De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De impact van de crisis op kinderen in het Zuiden OPEN FORUM 28 mei 2013 OPEN FORUM Kinderrechtencoalitie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De impact van de crisis op kinderen in het Zuiden OPEN FORUM 28 mei 2013 OPEN FORUM Kinderrechtencoalitie."— Transcript van de presentatie:

1 De impact van de crisis op kinderen in het Zuiden OPEN FORUM 28 mei 2013 OPEN FORUM Kinderrechtencoalitie

2 Kinderrechtencoalitie  Wie zijn we?  Wat doen we?  Jaarthema  Open Fora als overlegmomenten om de knelpunten vast te stellen en na te denken over mogelijke oplossingen en aanbevelingen

3 Keuze jaarthema De impact van de crisis op kinderen 2 deelthema’s  Kinderen in het Zuiden (28 mei)  Kinderen in België (oktober)  Het traject mondt uit in een Kinderrechtenforum (december)

4 Programma  09u35: inleiding over de impact van de crisis op kinderen door het secretariaat van de Kinderrechtencoalitie VOORMIDDAG: HET EFFECT VAN BESPARINGEN IN DE ONTWIKKELINGSHULP  09u50: Koen Detavernier, 11.11.11  10u20: Hans De Greve, Plan België  10u50: koffiepauze  11u00: Maria Copani, UNICEF  11u30: debat en discussie met de deelnemers  12u00: broodjesmaaltijd  13u00: verderzetting discussie NAMIDDAG: JEUGDWERKLOOSHEID  13u30: Marta Makhoul, IAO-Bureau voor de Europese Unie en de Beneluxlanden  14u00: Ludovicus Mardoyono, International Young Christian Workers,  14u30: Maud Seghers, VIA Don Bosco  15u00: debat en discussie met de deelnemers  16u00: einde met afsluitend drankje

5 OPEN FORUM, 28 mei 2013 Vanuit een kinderrechten- perspectief

6 Wat zegt het IVRK? - Jurisdictie van een staat wordt niet beperkt tot een territorium - Verplichting om in te zetten op internationale samenwerking - Art. 3, 6, 24, 27, 28, 31, 32,… ‘

7 A world fit for children  Globalization offers opportunities and challenges. The developing countries and countries with economies in transition face special difficulties in responding to those challenges and opportunities. Globalization should be fully inclusive and equitable, and there is a strong need for policies and measures at the national and international levels, formulated and implemented with the full and effective participation of developing countries and countries with economies in transition to help them to respond effectively to those challenges and opportunities, giving high priority to achieving progress for children.

8 Slotbeschouwingen van het CRC  Kinderrechtenbenadering bij uitwerking van budget. Strategische budgetlijnen voor kinderen in kwetsbare situaties, ook in tijden van crisis  Aansporen om doelstelling van 0,7 % van het bbp te besteden aan internationale hulpverlening te behalen

9 General Comment  Interpretatie van een artikel of element uit het IVRK  De impact van de bedrijvenwereld op kinderrechten  Aanbevelingen naar staten  Staten worden opgeroepen om samen te werken in het realiseren van kinderrechten via internationale samenwerking.

10 OPEN FORUM, 28 mei 2013 Kort historisch overzicht van de crisis

11  3 fases  Bankencrisis  Economische crisis  schuldencrisis  Herstelplannen, G20

12  Voorbeeld : herstelplan G20 (april 2009) :  De meeste van de reddingsoperaties beogen een ingrijpende hervorming van het globale financiële systeem  250 miljard dollar als steun voor de internationale handel.  geen nieuwe protectionistische maatregelen en tot eind 2010 geen nieuwe handelsbarrières of uitvoerbeperkingen zullen opwerpen.  zich houden aan de Millenniumdoelstellingen en voldoende ontwikkelingshulp voor de armste landen ter beschikking te stellen. Er komt een budget van 50 miljard dollar om de sociale bescherming en de handel te bevorderen. De armste landen kunnen rekenen op 6 miljard dollar steun. maatregelen om de armere landen te helpen overschakelen naar een koolstofarme economie.

13 DE IMPACT VAN DE CRISIS OP KINDEREN IN HET ZUIDEN Open Forum, 28 mei 2013

14 overheidsbesparingen  Crisis = synoniem voor besparingen op sociale domeinen door de overheden Vb.: onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, sociale zekerheid  Gevolg : maatregelen t.v.v. sociale kwetsbare groepen worden afgebouwd of opgeschort.  Maar : kinderen (en vrouwen) grootste slachtoffers

15 Armoede & ongelijkheid  Goed nieuws : milleniumdoelstelling 1 is reeds gerealiseerd : extreme armoede is gehalveerd.  Maar :  1,2 miljard mensen leven nog steeds onder de extreme armoedegrens (1,25 $/dag of minder)  2,4 miljard mensen leven met 2$/dag

16 Armoede & ongelijkheid vervolg  Armoede in beeld :

17  Onmiddellijk gevolg v.d. crisis : stijging aantal armen, want meer werkloosheid en financiële onzekerheid.  Ook gevolgen voor kinderen : meer druk, sociaal stigma, sociaal isolement, enz.  Besparingen in welzijn mss. begrijpelijk, maar hebben nefaste gevolgen op kinderen in armoede

18 Ongelijkheid  ongelijkheid neemt toe  Stand van zaken : http://www.mo.be/video/de-wereldwijde-ongelijkheid

19 jeugdwerkloosheid  Verminderde vraag aan goederen en producten in de ontwikkelde economieën  minder handel  Bedrijven besparen  Kortom : daling van de groei en de vraag  geen nieuwe jobs  jongeren vinden nog moeilijker werk

20 gezondheid  Kindersterfte : 200 tot 400.000 kinderen/jaar Oorzaken : complicaties tijdens zwangerschap, zuurstoftekort bij geboorte, longontsteking, diarree en malaria Waar : vooral in Afrika en Zuid-Oost-Azië, vooral platteland Wie : arme gezinnen, lage scholingsgraad

21  Voeding :  effecten op de kwantiteit en de kwaliteit  Samen-eten  Op regelmatige tijdstippen  Gezondheid :  Minder uitgaven preventieve zorg  Minder uitgaven medische zorgen

22 onderwijs  Minder inschrijvingen  Meer schoolverzuim

23 Uitbuiting en geweld  Toenemende druk bij gezinnen, ouders moeilijk om materieel en emotioneel zorg voor de kinderen te dragen :  ouders zoeken meer hulp  meer risico op geweld op kinderen en vrouwen  meer risico op kinderhandel of gevaarlijk werk  meisjes meer risico in de seksindustrie  meer risico op zelfmoord bij kinderen

24 Wat willen we vandaag bereiken?  Informatie en expertise verzamelen  Knelpunten naar boven brengen  Bekijken hoe we dit alles kunnen vertalen naar aanbevelingen voor de Belgische regering


Download ppt "De impact van de crisis op kinderen in het Zuiden OPEN FORUM 28 mei 2013 OPEN FORUM Kinderrechtencoalitie."

Verwante presentaties


Ads door Google