De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies."— Transcript van de presentatie:

1 1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

2 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Oprichting en onderschrijving kapitaal 5500 Kredietinstelling R/C100 Kapitaal 70 000,00150 000,00 4101 Venn. nog in te brengen 62 500,00 101 Niet-opgevraagd kapitaal 17 500,00

3 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Inbreng in natura 5500 Kredietinstelling R/C 2800 Verbonden ondernem. 70 000,00 60 000,00 4101 Venn. nog in te brengen2110 Octrooien 62 500,00 7 000,00 101 Niet-opgevraagd kapitaal440 Leveranciers 17 500,00 4 500,00

4 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Opvraging (1) en volstorting (2) 5500 Kredietinstelling R/C saldo 17 500,00 (2) 4101 Venn. nog in te brengen 410 2 Venn. nog te storten 17 500,00 101 Niet-opgevraagd kapitaal 17 500,00 (1)

5 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. KapitaalVERMINDERING  Onttrekking aan kapitaal om verliezen aan te zuiveren 791 Onttrekking aan kapitaal100 Kapitaal 10 000,00 BS 150 000,00  Uitkering aan de eigenaars (gedeeltelijk of geheel) voorbeeld: bij stopzetting activiteiten 489 Andere diverse schulden100 Kapitaal 40 000,00 BS 150 000,00

6 Passief van de balans: rubriek II 11 Uitgiftepremies Passief van de balans: rubriek III 12 Herwaarderingsmeerwaarden Passief van de balans: rubriek IV 13 Reserves 130Wettelijke reserves 131Onbeschikbare reserves 132Belastingvrije reserves 133Beschikbare reserves

7 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140Overgedragen WINST 141Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN < OPBRENGSTEN : dus WINST Winst NA belastingen = € 100 000,00 Bestemming:  30% wordt in de onderneming gelaten  15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar  55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) = 100%

8 <> kostschuld = =

9 WINSTbestemming  30% wordt in de onderneming gelaten 69 21 Toevoeging aan reserves 13 3 Beschikbare reserves 30 000,00  15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 69 3 Over te dragen winst 14 0 Overgedragen winst 15 000,00  55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) 69 4 Vergoeding kapitaal 48 9 Andere diverse schulden 55 000,00

10 <> 69X schuld ==

11 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140Overgedragen WINST 141Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN > OPBRENGSTEN : dus VERLIES Verlies (geen belastingen) = € 30 000,00 Bestemming:  20% wordt afgenomen van het kapitaal  15% wordt onttrokken aan de reserves  65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar = 100%

12 <> opbrengst schuld ==

13 VERLIESbestemming  20% wordt onttrokken aan het kapitaal 79 1 Onttrekking aan kapitaal 100 Kapitaal 6 000,00 BS 25 000,00  15% wordt onttrokken aan de beschikbare reserves 79 2 Ontrekking aan reserves 133 Beschikbare reserves 4 500,00 BS 8 000,00  65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 79 3 Over te dragen verlies1 41 Overgedragen verlies (-) 19 500,00

14 <> 79X opbrengsten schulddaling == -

15 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen winst ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 693 Over te dragen winst140 Overgedragen winst 18 000,00  20X2: winst van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 79 0 Overg. winst vorig boekj. 140 Overgedragen winst 18 000,00 BS 18 000,00

16 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen verlies ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 793 Over te dragen verlies141 Overgedragen verlies (-) 28 000,00  20X2: verlies van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 69 0 Overg. verlies vorig boekj. 141 Overgedragen verlies (-) 28 000,00 BS 28 000,00 28 000,00

17 17 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

18 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies  Kapitaalsubsidies  Rentetoelage  Arbeidsplaatspremies  …..  Toekenning kapitaalsubsidies 416 Diverse vorderingen 15 Kapitaalsubsidies 100 000,0065 000,00 1680 Uitgestelde belasting.. 35 000,00 Belastingsaanslagvoet = 35%

19  Investering: aankoop machine 230 Machines: AW. 400 000,00  Ontvangst kapitaalsubsidies 5500 Kredietinstelling R/C416 Diverse vorderingen 100 000,00 BS 100 000,00 100 000,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

20  Einde 1ste boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 160 000,00  Einde 1ste boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 1 5 Kapitaalsubsidies 1 680 Uitgestelde belasting.. 26 000,00 65 000,00 14 000,00 35 000,00 75 3 Onttrekking aan kapitaalsubsidies 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 26 000,0014 000,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

21  Einde 2de boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 160 000,00 96 000,00  Einde 2de boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 1 5 Kapitaalsubsidies 1 680 Uitgestelde belasting.. 15 600,00 39 000,00 8 400,00 21 000,00 75 3 Onttrekking aan kapitaalsubsidies 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 15 600,008 400,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

22 22 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belast VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

23 20X 0 -12-31 laattijdige levering aanleg voorziening Laattijdige levering:  klant eist schadevergoeding = € 50 000,00  gerechtskosten + advocaat = € 3 000,00  Aanleg voorziening op 20X 0 -12-31 6370 Voorz. vr overige risico’s en kosten: toevoeg. 1636 Voorziening voor hangende geschillen 53 000,00 1636 Voorziening vr hangende geschillen

24 20X0-12-31 20X 1 -12-31 laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening  Terugneming voorziening op 20X 1 -12-31 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: terugn. 1636 Voorziening voor hangende geschillen 15 000,00 BS 53 000,00 1636 Voorziening vr hangende geschillen

25 20X0-12-31 20X 2 laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening uitspraak & besteding  Realisatie van het risico in 20X 2 = € 39 800,00 643 Diverse bedrijfskosten5500 Kredietinstelling R/C 39 800,00 saldo 39 800,00  Besteding van de voorziening 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: besteding 1636 Voorziening voor hangende geschillen 38 000,00 BS 38 000,00 1636 Voorziening vr hangende geschillen

26 20X 1 -12-3120X 2 -12-3120X 3 -12-31 20X 4 -05-14 1ste voorziening 2de voorziening 3de voorziening onderhoud & uitgave  Uitvoering onderhoudswerken: factuur van 20X 4 -05-14 61XX Dienst & div. goed4111 Aftrekb. BTW440 Leveranciers 81 00017 01098 010  Besteding van de voorziening 636 1 Voorz. voor grote herstellingswerk: besteding 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en ….. 75 000,00 BS 75 000,00 1630 Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

27 november 20X 0 -12-31 februari stormschadeaanleg voorzieningherstelling & uitgave & besteding Stormschade:  herstellingskost = € 35 000,00  niet verzekerd  Aanleg voorziening ten laatste op 20X 0 -12-31 6620 Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: toevoeg. 162 Voorziening voor herstellingswerken en ….. 35 000,00 1630 Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter

28 november 20X 0 -12-31 februari stormschadeaanleg voorzieningherstelling & uitgave & besteding  Realisatie van de kost in februari 20X 1 (+ BTW) 66X Andere uitz. kosten440 Leveranciers 33 750,00  Besteding van de aangelegde voorziening 6621 Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: bested. 162 Voorziening voor herstellingswerken en ….. 35 000,00 BS 35 000,00 1630 Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter

29 29 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

30 173 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen 4230 430 20X1  Bij opname van de lening op 20X 1 -01-20 5500 Kredietinstellingen R/C1730 Schuld op >1j: kredietinst. 125 000,00 25 000,00  Einde boekjaar 20X 1 : herschikking van schulden 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst 25 000,00

31 173 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen 4230 430 20X2  1ste aflossing op 20X 2 -01-31 1730 Schuld op >1j: kredietinst. BS 100 000,00 25 000,00  Einde boekjaar 20X 2 : herschikking van schulden 5500 Kredietinstellingen R/C 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst saldo 25 000,00 BS 25 000,00 25 000,00

32 433 Kredietinstellingen: schulden in R/C  Bij afsluiting boekjaar: creditsaldo op “Kredietinstelling R/C” 5500 Kredietinstellingen R/C433 Kredietinstelling: schuld in R/C. 6 450,0010 210,00 3 760,00  Heropening nieuw boekjaar 20X 2 5500 Kredietinstellingen R/C433 Kredietinstelling: schuld in R/C 3 760,00 BS 3 760,00

33  bij de boeking van de aankoopfactuur 230 Installatie: AW4111 Aftrekb. BTW 1 750 Handelsschuld: leveranciers > 1 j 7 000,001 470,008 470,00  bij de wisselacceptatie 1 751 Schuld >1j: TBW 8 470,00  herschikking schuld 8 470,00  betaling op vervaldag 42 51 Schuld >1j die binnen jaar vervallen: TBW 5500 Kredietinstellingen R/C 8 470,00

34  bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 6110 Onderhoud kantoren444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00 BS 2 150,00  bij ontvangst van de factuur 20X2 6110 Onderh. kantoor4400 Leveranciers 4111 Aftrekbare BTW 4513 BTW-medecontr 2 150,00 444 Nog te ontvangen facturen

35 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie CS 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

36 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie DS 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

37 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

38 452 Te betalen Belgische belastingen & taksen 4520 -> 4524 Belgische winstbelastingen zie H5 4525 -> 4527 Andere te betalen Belgische belastingen en taksen Voorbeeld: Onroerende voorheffing op K.I. 640 Bedrijfsbelasting 4525 Andere te betal Belg belast & taksen5500 Kredietinst R/C 280,00

39 6201 Bezoldiging directiepersoneel 453 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 5 000,001 956,00 6 154,00 6202 Bezoldiging bediend454 R.S.Z. 653,50 24 000,003 136,80 10 109,40 621 Werkgeversbijdrage RSZ455 Bezoldigingen 10 109,402 390,50 14 709,20 17 099,70 5500 Kredietinstelling R/C saldo 17 099,70

40 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 426 46 1ste jaar  Facturatie vooruitbetaling aan klant 400 Handelsdebiteur 176 Ontvangen vooruitbetal op bestelling op > 1jaar4511 BTW op verkopen 8 480,00 8 000,00 480,00  Herschikking schuld op 20X0-12-31 426 Ontvangen vooruitbetal op bestelling op < 1 jaar 8 000,00

41 470 Schulden uit bestemming van het resultaat Onderneming (= vennootschap) met BEPERKTE aansprakelijkheid  Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 69 4 Vergoeding voor kap 471 Dividend over boekj 20 000,00  Uitbetaling dividend van 20X1 (RV = 25%) 5500 Kredietinst R/C 453 Ingeh voorheffing471 Dividend over boekj saldo 15 000,005 000,0020 000,00 BS 20 000,00

42 489 Diverse schulden Onderneming met ONBEPERKTE aansprakelijkheid  Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 69 4 Vergoeding voor kap 489 Diverse schulden aan eigenaar 12 500,00

43 490 Over te dragen kosten 20X1-05-0120X1-12-3120X2-04-30 boeking kostafsluitingeinde contract  Boeking kost / Regularistie op 20X1-12-31 61XX Verz. premies 440 Leveranciers 490 Over te dragen kost 8 400,00 2 800,00  Heropening op 20X2-01-01 61XX Verzekeringspremies490 Over te dragen kosten BS 2 800,00 2 800,00

44 491 Verkregen opbrengsten 20X1-04-0120X1-12-3120X2-03-31 start beleggingafsluitinginning rente  Regularistie op 20X1-12-31 491 Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00  Heropening op 20X2-01-01 / Onvangst rente op 20X2-03-31 491 Verkr opbrengst. 751 Opbr vlott activa 5500 Kredietinst R/C BS 5 400 5 400 7 200

45 492 Toe te rekenen kosten 20X1-12-0120X1-12-3120X2-01-31 start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode  Regularistie op 20X1-12-31 61XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00  Heropening op 20X2-01-01 / Boeking factuur op 20X2-01-31 61XX ???? 492 Toe te rek kosten 440 Leverancier BS 6 200 6 200 12 400

46 493 Over te dragen opbrengsten 20X1-12-0120X1-12-3120X2-02-28 start huur & inning huurgeld afsluiting einde huurperiode  Boeking opbrengst / Regularistie op einde 20X1 5500 Kredietinstell. 744 Huuropbrengst 493 Over te dragen opb 9 300,00 6 200,00  Heropening op 20X2-01-01 493 Over te drag opbrengst744 Huuropbrengsten 6 200,00 BS 6 200,00 6 200,00


Download ppt "1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies."

Verwante presentaties


Ads door Google