De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende Personen 1 Denk aan de sociale competentie Weldoeners, Wetenschappers Overige Bijbelse figuren Pinkster- Ervaring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende Personen 1 Denk aan de sociale competentie Weldoeners, Wetenschappers Overige Bijbelse figuren Pinkster- Ervaring."— Transcript van de presentatie:

1 H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende Personen 1 Denk aan de sociale competentie Weldoeners, Wetenschappers Overige Bijbelse figuren Pinkster- Ervaring Die Mensen verandert Wonderlijke Gebeurtenissen Altruïstische Levenshouding Nieuwe visie Op God Inspirerende Faktoren

2 H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende Personen 2 Denk aan de sociale competentie Inspirerende factoren: a. ‘(Aan)geraakt’ voelen b. Verwondering c. Bewondering

3 H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende Personen 3 Denk aan de sociale competentie Ontvangen van de Heilige Geest, Pinksterervaring

4 H3: Christendom als voorbeeld Inspirerend godsbeeld 4 Denk aan de sociale competentie Verlossing van grilligheid van de ‘oude’ wrede goden en hun en mensonterende gebruiken 16+ Tempelprostitutie De slavinnen werden meestal opgekocht door de tempel zelf en hierdoor werden talrijke meisjes als slaaf gekocht op de markt. Er waren er echter ook die door schenkingen in het bezit van de tempel kwamen. Zo had de atleet Xenophon van Korinthe honderd meisjes geschonken aan Aphrodite na zijn overwinning (Atheneus, 13, 573-574) In India en Nepal komt nu nog een vorm van tempel-prostitutie voor. Mens offert wordt God offert Mens offert wordt God offert

5 H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende levenshouding 5 Denk aan de sociale competentie Altruïsme 1. St. Nicolaas, St. Maarten, etc. 2. Florence Nightengale, stichtster v.h. Rode Kruis (afb. 1) 3. Maximiliaan Kolbe, rkpriester ruilde met een ter doodveroordeelde (afb. 2) 4. Pastoor Damiaan, werken met melaatsen en daarbij zelf besmet geraakt

6 H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende gebeurtenissen 6 Denk aan de sociale competentie Wonderbaarlijke gebeurtenissen: genezingen, ondervonden hulp, gebedsverhoringen, dromen, etc. Verschijningen Genezingen Wonderen Gebedsverhoring Verzoening

7 Inspirerende Bijbelse figuren 7 Denk aan de sociale competentie Zoals bijvoorbeeld 1. De verloren zoon die terugkeert bij zijn vader (parabel) 2. Ongelovige Thomas, die zijn vingers in de wonden wilde steken. Hij is gedood om zijn overtuiging in India. 3. Maria, de moeder van Jesus. Hier het beeld ‘de piëta’ ( betekent compassie of medeleven) van Michalangelo.

8 Inspirerende ‘Kerkvaders’ 8 Denk aan de sociale competentie Zoals bijvoorbeeld 1. Augustinus van Hippo, bekend is zijn boek belijdenissen, 4 e eeuw 2. Thomas van Aquino (RK), invloedrijk filosoof en theoloog, 16 e eeuw 3. Theresia van Lisieux (RK), boek ‘ de kleine weg’,kerkleraar, 19 e eeuw

9 Inspirerende Protestanten 9 Denk aan de sociale competentie Maarten Luther: 15 e eeuw, Voormalig RK priester, hoogleraar en reformator Johannes Calvijn, 16 e eeuw, schrijver, theoloog, hervormer Huldrych Zwingli, 15 e eeuw, Voormalig RK priester, hervormer

10 Inspirerende voorbeelden ‘Wetenschappers’ 10 Denk aan de sociale competentie Zoals bijvoorbeeld 1. Bob Smalhout, hoogleraar anesthesiologie, publicist 2. Francis Collins, hoogleraar genetica, ontrafeling menselijk gnoom 3. Alister Mcrath, hoogleraar theologie en scheikunde, Wetenschap werd o.m. mogelijk omdat het Christendom de natuur niet als God zag, maar een door God gecreëerde realiteit. Geen chaos maar ordelijk en wetmatig. Deze wetmatigheden zouden kunnen worden aangetoond. Wetenschappers deden ontdekkingen die niet altijd pasten bij het wereldbeeld dat men tot nu toe had. Dit leidde tot spanningen tussen kerk en wetenschap.

11 Inspirerende voorbeelden Majoor Bosahardt (1913-2007) 11 Denk aan de sociale competentie Luitenant-kolonel Bosshardt: Zij wordt een actief en vooraanstaand lid van het Leger des Heils. Zij was vooral werkzaam rondom ‘de Wallen’ in Amsterdam (bron: Wikipedia)

12 Inspirerende voorbeelden Moeder Teresa(1913-2007) 12 Denk aan de sociale competentie Ze werd geboren in het toenmalige Ottomaanse Rijk (nu Macedonië) en groeide op in een prominent Albanees-katholiek gezin. In 1928 ging ze werken voor de Orde van de zusters van Loreto in Letnice. Door de orde werd ze naar Calcutta in India gezonden om lerares te worden. In Calcutta zette zij een wereldwijd bekend werk onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde. Ze stichtte de orde van de Missionarissen van Naastenliefde. In 1979 ontving zij voor haar werk de Nobelprijs voor de Vrede. (bron: Wikipedia)

13 Filmfragment: Moeder Teresa 1.Wat maakt MT tot een inspirerend voorbeeld? 2.Wat herken je in haar leven van: Miraclemaker, Pinksteren, Nouwen, Altruïsme, de sacramenten? 3.Wat heeft MT mensen over het Christendom te leren? Leg uit! 4.Wat leert het boek over dit thema? 13 Denk aan de sociale competentie Inspirerende voorbeelden Moeder Teresa


Download ppt "H3: Christendom als voorbeeld Inspirerende Personen 1 Denk aan de sociale competentie Weldoeners, Wetenschappers Overige Bijbelse figuren Pinkster- Ervaring."

Verwante presentaties


Ads door Google