De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platformdag 16 mei 2013 Bernadette Donders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platformdag 16 mei 2013 Bernadette Donders."— Transcript van de presentatie:

1 Platformdag 16 mei 2013 Bernadette Donders

2 Van A naar B en verder……….
Aanloop Opstelling, Vaststelling en Voortgang van dat zorgprofiel 

3 Aanloop m.b.t. draagvlak Begeleidingsstructuur is gedocumenteerd en
gepresenteerd aan middenmanagement. begin 2011 Regisseurs loopbaanbegeleiding en leerlingen zorg, in gesprek over zorgprofiel en verzuimaanpak eind 2011

4 Aanzet tot een zorgprofiel voor De Leijgraaf
intake intakeplus Deze deelnemers kunnen we succesvol naar een kwalificatie brengen… Alle deelnemers waar vanuit intake geen bijzonderheden zijn Alle deelnemers met bijzonderheden vanuit intake die geen extra coach-tijd vragen. Denk aan: dyslexie-verklaring lichte achterstand taal of rekenen Alle deelnemers waar tijdens intakeplus of tijdens opleiding enkelvoudige lichte leer- of sociaal-emotionele problemen worden vastgesteld óf vragen rond beroeps/studie-keuze Alle LGF-geindiceerde cluster 1, 2 en 3 deelnemers Alle LGF-geïndiceerde cluster 4 deelnemers Alle deelnemers zonder LGF met zwaardere leer- en/of sociaal-emotionele problematiek mits… Voldoen aan plaatsingscriteria van de gekozen opleiding Voorgaande + Bereidheid van deelnemer om extra lessen te volgen (buiten lestijd) Voorgaande + Bereidheid van deelnemer om extra gesprekken te voeren (buiten lestijd) Ambulante begeleiding geregeld Benodigde ketenpartners rol nemen en school/bpv-nabij willen/kunnen begeleiden Financiering geregeld via Plusvoorziening of anders begeleiding die we als school bieden… SLB-coach: gemiddeld 15 min per week SLB-coach (15 min p/w) Dyslexie-faciliteiten Centrum Taal en Rekenen -SLB-coach (tot 30 min p/w) Korte traject van gesprekken (max 5) en tests door SCO-b of SMW Individuele ondersteuning voor max 13 wkn door SCO-O -SLB-coach (tot beschikbaar LGF-budget), zo mogelijk met ervaring met doelgroep - -SLB-coach, zo mogelijk met ervaring met doelgroep er zijn grenzen… - Verzuim > … Verzuim > … Taal of rekenen < 1F School- en groepspopulatie moet afspiegeling van regionale samenleving blijven We zijn school voor NO-Brabant We zijn school voor NO-Brabant Veiligheid School- en groepspopulatie moet regionale afspiegeling van samenleving blijven ZAT is betrokken

5 Aanzet tot een zorgprofiel voor De Leijgraaf
intake intakeplus Deze deelnemers kunnen we succesvol naar een kwalificatie brengen… Alle deelnemers waar vanuit intake geen bijzonderheden zijn Alle deelnemers met bijzonderheden vanuit intake die geen extra coach-tijd vragen. Denk aan: dyslexie-verklaring lichte achterstand taal of rekenen Alle deelnemers waar tijdens intakeplus of tijdens opleiding enkelvoudige lichte leer- of sociaal-emotionele problemen worden vastgesteld óf vragen rond beroeps/studie-keuze Alle LGF-geindiceerde cluster 1, 2 en 3 deelnemers Alle LGF-geïndiceerde cluster 4 deelnemers Alle deelnemers zonder LGF met zwaardere leer- en/of sociaal-emotionele problematiek mits… begeleiding die we als school bieden… er zijn grenzen… ZAT is betrokken

6 Zorgprofiel (4) Werkbijeenkomsten Deelnemerbegeleiding

7 Opbrengst van deze bijeenkomsten: Belangrijk:
Zorg voor (bij)scholing coach Zorg voor scholing team Controle door management Zorg dat processen helder zijn voor iedereen Maak regio-afspraken over aanname Zorg voor afstemming VMBO-MBO-HBO Maak afspraken met toeleverende scholen; ‘hun zorgplicht’ Warme overdracht & privacy Dossiervorming/goede dossieropbouw Let op verschil tussen chronische en tijdelijke beperkingen/problemen Concrete tips: Start met Nul-meting zorgniveau team/teamleden Vaak nieuwe collega’s - opnemen in inwerkprogramma O.O.K. aanpassen op eventuele zorgvraag toekomst ‘Gewicht’ hangen aan deelnemer bij klas-samenstelling (vergelijk basisonderwijs) Er moet een bindend studieadvies komen Screenings/plaatsingscriteria gerelateerd aan beroep opstellen Vraag aan allen: Je bent nu een aantal weken bezig. Je werkt al een periode met je collega’s en (coach-) leerlingen. Noteer voor jezelf bij welke leerlingen je vragen hebt in de zin dat je merkt dat er belemmeringen zijn in hun opleidings-, ontwikkelingstraject. Hou vraag vast. Komen we later op terug.

8 Opmerkingen over de voorwaarden: “mits”
Opmerkingen over: “de grenzen”: Maximale instroommogelijkheid: einddatum! Veiligheid binnen teams (zie ook protocollen op intranet) Er zijn geen harde grenzen Opleiding stopt als leerling niet voldoet aan basiseisen + competenties Niet voldoen aan eisen/afronden leereenheden Kennis en vaardigheden Taal/rekennivo Begeleidingsintensiteit moet niet het aanbod docent/coach overschrijden Grens is: geen 1 op 1 begeleiding Soms wil je iemand wel kans geven, maar wel na bijvoorbeeld 1 jaar (op basis van nivo, voortgang) grens kunnen stellen Deelnemer moet er soms zelf achter komen dat opleiding niet haalbaar is, met deskundige begeleiding Grenzen vaststellen samen met deskundigen Opmerkingen over de leerlingen in de categoriën

9 Vervolg werkbijeenkomsten:
MT streeft naar vaststellen Zorgprofiel in februari 2012 Daartoe moeten opmerkingen uit werkbijeenkomsten worden verwerkt in een Advies voor een Zorgprofiel. Ook input van vergelijkbare ontwikkelingen/documenten elders in het land wordt meegenomen in het advies.

10 Steekproef Casusonderzoek Aanloop
Intake en plaatsing gevolgd van ll met zorgvraag Veranderingen in trajecten Diploma behaald Casusonderzoek Light Medium Large LGF

11 Schrijven Lezen en aanvullen Opstelling Duo: Collega O&O - Schrijfster
Met de opbrengsten van werkbijeenkomsten Landelijke ontwikkelingen Lezen en aanvullen 3 mogelijke zorgprofielen Grenzen zorggebied

12

13 Basiszorg – medium zorgprofiel
Vaststelling Basiszorg – medium zorgprofiel 500 leerlingen die extra zorgnodig hebben: 1e t/m 4e lijns voorzieningen Grenzen zorggebied Regio-criteria Cognitie Gedrag Beroepsspecifieke kenmerken Team, opleidingskenmerken Algemene randvoorwaarden

14 Hoofdstuk 4 beleidscyclus
Vaststelling OR Geldstromen Ontwikkelingen bij de afdelingen Samenwerking met Gemeenten Hoofdstuk 4 beleidscyclus De organisatie is belegd Financiële jaarverslag Na vaststelling volgt publicatie. Februari 2013

15 Organisatie, processen en instrumenten
Voortgang Organisatie, processen en instrumenten Intern personeel en externe (zorg) medewerkers Communicatie Financiering kwaliteitszorg

16 Vraag aan allen: Je bent nu een aantal weken bezig. Je werkt al een periode met je collega’s en (coach-) leerlingen. Noteer voor jezelf bij welke leerlingen je vragen hebt in de zin dat je merkt dat er belemmeringen zijn in hun opleidings-, ontwikkelingstraject. Hou vraag vast. Komen we later op terug.

17 Vraag aan allen: Je bent nu een aantal weken bezig. Je werkt al een periode met je collega’s en (coach-) leerlingen. Noteer voor jezelf bij welke leerlingen je vragen hebt in de zin dat je merkt dat er belemmeringen zijn in hun opleidings-, ontwikkelingstraject. Hou vraag vast. Komen we later op terug.

18

19

20 Begonnen met gesprek Kwaliteitszorg

21 Voortgang Kwaliteitszorg medewerker (medestander in bewaking)
BPO, functioneringsgesprekken Informeren van regisseurs, portefeuillehouders en directeuren. Effectieve Instroom Directeuren afdelingen en portefeuillehouders (mei/juni 2013) Samenhang DVO Nieuw registratiesysteem Pilot MenO groep


Download ppt "Platformdag 16 mei 2013 Bernadette Donders."

Verwante presentaties


Ads door Google