De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalbeleid – Mater Dei Lagere school

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalbeleid – Mater Dei Lagere school"— Transcript van de presentatie:

1 Taalbeleid – Mater Dei Lagere school

2 Duiding gehanteerd model
CIPO-model Context : omvat de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de instelling karakteriseren Input : De input omvat kenmerken van het personeel en van de leerlingen/cursisten van de instelling. Proces : Het proces omvat initiatieven die een instelling neemt om output te realiseren, rekening houdend met de context en de input. Output : De output omvat de resultaten die de instelling met haar leerlingen / cursisten bereikt Duiding van het model dat gebruikt wordt om taalbeleid te doorlopen. CIPO wordt standaard in onderwijsmilieu gebruikt, maar heb geen zicht of deelnemers dit ook kennen.

3 Context Campus Mater-Dei Sint-Pieters Woluwe – opgericht 1958
Franstalige afdeling Nederlandstalige afdeling Autonome kleuterschool - 180LL Autonome Lagere school - 290LL Secundaire school leerlingen Klemtoon leggen op autonome lagere school : dit betekent niet dat de aansluitende niveaus KS en SO niet aan taalbeleid werken!

4 Input : woonplaats leerlingen
32 verschillende gemeenten – geen profiel van een dorpsschool

5 Input : woonplaats leerlingen
Door de ligging van de school : ZO-rand van Brussel is de instroom verspreid over de gewesten.

6 Input : moedertaal leerlingen
School heeft nooit GOK-uren gekregen doordat afkomstig zijn uit een hogere sociale klasse. De meeste ouders hebben een diploma hoger onderwijs, slechts een 10 gezinnen genieten van een schooltoelage.

7 Evolutie input moedertaal leerlingen
Evolutie te merken bij het kenmerk moedertaal van leerlingen. Dit heeft ook een duidelijke impact bij lkt! Zie volgende slide.

8 Input : Anciënniteit leerkrachten

9 Proces : aandeel van Nederlands 2010-2011

10 Proces : aanbod Nederlands 2010-2011

11 Output : resultaten in beeld 2010-2011

12 Output : resultaten in beeld

13 Aanvullende outputgegevens
IDP – resultaten Vooral klemtoon op taalkennis Aanvullend bij de VLOT-resultaten Milos - Recent evaluatiemiddel spreekvaardigheden Peiling Frans Worden de eindtermen Frans behaald?

14 Proces : aan de slag Oprichten van een halftime taalcoördinator Evenredige verdeling van onderwijstijd tussen de verschillende domeinen van taal Aangeboden inhouden moeten stroken met de principes van goed taalvaardigheidsonderwijs Ondersteuning van een externe taalexpert via vraaggestuurde hulp OCB-VBB Structureel inbouwen van overlegmogelijkheden

15 Proces : aan de slag Invoering van SES-lestijden ipv GOK-uren Verhoging van het lestijdenpakket omwille van factor moedertaal van leerlingen Uitbreiding van taalcoördinatie tot fulltime opdracht Uitbouw van een gedifferentieerd taalaanbod in functie van de moedertaal van leerlingen – was mogelijk dankzij de aanpassing van het decreet in Blijvende ondersteuning door externe taalexpert OCB

16 Op vlak van taal : 87% is tevreden over het aanbod Nederlands -Frans
Frans (3x3L 30 min / 3x3L) Frans: 1L Nederlands: 5L Ndl (3x3L 30 min / 3x3L) luisteren spreken Engels: 1L Vorig schooljaar : differentiatie taalonderwijs ifv moedertaal Pakket 5 uur Ndl – Frans voor Ndl op maat lezen schrijven Tweede taal onderwijs – taalinitiatie Communicatieve context


Download ppt "Taalbeleid – Mater Dei Lagere school"

Verwante presentaties


Ads door Google