De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het quizkantoor | Spelend wijs. Petra Boom T: 06-41461051 E:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het quizkantoor | Spelend wijs. Petra Boom T: 06-41461051 E:"— Transcript van de presentatie:

1 Het quizkantoor | Spelend wijs

2 Petra Boom T: 06-41461051 E: petra@hetquizkantoor.nl www.hetquizkantoor.nl

3 EdiVoteStartEdiVoteStop Standard Met welk been bent u vanochtend uit bed gestapt? 1.Linkerbeen 2.Rechterbeen 3.Beide benen tegelijk 4.Ben ik al uit bed?!? 22% 43% 49 12% 015

4 Kennismakingsvragen www.hetquizkantoor.nl

5 EdiVoteStartEdiVoteStop Hoe lang bent u werkzaam in/betrokken bij het veld van de SW? 1.0 – 10 jaar 2.11 – 20 jaar 3.Meer dan 20 jaar 53% 24% 22% 49 Demographic 015

6 Waar woont u? EdiVoteStartEdiVoteStop 1.Noord 2.Oost 3.Zuid 4.West 20% 29% 24% 49 27% Demographic 015 1. Noord: Friesland, Groningen, Drenthe 2. Oost: Gelderland, Overijssel, Flevoland 3. Zuid: Limburg, Brabant, Zeeland 4. West: Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland

7 Start van de quiz! www.hetquizkantoor.nl

8 EdiVoteStartEdiVoteStop 1. Wie was eind 16e eeuw de grondlegger van de SW-sector? 1.Willem van Oranje 2.Jasper Tournay 3.Hendrik Goltiuz 4.Dirk Volkertzoon Coornhert 29% 4% 16% 49 51% Game 015

9 Coornhert

10 EdiVoteStartEdiVoteStop 2. In welke provincie werd in 1818 het eerste landelijke werkvoorzieningsinitiatief opgericht? 1.Drenthe 2.Friesland 3.Groningen 4.Overijssel 55% 6% 20% 49 18% Game 015

11 -Opgericht door de knappe 38-jarige generaal-majoor Johannes van den Bosch -Maatschappij van Weldadigheid

12 EdiVoteStartEdiVoteStop 3. In welk jaar is de Wet sociale werkvoorziening ingevoerd? 1.1951 2.1958 3.1963 4.1969 12% 27% 18% 49 43% Game 015

13 De 10 verworvenheden van de SW In de schatkist zitten 10 verworvenheden, die het waard zijn meegenomen te worden de toekomst in. De quiz is opgebouwd aan hand van deze verworvenheden.

14 De 10 verworvenheden van de SW: Doelgroep 1. Motivatie: Het gaat om medewerkers die zich vrijwillig bij de SW aangemeld hebben, die weten wat werken is en erom bekend staan dat ze gemotiveerd zijn. 2. Omvang: Van de 100.000 werknemers, werkt een hoog percentage ‘buiten’ de muren van het SW-bedrijf. 3. Niveau en diversiteit: Deze doelgroep heeft een zeer grote diversiteit aan arbeidsvermogens en vervult in vele sectoren een grote diversiteit aan functies

15 EdiVoteStartEdiVoteStop 4. Hoeveel van de 100.000 SW-werknemers, werken ‘buiten’ de muren van het SW-bedrijf? 1.15.000 2.20.000 3.25.000 4.30.000 6% 18% 29% 49 47% Game 015

16 EdiVoteStartEdiVoteStop 5. Wat is de snelst groeiende sector waar het plaatsing van SW’ers betreft? 1.Dienstverlening / zorg 2.Bouw 3.Horeca 4.Productie 84% 0% 2% 49 14% 015 Game

17 Tussenstand jaren werkzaam 1. 11 – 20 jaar33 2. 0 – 10 jaar30.04 3. Meer dan 20 jaar 30 www.hetquizkantoor.nl

18 Tussenstand regio’s 1. West 30 2. Noord 29 3. Zuid 29 4. Oost 24 www.hetquizkantoor.nl

19 De 10 verworvenheden van de SW: Reguliere arbeidsmarkt 4. Landelijk dekkend: In de buurt van elke Nederlandse werkgever bevindt zich een SW-bedrijf 5. ‘Ingebakken’ en betrouwbaar: SW-organisaties opereren al lange tijd binnen hun regionale arbeidsmarkt en zijn daarmee betrouwbare zakenpartners van het bedrijfsleven 6. Kennis onderkant: De SW-organisaties kennen de onderkant van de regionale arbeidsmarkt en hebben in veel sectoren ervaring met het creëren van banen voor mensen met een beperking: functiecreatie 7. Ontzorgen: SW-organisaties beperken de financiële rompslomp voor werkgevers en bieden zo nodig begeleiding op de werkplek

20 EdiVoteStartEdiVoteStop 6. Wat is de meest genoemde voorwaarde die organisaties die nog niet met de doelgroep werken stellen? 1.Beperken risico’s 2.Externe begeleiding en uit handen nemen administratieve lasten 3.Makkelijk kunnen ontslaan bij niet functioneren 4.Financiële compensatie 16% 53% 4% 49 27% Game 015

21

22 EdiVoteStartEdiVoteStop 7. Wat is voor een organisatie in eerste instantie de belangrijkste reden geweest om met mensen te gaan werken die onder de WsW, bijstand of Wajong vallen? 1.Nodig om vacatures op te vullen 2.Kans geven / gun factor /sociaal 3.MVO 4.Hoort bij de organisatie / past bij werkzaamheden 24% 49% 12% 49 14% Game 015

23

24 EdiVoteStartEdiVoteStop 8. Hoeveel SW-bedrijven zijn er in Nederland? 1.70 2.80 3.90 4.100 4% 12% 63% 49 20% Game 015

25 EdiVoteStartEdiVoteStop 9. Wat is het meest Noordelijk en het meest Zuidelijk gelegen SW-bedrijf? 1.Ability uit Uithuizen en MTB uit Maastricht 2.Ability uit Uithuizen en Relim uit Landgraaf 3.Oostergo uit Dokkum en MTB uit Maastricht 4.Oostergo uit Dokkum en Relim uit Landgraaf 39% 18% 31% 49 12% Game 015

26

27 Tussenstand regio’s 1. Noord 51 2. West 48 3. Oost 42.86 4. Zuid 41 www.hetquizkantoor.nl

28 De 10 verworvenheden van de SW: Toevoegen arbeidswaarde 8. Diagnosticeren: De SW heeft een goed beeld van de arbeidsvermogens van haar medewerkers. 9. Ontwikkelen: De SW bezit de kennis, de instrumenten en de ervaring om aan haar medewerkers ‘arbeidswaarde’ en dus loonwaarde toe te voegen. 10. Begeleiden: De SW heeft veel kennis en ervaring in het ‘in beweging brengen’ en begeleiden van mensen met een beperking naar reguliere werkgevers

29 Inleiding vraag 10 - Bij arbeidsontwikkeling wordt vaak alleen gedacht aan het aanleren van werknemerscompetenties en vakvaardigheden. - Het zelf kunnen nemen van initiatief en regie zijn net zo belangrijk. - Ook deze vaardigheden kan iemand zich eigen maken.

30 EdiVoteStartEdiVoteStop 10. Wat is geen beproefde Empowermenttechniek? 1.Eigen Initatief Model 2.De Zwemband Methode 3.Goldstein 4.Vogelvrij 4% 23% 8% 48 65% 015 Game

31 EdiVoteStartEdiVoteStop 11. In 2008 was het ziekte- verzuimpercentage 12,8%. Wat was het in 2010? 1.9,8% 2.11,3% 3.12,8% 4.13,3% 10% 39% 6% 49 45% 015 Game

32 EdiVoteStartEdiVoteStop 12. Welk deel van het budget wordt gemiddeld ingezet voor opleidingen? 1.1 – 2 % 2.5 – 6 % 3.11 – 12% 4.15 – 16 % 31% 54% 12% 48 2% 015 Game

33 Eindstand jaren werkzaam 1. 11 – 20 jaar71.50 2. 0 – 10 jaar58.38 3. Meer dan 20 jaar56 www.hetquizkantoor.nl

34 Eindstand regio’s 1. Noord 60 2. West 60 3. Zuid 51.67 4. Oost 51.43 www.hetquizkantoor.nl


Download ppt "Het quizkantoor | Spelend wijs. Petra Boom T: 06-41461051 E:"

Verwante presentaties


Ads door Google