De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Denk aan de sociale competentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Denk aan de sociale competentie"— Transcript van de presentatie:

1 Denk aan de sociale competentie
Ecce Homo Chr.Visie op het menselijk lijden Schrijf over ! Het lijden en de mens Johannes 19,5 Denk aan de sociale competentie 1

2 Schrijf over en beantwoord!
Ecce Homo Chr. Visie op het menselijk lijden Schrijf over en beantwoord! Bestaat er lijden dat nuttig is? Leg uit! Denk aan de sociale competentie 2

3 Denk aan de sociale competentie
Ecce Homo Chr. Visie op het menselijk lijden Gezegden: - Wie mooi wil zijn moet pijn l……….. - Zonder wrijving geen gl…… Beter onrecht l………. dan onrecht d…….. - Na lijden verblij……. Ieder huis heeft zijn kr….. Schrijf 2 gezegden over ! Denk aan de sociale competentie 3

4 Schrijf een betekenis over en beantwoord de vragen !
Ecce Homo Chr. Visie op het menselijk lijden Schrijf een betekenis over en beantwoord de vragen ! Altruïsme = het handelen in het belang van anderen, = het tegenovergestelde van egoïsme = menslievendheid, onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid 1. Wat heb je nodig om altruïstisch te kunnen zijn? 2. Wat zou de hoogste graad van Altruïsme zijn? Denk aan de sociale competentie 4

5 Denk aan de sociale competentie
Ecce Homo Chr. Visie op het menselijk lijden Passion of the Christ: Jesus en Maria Waaruit blijkt het altruïsme van Christus Jesus? Waartoe roept lijden op? Schrijf over en beantwoord! Denk aan de sociale competentie 5

6 Denk aan de sociale competentie
Ecce Homo Chr. Visie op het menselijk lijden H3: Christendom als voorbeeld Ecce Homo Schrijf over ! En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. (Mat. 26:27) Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. (Luc. 9:23) Ik (Paulus, red) ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben. (1 Kol. 1:24-25) Denk aan de sociale competentie 6

7 Ecce Homo Visie op het menselijk lijden Verraden Verloochend
Schrijf over ! Verraden Verloochend Vals beschuldigd Oneerlijk proces Mishandeld Beroofd Miskend Bespot Onschuldig Veroordeeld Omwisseling

8 Denk aan de sociale competentie
Ecce Homo Chr. Visie op het menselijk lijden Schrijf over ! 1. Wat leert het lijden aan het kruis over het altruïsme van Jesus van Nazareth? 2. Wat vind je daarvan terug in het boek? 3. Schrijf een conclusie! Denk aan de sociale competentie 8


Download ppt "Denk aan de sociale competentie"

Verwante presentaties


Ads door Google