De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opname in een psychiatrische instelling: een (inter)nationaal perspectief Marjan Rom Instituut voor Sociaal Recht K.U.Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opname in een psychiatrische instelling: een (inter)nationaal perspectief Marjan Rom Instituut voor Sociaal Recht K.U.Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Opname in een psychiatrische instelling: een (inter)nationaal perspectief Marjan Rom Instituut voor Sociaal Recht K.U.Leuven

2 2 Een overzicht Internationaal kader rond vrijheidsbeperking Belgisch kader: opname in een psychiatrische instelling - 3 toegangspoorten - Getoetst aan het internationale kader Aanbevelingen

3 3 Internationaal kader vrijheidsbeperking Begrip  «Elke belemmering of beperking van de bewegingsvrijheid»  Ruime omschrijving (≠ rechtdomeinen)  Hier: vrijheidsbeperking ~ residentiële psychiatrische opname Soorten - Structurele vrijheidsbeperking  Huis- en leefregels  Orde- en veiligheidsmaatregelen - Situationele vrijheidsbeperking  Sanctioneren van ongewenst gedrag (sociaal, ruimtelijk, chemisch)  Therapeutisch doel

4 4 Internationaal kader vrijheidsbeperking Internationale bepalingen ~ vrijheidsbeperking - Art. 2 Vierde Protocol EVRM  Recht op verplaatsing  Vgl. art. 5 EVRM (vrijheidsberoving)  Onderscheid art. 5 EVRM - IVRK  Geen specifieke bepalingen - Havana Rules* (VN)  Gebruik dwang  Verboden tuchtmaatregelen

5 5 Internationaal kader vrijheidsbeperking *Inhoud Havana Rules Gebruik van dwang: verbod Tenzij:  Uitzonderlijke omstandigheden  Andere middelen gefaald  Wettelijk bepaald  Kortst mogelijke duur  Niet vernederend  Vermijden minderjarige zichzelf/anderen verwondt of schade aan infrastructuur - Arts raadplegen - Hogere instantie inlichten

6 6 Internationaal kader vrijheidsbeperking Verboden tuchtmaatregelen  Lijstraffen  Opsluiting in een verduisterde of afgesloten ruimte  Onthouden van eten  Beperken/weigeren contact familie  Opleggen van arbeid  Elke straf die lichamelijke/geestelijke gezondheid in gedrang  Collectieve sancties Toegelaten tuchtmaatregelen?  Waardigheid van de minderjarige  Regelgeving: gedrag, aard en duur, bevoegde instantie, beroep  Minderj: op de hoogte, verdediging, beroep  Non bis in idem

7 7 Internationaal kader vrijheidsbeperking - Principes Geesteszieken (VN)  O.a. fysieke beperkingen en onvrijwillige opsluitingen  Vergelijkbare garanties Havana Rules  Medisch dossier (geval, reden, draagwijdte) - Aanbeveling inzake menselijke waardigheid van personen met een psychiatrische aandoening (RvE)  O.a. isolatie en vrijheidsbeperking  Vergelijkbare garanties Havana Rules  Medisch dossier + register  Geschikte infrastructuur  Proportioneel

8 8 Belgisch kader: opname in een psychiatrische instelling 1. Opname in het kader van een POS 2. Gedwongen opname (WBPG) 3. Opname in het kader van een MOF 4. (Internering)

9 9 Opname in het kader van een POS Plaatsing in een psychiatrische instelling - Voorwaarden  Psychiatrisch verslag  Noodzakelijk - Duur  6 m/1 jaar (hernieuwbaar)  Herziening mogelijk - Open, ook gesloten? - Probleem: zie zaak K.

10 10 Opname in het kader van een POS Toetsing aan het internationale kader - Decreet BJB  Niets geregeld - Erkenningsbesluit Voorzieningen BJB  «sancties opvoeding bevorderen, geen traumatische uitwerking»  Verbod lichamelijke straffen en onthouden voedsel  Handelingsplan ~ doel hulpverlening + afspraken opvoedingsregime  Melden ernstige gebeurtenis  OOOC’s*

11 11 Opname in het kader van een POS *OOOC’s  Mogelijkheid vrijheidsbeperking  Enkel veiligheid (andere) jongere/personeel  Huishoudelijk reglement (inrichting beveiligingskamer, duur, dossier, toezicht en contact)

12 12 Opname in het kader van een POS - Decreet Rechtspositie Minderjarige  Tijdelijke afzondering/vrijheidsbeperking enkel risico eigen/andermans fysieke integriteit of materieelvernielend  Huishoudelijk reglement (meedelen!)  Beveiligingskamer

13 13 Gedwongen opname (WBPG) Plaatsing in een psychiatrische instelling - Bevoegdheid: overgeheveld naar jeugdrechter (alle minderj.) - Voorwaarden  Geestesziekte Psychiatrisch  Gevaarverslag < 15 d.  Geen andere geschikte behandeling - Duur  40 dagen/2 jaar (hernieuwbaar)  Ontslag door geneesheer + herziening minstens om 3 of 6 maanden - Gesloten afdeling A- of K-dienst - Probleem: plaatsing op volwassen afdeling

14 14 Gedwongen opname (WBPG) Toetsing aan het internationale kader - Wet Bescherming Persoon Geesteszieke  Niets bepaald - Protocol van ziekenhuis?  ≠ wettelijke regeling  ≠ uniformiteit

15 15 Opname in het kader van een MOF Recente hervorming in 2006: grondige aanpassing Jeugdbeschermingswet ’65 Maatregelen ~ geestezieke MOF’ers niet in werking (ten laatste op 1/1/2009) Huidige en toekomstige situatie onderzoeken

16 16 Opname in het kader van een MOF Huidige situatie: plaatsing in een instelling - Niet apart vermeld in lijst maatregelen - «geschikte inrichting»  (Open) psychiatrische instelling  Praktijk: (gesloten) GI/Everberg (voorlopige plaatsing) - Probleem - Outreaching - For-K project

17 17 Opname in het kader van een MOF Toekomstige situatie: waaier aan maatregelen - Ambulante behandeling  Psychologische of psychiatrische dienst, dienst voor seksuele opvoeding, dienst ~ alcohol- of drugsverslaving  Keuze jongere eigen hulpverlener  Event. ~ voorwaarde behoud in het leefmilieu - Plaatsing ziekenhuisdienst (A of K)

18 18 Opname in het kader van een MOF - Plaatsing in een verslavingsdienst - Voorwaarden  Plaatsing ~ laatste redmiddel  Jongere > 12 jaar  Omstandig medisch verslag < een maand oud  Integriteit niet anders beschermd (in verslag)  MOF gepleegd om de verslaving te bekostigen? - Duur  JR bepaalt duur (na overleg)/herziening mogelijk - Open, ook gesloten?

19 19 Opname in het kader van een MOF - Plaatsing in een jeugdpsychiatrische dienst - Voorwaarden  Plaatsing ~ laatste redmiddel  Jongere > 12 jaar  Onafhankelijk verslag jeugdpsychiater < een maand oud (KB)  Geestesstoornis (in verslag)  Het oordeelsvermogen/vermogen tot beheersen handelingen ernstig aangetast door geestesstoornis - Duur  Einde behandeling/herziening mogelijk* - Open en gesloten  Gesloten plaatsing: met toepassing WBPG

20 20 Opname in het kader van een MOF Plaatsing in een gesloten jeugdpsychiatrische dienst - Alleen met “toepassing WBPG”  Gehele WBPG of enkel procedure? - Implicaties  Toevoeging gevaarscriterium  Strengere verslagplicht: 15 dagen ipv een maand  Andere procedureregels  Eenzijdige beëindiging geneesheer-diensthoofd (!) Mogelijkheid JR andere maatregelen op te leggen

21 21 Opname in het kader van een MOF Gekaderd in een bredere ontwikkeling GGZ - Zorgcircuits - Therapeutische projecten - Transversaal overleg

22 22 Opname in het kader van een MOF Toetsing aan het internationale kader - Jeugdbeschermingswet ’65 (vóór hervorming)  Niets bepaald - «Nieuwe» Jeugdbeschermingswet  Nog steeds niet bepaald - Samenwerkingsakkoord Everberg  Huishoudelijk reglement - Huishoudelijk reglement Everberg  Sancties door 3 overheden  Nog geen lijst sancties  Isoleerruimte

23 23 Aanbevelingen Kader vrijheidsbeperkende maatregelen  Nood aan wettelijke voorschriften ~ dwang en tuchtmaatregelen (cfr. Havana Rules)  Basiswet Gevangeninswezen = goed begin (maar niet perfect) Opname in een psychiatrische instelling  Duidelijke criteria open of gesloten instelling  Overeenkomsten met kinderpsychiatrische diensten (WBPG)  Tekort kinderpsychiaters aanpakken  Middelen vrijmaken  Aandacht preventie en tijdige opsporing

24 24 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Opname in een psychiatrische instelling: een (inter)nationaal perspectief Marjan Rom Instituut voor Sociaal Recht K.U.Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google