De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010 ‘Gebruik onze databanken!’ Schoolloopbanen in het basisonderwijs (SiBO)

2 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Introductie in SiBO-databank  Achtergrond en doelstellingen SiBO-project  Verzamelde gegevens  Opslag van de gegevens  Praktische schikkingen voor potentiële gebruikers Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010

3 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Achtergrond  Onderzoeksproject over BaO in Vlaanderen  Sinds 2001  I.k.v. steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek  Initiatief van Minister van Onderwijs & Vorming  Algemene bedoeling: a.h.v. informatie van studieloopbanen van lln een aantal wezenlijke kenmerken van BaO bloot leggen Studiedag XXX

4 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Doelstellingen  Beschrijving ontwikkeling lln + schoolloopbaan  Verklaring voor de beschreven verschillen vanuit kenmerken kind en zijn/haar omgeving  Effecten vaststellen van onderwijs- en schoolbeleid op schoolloopbanen  Beleidsaanbevelingen formuleren Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010

5 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Verzamelde gegevens  Bijna 200 scholen -> circa 6000 lln  Referentiesteekproef (120 scholen)  Oversampling GOK-scholen (30 scholen)  Oversampling methodescholen (25 scholen)  Oversampling Gentse stedelijke scholen (20 scholen) Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010

6 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Verzamelde gegevens (2)  Informatie verzameld over:  Kind  Gezin  Klas & leerkracht  School & directie  Informatie verzameld bij/door:  Kind  Ouders  Leerkracht betrokken klasgroep  Schoolteam (incl. directie)  Observatoren Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010

7 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Overzicht instrumenten Info overRespondenten kindoudersleerkrachtschoolteamdirectieobservatoren kindtoetsenoudervrglleerlingvrglobservaties intelligentie- meting eindejaars- bevraging leerling- perceptievrgl zorgvrgl gezinoudervrglleerlingvrgl klas / leerkracht leerling- perceptievrgl leerkrachtvrglobservaties school / directie oudervrglschoolteamdirectievrgl Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010

8 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Momenten van afname Schooljaar 0203Schooljaar 0304Schooljaar 0405Schooljaar 0506Schooljaar 0607Schooljaar 0708Schooljaar 0809Schooljaar 0910 K3L1L2L3L4L5L6S1 Toetsen begin schooljaarxx Toetsen einde schooljaarxxxxxxxx Intelligentiemetingx Leerlingperceptie- vragenlijstxxxx Vragenlijst Einde Basisonderwijsx Oudervragenlijstx(x) x Leerlingvragenlijstxxxxxxxx Eindejaarsbevragingxxxxxxxx Zorgvragenlijstx Leerkrachtvragenlijstxxxxxx Observaties(x) Schoolteam- vragenlijstxxx Directievragenlijstxxxxxx Studiedag XXX

9 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Opslag van de gegevens  SiBO databestanden op website (login vereist) www.steunpuntloopbanen.be www.steunpuntloopbanen.be  informatieportaal  SiBO CD-rom (K3 – L3)  Boomstructuur per schooljaar (nieuw! per instrument)  Bijgaand telkens codeboek en rapport over instrument  Databank is relationeel Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010

10 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Potentiële gebruiker?  Externe gebruikers:  Andere steunpunten  Andere onderzoeksinstellingen  Andere publieke of non-profit instanties  Commerciële gebruikers  Zie www.steunpuntloopbanen.be kies link ‘SiBO’ en dan ‘voorstelling’www.steunpuntloopbanen.be Studiedag XXX

11 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Praktische schikkingen  Zie eigendoms- en gebruiksrechten  Gemotiveerde aanvraag indienen (ssl@kuleuven.be)ssl@kuleuven.be  Dagelijks bestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen  Gebruiksovereenkomst ondertekenen Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010

12 Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Aan de slag!  Zich vertrouwd maken met het opzet v/h onderzoek en met de aard van de gegevens = tijdswinst achteraf!  Belangrijke keuzes:  Welke variabelen neem ik op? Waar vind ik die?  Welke lln, klassen, scholen neem ik op?  Van welk moment moeten die geg.’s zijn?  Veel succes! Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Download ppt "Onderzoek gefinancierd door de Vlaamse Regering in het kader van het programma ‘Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek’ Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’"

Verwante presentaties


Ads door Google