De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Roel van Asselt Inhoud 9 oktober 2007 1.Kwantitatieve doorstroomgegevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Roel van Asselt Inhoud 9 oktober 2007 1.Kwantitatieve doorstroomgegevens."— Transcript van de presentatie:

1 1 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Roel van Asselt Inhoud 9 oktober 2007 1.Kwantitatieve doorstroomgegevens mbo-hbo 2.Kwalitatieve aspecten mbt. doorstroom en aansluiting 3.Aanbevelingen aan ROC’s en hogescholen en aan brancheorganisaties

2 1.1 Uitstroom vanuit vooropleiding naar Hbo Havo 82% (afvlakkend) naar VWO: 4 % (dalend) naar MBO:: 6% (dalend) onderwijs uit: 8% ___________________________________________________________________ Vwo 17% (licht stijgend) : 71% (licht dalend) onderwijs uit: 12% _____________________________________________________ MBO4 43% (stijgend) indirect 20% Bron: OCW/Cfi/Stoas Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers

3 3 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers 1.3 Mbo4-instroom en vijf jaarsrendement ( hierna ) jaar uitstroom mbo instroom hbo percentage 200147.04823.61852% 200242.05023.15455% 200345.42725.19355% 200446.62227.51059% 200545.18128.52763%

4 NaarvanMboHEOHTNOHGZOHSAOHAOHPO Economie Branche- vreemd: 27% 46%500049%40049%9053%90053%4043%450 Techniek vreemd: 24% 44% 550 55066% 3750 375052% 75 7549% 100 10067% 51%350 DGO vreemd: 2% of 29% 38%30032% 40 4063%150054%3000--58%1500 Groen vreemd : 39% 44%6048% 50 5043%2050%3067%40053%100

5 1.2 Uit- en instroom kwantitatief 1.2 Uit- en instroom kwantitatief Bron: het hbo ontcijferd Bron: het hbo ontcijferd Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers

6 6 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Rendement HBO na 5 jaar, excl. omzwaaiers

7 Intermezzo : Voorbeeld van gebruik kengetallen: doorstroom beroepskolom: Gediplomeerde uitstroom VMBO: 100% Naar MBO4: 46% MBO4-diploma (77%) 35% Direct en indirect naar HBO: (63%) 23% HBO-diploma (52%): 12% PM: aandacht voor instroom mbo4 vanuit vmbo PM: aandacht voor instroom mbo4 vanuit vmbo Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers

8 8 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers

9 9 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Als binnen de afzonderlijke stelseldelen het onderwijs autonoom wordt vernieuwd is de aansluiting achteraf vaak ingewikkeld. Als binnen de afzonderlijke stelseldelen het onderwijs autonoom wordt vernieuwd is de aansluiting achteraf vaak ingewikkeld.

10 10 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers 2 Onderzochte kwalitatieve aspecten aansluiting mbo-hbo geformuleerd in aanbevelingen De fit in de programma-inhouden De fit in de programma-inhouden Pedagogisch / didactische doorloop Pedagogisch / didactische doorloop De opvang in de nieuwe leeromgeving De opvang in de nieuwe leeromgeving De juiste verwachtingen (loopbaanbegeleiding) De juiste verwachtingen (loopbaanbegeleiding) (Aandacht voor constructieve fricties) (Aandacht voor constructieve fricties)

11 11 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Programma- en leerinhouden Noodzakelijke HBO instroomcompetenties en kennisaspecten beter aangeven door HBO Idem: doelen hbo-programma’s en -inhouden Basale vaardigheden versterken in Mbo (en Hbo) mbt. TaalvaardighedenMVT’sGecijferdheidWiskunde Algemene economie Betere doorloop Mbo-competenties in Hbo regelen en dynamiek in Hbo volgen m.n. de kennisintensivering.

12 12 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Didactische aspecten Omslag van inductief naar deductief onderwijs goed verzorgen door en in Hbo Omslag van inductief naar deductief onderwijs goed verzorgen door en in Hbo Bredere contexten geleidelijk inbouwen Bredere contexten geleidelijk inbouwen Onderbouwen van oplossingen/werkwijze mee- programmeren Onderbouwen van oplossingen/werkwijze mee- programmeren HBO-competenties mee-ontwerpen in Mhbo-routes HBO-competenties mee-ontwerpen in Mhbo-routes

13 13 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Pedagogische aspecten Stimulerende bejegening in Mhbo-route en Hbo- propedeuse. Stimulerende bejegening in Mhbo-route en Hbo- propedeuse. Voldoende sociale binding met de hogeschool in beginfase hbo. Voldoende sociale binding met de hogeschool in beginfase hbo. Adequate stimulering zelfsturing, zelfstandigheid en leerstrategie in Hbo (Mbo?) Adequate stimulering zelfsturing, zelfstandigheid en leerstrategie in Hbo (Mbo?) Meer onderzoek naar de demotivatie van studenten in het eerste leerjaar Hbo. Meer onderzoek naar de demotivatie van studenten in het eerste leerjaar Hbo.

14 14 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Doorlopende leeromgeving Aandacht gevraagd voor: Andere groeperingsvormen en Andere groeperingsvormen en toetsomgevingen en toetsfrequentie toetsomgevingen en toetsfrequentie Portfoliogebruik Portfoliogebruik Leermiddelen (taalgebruik en ict) Leermiddelen (taalgebruik en ict) Omvang leertaken Omvang leertaken Sociaal instrumentele omgeving (mediatheken) Sociaal instrumentele omgeving (mediatheken) Communicatie over planning, taken, afspraken Communicatie over planning, taken, afspraken Samenwerking beroepenveld in mbo-hbo-projecten en stages (bpv’s) Samenwerking beroepenveld in mbo-hbo-projecten en stages (bpv’s)

15 15 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Verwachtingen – loopbaanbegeleiding Zorgstructuur voor doorstromers in mbo Zorgstructuur voor doorstromers in mbo Ontwikkelen van loopbaancompetenties Ontwikkelen van loopbaancompetenties Selecteren en stimuleren voor Mhbo-routes Selecteren en stimuleren voor Mhbo-routes Loopbaanbegeleiding vanuit primaire proces Loopbaanbegeleiding vanuit primaire proces Startgesprekken op hogeschool, portfoliogebruik Startgesprekken op hogeschool, portfoliogebruik Betrokkenheid beroepenveld versterken; beroepsopleidingenkolom daadwerkelijk vormgeven. Betrokkenheid beroepenveld versterken; beroepsopleidingenkolom daadwerkelijk vormgeven.

16 16 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers BALANS mbt. invoering CGO De programma- en leerinhouden - - De programma- en leerinhouden - - Pedagogisch / didactische doorloop - (+) Pedagogisch / didactische doorloop - (+) De leeromgeving +(+) De leeromgeving +(+) De verwachtingen c.q. de loopbaan- begeleiding + De verwachtingen c.q. de loopbaan- begeleiding +

17 17 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Vroeger waren de leerlingen goed geschoold, wat ze nu niet meer zijn. In die tijd stond de wereld er beter voor. Vroeger waren de leerlingen goed geschoold, wat ze nu niet meer zijn. In die tijd stond de wereld er beter voor. Thomassin von Zerklaere (kort na 1200)

18 18 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers 3.1 Aanbevelingen aan ROC’s en hogescholen Stel (regionale) kaders voor doorstroom mbo-hbo op Stel (regionale) kaders voor doorstroom mbo-hbo op met convenanten en resultaatgerichte afspraken, en met convenanten en resultaatgerichte afspraken, en gezamenlijke begrippenkaders en definities (RxH). gezamenlijke begrippenkaders en definities (RxH). Verbreed de doorstroomtrajecten waar relevant. Verbreed de doorstroomtrajecten waar relevant. Ontschot en vervlecht het mbo- en hbo-onderwijs (m.n. door mee-ontwerpen van hbo-competenties). Ontschot en vervlecht het mbo- en hbo-onderwijs (m.n. door mee-ontwerpen van hbo-competenties). Doe meer aan gestructureerde loopbaanbegeleiding. Doe meer aan gestructureerde loopbaanbegeleiding. Begrip voor de complexiteit van CGO in doorstroom Begrip voor de complexiteit van CGO in doorstroom Regel een gezamenlijke borging in eigen kwaliteitszorgprogramma’s van “goede” aansluiting. Regel een gezamenlijke borging in eigen kwaliteitszorgprogramma’s van “goede” aansluiting. Stel regionale doorstroom agenda’s op en betrek het beroepenveld bij doorstroomprogramma’s. Stel regionale doorstroom agenda’s op en betrek het beroepenveld bij doorstroomprogramma’s.

19 19 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers 3.2 Aanbevelingen aan branche-organisaties Neem doorstroomkwalificaties op in KD’s met Neem doorstroomkwalificaties op in KD’s met heldere “generieke” hbo-instroomcompetenties. heldere “generieke” hbo-instroomcompetenties. Stimuleer doorlopende LOB en elektronische overdrachtsdossiers (ELDvo). Stimuleer doorlopende LOB en elektronische overdrachtsdossiers (ELDvo). Zorg voor een deugdelijk, eenduidige kwantitatieve doorstroommonitor (jaarlijks, longitdunaal). Zorg voor een deugdelijk, eenduidige kwantitatieve doorstroommonitor (jaarlijks, longitdunaal). Maak ambities uit coalitieakkoord en “Talent ontwikkeling” waar, mbt. relaties werkveld. Maak ambities uit coalitieakkoord en “Talent ontwikkeling” waar, mbt. relaties werkveld. Verbeter de samenstelling paritaire commissies. Verbeter de samenstelling paritaire commissies. Stimuleer het landelijk netwerken beroepskolom. Stimuleer het landelijk netwerken beroepskolom. Ontwerp kaders voor gezamenlijke landelijke mbo/hbo doorstoomagenda(‘s). Ontwerp kaders voor gezamenlijke landelijke mbo/hbo doorstoomagenda(‘s). Ontwerp meer hbo-uitstroomprofielen. Ontwerp meer hbo-uitstroomprofielen.


Download ppt "1 Trends en cijfers mbo-hbo Regio Utrecht 9 okt. 2007 Doorstroom mbo-hbo Trends en cijfers Roel van Asselt Inhoud 9 oktober 2007 1.Kwantitatieve doorstroomgegevens."

Verwante presentaties


Ads door Google