De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van autonoom dorp naar woondorp Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van autonoom dorp naar woondorp Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."— Transcript van de presentatie:

1 Van autonoom dorp naar woondorp Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

2 Dorpendag Noord-Holland Wulvergem - gemeente Heuvelland (B)

3 Dorpendag Noord-Holland ‘Sociale staat van het Platteland’ (SCP) Leefsituatie op het Nederlandse platteland gunstig:  Gunstige woonsituatie  Grotere betrokkenheid van bewoners  Steeds verder toenemende mobiliteit (individuele mobiliteit) Plattelanders over hun leven op het platteland  Positieve beeld wordt door bewoners zelf bevestigd  Minpunten: voorzieningen en openbaar vervoer, maar deze tasten het positief eindoordeel niet aan.

4 Dorpendag Noord-Holland Geluk op het platteland

5 Dorpendag Noord-Holland Stellingen Nederlandse dorpen hebben te maken met belangrijke maatschappelijke veranderingen Ook het beeld dat dorpsbewoners van hun dorp hebben veranderd Feitelijke ontwikkeling en ontwikkeling van het beeld lopen niet gelijk op Feitelijke ontwikkeling en ontwikkeling van het beeld is samen te vatten als een afnemende betekenis van ‘autonome dorp’ en toenemende betekenis van het ‘woondorp’

6 Dorpendag Noord-Holland Anderen - Aa en Hunze John & Dorothy Keur (1954) ‘The deeply rooted’ Lokale voorzieningensituatie: Geen kerk Sinds 1985 geen school Sociaal vitaal Verwey-Jonker Instituut (2004) ‘Warkelijk Waor’ Voorzieningen zijn geen doorslaggevende voorwaarde voor de leefbaarheid van dorpen De ruimtelijke keuzevrijheid van bewoners is verruimd door de regionalisering van de verzorging en door de toegenomen mobiliteit

7 Dorpendag Noord-Holland Nisse - gemeente Borsele Films 1955 – 1979 – 2000 Ontwikkeling winkelvoorzieningen:  1955: 15-20 winkels  1979: rijdende winkel  2005: terugkeer van een winkel Relatie tussen  Leefbaarheid  Sociale samenhang  Zorgend vermogen De WMO in kleine dorpen

8 Dorpendag Noord-Holland Loil – gemeente Montferland Kerkdorp onder Didam 1994: oude parochiebibliotheek werd gesloten 1995: Bewonersinitiatief (Contactraad Loil): Nieuwe dorpsbibliotheek, op basis van vrijwilligerswerk Prijs: ‘Kern met Pit’ Dorpstrots – Lokaal bewustzijn

9 Dorpendag Noord-Holland Sociale veranderingen platteland Belangrijke sociale veranderingen  Toename van de welvaart  Toename opleidingsniveau  Emancipatie  Individualisering Platteland: van een oude naar een nieuwe verscheidenheid

10 Dorpendag Noord-Holland Sociale veranderingen in dorpen Autonome dorp (oude verscheidenheid):  Bloei van het autochtone dorp tijdens de Wederopbouw: 1950- 1970  Nieuwe welvaart bleef in het dorp  Het autonome dorp als ‘machtig beeld’ Woondorp (nieuwe verscheidenheid):  Verplaatste consumptie (mobiliteit)  Algemene schaalvergroting van het leven

11 Dorpendag Noord-Holland Schaalveranderingen Schaalvergroting: Economisch: grotere afstanden naar werk en naar voorzieningen Sociaal: sociale contacten niet alleen in dorp maar ook elders Door: Auto en welvaart Automobiliteit Individualisering Dagpaden Leefpaden

12 Dorpendag Noord-Holland Beschikbaarheid auto (vrouw-werkfase) Zeer sterke toename van (auto)mobiliteit Verdere afname van het aandeel huishoudens zonder auto Individualisering van het autogebruik Sterke afhankelijkheid van automobiliteit

13 Dorpendag Noord-Holland Individualisering - arbeidsparticipatie (vrouw-werkfase) Arbeidsparticipatie onder vrouwen is zeer sterk toegenomen Vrouwen hebben ook vaker grotere banen Meer dan helft heeft een baan van 12-30 uur Verbetering van arbeidsmarktsituatie in de regio

14 Dorpendag Noord-Holland Dagpaden (vrouwen met betaald werk) Steeds meer werkende vrouwen werken buiten het dorp In combinatie met grotere arbeidsmarkt- participatie van vrouwen zijn de dorpen overdag ‘stiller’ geworden

15 Dorpendag Noord-Holland Leefpaden (alle vrouwen) Aandeel vrouwen dat geboren en getogen is in het dorp is afgenomen Vrouwen volgen bij aangaan van een relatie relatief nog vaak hun man Toename woonduur wijst op positief oordeel over dorpse woonmilieu

16 Dorpendag Noord-Holland Schaalveranderingen in de postindustriële samenleving Schaalvergroting: Economisch: grotere afstanden naar werk en naar voorzieningen Sociaal: sociale contacten niet alleen in dorp maar ook elders Door: Auto en welvaart Schaalverkleining: Cultureel: eigen woning en woonomgeving steeds belangrijker voor identiteit Politiek: belang van zeggenschap over de woonsituatie neemt toe Door: Thuisgerichtheid en welvaart

17 Dorpendag Noord-Holland Ontwikkeling van dorpen Als realiteit: Dorp van de agrarische en industriële samenleving Primaire lokale functies: voorzieningen en werk Als realiteit: Dorp van de post-industriële samenleving Primaire lokale functie: wonen

18 Dorpendag Noord-Holland Ontwikkeling van dorpen Als realiteit: Dorp van de agrarische en industriële samenleving Primaire lokale functies: voorzieningen en werk Als referentiekader: Van dorpsautochtonen en zij die lokaal werkzaam zijn Lokale thema’s: werk, voorzieningen en huisvesting Als realiteit: Dorp van de post-industriële samenleving Primaire lokale functie: wonen Als referentiekader: Van jongeren en import Lokale thema’s: verkeersveiligheid, sociale veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving

19 Dorpendag Noord-Holland Voorzieningen in het autonome dorp ‘de spiraal omlaag’ Ontwikkeling aantal inwoners Ontwikkeling aantal voorzieningen Ontwikkeling Leefbaarheid

20 Dorpendag Noord-Holland Voorzieningen in het woondorp: ‘de spiraal omhoog’ Ontwikkeling Leefbaarheid Ontwikkeling gemeenschaps- initiatieven Ontwikkeling woonfunctie binnen de streek Regiovorming

21 Dorpendag Noord-Holland Gemeenschapsinitiatieven Gemeenschapsinitiatieven: zijn voorzieningen als resultaat van de leefbaarheid ter plaatse Resultaat vanuit de dorpssamenleving: initiatieven ‘bottom-up’ Voorwaarden voor gemeenschapsinitiatieven: Aantrekkelijk beoordeelde woonsituatie Ruimte om elkaar te ontmoeten (binnen en buiten)

22 Dorpendag Noord-Holland Wulvergem (Heuvelland, Vlaanderen)

23 Van autonoom dorp naar woondorp Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies


Download ppt "Van autonoom dorp naar woondorp Dr Frans Thissen Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies."

Verwante presentaties


Ads door Google