar verbindende elementen tussen zeer verschillende organisaties

10 Stappen voor ketensamenwerking
‘Waartoe zijn wij op aarde’ vraag Krachtenveld analyse. Wie zitten er aan tafel, wat willen ze, welke belangen spelen mee Observeren en luisteren Overleg analyseren en bijsturen. Hoe is de sfeer, waar hebben deelnemers behoefte aan, welke wensen uiten ze, wat roept irritatie op en waarom? Bijsturen, reageren Protocol opstellen om afspraken formeel vast te leggen Onderlinge contacten en samenwerking stimuleren

11 Functie VAP De Baan Signaalfunctie - inzicht krijgen in trends, ontwikkelingen, gaat het nog goed in het gebied en met individuele prostituees Onderlinge informatie uitwisseling, afspraken maken Casusoverleg, opschalen naar zorgoverleg Schakelkast. Vanuit VAP opstarten van projecten, nieuw beleid ontwikkelen of laten ontwikkelen, opschaling en agendafunctie. VAP De Baan heeft werkafspraken vastgelegd in een protocol.

12 Betrokkenen bij VAP De Baan
GG&GD Utrecht, beleid en soa aids medewerkers OOV Artsen Centrum Maliebaan Wijkagenten De Baan Stichting Tussenvoorziening Uitstapprogramma Medewerkers huiskamer Incidenteel bij een prostituee betrokken personen uit andere organisaties.

13 Functie VAP Zandpad Overlap met VAP De Baan:
Signaalfunctie - inzicht krijgen in trends, ontwikkelingen Onderlinge informatie uitwisseling, afspraken maken Schakelkast – agenda vorming, opschalen, etc. Verschillend van De Baan: Zwaardere nadruk op handhaving, regels vanuit de overheid, belasting aspecten Mensenhandel Nauwelijks aandacht voor individuele prostituees

14 Betrokkenen VAP Zandpad
Bij VAP Zandpad betrokken partijen: Unit mensenhandel (politie) Wijkagenten Zandpad (politie) Belastingdienst Huiskamer Zandpad (hulpverlening) Uitstapprogramma (hulpverlening) OOV (gemeente Utrecht) GG&GD (gemeente Utrecht)

15 Kenmerken VAP De Baan Onderling vertrouwen. Mensen kennen elkaar persoonlijk, werken vaak al langere tijd samen Informele werksfeer. Mensen hebben elkaars mobiele nummer en weten elkaar te vinden Min of meer gelijksoortige belangen. Het ‘moet’ goed gaan met de vrouwen, rust in het gebied bewaren, tippelzone optimaal laten functioneren.

16 Kenmerken VAP Zandpad Nieuw overleg, ketenpartners kennen elkaar nog niet zo goed Verschillende belangen, waarbij organisaties niet even makkelijk over de schutting kijken Zorg om vertrouwelijkheid, gevoeligheid van informatie VAP Zandpad werkt aan een protocol om vast te leggen hoe we samenwerken (taak GG&GD, input van ketenpartners, gezamenlijk overleg over concept)

17 Bronnen van spanning Cultuurverschillen tussen organisaties
Belangenverschillen tussen organisaties Structuur van gemeentelijke organisaties, als ambtenaar opereren in politieke structuur - Risico dat organisaties op hun eigen eiland gaan zitten in woelige tijden (bezuinigingen, reorganisaties)

18 Gemeenschapsopbouw Hoe deze spanningen te weerstaan? Luisteren
Gerichte vragen stellen Blik in de keuken geven Uitwisselen ‘ wat heb jij nodig om je werk goed te doen’ Kijken naar wat wel kan Expliciet benoemen van successen en resultaten, dat wat wel werkt Draagvlak creëren (protocol als hulpmiddel)

19 Eigen ervaringen Ken uzelf! (Valkuilen, allergieën, waar ben je zelf gevoelig voor) Bewaken van vorm van neutraliteit Oog houden voor rollen en posities, die indien nodig expliciet benoemen, observaties teruggeven, klopt dat De groep verantwoordelijkheid geven – je hoeft de kar niet in je uppie te trekken, zou dat wel zo zijn dan bespreekbaar maken Uiteindelijk gaat het om mensen……

20 Of mail: i.van.amelsfort@utrecht.nl
Dank voor uw aandacht. VRAGEN? Of mail:


Download ppt "Ketensamenwerking rondom de Utrechtse prostitutiesector"

Verwante presentaties


Ads door Google