De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep JHWH roept! Boodschap: heiliging De Roeach haKodesj roept!

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep JHWH roept! Boodschap: heiliging De Roeach haKodesj roept!"— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep JHWH roept! Boodschap: heiliging De Roeach haKodesj roept!

3 3 1 e ALIJA Sjemittah- 7 e jaar – Sabbatsjaar - sabbatsrust voor het land. Jowel - Jubeljaar – vrijlating - land terug naar oorspronkelijke eigenaar 1 e ALIJA Sjemittah- 7 e jaar – Sabbatsjaar - sabbatsrust voor het land. Jowel - Jubeljaar – vrijlating - land terug naar oorspronkelijke eigenaar

4 4 2 e ALIJA Je verhandeld geen grond, maar oogsten 2 e ALIJA Je verhandeld geen grond, maar oogsten

5 5 3 e ALIJA 6 e jaar driedubbele oogst voor jaar 6, 7 en 8 Land kan niet worden verkocht alleen verpand Het land is van JHWH Jullie zijn vreemdelingen en bijwoners 3 e ALIJA 6 e jaar driedubbele oogst voor jaar 6, 7 en 8 Land kan niet worden verkocht alleen verpand Het land is van JHWH Jullie zijn vreemdelingen en bijwoners LAND FOR SALE

6 6 4 e ALIJA De prijs van het land is afhankelijk van de tijd tot het jubeljaar. Bij armoede kun je je land verpanden. 4 e ALIJA De prijs van het land is afhankelijk van de tijd tot het jubeljaar. Bij armoede kun je je land verpanden.

7 7 5 e ALIJA Huizen in dorpen worden gerekend tot de grond te behoren Uitzonderingen: De ommuurde stad, lossingsrecht van een jaar. Land van Levieten: onbeperkt lossingstrecht 5 e ALIJA Huizen in dorpen worden gerekend tot de grond te behoren Uitzonderingen: De ommuurde stad, lossingsrecht van een jaar. Land van Levieten: onbeperkt lossingstrecht

8 8 6 e ALIJA Joodse slaven respectvol behandelen 6 e ALIJA Joodse slaven respectvol behandelen

9 9 7 e ALIJA Joods land verpand aan vreemdeling recht op lossing Lossing joodse slaaf, tarief loonarbeider De Israëlieten behoren Adonai toe Geen afgodsbeelden Eerbied voor het heiligdom Ik ben Adonai 7 e ALIJA Joods land verpand aan vreemdeling recht op lossing Lossing joodse slaaf, tarief loonarbeider De Israëlieten behoren Adonai toe Geen afgodsbeelden Eerbied voor het heiligdom Ik ben Adonai

10 Lev.25:23 23 En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij. 24 In het gehele land, dat gij in bezit hebt, zult gij lossing voor het land toestaan. Ex.19:5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” 10 Gen.13:15 want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven. Eretz Jisraël is van Adonai! Eretz Jisraël is van Adonai! Eretz Jisraël is niet van de Joden ! Eretz Jisraël is niet van de Joden ! Lev.25:23 23 En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij. 24 In het gehele land, dat gij in bezit hebt, zult gij lossing voor het land toestaan.

11 11 Zalman – ze lo atta (dat ben jij niet) vertaling v/d gezongen tekst in volgende dia

12 12 Zalman zwierf verward over de wereld Vroeg zich af: "Wie ben ik en waarvoor? Ik ben een boer, ik heb hectares grond En ik beheers het allemaal Ik verbouw groenten en fruit Ik bemest en bewater het Ik ben de heerser van dit stuk van de wereld." En toen sprak een hemelse stem: Zalman dat ben jij niet Kijk, het is 't shmitta jaar (jaar waarin land braak blijft liggen) Het veld bloeit zonder je hulp Je bent niet je land Je bent slechts... Zalman belde hier en daar Zei tegen zichzelf: "Ik ben de baas van mijn tijd Ik pleeg een telefoontje En meteen is alles geregeld Ik heb status, de klok rond Non stop carrière, aandelen en stocks Ik ben altijd klaar voor elke verrassing." En hop! Een hemelse stem sprak: Zalman dat ben jij niet Hier komt de Sjabbat Bruid Nu ga je rusten Je mensen zijn degenen die bidden Je status is niet jij Je land is niet jij Je bent slechts Zalman Zalman bekeek zijn goede vrouw Als een beschermende eik spreidt ze haar schaduw "Al jaren met haar samen geweest, ik ben haar man En toch slapen we, lepels in bed We hebben een prachtig gezin met elkaar gebouwd En ze is een vrouw van waarde, echt sexy En ik, wie ben ik? Ik ben haar man." En toen sprak een hemelse stem: Zalman dat ben jij niet De vrouw bij je is niet echt bij je Je vrouw is nu "niddah" aan het houden (ze is ongesteld) Dus je hebt het volledig verkeerd. Je bent niet haar man Je bent niet je status Je bent niet je land Je bent slechts... Zalman lag achterover in zijn salon-fauteuil Keek naar de muren en keek uit het raam "Mijn huis is mijn kasteel, het is als een koninkrijk" En weer een hemelse stem die riep: Zalman dat ben jij niet Het is Soekot nu - ga naar buiten, naar je soeka Jij nouveau riche, wees niet bedroefd Kijk omhoog naar de sterren die knipogen door het bladerdak Je huis is niet jij Je vrouw is niet jij Je status is niet jij Noch is je land jij Je bent slechts…

13 13 Hebr.11:13 In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Lev.25:23 En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij. Ddme M[a Mybsv[v Myrg yk Jrah l yk [[mjl rkm[ al Jrahv We’haaretz lo tomakher litzmitoet kilihaaretz ki geriem we tosjavim atem imadi Ddme M[a Mybsv[v Myrg yk Jrah l yk [[mjl rkm[ al Jrahv We’haaretz lo tomakher litzmitoet kilihaaretz ki geriem we tosjavim atem imadi Jac.4:4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 1 Joh. 2:15 Jac.4:4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 1 Joh. 2:15

14 14 Lev.25:3 Zes jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien, en de opbrengst daarvan inzamelen, 4 maar in het zevende jaar zal het land een volkomen sabbat hebben (Sjabbat sjabatton), een sabbat voor de HERE: uw akker zult gij niet bezaaien en uw wijngaard niet snoeien. Deut. 15:1 Na verloop van zeven jaar zult gij een kwijtschelding doen plaats hebben. 2 En dit is de wijze van kwijtschelding: iedere schuldeiser zal hetgeen hij aan zijn naaste leende, kwijtschelden; hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, omdat men een kwijtschelding voor de HERE heeft afgekondigd. Hhtms Sjemittah: laten gaan, terugtrekken, vrij laten, los laten Hhtms Sjemittah: laten gaan, terugtrekken, vrij laten, los laten DIT STAAT HAAKS OP ONZE CULTUUR!

15 15 Twee vrijstellingen – twee sjemittot 2. Sjemittat kesafim – vrijstelling van betaling Deut.15 2. Sjemittat kesafim – vrijstelling van betaling Deut.15 1.Sjemittat karka’ot – vrijstelling van het land Lev. 25 1.Sjemittat karka’ot – vrijstelling van het land Lev. 25 Deut.15:1 Na verloop van zeven jaar zult gij een kwijtschelding doen plaats hebben. 2 En dit is de wijze van kwijtschelding: iedere schuldeiser zal hetgeen hij aan zijn naaste leende, kwijtschelden; hij zal zijn naaste en zijn broeder niet tot betaling dwingen, omdat men een kwijtschelding voor de HERE heeft afgekondigd. 3 Een buitenlander moogt gij tot betaling dwingen, maar hetgeen gij van uw broeder te goed hebt, zult gij hem kwijtschelden.

16 Torah begint met 7 woorden (beresjiet bara elohim et hasjamajim v’et ha’aretz) Torah begint met 7 woorden (beresjiet bara elohim et hasjamajim v’et ha’aretz) 16 God rustte op de 7 e dag God stelde de week in van 7 dagen 7 vruchten van het land (sjivat ha minim) tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappelen, olijven, dadels De zevende maand is een heilige maand Jom kippoer: 7 maal bloed sprenkelen in de tempel 7 weken in de omer 7 dagen pesach en 7 dagen soekot Ieder 7 e jaar sjemittah/sabbatsjaar Na 7 cycli van 7 jaren Jovel De menorah heeft 7 armen 7 poorten in de tempel 7 maal rond de bruidegom,7 zegeningen, 7 dagen van feest 7 dagen sjivve zitten 7 personen worden gevraagd om torah te lezen Jozua leidde het volk zeven maal rond Jericho

17 17

18 Welk jaar is een sjemittah-jaar? Dit jaar 5774:7=824,86 Er blijft wat over dus is dit geen sjemittah-jaar 18 Volgend jaar 5775:7=825 is een sjemittah-jaar

19 Vijf Bijbelplaatsen waar gesproken wordt over de Sjabbat van JHWH (Ex.16:25, Ex.35:2, Lev.23:3, Lev.25:2 en Lev.25:4) H hvhyl [bs Sjabbat la JHWH Sabbat voor JHWH 1.de wekelijkse Sjabbat 2.het Sjabbatsjaar Vijf Bijbelplaatsen waar gesproken wordt over de Sjabbat van JHWH (Ex.16:25, Ex.35:2, Lev.23:3, Lev.25:2 en Lev.25:4) H hvhyl [bs Sjabbat la JHWH Sabbat voor JHWH 1.de wekelijkse Sjabbat 2.het Sjabbatsjaar 19 JHWH is de a en de [ Jesaja 46:8 Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is. Openbaring 1:8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. JHWH is de a en de [ Jesaja 46:8 Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; 10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is. Openbaring 1:8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige. JHWH is de eigenaar van de tijd

20 20 Lev.25:23 En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij. Vijf Bijbelplaatsen waar gesproken wordt over de Sjabbat van JHWH (Ex.16:25, Ex.35:2, Lev.23:3, Lev.25:2 en Lev.25:4) H hvhyl [bs Sjabbat la JHWH Sabbat voor JHWH 1.de wekelijkse Sjabbat 2.het Sjabbatsjaar Vijf Bijbelplaatsen waar gesproken wordt over de Sjabbat van JHWH (Ex.16:25, Ex.35:2, Lev.23:3, Lev.25:2 en Lev.25:4) H hvhyl [bs Sjabbat la JHWH Sabbat voor JHWH 1.de wekelijkse Sjabbat 2.het Sjabbatsjaar JHWH is de eigenaar van het land

21 21 Psalm 89:12 Van u is de hemel, van u ook de aarde, de wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond, JHWH is de eigenaar van de hemel

22 22 HEMEL + AARDE + TIJD zijn door JHWH geschapen en zijn van Hem. HEMEL + AARDE + TIJD zijn door JHWH geschapen en zijn van Hem.

23 23 Gen.17:8 Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaän, tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal hun tot een God zijn.

24 Gevolg van het niet houden van de Sabbatsjaren 2 Kron.36:20 Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg; – 21 om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. 24

25 Lucas 4:14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22 Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef? Lucas 4:14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 20 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ 22 Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef? 25 Nvjr-[ns Sjenat ratson Jaar van welgevallen, welbehagen Genadejaar Nvjr-[ns Sjenat ratson Jaar van welgevallen, welbehagen Genadejaar Jesaja 61:1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God;

26 Sjabbat: rust ( xVn ), stoppen met werken, herstel 26 Sjabbatsjaar: rust, niet zaaien, niet oogsten, herstel Jubeljaar: rust, herstel Matth.11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; bvt-yk Myhla aryv Wa jar Elohim ki tov En God zag, dat het goed was. bvt-yk Myhla aryv Wa jar Elohim ki tov En God zag, dat het goed was.

27 27 Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep JHWH roept! Boodschap: heiliging De Roeach haKodesj roept!


Download ppt "1. 2 Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep Aarqyv Wajikra (Leviticus) En Hij riep JHWH roept! Boodschap: heiliging De Roeach haKodesj roept!"

Verwante presentaties


Ads door Google