De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De behoefte in Bijzondere Jeugdbijstand tav jeugdpsychiatrie Drs. Astrid Janssens Prof. Dr. Dirk Deboutte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De behoefte in Bijzondere Jeugdbijstand tav jeugdpsychiatrie Drs. Astrid Janssens Prof. Dr. Dirk Deboutte."— Transcript van de presentatie:

1 De behoefte in Bijzondere Jeugdbijstand tav jeugdpsychiatrie Drs. Astrid Janssens Prof. Dr. Dirk Deboutte

2 1 Het BIJPASS project Wat is behoefte inzake samenwerking tussen bijzondere jeugdbijstand en kinder- en jeugdpsychiatrie? Financieel mogelijk dank zij CERA

3 2 Onderzoeksopzet Onderzoek naar behoeften  Interventies  Evaluatie  Implementatie

4 3 Organisatie Piloot onderzoek: Antwerpse regio Doelregio: Vlaanderen:  Provinciale feedbackgroepen

5 4 Pilootregio Voorzieningen BJB, N=17, kinderen en jongeren: N=689 -Dagcentrum -Begeleidingstehuizen -O.O.O.C. -Begeleid Zelfstandig Wonen -Pleeggezinnendienst -Thuisbegeleidingsdiensten Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Centrum, N=1 -Dagbehandeling -Residentiële behandeling Totale capaciteit: 132 patiënten -Poliklinische en outreaching zorg

6 5 Bestaande samenwerking Bevraging alle Vlaamse instellingen -Enkel sporadisch en op casusniveau

7 6 Het onderzoek naar de behoefte Behoeften van kinderen en jongeren in BJB -Kwantitatief onderzoek: Vragenlijsten kind/jongere, ouders, begeleiding Domeinen: SES, geestelijke gezondheid en welbevinden (CBCL, SDQ, CHQ), hulpvragen Behoeften van professionals BJB en K&JP -Kwalitatief onderzoek: focusgroepen…

8 7 Resultaat Kinderen en Jongeren

9 8 Socio-economische status BijpassAntwerpen Gem. aantal kinderen4.61.8 1 Geen Belgische nationaliteit9%8% 1 Werkzoekende moeders73%9% 2 Alleenstaande moeder t.o.v. totaal aantal gezinnen 49%23% 1

10 9 Socio-economische status 30% van de gezinnen beschikt over minder dan € 800/maand In 50% van de gezinnen met meer dan één kind zijn er verschillende biologische vaders

11 10 Prevalentie psychopathologie

12 11 Levenskwaliteit (CHQ) Verlaagde scores: Sociale beperkingen omwille van fysieke problemen (RB) Fysiek functioneren (PF) Lichamelijke pijn (BP) Impact problematiek van het kind op de tijdsbesteding ouders (PT) Sterk verlaagde scores: Sociale beperkingen omwille van emotionele/gedragsproblemen (REB) Gedrag (BE) Geestelijke gezondheid (MH) Zelfvertrouwen (SE) Algemene gezondheidsperceptie (GH) Emotionele impact op de ouder (PE) Impact op familie activiteiten (FA) Familiecohesie (FC)

13 12 Reeds GGZ ontvangen Totale onderzoeksgroep:29.8% Kinderen/jongeren met indicatie psychopathologie:38.6%

14 13 Resultaat: professionals BJB

15 14 Focusgroepen 7 groepen, N=38 Samenstelling van de groepen gebaseerd op onderzoeksvraag, werkvorm en functie deelnemer -Ambulante gezinsbegeleiders (thuisbegeleiding, pleeggezinnendienst, BZW) -Begeleiders (residentiële voorzieningen, project) -Gezinsbegeleiders (residentiële voorzieningen, dagcentra) -Management -Pleegouders Homogeniteit binnen groepen, heterogeniteit tussen groepen

16 15 Behoefte professionals Elkaar leren kennen Maak ons sterker Samen – werken Geen vraag naar ‘structuren’ of ‘bedden’ Geen vraag naar ‘psychiatrie’ wel naar kinder- en jeugdpsychiater Wel vraag naar professionele erkenning, versterking en samen-werking

17 16 Interventies

18 17 Interventies Behoeften Samen werken Maak ons sterker Elkaar beter leren kennen Interven- ties Niveau kind: Protocolxxxxx Niveau voorziening: Consultatie xx Niveau zorgsysteem BJB: Internet forum xxx

19 18 Interventies (tien maanden) Protocol4 (4 / 17 voorzieningen) Internet forum34 (11 / 17 voorzieningen) Consultatie 69 (17 / 17 voorzieningen)

20 19 Evaluatie consultatie Deelnemers: 369 Groepsgrootte: gemiddeld 5 (1 – 11) Inhoud -87%casus -Rest: informatie, beleid Nieuwe inzichten / vaardigheden: 90% Bruikbaar in andere situaties:88% Implementatie van besprokene: 85% Sterker voelen88%

21 20 Evaluatie interventies Voorzieningen (N= 17) ++/-- Verbetering zorg 960 Positief effect jongere484 Invulling behoeften464

22 21 Evaluatie BIJPASS Verandering in cultuur en attitude: -Verhoogde kennis -Respect voor elkaars kunnen en positie De drie interventies zijn: -Essentiële elementen in samenwerking -Doelmatig -Elkaar versterkend Doel: met kinderen, jongeren, ouders samen–werken in respect voor ieders positie en opdracht

23 22 Evaluatie BIJPASS Bijzondere Jeugdbijstand -Hunker naar erkenning en versterking ‘professional’ -Nog teveel ‘werkvorm’ gestuurd -Versterking thuisbegeleiding Kinder- en jeugdpsychiater / -psychiatrie -Meer outreaching BJB en K&JP: -Specifieke professionele opleiding evidence based zorg voor kinderen, jongeren en ouders


Download ppt "De behoefte in Bijzondere Jeugdbijstand tav jeugdpsychiatrie Drs. Astrid Janssens Prof. Dr. Dirk Deboutte."

Verwante presentaties


Ads door Google