De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."— Transcript van de presentatie:

1 Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

2 Opzet Krimp: het gaat vooral om bevolkingsverandering en verplaatsing Verplaatsing:  Migratie van ouderen  Migratie van jongeren Verandering:  Leefbaarheid en Sociale Vitaliteit  Van autonoom dorp naar woondorp  Voorzieningen: voorwaarde of resultaat?  Succesvolle en minder succesvolle woondorpen  Voorwaarden voor leefbaarheid en vitaliteit  Mythes en Perspectieven Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? 2

3 Krimp: Verwoesting en Verlies Japan, tsunamiDetroit, verlies van banen GM 3Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

4 Krimp: Verandering en Verplaatsing Groene Hart, bevolkingsveranderingWesthoek, jongerenmigratie 4Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

5 Krimp Verwoesting, Verlies, Verplaatsing, Verandering Verplaatsing: De migratie van jongeren en ouderen Verandering:  Tweede demografische transitie: Vergrijzing en ontgroening  Meer alleenstaanden  Meer ‘anderen’ Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? 5

6 Bevolkingsdaling in Drenthe: vooral op het platteland en met grote lokale verschillen Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? 6 0% -10% -15% 7% -28% -22% -24% -23%25% -17% -18% 20%

7 Binnenlandse migratie 50 - 65 jaar (2000-2006) 7Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

8 Welbevinden ouderen in Drenthe 8Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

9 Sociale steunnetwerken van ouderen Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? 9 Onderzoek Oostelijk Gelderland UvA

10 De groeiende betekenis van opleidingsmigratie Ontwikkeling aantal inwoners 2008-2025 Aandeel hoger opgeleiden 10Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

11 Where you belong Where you belong, it's not a song It's not the place where you come from It's up to you to make the choice It is the place you have a voice It is the place you have no fear As you return you know you're near In times of joy and times of strife It is the place you have your life Jim Boyes Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? 11

12 Bevolkingsverandering in dorpen Wulvergem Serooskerke Loil 12Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

13 Omgaan met lokale bevolkingsverandering: Begrippen Leefbaarheid: de beleving van de dagelijkse woonomgeving (of ‘wordt de omgeving als passend ervaren’) Sociale vitaliteit: inspanningen en initiatieven van bewoners gericht op hun omgeving (actief, open, betrokken) Voorzieningen (sociale infrastructuur): VVA (Voorzieningen, Verenigingen, Activiteiten), Voorwaarde én Resultaat van menselijk handelen Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? 13

14 Autonoom dorp  Bloei van het autonome dorp tijdens de Wederopbouw: 1950- 1970  Nieuwe welvaart bleef in het dorp  Het autonome dorp als ‘machtig beeld’ Woondorp  (Auto)mobiliteit: Verplaatste consumptie, algemene schaalvergroting van het leven  Toenemende oriëntatie op de eigen woning en woondomein (schaalverkleining) Veranderingen in dorpen 14Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

15 De sociale staat van het platteland Het gaat goed op het platteland: wonen, mobiliteit, betrokkenheid (maar niet voor iedereen en niet overal) Sociale verbanden worden losser, maar tevredenheid overheerst Platteland is in trek. Stedelingen hebben een idyllisch beeld. Verandering negatief beoordeeld Sociale cohesie op het platteland draagt bij aan leefbaarheid, maar niet aan sociale vitaliteit Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? 15

16 Autonome dorp Oordeel over de voorzieningen in het dorp is belangrijk “We hebben nog een kleine supermarkt en we hebben nog een bakker … Want als je dat niet meer hebt op een dorp … en dat zouden we misschien meer moeten gaan beseffen met z’n allen” Woondorp Oordeel over de eigen woning en de woonomgeving is belangrijk “Eigenlijk hebben we heel doelbewust voor dit dorpje gekozen want het is … de Parel van de Zak. En die Zak sprak ons vreselijk aan … Het landschap trok ons ontzettend” Verschillen tussen bewoners / dorpen 16Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

17 Verschillen tussen bewoners / dorpen Autonome dorp Je bent er geboren of opgegroeid, je komt ‘van het dorp’ (leefpaden) Je werkt er en je doet er je boodschappen: je woont ‘op het dorp’ (dagpaden) Traditioneel referentiekader: machtig beeld Woondorp Je bent er gaan wonen om de mooie woning en aangename woonomgeving Voor je sociale contacten en voorzieningen ben je niet afhankelijk van het dorp Opkomend referentiekader 17Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

18 Leefbaarheid in het autonome dorp: de spiraal omlaag Ontwikkeling aantal inwoners Ontwikkeling aantal voorzieningen Ontwikkeling Leefbaarheid Relatie wordt steeds losser: 1.Schaalvergroting van veel voorzieningen is autonoom 2.Gedrag van bewoners regionaliseert Relatie wordt steeds losser: 1.Schaalvergroting van veel voorzieningen is autonoom 2.Gedrag van bewoners regionaliseert Bewoners baseren hun oordeel steeds vaker op kwaliteit woonfunctie Aantal inwonersneemt vooral af doorkleinerehuishoudens 18Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

19 Leefbaarheid in het woondorp: de spiraal omhoog Ontwikkeling Leefbaarheid Ontwikkeling gemeenschaps- initiatieven (voorzieningen) Ontwikkeling woonfunctie binnen de streek Regiovorming 19 Voorzieningen zijnresultaat van leefbaarheid Krimp heeft pas effect als woonfunctie wordt aangetast Dorpen gaan verschillen in de aanwezigheid van sociaal kapitaal Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

20 Gemeenschapsinitiatieven: Loil Gemeenschapsinitiatieven: voorzieningen als resultaat van de leefbaarheid en sociale vitaliteit gecreëerd door de dorpssamenleving: initiatieven van bewoners Voorwaarden leefbaarheid en vitaliteit: 1. Woonsituatie: ruimtelijke kwaliteit als doel 2. Zorg voor ruimten om elkaar te ontmoeten (third places) 3. Sociaal kapitaal: investeer in mensen die binden én bruggen bouwen 4. Betrek bewoners bij het veranderen van de lokale identiteit Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? 20

21 Sociale vitaliteit van dorpen Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? 21

22 Mythes en Perspectieven Mythes Bevolkingsgroei is doel op zich De uitstroom van jongeren moet worden tegengegaan Leefbaarheid stimuleren door lokale voorzieningen te behouden Leefbare dorpen zijn sociaal vitaal Perspectieven Kwaliteit is het doel Trek menselijk en sociaal kapitaal aan (ook ouderen, deeltijd wonen) Leefbaarheid stimuleren door:  Verbeteren woonkwaliteit  Ontmoetingsfunctie creëren  Voorzieningen bereikbaar houden Belang van sociaal kapitaal en identiteit: investeren in bewoners en lokale cultuur 22Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering?

23 Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies


Download ppt "Krimp: hoe omgaan met lokale bevolkingsverandering? Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."

Verwante presentaties


Ads door Google