De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met verandering in dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met verandering in dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met verandering in dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM

2 Opzet Inleiding ‘Omgaan met verandering in dorpen’ (45 minuten) Korte documentaire film: ‘Nisse, een dorp in verandering’ (20 minuten) Pauze (15 minuten) De dorpen van uw gemeenten in een paar kengetallen (15 minuten) Discussie aan de hand van stellingen over omgaan met veranderingen in dorpen (40 minuten) Afronding (15 minuten) Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013

3 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Verandering en Onzekerheid Geert Mak (1996): “hoe langer ik in het dorp verbleef, des te meer besefte ik dat het eigenlijk allemaal nog moest beginnen. Alleen: niemand wist wát moest beginnen, en waarheen het ging” Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013

4 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid en Sociale Vitaliteit Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 BewonersOmgeving Leefbaarheid: oordeel van bewoners over hun omgeving (wordt de omgeving door bewoners als passend ervaren) Sociale vitaliteit: inspanningen en initiatieven van bewoners gericht op hun omgeving Traditionele sociale vitaliteit: meedoen en/of trekker zijn Vernieuwende sociale vitaliteit: Openstaan voor en een bijdrage leveren aan verandering

5 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Sociale infrastructuur van dorpen Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 Voorzieningen Verenigingen Activiteiten

6 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Het gezin Thissen Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 Jan Nel Ben Frans HenThei Marie Gerrit Piet

7 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Ontwikkelingsgebieden Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013

8 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 Veranderingen in dorpen Het Autonome dorp: Bloei van het autonome dorp tijdens de Wederopbouw: 1950-1970 Nieuwe welvaart bleef in het dorp Het autonome dorp als ‘machtig beeld’ Opkomst van het Woondorp vanaf 1970: Verplaatste consumptie (automobiliteit) Schaalvergroting: in het sociale en economische domein Toegenomen belang van de woning zelf

9 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Autochtone of autonome dorp Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ (leefpaden) Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ (dagpaden) Traditioneel referentiekader: machtig beeld Woondorp Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp Opkomend referentiekader Dorpen (en hun bewoners) in verandering Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013

10 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het autonome dorp Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 Relatie wordt steeds losser: 1.Schaalvergroting van veel voorzieningen is autonoom 2.Gedrag van bewoners regionaliseert Relatie wordt steeds losser: 1.Schaalvergroting van veel voorzieningen is autonoom 2.Gedrag van bewoners regionaliseert Bewoners baseren hun oordeel in toenemende mate op de kwaliteit van de lokale woonfunctie Aantal inwoners neemtvooral af door kleinerehuishoudens

11 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 Leefbaarheid in het woondorp 11 Sociale infrastructuurvan het dorp is hetresultaat van de leefbaarheid van hetdorp Krimp heeft pas effect als de woonfunctie wordt aangetast Dorpen ontwikkeleneen eigen profiel enzijn meer of mindersuccesvol

12 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013

13 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Visie autonome dorp: verlies Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 Ontwikkeling inwonertal: Absolute afname (44) Relatieve afname (20) Relatieve toename (28) Ontwikkeling aantal voorzieningen: Afname (42) Gelijk gebleven (13) Toename (4)

14 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Visie woondorp: verandering Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 Woonkwaliteit: Stagnerend (32) Dynamisch (27) Gemeenschapsinitia- tieven: Afgenomen (1) Gelijk gebleven (38) Toename (20)

15 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Sociale vitaliteit in dorpen Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 Kortenaken-kern Relegem Berg + - - + Autonoom dorp Succesvol woondorp Minder succesvol woondorp

16 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Wat is nodig voor een leefbaar en sociaal vitaal dorp? 1.Kwaliteit van de woonfunctie (woning en directe woonomgeving) 2.Ontmoetingsplekken die zich kenmerken door ‘openheid’ naar alle bewoners 3.Sociaal kapitaal: bewoners met grote sociale netwerken die kunnen binden maar ook bruggen kunnen en willen bouwen 4.Actieve oriëntatie van bewoners op de veranderende identiteit van hun dorp: “vertellen van verhalen” Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013

17 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Actuele veranderingen in dorpen Bevolkingsverandering: vergrijzing is belangrijker dan bevolkingsdaling Verdere schaalvergroting en lokaal verlies van functies (maar ook winst!) : sluiten van dorpsschool, herijking van het accommodatiebeleid Europeanisering en globalisering: andere betekenis van Europese binnengrenzen: arbeidsmigratie Decentralisatie: steeds hogere verwachtingen van lokale overheid en de burger Politieke vragen: Moet de overheid een leefbare omgeving voor iedere dorpsbewoner in elk dorp garanderen? Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013

18 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM De positie van de gemeente Lokale hefbomen: wonen (recreatie), zorg en welzijn Slingerbewegingen in bestuur en beleid: – Centralisatie – Decentralisatie – Efficiency – Rechtvaardigheid De rol van de gemeente: – Verschil maken: Het ene dorp is het andere niet Succesvolle en kwetsbare bewoners – Communicatie en Lef Gevaar van ‘achteruitkijkspiegel’ politiek De wet van Roosevelt Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013

19 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Nisse, een dorp in verandering Omgaan met verandering in dorpen - Gemeenten Horst a/d Maas en Venray - 15 oktober 2013 1955 1979 2012


Download ppt "Omgaan met verandering in dorpen Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM."

Verwante presentaties


Ads door Google