De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het BIJPASS project Wat is behoefte inzake samenwerking tussen bijzondere jeugdbijstand en kinder- en jeugdpsychiatrie? Financieel mogelijk dank zij CERA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het BIJPASS project Wat is behoefte inzake samenwerking tussen bijzondere jeugdbijstand en kinder- en jeugdpsychiatrie? Financieel mogelijk dank zij CERA."— Transcript van de presentatie:

0 De behoefte in Bijzondere Jeugdbijstand tav jeugdpsychiatrie
Drs. Astrid Janssens Prof. Dr. Dirk Deboutte

1 Het BIJPASS project Wat is behoefte inzake samenwerking tussen bijzondere jeugdbijstand en kinder- en jeugdpsychiatrie? Financieel mogelijk dank zij CERA

2 Onderzoek naar behoeften
Onderzoeksopzet Onderzoek naar behoeften Interventies Evaluatie Implementatie

3 Organisatie Piloot onderzoek: Antwerpse regio
Doelregio: Vlaanderen:  Provinciale feedbackgroepen

4 Pilootregio Voorzieningen BJB, N=17, kinderen en jongeren: N=689
Dagcentrum Begeleidingstehuizen O.O.O.C. Begeleid Zelfstandig Wonen Pleeggezinnendienst Thuisbegeleidingsdiensten Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Centrum, N=1 Dagbehandeling Residentiële behandeling Totale capaciteit: 132 patiënten Poliklinische en outreaching zorg

5 Bestaande samenwerking
Bevraging alle Vlaamse instellingen Enkel sporadisch en op casusniveau

6 Het onderzoek naar de behoefte
Behoeften van kinderen en jongeren in BJB Kwantitatief onderzoek: Vragenlijsten kind/jongere, ouders, begeleiding Domeinen: SES, geestelijke gezondheid en welbevinden (CBCL, SDQ, CHQ), hulpvragen Behoeften van professionals BJB en K&JP Kwalitatief onderzoek: focusgroepen…

7 Resultaat Kinderen en Jongeren

8 Socio-economische status
Bijpass Antwerpen Gem. aantal kinderen 4.6 1.81 Geen Belgische nationaliteit 9% 8%1 Werkzoekende moeders 73% 9%2 Alleenstaande moeder t.o.v. totaal aantal gezinnen 49% 23%1

9 Socio-economische status
30% van de gezinnen beschikt over minder dan € 800/maand In 50% van de gezinnen met meer dan één kind zijn er verschillende biologische vaders

10 Prevalentie psychopathologie

11 Levenskwaliteit (CHQ)
Verlaagde scores: Sociale beperkingen omwille van fysieke problemen (RB) Fysiek functioneren (PF) Lichamelijke pijn (BP) Impact problematiek van het kind op de tijdsbesteding ouders (PT) Sterk verlaagde scores: Sociale beperkingen omwille van emotionele/gedragsproblemen (REB) Gedrag (BE) Geestelijke gezondheid (MH) Zelfvertrouwen (SE) Algemene gezondheidsperceptie (GH) Emotionele impact op de ouder (PE) Impact op familie activiteiten (FA) Familiecohesie (FC)

12 Reeds GGZ ontvangen Totale onderzoeksgroep: 29.8%
Kinderen/jongeren met indicatie psychopathologie: %

13 Resultaat: professionals BJB

14 Focusgroepen 7 groepen, N=38
Samenstelling van de groepen gebaseerd op onderzoeksvraag, werkvorm en functie deelnemer Ambulante gezinsbegeleiders (thuisbegeleiding, pleeggezinnendienst, BZW) Begeleiders (residentiële voorzieningen, project) Gezinsbegeleiders (residentiële voorzieningen, dagcentra) Management Pleegouders Homogeniteit binnen groepen, heterogeniteit tussen groepen

15 Behoefte professionals
Elkaar leren kennen Maak ons sterker Samen – werken Geen vraag naar ‘structuren’ of ‘bedden’ Geen vraag naar ‘psychiatrie’ wel naar kinder- en jeugdpsychiater Wel vraag naar professionele erkenning, versterking en samen-werking

16 Interventies

17 Interventies Behoeften Samen werken Maak ons sterker
Elkaar beter leren kennen Interven-ties Niveau kind: Protocol xxx xx Niveau voorziening: Consultatie Niveau zorgsysteem BJB: Internet forum x

18 Interventies (tien maanden)
Protocol (4 / 17 voorzieningen) Internet forum 34 (11 / 17 voorzieningen) Consultatie 69 (17 / 17 voorzieningen)

19 Evaluatie consultatie
Deelnemers: 369 Groepsgrootte: gemiddeld 5 (1 – 11) Inhoud 87% casus Rest: informatie, beleid Nieuwe inzichten / vaardigheden: 90% Bruikbaar in andere situaties: 88% Implementatie van besprokene: 85% Sterker voelen 88%

20 Evaluatie interventies
Voorzieningen (N= 17) + +/- - Verbetering zorg Positief effect jongere 4 8 4 Invulling behoeften

21 Evaluatie BIJPASS Verhoogde kennis
Verandering in cultuur en attitude: Verhoogde kennis Respect voor elkaars kunnen en positie De drie interventies zijn: Essentiële elementen in samenwerking Doelmatig Elkaar versterkend Doel: met kinderen, jongeren, ouders samen–werken in respect voor ieders positie en opdracht

22 Evaluatie BIJPASS Bijzondere Jeugdbijstand
Hunker naar erkenning en versterking ‘professional’ Nog teveel ‘werkvorm’ gestuurd Versterking thuisbegeleiding Kinder- en jeugdpsychiater / -psychiatrie Meer outreaching BJB en K&JP: Specifieke professionele opleiding evidence based zorg voor kinderen, jongeren en ouders


Download ppt "Het BIJPASS project Wat is behoefte inzake samenwerking tussen bijzondere jeugdbijstand en kinder- en jeugdpsychiatrie? Financieel mogelijk dank zij CERA."

Verwante presentaties


Ads door Google