De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2010 – de 4 testen van Jacob – leven in vertrouwen 2011 – de geest van Edom - Obadja 2012 - Migdal Eder Wajisjlach – xlsyv en hij zond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2010 – de 4 testen van Jacob – leven in vertrouwen 2011 – de geest van Edom - Obadja 2012 - Migdal Eder Wajisjlach – xlsyv en hij zond."— Transcript van de presentatie:

1 2010 – de 4 testen van Jacob – leven in vertrouwen 2011 – de geest van Edom - Obadja 2012 - Migdal Eder Wajisjlach – xlsyv en hij zond

2 Mykalm Qbqey xlsyv WA’JISJLACH ja’cov malachim En zond Jacob boodschappers vyxa vse-la ynpl le fanav el esav achiv voor zijn aangezicht, naar Ezau zijn broer Mvda hds Hryes hjra artsa seïr s’de edom naar het land Seïr in het veld van Edom Genesis 32:4 Wajisjlach – xlsyv en hij zond

3 Gen. 35:16-27 uit de 6 e Torah-lezing 16 Daarna braken zij op uit Betel. Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel, en zij had een moeilijke bevalling. 17 En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. 18 En toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Betlehem.

4 Beth–El Huis van God Bethel l[b

5 Gen. 35:16-27 uit de 6 e Torah-lezing 16 Daarna braken zij op uit Betel. Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel, en zij had een moeilijke bevalling. 17 En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. 18 En toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Betlehem.

6 Ooi/schaap Rachel lxr Gen. 29:9 Als hij nog met hen sprak, zo kwam Rachel met de schapen, die haar vader toebehoorden; want zij was een herderin. vredeoffer

7 Gen. 35:16-24 uit de 6 e Torah-lezing 16 Daarna braken zij op uit Betel. Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel, en zij had een moeilijke bevalling. 17 En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. 18 En toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Betlehem.

8 RACHEL Ben-oni Zoon van mijn pijn Zoon van mijn verdriet Benjamin Nmvnb JACOB Ben-jamin Zoon van mijn rechterhand Zoon van mijn kracht

9 Psalm 48:10 80:17 98:1 110:1 118:16 Benjamin Nmvnb

10 Gen. 35:16-24 uit de 6 e Torah-lezing 16 Daarna braken zij op uit Betel. Toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel, en zij had een moeilijke bevalling. 17 En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar: Vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. 18 En toen haar het leven ontvlood – want zij stierf – noemde zij hem Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Betlehem.

11 Bethel  Jeruzalem  Migdal Eder  Betlehem  Efrata Locatie 8 km 5 km

12 Efratah h[rfa Bethlehem Jeruzalem

13 Graf van Rachel c.a. 1900

14 Efrat [rfa Van parah - vruchtdragen Micha 5:2 1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha 5:2 1 En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daniël 7:13 13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; 14 en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is. Daniël 7:13 13 Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; 14 en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.

15 20 En Jakob zette op haar graf een opgerichte steen, dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. 21 Daarna brak Israël op en spande zijn tent aan de andere zijde van Migdal-Eder. 22 En toen Israël in dit land woonde, ging Ruben heen en lag bij Bilha, de bijvrouw van zijn vader, en Israël hoorde het. De zonen van Jakob nu waren twaalf in getal. 23 De zonen van Lea: de eerstgeborene van Jakob, Ruben, voorts Simeon, Levi, Juda, Issakar en Zebulon. 24 De zonen van Rachel: Jozef en Benjamin. Gen. 35:16-24 uit de 6 e Torah-lezing Migdal-Eder

16 Migdal -Toren Eder - kudde Eder van adar helpen/hoeden Migdal -Toren Eder - kudde Eder van adar helpen/hoeden Migdal Eder rde ldgm

17 1.Wachtoren van waaruit de tempelkuddes werden bewaakt 2.De herders waren speciaal opgeleid voor deze koninklijke taak Migdal Eder rde ldgm Mishnah (Shekelim 7:4) de kudden waren bedoeld voor de offers in de tempel Mishnah (Shekelim 7:4) de kudden waren bedoeld voor de offers in de tempel

18 Spreuken18:10 De naam van Adonai is een sterke toren, de rechtvaardige vlucht er naar toe en is veilig. Migdal Eder rde ldgm Zze-ldgm Migdal oz Zze-ldgm Migdal oz

19 2 Kon.18:8 Hij versloeg de Filistijnen, zelfs tot Gaza en haar grenzen van de wachttoren tot de ommuurde stad. Migdal Eder rde ldgm

20 2 Kron.26:10 Hij bouwde ook torens in de woestijn en groef vele putten, want hij had veel vee Migdal Eder rde ldgm

21 2 Kron.27:4 Verder bouwde hij steden in het gebergte van Juda, en in de bossen bouwde hij kastelen en torens Migdal Eder rde ldgm

22 “Langs de weg naar Jeruzalem” Migdal Eder rde ldgm 19 Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Betlehem.

23 Rabbi Munk: “Hij spreidde zijn tent tegen Migdal Eder, de plaats waar Koning Messias zichzelf zal openbaren in de eindtijd”. “The call of the Torah - Pag. 757 Migdal Eder rde ldgm

24 Micha 4:8 [NBG] En gij, Migdal-Eder, Ofel der dochter Sions, tot u zal genaken en komen de heerschappij van voorheen, het koningschap der dochter van Jeruzalem. [NBV] En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen, aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe. Migdal Eder rde ldgm

25 De Mishnah (tractaat Baba K. vii. 7) verbiedt het houden van kudden in het land Israël, behalve in de wildernis. Omdat het de velden afzet en de planten beschadigd. De enige kudden die gehouden werden waren de kudden voor de tempeldienst. (Baba K. 80 a)."

26 1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Lucas 2:1-21 Brit Chadasja

27 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken Lucas 2:1-21 Brit Chadasja

28 1. VOLKSTELLING Geen plaats Brit Chadasja Verklaring voor de grote mensen massa’s in Betlehem 2. SOEKKOT

29 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken Lucas 2:1-21 Brit Chadasja  Katalumati kata= neer vanaf, luo=losmaken Oorspronkelijk: afladen  Katalumati kata= neer vanaf, luo=losmaken Oorspronkelijk: afladen

30 Lucas 22:11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· λέγει σοι ὁ διδάσκαλος· ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” bovenzaal Lucas 22:11 καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας· λέγει σοι ὁ διδάσκαλος· ποῦ ἐστιν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; en zeg tegen de heer van dat huis: “De meester vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’” bovenzaal katalumati gastenvertrek, bovenkamer, nachtverblijf Lucas 2:7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Lucas 2:7 καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτὸν καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

31 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:. Lucas 2:1-21 Brit Chadasja

32 Messiach xysm 39 x in Tenach Gezalfde Letterlijk: alles wat met olie overgoten wordt. Bijbelse praktijk: gaat verder 39 x in Tenach Gezalfde Letterlijk: alles wat met olie overgoten wordt. Bijbelse praktijk: gaat verder

33 AARTSVADERS ZIJN MESSIAS Psalm 105: 12 Toen zij weinige mensen in getal waren, een kleine schare en vreemdelingen daarin, 13 en van volk tot volk trokken, van het ene koninkrijk tot de andere natie, 14 gedoogde Hij niet, dat enig mens hen verdrukte, en bestrafte Hij koningen om hunnentwil: 15 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad. AARTSVADERS ZIJN MESSIAS Psalm 105: 12 Toen zij weinige mensen in getal waren, een kleine schare en vreemdelingen daarin, 13 en van volk tot volk trokken, van het ene koninkrijk tot de andere natie, 14 gedoogde Hij niet, dat enig mens hen verdrukte, en bestrafte Hij koningen om hunnentwil: 15 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad. Messiach xysm Niet letterlijk met olie overgoten.

34 DE PRIESTER IS MESSIAS 2 Sam. 22:51 De gezalfde priester gaat vervolgens met een deel van het bloed van de stier de ontmoetingstent binnen. DE PRIESTER IS MESSIAS 2 Sam. 22:51 De gezalfde priester gaat vervolgens met een deel van het bloed van de stier de ontmoetingstent binnen. Messiach xysm Letterlijk met olie overgoten.

35 DAVID IS MESSIAS Lev.4:16 Hij schenkt zijn koning overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd.’ DAVID IS MESSIAS Lev.4:16 Hij schenkt zijn koning overwinningen, betoont zich trouw aan zijn gezalfde, aan David en zijn nageslacht, voor altijd.’ Messiach xysm Letterlijk met olie overgoten.

36 ISRAËL IS MESSIAS Habakuk 3:13 Om uw eigen volk te redden trekt u uit, u komt tot redding van uw gezalfde. Psalm 28:8 De HEER is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. ISRAËL IS MESSIAS Habakuk 3:13 Om uw eigen volk te redden trekt u uit, u komt tot redding van uw gezalfde. Psalm 28:8 De HEER is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. Messiach xysm Niet letterlijk met olie overgoten.

37 Psalm2:1 Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. 2 De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: vxysm-lev hvhy-le al JHWH we al mesjicho Psalm2:1 Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. 2 De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: vxysm-lev hvhy-le al JHWH we al mesjicho Messiach xysm

38 Joh.4: 25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 26 Jesjoea zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. Joh.4: 25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 26 Jesjoea zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het. Messiach xysm Niet letterlijk met olie overgoten.

39 1 Sam. 16:13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Hhvhy xvr xlj[v vyxa brqb v[a xsmyv Nmsh ha sjemen wa jimsjach oto be qerev echaw wa titzlach roeach JHWH de olie en zalfde hem in de kring van zijn broeders en doordrong Geest JHWH 1 Sam. 16:13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Hhvhy xvr xlj[v vyxa brqb v[a xsmyv Nmsh ha sjemen wa jimsjach oto be qerev echaw wa titzlach roeach JHWH de olie en zalfde hem in de kring van zijn broeders en doordrong Geest JHWH Messiach xysm Zalven met olie = vervullen met de Geest van JHWH

40 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:. Lucas 2:1-21 Brit Chadasja

41 In doeken gewikkeld 1.Dit soort doeken waren de pitten voor de olielampen in de tempel. 2.De lammeren voor de tempel werden in doeken gewikkeld. Er mocht immers niets aan mankeren. In doeken gewikkeld 1.Dit soort doeken waren de pitten voor de olielampen in de tempel. 2.De lammeren voor de tempel werden in doeken gewikkeld. Er mocht immers niets aan mankeren. (BEWIJS) TEKEN - semeion In een kribbe  – phatnei – krib, trog, voerbak, stal waar dieren gevoederd worden. Gen.33:17 Maar Jakob brak op naar Sukkot en hij bouwde zich daar een huis, en voor zijn kudde maakte hij hutten (sukkot). Daarom noemde hij die plaats Sukkot. In een kribbe  – phatnei – krib, trog, voerbak, stal waar dieren gevoederd worden. Gen.33:17 Maar Jakob brak op naar Sukkot en hij bouwde zich daar een huis, en voor zijn kudde maakte hij hutten (sukkot). Daarom noemde hij die plaats Sukkot.

42 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ Lucas 2:1-21 Brit Chadasja Hoeveel voederbakken waren er in de omgeving?  tei phatnei DE voerbak  tei phatnei DE voerbak

43 14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Lucas 2:1-21 Brit Chadasja

44 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. 21 Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jesjoea, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Lucas 2:1-21 Brit Chadasja Ehyvsy - verlosser, redder

45 Toen nu Jezus geboren was te Betlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, 2 en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Mattheus 2:1 Wijzen Grieks:  –magoi Gr. Magos (wetenschapper, leraar) – Ned. Magiër Hebr. Ravmaq van rav - rabbi Oosten = Babel de grootste Joodse populatie

46 Gen.32:3 En Jakob zond boden (malachiem) voor zich uit tot zijn broeder Esau. (tot verzoening) Lucas 2: God zendt boden/engelen (tot verzoening) Wajisjlach – xlsyv en hij zond

47 2 Kor. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

48 Jacob Jesjoea


Download ppt "2010 – de 4 testen van Jacob – leven in vertrouwen 2011 – de geest van Edom - Obadja 2012 - Migdal Eder Wajisjlach – xlsyv en hij zond."

Verwante presentaties


Ads door Google