De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’

2 Invloed van etnische en sociale samenstelling en diversiteit van schoolpopulatie op prestaties en leerwinst voor wiskunde in 1 ste leerjaar M. Vandecandelaere, G. Vanlaar, B. De Fraine, J. Van Damme, & J.P. Verhaeghe (2011) Centrum voor onderwijseffectiviteit en –evaluatie KULEUVEN

3 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

4 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 1.Algemene inleiding 2.Samenstelling en diversiteit van schoolpopulatie 3.Onderzoeksvragen 4.Steekproef 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

5 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Algemene Inleiding  Eerder onderzoek toonde aan dat klassamenstelling en schoolpopulatie een effect heeft op leerlingresultaten, bovenop individuele achtergrondkenmerken van leerlingen  Dit onderzoek  Effect van samenstelling en diversiteit van schoolpopulatie  Op vlak van sociale en etnische achtergrond  Data SiBO, 1 e leerjaar  Wiskunde: aanvangsprestaties en leerwinst

6 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 1.Algemene inleiding 2.Samenstelling en diversiteit van schoolpopulatie 3.Onderzoeksvragen 4.Steekproef 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

7 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Samenstelling en diversiteit van schoolpopulatie  Gebaseerd op onderzoek van Dronkers (2010)  Grotere etnische diverstieit van scholen in secundair onderwijs belemmert onderwijsprestaties  Gemiddeld opleidingsniveau van ouders van leerlingen op school is belangrijke predictor voor onderwijsprestaties  Sociale samenstelling = gemiddelde SES  Etnische samenstelling = % lln per thuistaal  Sociale diversiteit = spreiding SES  Etnische diversiteit = grote variëteit aan thuistalen

8 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 1.Algemene inleiding 2.Samenstelling en diversiteit van schoolpopulatie 3.Onderzoeksvragen 4.Steekproef 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

9 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Onderzoeksvragen  Is er samenhang tussen:  sociale en etnische samenstelling en diversiteit van schoolbevolking  wiskundeprestaties in begin van 1e leerjaar, en leerwinst gedurende 1e leerjaar (bovenop de samenhang met individuele achtergrondkenmerken)?  Beïnvloedt een bepaalde etnische samenstelling van scholen wiskundeprestaties of leerwinst van leerlingen met dezelfde etnische achtergrond?

10 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 1.Algemene inleiding 2.Samenstelling en diversiteit van schoolpopulatie 3.Onderzoeksvragen 4.Steekproef 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

11 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Steekproef  Scholen: N = 165  Referentiesteekproef (118 scholen)  Oversampling GOK-scholen (27 scholen)  Oversampling Gentse scholen (20 scholen) oNiet: oversampling methodescholen  Leerlingen: N = 5027  In 2003-2004 in 1 e leerjaar  Minimum 5 lln per school  Wiskundescore op zowel begin- als eindtoets

12 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

13 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 1.Afhankelijke variabele: prestaties wiskunde 2.Instroomkenmerken 3.Groepscompositievariabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

14 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Afhankelijke variabele: prestaties wiskunde  Per leerling twee metingen: M0 (begin) en M1 (einde)  Leerwinst = M1-M0

15 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 1.Afhankelijke variabele: prestaties wiskunde 2.Instroomkenmerken 3.Groepscompositievariabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

16 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 1.Afhankelijke variabele: prestaties wiskunde 2.Instroomkenmerken Geslacht Leeftijd Socio-economische status Thuistaal 3.Groepscompositievariabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

17 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Instroomkenmerken Geslacht  49.7% meisjes  50.3% jongens Leeftijd  Geboortemaand:  januari = 0, februari = 1, …, december = 11

18 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Instroomkenmerken: Leeftijd  Geboortejaar: 1998 = 1, 1997 = 0, 1996 = -1, …

19 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Instroomkenmerken: SES  Continue variabele socio-economische status: geconstrueerd o.b.v.:  Opleiding moeder  Opleiding vader  Beroep moeder  Beroep vader  Inkomsten gezin NGemiddeldeMinimumMaximumStandaarddeviatie 45420-2.2802.2520.918 Van 485 lln: SES onbekend

20 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Instroomkenmerken: Thuistaal

21 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 1.Afhankelijke variabele: prestaties wiskunde 2.Instroomkenmerken 3.Groepscompositievariabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

22 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Groepscompositievariabelen  Sociale samenstelling:  Per school werd gemiddelde SES berekend (o.b.v. SES- scores van lln met begin- en eindscore wiskunde).  Sociale diversiteit:  Standaarddeviatie van SES van lln per school oalle ll hebben dezelfde SES  sociale diversiteit = 0. oHoe hoger sociale diversiteit, hoe meer uiteenlopend de SES van de lln op die school

23 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Groepscompositievariabelen  Etnische samenstelling:  percentage lln van elke thuistaalcategorie in de school: % Nederlandstalig % West-Europees % Oost-Europees % Arabisch / Berber % Turks % Andere (strikt genomen werken we met proporties)

24 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Groepscompositievariabelen  Etnische diversiteit  Herfindahl-index = 1 - [ (% Nederlands)² + (% West- Europees)² + (% Oost-Europees)² + (% Turks)² + (% Arabisch of Berbers)² + (% Andere)² ]  Herfindahl-index = 0  Alle lln op school spreken dezelfde thuistaal  Herfindahl-index = 1  Alle lln op school spreken een andere thuistaal

25 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Groepscompositievariabelen NGemiddeldeMinimumMaximum Standaard- deviatie SES_ gemiddelde 165-0.02-1.501.290.54 SES_ diversiteit 1650.740.361.130.15 Herfindahl1650.3500.790.23 %NL1650.68010.30 %WEUR1650.1300.940.20 %OEUR1650.0200.250.04 %TUR1650.0700.930.14 %ARBER1650.0400.460.07 %ANDER1650.0200.450.05

26 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

27 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Methode  Multiniveau-analyse  Uitbreiding van meervoudige lineaire regressie  Houdt rekening met hiërarchische structuur van onderwijs  3 niveaus: 1.Metingen 2.Leerlingen 3.Scholen

28 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

29 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 1.Variantieverdeling over leerling- en schoolniveau 2.Leerlingkenmerken als voorspeller 3.Sociale diversiteit op school als predictor 4.Etnische diversteit op school als predictor 5.Sociale samenstelling op school als predictor 6.Etnische samenstelling op school als predictor 7.Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van de leerling 5.Besluit

30 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Variantieverdeling over leerling- en schoolniveau  Aanvangsniveau wiskunde  74% van verschillen situeren zich op leerlingniveau  26% ligt op schoolniveau  Leerwinst wiskunde  80% van verschillen situeren zich op leerlingniveau  20% situeert zich op schoolniveau  Negatieve covariantie tussen intercept en leerwinst  Hoe hoger aanvangsscore, hoe minder leerwinst wordt geboekt, zowel op leerling- als schoolniveau.

31 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 1.Variantieverdeling over leerling- en schoolniveau 2.Leerlingkenmerken als voorspeller 3.Sociale diversiteit op school als predictor 4.Etnische diversteit op school als predictor 5.Sociale samenstelling op school als predictor 6.Etnische samenstelling op school als predictor 7.Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van de leerling 5.Besluit

32 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Samenhang met geslacht

33 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Samenhang met leeftijd  Geboortemaand  Invloed op aanvangsscore oJanuarikinderen hebben hogere score dan decemberkinderen  Invloed op leerwinst oDecemberkinderen boeken meer leerwinst dan januarikinderen  Voorbeeld oGemiddelde niet-vertraagde januari leerling start met score van 58 en boekt 11 punten leerwinst. oGemiddelde niet-vertraagde december leerling start met score van 54 punten en boekt 12 punten leerwinst.

34 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Samenhang met thuistaal

35 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 1.Variantieverdeling over leerling- en schoolniveau 2.Leerlingkenmerken als voorspeller 3.Sociale diversiteit op school als predictor 4.Etnische diversiteit op school als predictor 5.Sociale samenstelling op school als predictor 6.Etnische samenstelling op school als predictor 7.Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van de leerling 5.Besluit

36 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Sociale diversiteit op school  Geen significante voorspeller voor aanvangsscores, noch voor leerwinst  Of school bevolkt wordt door leerlingen met dezelfde SES achtergrond, of met zeer uiteenlopende SES achtergrond, maakt geen verschil voor aanvangsscores, noch voor leerwinst.

37 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 1.Variantieverdeling over leerling- en schoolniveau 2.Leerlingkenmerken als voorspeller 3.Sociale diversiteit op school als predictor 4.Etnische diversiteit op school als predictor 5.Sociale samenstelling op school als predictor 6.Etnische samenstelling op school als predictor 7.Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van de leerling 5.Besluit

38 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Etnische diversiteit op school  Significante samenhang met aanvangsscore  Hoe meer verschillende talen er gesproken worden op school, hoe lager aanvangsscore wiskunde  Geen significante samenhang met leerwinst

39 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 1.Variantieverdeling over leerling- en schoolniveau 2.Leerlingkenmerken als voorspeller 3.Sociale diversiteit op school als predictor 4.Etnische diversiteit op school als predictor 5.Sociale samenstelling op school als predictor 6.Etnische samenstelling op school als predictor 7.Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van de leerling 5.Besluit

40 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Sociale samenstelling op school  Significante samenhang met aanvangsprestaties wiskunde  Hoge gemiddelde SES op school heeft (bovenop effect van individuele SES-niveau) postief effect op aanvangsprestaties  Niet significant voor leerwinst

41 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 1.Variantieverdeling over leerling- en schoolniveau 2.Leerlingkenmerken als voorspeller 3.Sociale diversiteit op school als predictor 4.Etnische diversiteit op school als predictor 5.Sociale samenstelling op school als predictor 6.Etnische samenstelling op school als predictor 7.Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van de leerling 5.Besluit

42 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Etnische samenstelling  Hoe hoger % Nederlandstaligen  Hoe hoger aanvangsprestaties  Hoe kleiner leerwinst  % andere West-Europese talen  Negatieve samenhang met aanvangsprestaties  Geen samenhang met leerwinst  % Oost-Europese talen  Geen significante samenhang; noch met aanvangsprestaties, noch met leerwinst

43 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Etnische samenstelling  % Turkstaligen  Negatieve samenhang met aanvangsprestaties  Positieve samenhang met leerwinst  % leerlingen die Arabisch / Berber spreken  Negatieve samenhang met aanvangsprestaties  Geen samenhang met leerwinst  % andere talen  Geen significante samenhang; noch met aanvangsprestaties, noch met leerwinst

44 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Clusteranalyse met drie categorieën scholen Hoge SES-school (W-Eur) Modale school (NL – gem. SES) Kansarme school (lage SES en etnisch divers)  Kansarme scholen: lagere aanvangsscore maar meer leerwinst.  Modale scholen: hogere aanvangsscore maar minder leerwinst

45 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 1.Variantieverdeling over leerling- en schoolniveau 2.Leerlingkenmerken als voorspeller 3.Sociale diversiteit op school als predictor 4.Etnische diversiteit op school als predictor 5.Sociale samenstelling op school als predictor 6.Etnische samenstelling op school als predictor 7.Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van de leerling 5.Besluit

46 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van leerling Beïnvloedt een bepaalde etnische samenstelling van scholen wiskundeprestaties of leerwinst van leerlingen met dezelfde etnische achtergrond?  Aanvangsscore  Turkstalig * %Turkstalige leerlingen: significant  Vb: Alle leerlingen hebben lagere aanvangsscore naarmate er meer Turkstalige leerlingen op school zitten, maar voor Turkstaligen is deze samenhang minder negatief.  Leerwinst  Geen significante interactie-effecten  Vb: Voor Turkse leerling maakt het geen verschil voor leerwinst of er veel of weinig Turkse leerlingen op school zitten (idem voor andere taalgroepen).

47 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van leerling 0% 20% 40% 60% 80%  Significant interactie- effect

48 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Studiedag XXX Interacties tussen etnische schoolsamenstelling en thuistaal van leerling Ter vergelijking (Geen significant interactie-effect)

49 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit

50 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit 1.Significante groepscompositie-effecten 2.Beperkingen en suggesties vervolgonderzoek 3.Beleidsimplicaties

51 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Significante groepscompositie-effecten  Sociale diversiteit :  geen significante effecten  Etnische diversiteit :  Significante samenhang met aanvangsscore  Geen significante samenhang met leerwinst  Sociale samenstelling:  Significante samenhang met aanvangsscore  Geen significante samenhang met leerwinst

52 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Studiedag XXX Significante groepscompositie-effecten  Etnische samenstelling  Hoog % Nederlandstaligen oPositieve samenhang met aanvangsscore oNegatieve samenhang met leerwinst  Hoog % Anderstaligen oNegatieve samenhang met aanvangsscore oPositieve samenhang met leerwinst  Interactie-effecten tussen etnische samenstelling en thuistaal:  Turkstalig * %Turkstaligen significante samenhang met aanvangsscore

53 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Studiedag XXX Significante groepscompositie-effecten Etnisch (thuistaal)Sociaal (SES) BeginscoreLeerwinstBeginscoreLeerwinst Samen- stelling + % Nederl. — % anderst. — % Nederl. + % anderst. + 0 Diversiteit—000 — staat voor negatieve samenhang + staat voor positieve samenhang 0 staat voor geen significante samenhang

54 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit 1.Significante groepscompositie-effecten 2.Beperkingen en suggesties vervolgonderzoek 3.Beleidsimplicaties

55 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Beperkingen en suggesties vervolgonderzoek  Groepscompositie-effecten bij aanvang 1 e leerjaar?  Kleuteronderwijs?  Selectie-effecten?  Effecten na 1 e leerjaar?  Effecten op andere variabelen dan wiskundeprestaties?  Andere vakken?  Niet-cognitieve variabelen?  …

56 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Beperkingen en suggesties vervolgonderzoek  Gaat het om grote mate van diversiteit, of om groot percentage anderstaligen?  Verder onderzoek: bijv. Turken in scholen met veel Turken vergelijken met Turken in smeltkroesscholen  Welke factoren bepalen dat sommige ‘kansarme’ en ‘kansrijke’ scholen veel leerwinst boeken, en andere weinig leerwinst boeken?  Onderzoek naar succescomponenten

57 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Inhoud 1.Inleiding 2.Omschrijving van variabelen 3.Methode 4.Resultaten 5.Besluit 1.Significante groepscompositie-effecten 2.Beperkingen en suggesties vervolgonderzoek 3.Beleidsimplicaties

58 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Beleidsimplicaties  Opmerking vooraf  Verregaande conclusies zijn voorbarig gezien beperkingen onderzoek  Grote mate van etnische diversiteit: als risicofactor beschouwen  “Smeltkroesscholen” verdienen extra ondersteuning en middelen om achterstand waarmee ze starten, te kunnen inhalen  Etnische samenstelling:  Extra monitoring en middelen voor scholen met veel anderstaligen (vnl. Turkstaligen)

59 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Studiedag XXX Beleidsimplicaties  Sociale samenstelling:  Extra middelen voor scholen met lage gemiddelde SES  Leerwinst is grootst in scholen met zwakste publiek – Hoe slagen deze scholen hierin? Nog te onderzoeken! – Indicatie voor geslaagd GOK-beleid ?  Maar: GOK-beleid kijkt naar leerlingkenmerken, niet naar groepscompositie – Ons onderzoek suggereert dat er onderscheid is tussen: scholen met veel diversiteit scholen met veel anderstaligen maar weinig diversiteit

60 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Vragen / opmerkingen  Vragen?  Bedankt voor uw aandacht!  Opmerkingen en suggesties naar: gudrun.vanlaar@ped.kuleuven.be machteld.vandecandelaere@ped.kuleuven.be bieke.defraine@ped.kuleuven.be jan.vandamme@ped.kuleuven.be gudrun.vanlaar@ped.kuleuven.be machteld.vandecandelaere@ped.kuleuven.be bieke.defraine@ped.kuleuven.be jan.vandamme@ped.kuleuven.be


Download ppt "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’"

Verwante presentaties


Ads door Google