De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Teelttechnische aspecten haverteelt Akkerbouwstudieclub Noord Limburg November 2012 Ruud Timmer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Teelttechnische aspecten haverteelt Akkerbouwstudieclub Noord Limburg November 2012 Ruud Timmer."— Transcript van de presentatie:

1 Teelttechnische aspecten haverteelt Akkerbouwstudieclub Noord Limburg November 2012 Ruud Timmer

2 n granen

3 Belangrijkste teeltmaatregelen haver  Zaaien  Rassenkeuze  N-Bemesting  Onkruidbestrijding  Groeiregulatie  Ziektenbestrijding

4 Zaaien  Zaaitijdstip ● Vroeg zaaien belangrijk (maart) ● haver rijpt laat af (ZG  ZT  HA) ● opbrengst; haver meest gevoelig voor laat zaaien  Zaaizaadhoeveelheid ● Zaaidichtheid ca. 300 zaden/m2  250 pl/m2 ● DKG van haver is ca. 40 (35-45)!  120 kg/ha

5 Rassenkeuze  Belangrijkste eigenschappen: ● Opbrengst ● Strostevigheid (legering)  Commercieel beschikbare rassen: ● Gigant (Wiersum Plantbreeding) ● Olympic (Wiersum Plantbreeding) ● Dominik (IG Planzensucht, Agrifirm)

6 Rassenonderzoek Proeven op klei (Lelystad) en zand (Rolde) 2009-2012 10 rassen in 3 herhalingen Sinds 1995 geen officieel rassenonderzoek (CGO)

7 Gem korrelopbrengst (ton/ha) 2011-2012 kleirelzandrel Husky8.9104Buggy7.4113 Flocke8.9104Dominik7.2109 Dominik8.9104Scorpion7.1107 Buggy8.7101Husky7.1107 Gigant8.6100Flocke6.9104 Olympic8.195Olympic6.7102 Scorpion7.891Gigant6.6100 Gem8.57.0

8 Gem lengte en stevigheid 2011-2012 raslengterasstevigheid Buggy86Buggy8.5 Dominik118Dominik7.3 Gigant122Flocke7.3 Olympic125Husky7.3 Scorpion126Olympic7.1 Flocke126Scorpion7.0 Husky127Gigant6.6 Astor127Astor5.9 Gambo131Gambo5.4

9 N-bemesting  Effect op korrelopbrengst, lengte, stevigheid en korrelkwaliteit (eiwitgehalte, hlg, schot)  Advies N-gift: ● 1 e gift: 100-Nmin (max. 80 kg N/ha) ● 2 e gift: 0-40 kg N/ha (kort voor in aar komen)  N-gebruiksnorm (alle grondsoorten) 100 kg N/ha

10 Onkruidbestrijding  Chemische onkruidbestrijding vergelijkbaar met andere zomergranen. ● Zomergerst 17 middelen toegelaten ● Zomertarwe 17 middelen toegelaten ● Haver 15 middelen toegelaten ● Veel gebruikte middelen zoals Ally, Starane, MCPA, MCPP, Verigal D, Vega, Primus, Primstar, Artus, Basagran beschikbaar

11 Legering

12 Legering - groeiregulatie  Grootste bedreiging opbrengst en kwaliteit is legering ● Kiezen voor kort en stevig ras ● Voorzichtig met de N-bemesting ● Pas eventueel groeiregulator toe  Toegelaten is Moddus 0.4 l/ha ● Tijdstip: niet te vroeg, tijdens stengelstrekking, 2 e knoop voelbaar ● (CCC beperkte werking en geen toelating) ● (Medax Top geen toelating, werking?)

13 Ziektebestrijding  Haver minder ziektegevoelig dan andere granen  Soms kan ziektebestrijding zelfs achterwege blijven  Meest voorkomende schimmelziekte is meeldauw ● Soms roesten, bladvlekkenziekte, Fusarium  Aantal toegelaten fungiciden is beperkt ● Winter- en zomertarwe (28), zomergerst (20), haver (4) ● Toegelaten in haver zijn: ● Corbel (meeldauw) ● Venture, Aviator, Skyway (roesten, bladvlekken)

14 Insectenbestrijding  Haver gevoelig voor gerstevergelingsvirus  Virus overgedragen door bladluizen ● Roodbladigheid ● Dwerggroei van geïnfecteerde planten  opbrengstderving  Aantasting meestal aan beperkt aantal planten  Bestrijding bladluizen met een pyrethroïde: ● o.a. Decis, Sumicidin, Karate Zeon

15 Aaltjes Aaltjesschema 2012 Versie: 03.048 Cysteaaltj es WortelknobbelaaltjesWortellesieaaltjes Stengelaa ltjes Vrijlevende wortelaaltjesVirussen 9-nov-12 Heterodera avenae Havercysteaaltje Meloidogyne naasi Graswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi Maïswortelknobbelaaltje Meloidogyne fallax Bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje Pratylenchus penetrans Wortellesieaaltje Pratylenchus crenatus Graanwortellesieaaltje Ditylenchus dipsaci Stengelaaltje Tylenchorhynchus dubius Rotylenchus uniformis Trichodorus primitivus Trichodorus similis Paratrichodorus pachydermus Paratrichodorus teres Tabaksratelvirus Z D ZA KZ D ZAZ DZZ D ZA Z D ZA KZZZ D ZA Haver - ? ??? Haver Zomergerst - ? S Zomergerst Legenda Vermeerdering Legenda Schade Legenda Grondsoorten ? volledig onbekend Onbekend DDalgrond AA actieve afname geen KKlei - natuurlijke afname weinig ZZand weinig matig ZAZavel matig sterk sterk R rasafhankelijk S serotype afhankelijk ? i ? enige informatie

16 Conclusies haverteelt  Zaaizaad, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn voorhanden  teelt is goed uitvoerbaar  Op tijd zaaien en legering voorkomen  CBS-cijfers: gem. opbrengst (NL) 5.5 ton/ha  Proefveldopbrengsten laatste jaren 7-10 ton/ha op klei en 6-7.5 ton/ha  Opbrengsten vergelijkbaar met zomergerst  Teelt(kosten) vergelijkbaar met zomergerst  Prijzen? Glutenvrij?


Download ppt "Teelttechnische aspecten haverteelt Akkerbouwstudieclub Noord Limburg November 2012 Ruud Timmer."

Verwante presentaties


Ads door Google