De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstel onderwijsgebonden onderzoek 2008 Vlaamse Ardennen Dr Frans Thissen Opleiding Sociale Geografie Universiteit van Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstel onderwijsgebonden onderzoek 2008 Vlaamse Ardennen Dr Frans Thissen Opleiding Sociale Geografie Universiteit van Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstel onderwijsgebonden onderzoek 2008 Vlaamse Ardennen Dr Frans Thissen Opleiding Sociale Geografie Universiteit van Amsterdam

2 Opleiding Sociale Geografie UvA

3 Opleidingen: Sociale Geografie Planologie Internationale Ontwikkelingsstudies

4 Uitgangspunten Onderwijsgebonden onderzoek UvA Sociale geografie Onderwijsdoelstellingen staan centraal: – Mogelijkheden tot training in verschillende vormen van dataverzameling: 1. Afnemen gestructureerde vragenlijst 2. Afnemen open / diepte interview 3. Afnemen groepsinterview / focusgroep 4. Veldwaarneming – Dataverzameling moet in korte tijd afgerond kunnen worden (binnen drie werkdagen) – Na veldwerk moeten gegevens snel in verwerkbare vorm beschikbaar zijn Onderzoeksthema: – Actueel maatschappelijk thema – buiten de Randstad – aansluiting bij expertise stafleden – relevant: maatschappelijk draagvlak

5 Maatschappelijk draagvlak Medewerking maatschappelijke partijen  Begeleidingscommissie (inbreng van maatschappelijke vragen): Provincie – Gemeente(n) – Belangenorganisaties  Contactpersoon  Aanleveren gegevens  Steekproefgegevens respondenten (in verband met privacy - Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in het wetenschappelijk onderzoek: zie: www.vsnu.nl )www.vsnu.nl Relevantie voor lokale / regionale samenleving  Relatie met lokaal en/of regionaal beleid (begeleidingscommissie)  Geen opdrachtonderzoek  Ambitie om het onderzoek verder uit te bouwen en af te ronden met een rapport

6 Veldwerkthema’s in voorgaande jaren 1987De zorgzame samenleving voor ouderen op de Bevelanden 1991Ruimtelijke keuzevrijheid Zeeuwsch-Vlaanderen 1993Participatie van vrouwen op het Friese platteland 1995Ouderen en de lokale samenleving in O-Gelderland 1998Sociale cohesie en verenigingen in Drenthe 1999De relatie bewoner-omgeving in Zuidwest-Friesland 2000Leefbaarheid in de ogen van jonge huishoudens op het platteland van West-Vlaanderen 2001Ouderen in de dorpen van de Kop van Noord-Holland 2002Identiteit en beelden van Texel 2003 Schouwen-Duiveland: Dag- en leefpaden in een Nationaal Landschap 2004 Starten in de Veenkoloniën: de verzelfstandiging van jongeren in een agrarisch-industrieel plattelandsgebied 2005De betrokkenheid van jongeren in de Westhoek op hun omgeving 2006De sociale draagkracht van dorpen in de gemeente Borsele 2007De betekenis van dorpshuizen voor maatschappelijke participatie in dorpen van gemeente Littenseradiel

7 Veldwerk 2007 gemeente Littenseradiel

8

9 Aanleiding voor het voorstel 2008 1. Expertise woonontwikkelingen op het Vlaamse platteland 1. Projecten in de Provincie West-Vlaanderen 2. Methode DorpINzicht 3. Begeleiding van project Landelijke Gilden, geïnspireerd door Nederlands project Sociale Staat van het Platteland 4. Advisering actualisering atlas achtergestelde buurten in Brussel en Vlaanderen (KU Leuven) 2. Bezoek aan het gebied zomer 2006 3. Onderwijsgebonden onderzoek 2000: Ontwikkelingen in het Interfluvium (gebied tussen Leie en Schelde)

10 1.Expertise woonontwikkelingen Vlaamse platteland Universiteit van Amsterdam: Onderzoek: Projecten 1997 en 2004 Onderwijsgebonden onderzoek: 2000 en 2005

11 2.Bezoek aan het gebied, zomer 2006 Een persoonlijke indruk ….

12 3.Onderwijsgebonden onderzoek 2000 Leefbaarheid volgens jonge bewoners Ruimtelijke patronen van achterstelling  Voorzetting van geconcentreerde patronen van achterstelling  In samenhang met kenmerken van woningpatrimonium (langs de taalgrens)  Campings  Meer diffuse patronen van achterstelling  Verbonden met gespreid ontstaan van armoede  Verborgen door welgestelde inwijkelingen

13 Gevraagde medewerking -Draagvlak voor het project in het onderzoeksgebied en draagvlak voor het onderzoeksthema 1. Aanspreekpunt / Begeleidingscommissie 2. Bijdrage aan het onderwijsprogramma in Amsterdam 3. Aanleveren van steekproeven van relevante groepen bewoners 4. Vertalen en begeleiden in contacten met Franstaligen 5. Draagvlak verwerven voor andere vormen van dataverzameling (groepsinterviews in buurten / dorpen) 6. Ondersteuning tijdens de veldwerkweek (maandag 14 april 2008 en vrijdag 18 april 2008) 7. Aanleveren van beschikbare en relevante gegevens -Zoeken van financiering voor onderzoeksambities


Download ppt "Voorstel onderwijsgebonden onderzoek 2008 Vlaamse Ardennen Dr Frans Thissen Opleiding Sociale Geografie Universiteit van Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google