De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SS/-Conferentie 24-25 februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SS/-Conferentie 24-25 februari."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SS/-Conferentie 24-25 februari 2011Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

2 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SS/-Conferentie 24-25 februari 2011Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière Jonge kinderen in atypische onderwijstrajecten: voorspellers en effecten Els gadeyne, Patrick Onghena & Pol Ghesquière

3 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SS/-Conferentie 24-25 februari 2011Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière Probleemstelling Onderwijsvertraging in het Vlaamse basisonderwijs: aantallen en trajecten Politiek rond zittenblijven internationaal Internationaal onderwijsonderzoek over vertraging: instroom en effecten Onderwijsvertraging na de derde kleuterklas in Vlaanderen: verantwoord?

4 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ DEELSTUDIE 1 Voorspellers van atypische onderwijsloopbanen na de derde kleuterklas SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

5 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Doorstroming na K3 2002-2003: 3596 kinderen referentiesteekproef / geboren in 1997 / eerste keer K3 SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

6 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Onderzoeksvragen Wie stroomt naar waar door: Verschillen in kindkenmerken? Verschillen in gezinskenmerken? Extra ondersteuning in K3? Verschillen in klas- of schoolkenmerken (cf. ratio van niet-doorstroming)? SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

7 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Predictoren op kindniveau 1.Taal en wiskunde in K3 SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

8 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Predictoren op kindniveau 2. Psychosociaal functioneren in K3 SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

9 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Predictoren op kindniveau 3. Geslacht SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière 65% 45% 51%

10 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Predictoren op kindniveau 4. Geboortemaand BO K3 BR L1 SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

11 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Predictoren op gezinsniveau SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière Thuistaal enkel Ndl: Opleiding moeder: L1 > K3-bis, BO, BR (vb. hoger onderwijs: 44% versus 16%, 15% en 3%) Betrokkenheid op school: L1 > K3-bis, BO, BR (tot 1 SD)

12 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Voorspelling van het traject Logistische regressies (AV=traject; OV=combinaties van kind- en gezinskenmerken) Pseudo-R² L1 vs. niet-L1 (2 groepen) K3-bis vs. BO vs. BR (3 groepen) Leerprestaties.37.02 Psychosociaal.27.03 Kind demogr..04.35 Gezin.09 Alles samen.42.21 SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

13 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Schoolse oriëntering SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière 2. Verschillen tussen scholen? Weinig variantie in de doorstromingsratio tussen klassen of scholen

14 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Besluiten deelstudie 1 Voorspelling van wel of niet doorstromen versus voorspelling van het atypische traject: verschillende factoren! (functioneren versus achtergrond) K3-bis  BO  brugklas jongerpsychosoc.  anderstalig betrokk. Ou.  jongens opleiding Mr  extra hulp  Ndl-talig betrokkenh. Ou.  extra hulp  Ondanks veel en relevante voorspellers: nog relatief veel onverklaarde variantie Geen verschillen in leer winst tussen wel en niet doorstromers? SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

15 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Doorstroming: schoolbeleid (subjectiviteit? proportioneel criterium? transparantie?) versus onderwijsbeleid… Extra ondersteuning in K3 als voorwaarde? Kansen versus risico’s Onderzoek naar predictie van doorstroming wordt pas relevant in functie van effecten Implicaties deelstudie 1 SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

16 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ DEELSTUDIE 2 Korte-termijneffecten van atypische loopbanen bij 6- tot 8-jarigen SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

17 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Onderzoeksvragen Verband tussen (atypisch) onderwijstraject en wiskundeprestaties na K3 en na L1 Verband tussen atypisch onderwijstraject en psychosociaal functioneren na K3 en na L1 Rekening houdend met beginscores Rekening houdend met andere beginverschillen  Doorstroming versus atypisch  Atypische groepen onderling SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

18 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Onderzoeksgroep K3: 3249 2002-2003 2003-2004 2004-2005 L2: 85% L1: 11.4% BO: 2.8% ??: 0.7% L3: 0.1% L1: 92.8% K3bis: 3.9% BO: 2% BR: 1% SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

19 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Instrumenten & methode Instrumenten Wiskundevaardigheden: SiBO-toetsen Psychosociaal functioneren: SiBO-leerlingvragenlijst lkr Covariaten: beginscores, geslacht, geboortemaand, SES, thuistaal, thuissteun, Raven, andere functioneringsdomein Methode: verschillen berekenen tussen ‘ruwe’ groepsgemiddelden gecorrigeerd voor beginscores gecorrigeerd voor een reeks beginverschillen SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

20 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Wiskundeprestaties 1. Ruwe groepsgemiddelden R² 30% vs. 7% R² 46% vs. 11% SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

21 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Wiskundeprestaties 2. Gecorrigeerde groepsgemiddelden correctieInterpretatieR² Beginscore 0304, Doorstr.-AtypischBO & BR & K3bis < D.64 -.65 0405, Doorstr.-AtypischBO & L1 < D.68 0304, enkel atypischBO = BR > K3bis.49 -.52 0405, enkel atypischBO < L1.37 -.39 Allerlei 0304, Doorstr.-AtypischBO & BR & K3bis < D.68 -.69 0405, Doorstr.-AtypischBO & L1 < D.73 0304, enkel atypischBO = BR > K3bis.53 -.57 0405, enkel atypischBO < L1.44 -.48 vergelijkbaar! SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

22 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Psychosociaal functioneren Doorstr. vs. atypischEnkel atypisch 02-0303-04040502-0303-0404-05 ProsociaalAT { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2232930/slides/slide_22.jpg", "name": "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Psychosociaal functioneren Doorstr.", "description": "vs. atypischEnkel atypisch 02-0303-04040502-0303-0404-05 ProsociaalAT

23 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Psychosociaal functioneren Doorstroming vs. atypischEnkel atypisch Correctiebeginscoreallesbeginscorealles Schaal03-0404-0503-0404-0503-0404-0503-0404-05 Prosociaal=K3>D== Agressief=ATD===== Hyperact.==AT>D ==== AsociaalBOD=BODL1DBO>D==== Zelfvertr.=ATDAT>DBOD== Onafh.K3>D=AT>D=BOL1BRL1 Werkh.K3>DAT>D=BO>K3 2. Gecorrigeerde groepsgemiddelden omgekeerd! wisselend SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

24 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Besluiten deelstudie 2 1. ‘Invloed’ van het onderwijstraject op wiskunde Gestage toename van groepsverschillen Beginscore verklaart veel; andere beginverschillen niet Traject als laatste variabele toevoegen: relatief kleine toegevoegde waarde 2. ‘Invloed’ van het onderwijstraject op psychosociaal functioneren Afname van groepsverschillen Toevoeging van beginmaten: verhouding keert om Invloed van perspectief van de leerkracht? SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière

25 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Implicaties deelstudie 2 Nood aan Vlaams onderzoek op langere termijn (midden – eind lager onderwijs: SiBO) Bijstelling van de onderwijsdoorstromingspolitiek? visie op Vlaams niveau opleiding en bijscholing intensieve vormen van ondersteuning Maar: ook risico’s aan verbonden? SS/-Conferentie 24-25 februari 2011 Atypische onderwijstrajecten Gadeyne, Onghena & Ghesquière


Download ppt "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ SS/-Conferentie 24-25 februari."

Verwante presentaties


Ads door Google