De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Denk aan de sociale competentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Denk aan de sociale competentie"— Transcript van de presentatie:

1 Denk aan de sociale competentie
H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende Personen Overige Inspirerende Faktoren Weldoeners, Wetenschappers Pinkster- Ervaring Die Mensen verandert Bijbelse figuren Nieuwe visie Op God Wonderlijke Gebeurtenissen Altruïstische Levenshouding Denk aan de sociale competentie 1

2 Denk aan de sociale competentie
H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende Personen Inspirerende factoren: a. ‘(Aan)geraakt’ voelen b. Verwondering c. Bewondering Dit wil ik ook! Denk aan de sociale competentie 2

3 Denk aan de sociale competentie
H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende Personen Ontvangen van de Heilige Geest, Pinksterervaring Denk aan de sociale competentie 3

4 Denk aan de sociale competentie
H3: Christendom als voorbeeld Inspirerend godsbeeld Tempelprostitutie De slavinnen werden meestal opgekocht door de tempel zelf en hierdoor werden talrijke meisjes als slaaf gekocht op de markt. Er waren er echter ook die door schenkingen in het bezit van de tempel kwamen. Zo had de atleet Xenophon van Korinthe honderd meisjes geschonken aan Aphrodite na zijn overwinning (Atheneus, 13, ) In India en Nepal komt nu nog een vorm van tempel-prostitutie voor. 16+ Verlossing van grilligheid van de ‘oude’ wrede goden en hun en mensonterende gebruiken Mens offert wordt God offert Denk aan de sociale competentie 4

5 Denk aan de sociale competentie
H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende levenshouding Altruïsme 1. St. Nicolaas, St. Maarten, etc. 2. Florence Nightengale, stichtster v.h. Rode Kruis (afb. 1) 3. Maximiliaan Kolbe, rkpriester ruilde met een ter doodveroordeelde (afb. 2) 4. Pastoor Damiaan, werken met melaatsen en daarbij zelf besmet geraakt Denk aan de sociale competentie 5

6 Denk aan de sociale competentie
H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende gebeurtenissen Verschijningen Genezingen Wonderbaarlijke gebeurtenissen: genezingen, ondervonden hulp, gebedsverhoringen, dromen, etc. Wonderen Gebedsverhoring Verzoening Denk aan de sociale competentie 6

7 Denk aan de sociale competentie
Inspirerende Bijbelse figuren Zoals bijvoorbeeld 1. De verloren zoon die terugkeert bij zijn vader (parabel) 2. Ongelovige Thomas, die zijn vingers in de wonden wilde steken. Hij is gedood om zijn overtuiging in India. 3. Maria, de moeder van Jesus. Hier het beeld ‘de piëta’ ( betekent compassie of medeleven) van Michalangelo . Denk aan de sociale competentie 7

8 Denk aan de sociale competentie
Inspirerende ‘Kerkvaders’ Zoals bijvoorbeeld 1. Augustinus van Hippo, bekend is zijn boek belijdenissen, 4e eeuw 2. Thomas van Aquino (RK), invloedrijk filosoof en theoloog, 16e eeuw 3. Theresia van Lisieux (RK), boek ‘ de kleine weg’,kerkleraar, 19e eeuw Denk aan de sociale competentie 8

9 Denk aan de sociale competentie
Inspirerende Protestanten Maarten Luther: 15e eeuw, Voormalig RK priester, hoogleraar en reformator Johannes Calvijn, 16e eeuw, schrijver, theoloog, hervormer Huldrych Zwingli, 15e eeuw, Voormalig RK priester, hervormer Denk aan de sociale competentie 9

10 Denk aan de sociale competentie
Inspirerende voorbeelden ‘Wetenschappers’ Zoals bijvoorbeeld 1. Bob Smalhout, hoogleraar anesthesiologie , publicist 2. Francis Collins, hoogleraar genetica, ontrafeling menselijk gnoom 3. Alister Mcrath, hoogleraar theologie en scheikunde, Wetenschappers deden ontdekkingen die niet altijd pasten bij het wereldbeeld dat men tot nu toe had. Dit leidde tot spanningen tussen kerk en wetenschap. Wetenschap werd o.m. mogelijk omdat het Christendom de natuur niet als God zag, maar een door God gecreëerde realiteit. Geen chaos maar ordelijk en wetmatig. Deze wetmatigheden zouden kunnen worden aangetoond. Denk aan de sociale competentie 10

11 Denk aan de sociale competentie
Inspirerende voorbeelden Majoor Bosahardt ( ) Luitenant-kolonel Bosshardt: Zij wordt een actief en vooraanstaand lid van het Leger des Heils. Zij was vooral werkzaam rondom ‘de Wallen’ in Amsterdam (bron: Wikipedia) Denk aan de sociale competentie 11

12 Denk aan de sociale competentie
Inspirerende voorbeelden Moeder Teresa( ) Ze werd geboren in het toenmalige Ottomaanse Rijk (nu Macedonië) en groeide op in een prominent Albanees-katholiek gezin. In 1928 ging ze werken voor de Orde van de zusters van Loreto in Letnice. Door de orde werd ze naar Calcutta in India gezonden om lerares te worden. In Calcutta zette zij een wereldwijd bekend werk onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde. Ze stichtte de orde van de Missionarissen van Naastenliefde. In 1979 ontving zij voor haar werk de Nobelprijs voor de Vrede. (bron: Wikipedia) Denk aan de sociale competentie 12

13 Denk aan de sociale competentie
Inspirerende voorbeelden Moeder Teresa Filmfragment: Moeder Teresa Wat maakt MT tot een inspirerend voorbeeld? Wat herken je in haar leven van: Miraclemaker, Pinksteren, Nouwen, Altruïsme, de sacramenten? Wat heeft MT mensen over het Christendom te leren? Leg uit! Wat leert het boek over dit thema? Denk aan de sociale competentie 13


Download ppt "Denk aan de sociale competentie"

Verwante presentaties


Ads door Google