De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monique Ramioul - HIVA PASO in internationaal perspectief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monique Ramioul - HIVA PASO in internationaal perspectief."— Transcript van de presentatie:

1 Monique Ramioul - HIVA PASO in internationaal perspectief

2 PASO geëvalueerd vanuit bevindingen STILE STILE: Statistics and Indicators on the Labour market in the e-Economy ICT and Organisation Surveys: IAB, OSA, Dep. Sociologie, HIVA

3 Projectplan STILE WP4 onderzoek  Geactualiseerde inventaris (Panel) surveys  Methodologische Benchmark  Benchmarking van ICT thema’s,  Ad Hoc module  Digitale toolkit en survey/vragen database  Studie van behoeften van stakeholders  Actieplan voor meer convergentie internationale panels

4 1. Achtergronden van organisatiepanels Vooral in geïndustrialiseerde OESO landen; onderontwikkeld vgl met HH, AKT, economische data,… Beleidsaandacht voor én geloof in belang van : Link tussen organisatiegedrag en arbeidsmarktproblemen (mesolevel) Data op microniveau van de vraagzijde (niet alleen macro- economische) Systematisch collectie longitudinale/ panel data Wetenschappelijk geloof in de meerwaarde en survival Socio-economische context Bvb. omvang en belang van de informele sector

5 1. Achtergronden van organisatiepanels Algemeen: 3 niveaus van ontwikkeling van organisatie- en arbeidsmarkdata in regio’s/naties: 1. Geaggregeerde macro-economische data/ administratieve-fiscale data/ censi 2. Meer verfijnde bedrijfsstatistieken/ additionele data over beroepsbevolking 3. Linken van databases/ administratieve data aanvullen met gerichte surveys VESTIGINGS-SURVEY ALS HOEKSTEEN

6 1. Achtergronden bij PASO Aanvullende rol micro-data vraagzijde Link tussen organisatiegedrag en arbeidsmarktproblemen: ja Data op microniveau van de vraagzijde : ja Systematisch longitudinaal/ panel collectie van data: ja Wetenschappelijk geloof : ja Overbevraging tegengaan belangrijke inspanningen gedaan, IN UITBOUW Linken andere databases: IN UITBOUW administratieve aanvullen met gerichte surveys: IN UITBOUW

7 1. PASO : van eng naar breed KULeuven (3 groepen), Universiteit Antwerpen, Idea Consult Integratie met PSIC-STOOI Samenwerking andere onderzoeksgroepen: via modules, data-sharing Samenwerking stakeholders: APS, KvK, AEW Internationale samenwerking: IAB – OSA (STILE), European Foundation,

8 1. Output 2000-2004 21 onderzoeksrapporten 5 benchmarks – 10 flitsen Website en databeheerwebsite 2 “events” + valorisatie in studiedagen edm Input beleidsdata Supplementaire taken databeheer Ong. 16 samenwerkingsafspraken

9 2. STILE - Interesse van (Europese) stakeholders  concrete noodzaak voor microdata vraagzijde vanuit snelle arbeidsmarktontwikkelingen  Rapporteren grotere en intensievere nood ifv beleidsinput  op Europees vlak oiv belang van dit niveau

10 2. STILE - Interesse van (Europese) stakeholders  Beleid: linken van data (macro – micro, bedrijf – individu…); evaluatie instrumentarium  WG: “ bedrijf is waar werk ontstaat ”. Vooral comparatieve en longitudinale data over ‘belemmeringen’, performantie, skills gaps  Vakbonden: idem over arbeidsvoorwaarden, LLL, lonen,…

11 2. STILE - Interesse van sociale partners Vakbonden en Werkgeversorganisaties  Initieel wantrouwen  Veschillende belangen: ‘business conditions’ versus ‘working conditions’  Maar gedeelde behoeften  Basisdata gelijk  Verschillen opvangen: niet in design maar in analyses en valorisatie

12 3. STILE - Streven naar Europese convergentie  Officiële establishment census/survey?  OF  Bestaande initiatieven ondersteunen en uitbouwen  STILE eerste aanzet

13 3. STILE - Convergentieproblemen bij Europese panels  grote variëteit in design, concepten etc.  Gebrek aan europese coördinatie impliceert onzekerheid en ‘conjunctuurafhankelijkheid’  traag proces van structurele veranderingen op de arbeidsmarkten nochtans gelijklopend  Dit vereist structurele investering, funding, in Longitudinaal onderzoek: ifv toekomst In flexibele instrumenten (nieuwe thema’s!) Ifv veranderingen in economie en arbeidsmarkt Op wetenschappelijk gelegitimeerde wijze

14 3. STILE - Convergentieproblemen bij Europese panels samenhang intergratie - continuiteit  Continuiteit betekent financiering  Integratie betekent samenwerking en uitwisseling  Integratie betekent een plaats in algemeen statistiekbeleid Overbevraging vermijden maar uiteenlopende belangen/beleidsniveau’s verzoenen  meer standaardisatie van de inspanningen: gelijkaardige thema’s en modules Uitbouw “panel survey support group”?


Download ppt "Monique Ramioul - HIVA PASO in internationaal perspectief."

Verwante presentaties


Ads door Google