De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom Kalibratie. -Vormingsdag VITO Contactdag LABS Juni 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom Kalibratie. -Vormingsdag VITO Contactdag LABS Juni 2007."— Transcript van de presentatie:

1

2 Waarom Kalibratie. -Vormingsdag VITO Contactdag LABS Juni 2007

3 Stork Intermes Frans Verheyden 2 Kalibratie Wat is kalibratie. Testen ijken De noodzaak van kalibratie. Hoe gaan we om met kalibratie.

4 Stork Intermes Frans Verheyden 3 Oorsprong Model- en praktijkwaarden. Perfectie = alle punten op de rechte lijn. Wapen industrie - de diameter van de loop van een stuk geschut, het kaliber. WAT

5 Stork Intermes Frans Verheyden 4 Kalibratie model Ontwikkellen van een simulatiemodel. Rekening houdende met alle beïnvloedingsfaktoren Met onzekerheidsbudget Met validatie.

6 Stork Intermes Frans Verheyden 5 Kalibratie model Meettoestel kalibratie Men bepaalt de afwijking (bias –correctie) tegenover referentie inrichting. Samenstelling van onzekerheidsbudget Aantoonbare herleidbaarheid. Met juiste eenheden en EA aanbevolen voorstellling.

7 Stork Intermes Frans Verheyden 6 Testen Uitgevoerd door de testlaboratoria met accreditatie BELAC –Steekproef gewijze testen, destructief of non- destructief. –Steeds met onzekerheids opgave

8 Stork Intermes Frans Verheyden 7 Wettelijke metrologie ijken of verificatie Alle wettelijke metrologie moet op kalibratie gesteund zijn. Wettelijke metrologie zijn vereenvoudigde proeven met andere doelstelling dan kalibratie Wettelijke metrologie is actueel niet altijd aantoonbaar herleidbaar

9 Stork Intermes Frans Verheyden 8 Agenda Waarom kalibratie ? Hoe gebeurt kalibratie.? Wanneer behoeven we kalibratie

10 Stork Intermes Frans Verheyden 9 Waarom kalibratie ? Aantoonbare herleidbaarheid Alle laboratoria moeten tot hetzelfde resultaat komen (binnen de gegeven onzekerheid) 1V in USSR ≠ 1 V in Europa en USA Tot omstreeks 1970 was ;

11 Stork Intermes Frans Verheyden 10 Anekdote over herleidbaarheid.

12 Stork Intermes Frans Verheyden 11 Instandhouding herleidbaarheid Werkstandaarden afleiden van referentie standaarden Vergelijking standaarden onderling Interlaboratorium proeven Onder genormeerde of conventionele omstandigheden

13 Stork Intermes Frans Verheyden 12schuifmaat Moer is gekende waarde met eigen reeks fouten met onzekerheden Correctie en onzekerheid temperatuur moer en schuifmaat temperatuur invloed handwarmte, verschillen, vormfouten meetdruk,lezing analoog, gebreken schuifmaat Samengevoegde onzekerheid en correctie 2.47 cm ± 0.03 cm

14 Stork Intermes Frans Verheyden 13 Gewichten en massa’s Voor kalibratie van weegtoestellen drukbalansen en loadcellen tevens basis voor elektrische grootheden. De werkstandaard afgeleid van de super kg volledig gecertifiëerd in alle aspecten Drie ongeveer gelijke gewichten t/o standaard met een gelijke massa vergelijking We meten alle mogelijke onderlinge verschillen 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 Al deze verschillen zijn de basis van een gesloten wiskundige ringvergelijking. Hieruit is elk gewicht afzonderlijk berekend met correctie en onzekerheid. De balans zelf dient niet gekalibreerd te zijn met deze methode Er zijn wiskundige reeksen voor een decade Met 1 kg als standaard de gewichten 100g 200 g 500 g bepalen

15 Stork Intermes Frans Verheyden 14 Methodiek onzekerheidsbudget Standaard 100.000 09 g 0.025 mg normaal 1 0.025 mg Drift+vervuiling 0.0g 0.00 mg rechthoek 1 0.0001 mg Massa verschil 0,001 g 0.004 mg normaal 1 0.004 mg Opzetfout 0.0 g 0.005 8 mg driehoek 1 0.005 8 mg Archimedes 0.0 g 0.00 mg rechthoek 1 0.0002 mg Min lezing 0.0 g 0.004 1 mg rechthoek 1 0.004 1 Magnetisme 0.0 g 0.003 1 mg rechthoek 1 0.003 1 Som 100.000 091 g 0.042 0 mg Rekenkundige som Kwadratische som

16 Stork Intermes Frans Verheyden 15 Het certificaat Administratieve vereisten ISO 17025 Technische vereisten ISO 17025 –Aantoonbare herleidbaarheid vanaf standaard –Competentie uitvoerend laboratorium BELAC –Toegepaste procedures –Omgevingsparameters –Beschrijving gekalibreerde meettoestel –Norm verwijzingen EA ISO OIML enz (optioneel) –Meetresultaten (voor 1 punt of voor een bereik) Vastgestelde meetwaarde in conventionele omstandigheden Uitgebreide onzekerheid voor dekkingswaarschijnlijkheid k=2 (95%)

17 Stork Intermes Frans Verheyden 16 Meetresultaten Analytische voorstelling y=ax+b ±U=7.426 10 -6 x + 0.123409 g ±Umin= 0.123409 g ±Umax=0.242231 g ±U= 0.12 g ±U= 0.24 g 2015,22 g ± 0.14 g

18 Stork Intermes Frans Verheyden 17 Overzicht Certificaten van geaccrediteerden. Certificaten van niet geaccrediteerden Wat is onzin. tijd luchtdruk volume Debiet dichtheid Tem p. Druk verscil massa vochtigheid

19 Stork Intermes Frans Verheyden 18 Massa kalibratie Van 1 mg tot 50 kg d = 0.1µg

20 Stork Intermes Frans Verheyden 19 Druk kalibraties Van 10 -7 mbar abs. tot 4000 bar. Vacuum

21 Stork Intermes Frans Verheyden 20 Anemometrie

22 Stork Intermes Frans Verheyden 21 Mechanische kalibraties Moment, kracht, Load cellen

23 Stork Intermes Frans Verheyden 22 Accellerometrie Snelheid versnelling puls

24 Stork Intermes Frans Verheyden 23 Temperatuur kalibraties - 195 °C tot +1400 °C

25 Stork Intermes Frans Verheyden 24 Vochtigheids kalibraties

26 Stork Intermes Frans Verheyden 25 Geometrische kalibraties

27 Stork Intermes Frans Verheyden 26 Elektrische kalibraties Gelijkspanning Wisselspanning Weerstand Gelijkstroom Wisselstroom Frequentie Vermogen Capacitantie Reactantie

28 Stork Intermes Frans Verheyden 27 Tachimetrie en tijdmeting

29 Stork Intermes Frans Verheyden 28 Elektrische kalibraties Speciale set-up voor luchtvaart industrie.

30 KALIBRATIE WEEGTOESTELLEN

31 Stork Intermes Frans Verheyden 30 Testen Destructieve mechanische proeven Trek- en buig-proeven tot 100 ton

32 Stork Intermes Frans Verheyden 31 Testen -Kerfslagproeven

33 Stork Intermes Frans Verheyden 32 Testen -Hardheidsproeven

34 Stork Intermes Frans Verheyden 33 Testen Materiaalanalyses Plasma spectrograaf (ICP) C/S analyse

35 Stork Intermes Frans Verheyden 34 Testen Materiaalanalyses Metaalkundig schade-onderzoek Microscopisch onderzoek

36 Stork Intermes Frans Verheyden 35 Testen Materiaalanalyses Corrosietesten, HIC, enz...

37 Stork Intermes Frans Verheyden 36 Aardgas volume meting MID MID richtlijn van Europa voor gastellers –Measuring Instruments Directive 2004/22/EC Water volume Aardgas volume Wattuurmeters Warmte verbruiksmeters Hoeveelheden vloeistoffen anders dan water Uitlaat en gas analysatoren...........Zie bijlage documentatie

38 Stork Intermes Frans Verheyden 37 Certifcaten geaccrediteerden Alleen geldig voor: –Gegeven competentie –Binnen de toegestane mogelijkheden bewijslast Herleidbaarheid procedures en standaarden hebben bewijslast

39 Stork Intermes Frans Verheyden 38 Certifcaten NIET geaccrediteerden Alles is toegestaan: Geen bewijslast Herleidbaarheid procedures en standaarden hebben Geen bewijslast Alles moet aangetoond en bewezen worden met bijlagen, onafgezien een ISO of andere normverwijzing Alles moet aangetoond en bewezen worden met bijlagen, onafgezien een ISO of andere normverwijzing

40 Stork Intermes Frans Verheyden 39 (Onzin) op certificaten Herkalibratie datum (is de competentie van de gebruiker) Goed of afkeuring van het instrument tenzij contractueel overeengekomen, MTF in %? Meetresultaten zonder onzekerheid en k=2 Meetresultaten die niet overeenkomen met de onzekerheid Meetonzekerheden als gevolg van gebruik door klant (indekking door procedures of normen voor klant) Adviezen, opmerkingen, bedenkingen. (tenzij met klant overeengekomen)

41 Stork Intermes Frans Verheyden 40 Overzicht kalibratie Raadpleeg de lijst BELAC geaccrediteerde laboratoria. www.belac.fgov.be Kalibratie www.stork.com/intermes/kalibratie Frans.verheyden@stork.com

42 Stork Intermes Frans Verheyden 41 Wat zijn GEEN onzekerheden –Meetfouten en vergissingen –Toleranties Toelaatbaarheidsgrenzen voor een proces of een product –MTF is geen tolerantie –Specificaties Wat men verwacht - beschrijvend –Nauwkeurigheid Nauwkeurigheid is kwalitatief Onzekerheid is kwantitatief -- Fouten ≠ onzekerheden -- statistische analyse ≠ onzekerheidsanalyse aan de hand van het onzekerheidsbudget. -- Ijking is verifcatie onverenigbaar met kalibratie

43 bovengrens ondergrens ABCD help Omgaan met onzekerheden MTF MTF= maximum toegestane fout Productie tolerantie

44 Verbetering meetsysteem Meet analyse Te onderhandelen met klant

45 Stork Intermes Frans Verheyden 44 Bronnen Andere opleidingen Stork Intermes –Hoe MTF bepalen –Omgaan met onzekerheden Literatuuroverzicht. –EA, ISO 17025, OIML, BELAC Te raadplegen diensten. –BELAC lijsten geaccrediteerden

46 Stork Intermes Frans Verheyden 45 VRAGEN ???


Download ppt "Waarom Kalibratie. -Vormingsdag VITO Contactdag LABS Juni 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google