De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De geschiedenis van dorpen: omgaan met verandering Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De geschiedenis van dorpen: omgaan met verandering Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN."— Transcript van de presentatie:

1 De geschiedenis van dorpen: omgaan met verandering Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM

2 De geschiedenis van dorpen = de persoonlijke verhalen van dorpsbewoners over omgaan met verandering De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

3 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid en Sociale Vitaliteit Leefbaarheid: oordeel van bewoners over hun omgeving (wordt de omgeving door bewoners als passend ervaren) Sociale vitaliteit: inspanningen en initiatieven van bewoners gericht op hun omgeving Traditionele sociale vitaliteit: meedoen en/of trekker zijn Vernieuwende sociale vitaliteit: Openstaan voor en een bijdrage leveren aan verandering De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 BewonersOmgeving

4 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Verandering en Onzekerheid Geert Mak (1996): “hoe langer ik in het dorp verbleef, des te meer besefte ik dat het eigenlijk allemaal nog moest beginnen. Alleen: niemand wist wát moest beginnen, en waarheen het ging” De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

5 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Sociale infrastructuur van dorpen De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 Voorzieningen Verenigingen Activiteiten

6 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM De ‘kleine keuterij’ van Jacobus Thissen en Anna Gertruda Jansen De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

7 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Jacobus Thissen: machinist NBDS De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

8 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Het gezin Thissen De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 Jan Nel Ben Frans HenThei Marie Gerrit Piet

9 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Woningen broers Thissen na WO II De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 Frans Gerrit Jan Ben De boerderij: Hen Piet

10 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Evacuatie, Schade en Wederopbouw De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

11 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Evacuatie, Schade en Wederopbouw De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

12 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Evacuatie, Schade en Wederopbouw De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

13 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Ontwikkelingsgebieden De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

14 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Ontwikkelingsgebieden Werkloosheid en armoede Economische overbevolking van het platteland Nederlandse werkgelegenheid: van ‘handel en landbouw’ naar ‘handel en industrie’ Weerstand tegen pendel, migratie en emigratie Sociale achterstand Sociaal zwakke milieus: grensmilieus met smokkel, en door omgeving geaccepteerde ‘handigheid’ Autochtoon karakter: Dorpscentrisme en Rivaliteit tussen dorpen De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

15 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Groei De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 Bron: Wim Derks, Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid

16 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Groei De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 Bron: CBS, KcBB ; Wim Derks, Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid Materiële welvaart: Bruto Binnenlands Product per inwoner, Nederland, 1948-2011 (1948=100)

17 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Frans Thissen sr. (1911-1980) De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 Vanaf 15 september 1945: werkzaam bij de Schade Enquête Commissie, als enquêteur Vanaf 1 oktober 1947: idem als controleur Vanaf 1 maart 1948: werkzaam bij de Directe Belastingen als buitengewoon kommies 1949: Overgeplaatst naar Heemstede

18 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 Veranderingen in dorpen Het Autonome dorp: Bloei van het autonome dorp tijdens de Wederopbouw: 1950-1970 Nieuwe welvaart bleef in het dorp Het autonome dorp als ‘machtig beeld’ Opkomst van het Woondorp vanaf 1970: Verplaatste consumptie (automobiliteit) Schaalvergroting: in het sociale en economische domein Toegenomen belang van de woning zelf

19 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Autochtone of autonome dorp Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ (leefpaden) Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ (dagpaden) Traditioneel referentiekader: machtig beeld Woondorp Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp Opkomend referentiekader Dorpen (en hun bewoners) in verandering De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

20 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het autonome dorp De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 20

21 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Leefbaarheid in het woondorp De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013 21

22 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Actuele veranderingen in dorpen Bevolkingsverandering: vergrijzing is belangrijker dan bevolkingsdaling Verdere schaalvergroting en lokaal verlies (maar ook winst!) van functies: sluiten van dorpsschool Politieke vragen: Moet de overheid een leefbare omgeving voor iedere bewoner van dorpen aan de rand van Nederland garanderen? Europeanisering en globalisering: andere betekenis van Europese binnengrenzen: arbeidsmigratie Decentralisatie: steeds hogere verwachtingen van lokale overheid en de burger De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

23 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Wat is nodig voor een leefbaar en sociaal vitaal dorp? 1.Kwaliteit van de woonfunctie (woning en directe woonomgeving) 2.Ontmoetingsplekken die zich kenmerken door ‘openheid’ naar alle bewoners 3.Sociaal kapitaal: bewoners met grote sociale netwerken die kunnen binden maar ook bruggen kunnen en willen bouwen 4.Actieve oriëntatie van bewoners op de veranderende identiteit van hun dorp: “vertellen van verhalen” De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

24 U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM Peter Thissen (geboren in Amsterdam 4 juni 1974, opgegroeid in Haarlem) Opleiding: Boskoop (MBO), Delft (propedeuse HBO), Maastricht (Master Economie, International Business) Werk: Intervet (Boxmeer; Larnaca (Cyprus)); Nutreco (Boxmeer) Wonen: Nijmegen, Limassol (Cyprus), Utrecht De geschiedenis van dorpen - Ottersum - 12 september 2013

25 De geschiedenis van dorpen: omgaan met verandering Frans Thissen Department of Geography, Planning and International Development Studies U NIVERSITEIT VAN A MSTERDAM


Download ppt "De geschiedenis van dorpen: omgaan met verandering Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies U NIVERSITEIT VAN."

Verwante presentaties


Ads door Google