De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BALANS passief Eigen vermogen Vreemd vermogen Klasse 1 I 10 Kapitaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "BALANS passief Eigen vermogen Vreemd vermogen Klasse 1 I 10 Kapitaal"— Transcript van de presentatie:

1 BALANS passief Eigen vermogen Vreemd vermogen Klasse 1 I 10 Kapitaal
II 11 Uitgiftepremies III 12 Herwaarderingsmeerwaarden IV 13 Reserves V 14 Overgedragen resultaat VI 15 Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII 17 Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX 42->48 Schulden op ten hoogste 1 jaar X 492/493 Overlopende rekeningen

2 l0 Kapitaal Passief van de balans: rubriek I
Oprichting en kapitaalverhoging Oprichting en onderschrijving kapitaal 5500 Kredietinstelling R/C 100 Kapitaal 70 000,00 ,00 4101 Venn. nog in te brengen 62 500,00 101 Niet-opgevraagd kapitaal 17 500,00

3 l0 Kapitaal Passief van de balans: rubriek I
Oprichting en kapitaalverhoging Inbreng in natura 5500 Kredietinstelling R/C 2800 Verbonden ondernem. 70 000,00 60 000,00 4101 Venn. nog in te brengen 2110 Octrooien 62 500,00 7 000,00 101 Niet-opgevraagd kapitaal 440 Leveranciers 17 500,00 4 500,00

4 l0 Kapitaal Passief van de balans: rubriek I
Oprichting en kapitaalverhoging Opvraging (1) en volstorting (2) 5500 Kredietinstelling R/C saldo 17 500,00 (2) 4101 Venn. nog in te brengen 4102 Venn. nog te storten 101 Niet-opgevraagd kapitaal (1)

5 l0 Kapitaal Passief van de balans: rubriek I KapitaalVERMINDERING
Onttrekking aan kapitaal om verliezen aan te zuiveren 791 Onttrekking aan kapitaal 100 Kapitaal 10 000,00 BS ,00 Uitkering aan de eigenaars (gedeeltelijk of geheel) voorbeeld: bij stopzetting activiteiten 489 Andere diverse schulden 40 000,00

6 12 Herwaarderingsmeerwaarden
Passief van de balans: rubriek II 11 Uitgiftepremies Passief van de balans: rubriek III 12 Herwaarderingsmeerwaarden Passief van de balans: rubriek IV 13 Reserves 130 Wettelijke reserves 131 Onbeschikbare reserves 132 Belastingvrije reserves 133 Beschikbare reserves

7 14 Overgedragen resultaat
Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140 Overgedragen WINST 141 Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN < OPBRENGSTEN : dus WINST Winst NA belastingen = € ,00 Bestemming: 30% wordt in de onderneming gelaten 15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) = 100%

8 < > kost schuld = =

9 WINSTbestemming 6921 Toevoeging aan reserves 133 Beschikbare reserves
30% wordt in de onderneming gelaten 6921 Toevoeging aan reserves 133 Beschikbare reserves 30 000,00 15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst 15 000,00 55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) 694 Vergoeding kapitaal 489 Andere diverse schulden 55 000,00

10 < > 69X schuld = =

11 14 Overgedragen resultaat
Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140 Overgedragen WINST 141 Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN > OPBRENGSTEN : dus VERLIES Verlies (geen belastingen) = € ,00 Bestemming: 20% wordt afgenomen van het kapitaal 15% wordt onttrokken aan de reserves 65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar = 100%

12 > < opbrengst schuld = =

13 VERLIESbestemming 791 Onttrekking aan kapitaal 100 Kapitaal
20% wordt onttrokken aan het kapitaal 791 Onttrekking aan kapitaal 100 Kapitaal 6 000,00 BS ,00 15% wordt onttrokken aan de beschikbare reserves 792 Ontrekking aan reserves 133 Beschikbare reserves 4 500,00 BS ,00 65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 793 Over te dragen verlies 141 Overgedragen verlies (-) 19 500,00

14 > < 79X opbrengsten - schulddaling = =

15 14 Overgedragen resultaat
Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen winst ? 20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 693 Over te dragen winst 140 Overgedragen winst 18 000,00 20X2: winst van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 790 Overg. winst vorig boekj. BS ,00

16 14 Overgedragen resultaat
Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen verlies ? 20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 793 Over te dragen verlies 141 Overgedragen verlies (-) 28 000,00 20X2: verlies van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 690 Overg. verlies vorig boekj. BS ,00

17 BALANS passief Eigen vermogen VI 15 Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen
Klasse 1 I 10 Kapitaal II 11 Uitgiftepremies III 12 Herwaarderingsmeerwaarden IV 13 Reserves V 14 Overgedragen resultaat VI 15 Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII 17 Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX 42->48 Schulden op ten hoogste 1 jaar X 492/493 Overlopende rekeningen

18 Belastingsaanslagvoet = 35%
Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies Kapitaalsubsidies Rentetoelage Arbeidsplaatspremies ….. Toekenning kapitaalsubsidies 416 Diverse vorderingen 15 Kapitaalsubsidies ,00 65 000,00 1680 Uitgestelde belasting .. 35 000,00 Belastingsaanslagvoet = 35%

19 15 Kapitaalsubsidies Passief van de balans: rubriek VI
Investering: aankoop machine 230 Machines: AW. ,00 Ontvangst kapitaalsubsidies 5500 Kredietinstelling R/C 416 Diverse vorderingen ,00 BS ,00

20 15 Kapitaalsubsidies Passief van de balans: rubriek VI
Einde 1ste boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr. 6302 Afschrijvingen op MVA ,00 Einde 1ste boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 15 Kapitaalsubsidies 1680 Uitgestelde belasting .. 26 000,00 65 000,00 14 000,00 35 000,00 753 Onttrekking aan kapitaalsubsidies 780 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

21 15 Kapitaalsubsidies Passief van de balans: rubriek VI
Einde 2de boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr. 6302 Afschrijvingen op MVA ,00 96 000,00 Einde 2de boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 15 Kapitaalsubsidies 1680 Uitgestelde belasting .. 15 600,00 39 000,00 8 400,00 21 000,00 753 Onttrekking aan kapitaalsubsidies 780 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen

22 BALANS passief Eigen vermogen Vreemd vermogen VII 16
Klasse 1 I 10 Kapitaal II 11 Uitgiftepremies III 12 Herwaarderingsmeerwaarden IV 13 Reserves V 14 Overgedragen resultat VI 15 Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII 16 Voorzieningen en uitgestelde belast VIII 17 Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX 42->48 Schulden op ten hoogste 1 jaar X 492/493 Overlopende rekeningen

23 1636 Voorziening vr hangende geschillen
20X laattijdige levering aanleg voorziening Laattijdige levering: klant eist schadevergoeding = € ,00 gerechtskosten + advocaat = € 3 000,00 Aanleg voorziening op 20X 6370 Voorz. vr overige risico’s en kosten: toevoeg. Voorziening voor hangende geschillen 53 000,00

24 terugneming voorziening
1636 Voorziening vr hangende geschillen 20X 20X laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening Terugneming voorziening op 20X 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: terugn. Voorziening voor hangende geschillen 15 000,00 BS ,00

25 terugneming voorziening
1636 Voorziening vr hangende geschillen 20X 20X2 laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening uitspraak & besteding Realisatie van het risico in 20X2 = € ,00 643 Diverse bedrijfskosten 5500 Kredietinstelling R/C 39 800,00 saldo Besteding van de voorziening 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: besteding Voorziening voor hangende geschillen 38 000,00 BS ,00

26 Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter
20X 20X 20X 20X 1ste voorziening 2de voorziening 3de voorziening onderhoud & uitgave Uitvoering onderhoudswerken: factuur van 20X 61XX Dienst & div. goed 4111 Aftrekb. BTW 440 Leveranciers 81 000 17 010 98 010 Besteding van de voorziening 6361 Voorz. voor grote herstellingswerk: besteding 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en ….. 75 000,00 BS ,00

27 Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter
november 20X februari stormschade aanleg voorziening herstelling & uitgave & besteding Stormschade: herstellingskost = € ,00 niet verzekerd Aanleg voorziening ten laatste op 20X 6620 Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: toevoeg. 162 Voorziening voor herstellingswerken en ….. 35 000,00

28 Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter
november 20X februari stormschade aanleg voorziening herstelling & uitgave & besteding Realisatie van de kost in februari 20X (+ BTW) 66X Andere uitz. kosten 440 Leveranciers 33 750,00 Besteding van de aangelegde voorziening 6621 Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: bested. 162 Voorziening voor herstellingswerken en ….. 35 000,00 BS ,00

29 BALANS passief Eigen vermogen Vreemd vermogen VIII 17
Klasse 1 I 10 Kapitaal II 11 Uitgiftepremies III 12 Herwaarderingsmeerwaarden IV 13 Reserves V 14 Overgedragen resultaat VI 15 Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII 17 Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX 42->48 Schulden op ten hoogste 1 jaar X 492/493 Overlopende rekeningen

30 20X1 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen 173 4230 430
Bij opname van de lening op 20X 5500 Kredietinstellingen R/C 1730 Schuld op >1j: kredietinst. ,00 25 000,00 Einde boekjaar 20X1: herschikking van schulden 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst

31 20X2 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen 173 4230 430
1ste aflossing op 20X 1730 Schuld op >1j: kredietinst. BS ,00 25 000,00 Einde boekjaar 20X2: herschikking van schulden 5500 Kredietinstellingen R/C 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst saldo BS ,00

32 Kredietinstellingen: schulden in R/C
433 Kredietinstellingen: schulden in R/C Bij afsluiting boekjaar: creditsaldo op “Kredietinstelling R/C” 5500 Kredietinstellingen R/C 433 Kredietinstelling: schuld in R/C. 6 450,00 10 210,00 3 760,00 Heropening nieuw boekjaar 20X2 433 Kredietinstelling: schuld in R/C BS ,00

33 bij de boeking van de aankoopfactuur 1750 Handelsschuld:
230 Installatie: AW 4111 Aftrekb. BTW 1750 Handelsschuld: leveranciers > 1 j 7 000,00 1 470,00 8 470,00 bij de wisselacceptatie 1751 Schuld >1j: TBW herschikking schuld betaling op vervaldag 4251 Schuld >1j die binnen jaar vervallen: TBW 5500 Kredietinstellingen R/C

34 Nog te ontvangen facturen
444 Nog te ontvangen facturen bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 6110 Onderhoud kantoren 444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00 bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 BS ,00 bij ontvangst van de factuur 20X2 6110 Onderh. kantoor 4400 Leveranciers 4111 Aftrekbare BTW 4513 BTW-medecontr

35 CS 4111 Aftrekbare BTW 4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop
4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie CS 411 Te ontvangen BTW 451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

36 DS 4111 Aftrekbare BTW 4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop
4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie DS 411 Te ontvangen BTW 451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

37 4111 Aftrekbare BTW 4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop 4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie 411 Te ontvangen BTW 451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

38 Te betalen Belgische belastingen & taksen
452 Te betalen Belgische belastingen & taksen 4520 -> 4524 Belgische winstbelastingen zie H5 4525 -> 4527 Andere te betalen Belgische belastingen en taksen Voorbeeld: Onroerende voorheffing op K.I. 640 Bedrijfsbelasting 4525 Andere te betal Belg belast & taksen 5500 Kredietinst R/C 280,00

39 Bezoldiging directiepersoneel Ingehouden bedrijfsvoorheffing 5 000,00 1 956,00 6 154,00 6202 Bezoldiging bediend R.S.Z. 653,50 24 000,00 3 136,80 10 109,40 621 Werkgeversbijdrage RSZ Bezoldigingen 2 390,50 14 709,20 17 099,70 5500 Kredietinstelling R/C saldo

40 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 426 46 1ste jaar Facturatie vooruitbetaling aan klant 400 Handelsdebiteur 176 Ontvangen vooruitbetal op bestelling op > 1jaar 4511 BTW op verkopen 8 480,00 8 000,00 480,00 Herschikking schuld op 20X 426 Ontvangen vooruitbetal op bestelling op < 1 jaar

41 Schulden uit bestemming van het resultaat
470 Schulden uit bestemming van het resultaat Onderneming (= vennootschap) met BEPERKTE aansprakelijkheid Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 694 Vergoeding voor kap 471 Dividend over boekj 20 000,00 Uitbetaling dividend van 20X1 (RV = 25%) 5500 Kredietinst R/C 453 Ingeh voorheffing saldo 15 000,00 5 000,00 BS ,00

42 Diverse schulden 489 Onderneming met ONBEPERKTE aansprakelijkheid
Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 694 Vergoeding voor kap 489 Diverse schulden aan eigenaar 12 500,00

43 490 Over te dragen kosten Boeking kost / Regularistie op 20X1-12-31
afsluiting einde contract Boeking kost / Regularistie op 20X 61XX Verz. premies 440 Leveranciers 490 Over te dragen kost 8 400,00 2 800,00 Heropening op 20X 61XX Verzekeringspremies BS ,00

44 491 Verkregen opbrengsten
20X 20X 20X start belegging afsluiting inning rente Regularistie op 20X 491 Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00 Heropening op 20X / Onvangst rente op 20X 491 Verkr opbrengst. 751 Opbr vlott activa 5500 Kredietinst R/C BS 5 400 7 200

45 492 Toe te rekenen kosten Regularistie op 20X1-12-31
start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode Regularistie op 20X 61XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00 Heropening op 20X / Boeking factuur op 20X 492 Toe te rek kosten 440 Leverancier BS 6 200 12 400

46 493 Over te dragen opbrengsten
20X 20X 20X start huur & inning huurgeld afsluiting einde huurperiode Boeking opbrengst / Regularistie op einde 20X1 5500 Kredietinstell. 744 Huuropbrengst 493 Over te dragen opb 9 300,00 6 200,00 Heropening op 20X 493 Over te drag opbrengst 744 Huuropbrengsten BS ,00


Download ppt "BALANS passief Eigen vermogen Vreemd vermogen Klasse 1 I 10 Kapitaal"

Verwante presentaties


Ads door Google