De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Associate degree Hans Daale, Leido Jan Nienhuis, Ecabo Beroepskolommenmanifestatie 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Associate degree Hans Daale, Leido Jan Nienhuis, Ecabo Beroepskolommenmanifestatie 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Associate degree Hans Daale, Leido Jan Nienhuis, Ecabo Beroepskolommenmanifestatie 2007

2 Indeling inleiding ► Wat is de Ad? ► Wat is de positie van de Ad? ► Wat is de toekomst van de Ad? ► Wat zijn de vragen rond de Ad?

3 Wat is de Ad (1) ► Een programma van 120 studiepunten in het hbo… ► … zodanig dat met 120 studiepunten erbij een Bachelor kan worden behaald ► Er is sprake van een opzet met een sterke arbeidsmarktrelevantie, met een erkend diploma en graad – en met studiefinan- ciering en bekostiging… Kortom: een nieuwe hbo-’opleiding’

4 Wat is de Ad (2) ► Een hbo-programma met een eigen inhoud, afstudeerproject… ► … een eigen propedeuse, verwijzing, begeleiding… ► … een dubbelfunctie: aan de slag of verder met de bachelor… ► … een programma dat na een aantal jaren werken efficiënt in deeltijd kan worden gevolgd door de rest van een bachelor

5 Wat is de positie van de Ad (1) ► Het is het eerste niveau in het hbo ► Het is niveau 5 in het European Qualifications Framework ► Het is de ‘schakel’ tussen ‘vocational education and training’ en ‘higher professional education’ ► Het is ‘post-secundair’ onderwijs, leidend tot een graad

6 Wat is de positie van de Ad (2) ► Het is een programma onder verantwoor- delijkheid van een ‘hogeschool’: - accreditatie - examens - diploma en graad - bekostiging (een ROC heeft nu geen ‘degree awarding power’)

7 Wat is de positie van de Ad (3) ► Bedoeld als schakel in de beroepskolom: mbo4 / Ad / Bachelor ► Maar ook toegankelijk voor havo en vwo ► Ook bedoeld voor werkenden via EVC: - Ad als diploma - Ad als opstap naar de bachelor ► Als referentie-graad voor branche-oplei- dingen (niet-formele opleidingen)

8 Wat is de toekomst van de Ad (1) ► Nu 57 pilots ► In 2010 besluit over ‘openzetten aanvraag’ op basis van nieuwe aanvragen ► Duale Ad-programma’s als doorstroom mbo- hbo in een praktische vorm ► Combinatie met branche-diploma’s ► Meer uitbesteding aan ROC’s (?) ► Meer eigen ‘opleidingen’ als eigen niveau

9 Wat is de toekomst van de Ad (2) ► Internationaal niveau als koppeling van VET en HE ► Aantrekkelijk voor alumni van het mbo ► Sterk arbeidsmarktrelevant, met snelle actualisering van programma’s, sterk in EVC in combinatie met in-formeel en niet- formeel onderwijs ► In een eigen ‘samenwerkingsinstituut’ met als schakels niveau 4 en niveau 5

10 Nog te vermelden… ► Ook een dergelijk niveau in Vlaanderen ► Maar dan binnen het beroepsonderwijs d.w.z. door aanbieder van secundair en ‘post-secundair (deeltijds/volwassen) onderwijs’ ► Dus, net anders dan bij ons… ► Wie vinden dit niet leuk: de hogescholen dus…

11 Tenslotte ► Er zijn acht themagroepen, ook voor mensen vanuit het mbo ► Studiedagen, nieuwsbrief, seminars enz. ► Aanmelden via de mail: info@leido.nl info@leido.nl ► Informatie: www.leido.nl www.leido.nl


Download ppt "Associate degree Hans Daale, Leido Jan Nienhuis, Ecabo Beroepskolommenmanifestatie 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google