De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies."— Transcript van de presentatie:

1 1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

2 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Oprichting en onderschrijving kapitaal 5500 Kredietinstelling R/C100 Kapitaal , , Venn. nog in te brengen , Niet-opgevraagd kapitaal ,00

3 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Inbreng in natura 5500 Kredietinstelling R/C 2800 Verbonden ondernem , , Venn. nog in te brengen2110 Octrooien , , Niet-opgevraagd kapitaal440 Leveranciers , ,00

4 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Opvraging (1) en volstorting (2) 5500 Kredietinstelling R/C saldo ,00 (2) 4101 Venn. nog in te brengen Venn. nog te storten , Niet-opgevraagd kapitaal ,00 (1)

5 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. KapitaalVERMINDERING  Onttrekking aan kapitaal om verliezen aan te zuiveren 791 Onttrekking aan kapitaal100 Kapitaal ,00 BS ,00  Uitkering aan de eigenaars (gedeeltelijk of geheel) voorbeeld: bij stopzetting activiteiten 489 Andere diverse schulden100 Kapitaal ,00 BS ,00

6 Passief van de balans: rubriek II 11 Uitgiftepremies Passief van de balans: rubriek III 12 Herwaarderingsmeerwaarden Passief van de balans: rubriek IV 13 Reserves 130Wettelijke reserves 131Onbeschikbare reserves 132Belastingvrije reserves 133Beschikbare reserves

7 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140Overgedragen WINST 141Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN < OPBRENGSTEN : dus WINST Winst NA belastingen = € ,00 Bestemming:  30% wordt in de onderneming gelaten  15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar  55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) = 100%

8 <> kostschuld = =

9 WINSTbestemming  30% wordt in de onderneming gelaten Toevoeging aan reserves 13 3 Beschikbare reserves ,00  15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 69 3 Over te dragen winst 14 0 Overgedragen winst ,00  55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) 69 4 Vergoeding kapitaal 48 9 Andere diverse schulden ,00

10 <> 69X schuld ==

11 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140Overgedragen WINST 141Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN > OPBRENGSTEN : dus VERLIES Verlies (geen belastingen) = € ,00 Bestemming:  20% wordt afgenomen van het kapitaal  15% wordt onttrokken aan de reserves  65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar = 100%

12 <> opbrengst schuld ==

13 VERLIESbestemming  20% wordt onttrokken aan het kapitaal 79 1 Onttrekking aan kapitaal 100 Kapitaal 6 000,00 BS ,00  15% wordt onttrokken aan de beschikbare reserves 79 2 Ontrekking aan reserves 133 Beschikbare reserves 4 500,00 BS 8 000,00  65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 79 3 Over te dragen verlies1 41 Overgedragen verlies (-) ,00

14 <> 79X opbrengsten schulddaling == -

15 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen winst ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 693 Over te dragen winst140 Overgedragen winst ,00  20X2: winst van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 79 0 Overg. winst vorig boekj. 140 Overgedragen winst ,00 BS ,00

16 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen verlies ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 793 Over te dragen verlies141 Overgedragen verlies (-) ,00  20X2: verlies van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 69 0 Overg. verlies vorig boekj. 141 Overgedragen verlies (-) ,00 BS , ,00

17 17 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

18 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies  Kapitaalsubsidies  Rentetoelage  Arbeidsplaatspremies  …..  Toekenning kapitaalsubsidies 416 Diverse vorderingen 15 Kapitaalsubsidies , , Uitgestelde belasting ,00 Belastingsaanslagvoet = 35%

19  Investering: aankoop machine 230 Machines: AW ,00  Ontvangst kapitaalsubsidies 5500 Kredietinstelling R/C416 Diverse vorderingen ,00 BS , ,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

20  Einde 1ste boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA ,00  Einde 1ste boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 1 5 Kapitaalsubsidies Uitgestelde belasting , , , , Onttrekking aan kapitaalsubsidies 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen , ,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

21  Einde 2de boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA , ,00  Einde 2de boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 1 5 Kapitaalsubsidies Uitgestelde belasting , , , , Onttrekking aan kapitaalsubsidies 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen , ,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

22 22 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belast VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

23 20X laattijdige levering aanleg voorziening Laattijdige levering:  klant eist schadevergoeding = € ,00  gerechtskosten + advocaat = € 3 000,00  Aanleg voorziening op 20X Voorz. vr overige risico’s en kosten: toevoeg Voorziening voor hangende geschillen , Voorziening vr hangende geschillen

24 20X X laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening  Terugneming voorziening op 20X Voorz. vr overige risico’s en kosten: terugn Voorziening voor hangende geschillen ,00 BS , Voorziening vr hangende geschillen

25 20X X 2 laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening uitspraak & besteding  Realisatie van het risico in 20X 2 = € , Diverse bedrijfskosten5500 Kredietinstelling R/C ,00 saldo ,00  Besteding van de voorziening 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: besteding 1636 Voorziening voor hangende geschillen ,00 BS , Voorziening vr hangende geschillen

26 20X X X X ste voorziening 2de voorziening 3de voorziening onderhoud & uitgave  Uitvoering onderhoudswerken: factuur van 20X XX Dienst & div. goed4111 Aftrekb. BTW440 Leveranciers  Besteding van de voorziening Voorz. voor grote herstellingswerk: besteding 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en … ,00 BS , Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

27 november 20X februari stormschadeaanleg voorzieningherstelling & uitgave & besteding Stormschade:  herstellingskost = € ,00  niet verzekerd  Aanleg voorziening ten laatste op 20X Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: toevoeg. 162 Voorziening voor herstellingswerken en … , Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter

28 november 20X februari stormschadeaanleg voorzieningherstelling & uitgave & besteding  Realisatie van de kost in februari 20X 1 (+ BTW) 66X Andere uitz. kosten440 Leveranciers ,00  Besteding van de aangelegde voorziening 6621 Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: bested. 162 Voorziening voor herstellingswerken en … ,00 BS , Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter

29 29 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

30 173 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen X1  Bij opname van de lening op 20X Kredietinstellingen R/C1730 Schuld op >1j: kredietinst , ,00  Einde boekjaar 20X 1 : herschikking van schulden 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst ,00

31 173 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen X2  1ste aflossing op 20X Schuld op >1j: kredietinst. BS , ,00  Einde boekjaar 20X 2 : herschikking van schulden 5500 Kredietinstellingen R/C 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst saldo ,00 BS , ,00

32 433 Kredietinstellingen: schulden in R/C  Bij afsluiting boekjaar: creditsaldo op “Kredietinstelling R/C” 5500 Kredietinstellingen R/C433 Kredietinstelling: schuld in R/C , , ,00  Heropening nieuw boekjaar 20X Kredietinstellingen R/C433 Kredietinstelling: schuld in R/C 3 760,00 BS 3 760,00

33  bij de boeking van de aankoopfactuur 230 Installatie: AW4111 Aftrekb. BTW Handelsschuld: leveranciers > 1 j 7 000, , ,00  bij de wisselacceptatie Schuld >1j: TBW 8 470,00  herschikking schuld 8 470,00  betaling op vervaldag Schuld >1j die binnen jaar vervallen: TBW 5500 Kredietinstellingen R/C 8 470,00

34  bij de afsluiting van het boekjaar 20X Onderhoud kantoren444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00 BS 2 150,00  bij ontvangst van de factuur 20X Onderh. kantoor4400 Leveranciers 4111 Aftrekbare BTW 4513 BTW-medecontr 2 150, Nog te ontvangen facturen

35 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie CS 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

36 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie DS 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

37 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

38 452 Te betalen Belgische belastingen & taksen > 4524 Belgische winstbelastingen zie H > 4527 Andere te betalen Belgische belastingen en taksen Voorbeeld: Onroerende voorheffing op K.I. 640 Bedrijfsbelasting 4525 Andere te betal Belg belast & taksen5500 Kredietinst R/C 280,00

39 6201 Bezoldiging directiepersoneel 453 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 5 000, , , Bezoldiging bediend454 R.S.Z. 653, , , , Werkgeversbijdrage RSZ455 Bezoldigingen , , , , Kredietinstelling R/C saldo ,70

40 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ste jaar  Facturatie vooruitbetaling aan klant 400 Handelsdebiteur 176 Ontvangen vooruitbetal op bestelling op > 1jaar4511 BTW op verkopen 8 480, ,00 480,00  Herschikking schuld op 20X Ontvangen vooruitbetal op bestelling op < 1 jaar 8 000,00

41 470 Schulden uit bestemming van het resultaat Onderneming (= vennootschap) met BEPERKTE aansprakelijkheid  Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 69 4 Vergoeding voor kap 471 Dividend over boekj ,00  Uitbetaling dividend van 20X1 (RV = 25%) 5500 Kredietinst R/C 453 Ingeh voorheffing471 Dividend over boekj saldo , , ,00 BS ,00

42 489 Diverse schulden Onderneming met ONBEPERKTE aansprakelijkheid  Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 69 4 Vergoeding voor kap 489 Diverse schulden aan eigenaar ,00

43 490 Over te dragen kosten 20X X X boeking kostafsluitingeinde contract  Boeking kost / Regularistie op 20X XX Verz. premies 440 Leveranciers 490 Over te dragen kost 8 400, ,00  Heropening op 20X XX Verzekeringspremies490 Over te dragen kosten BS 2 800, ,00

44 491 Verkregen opbrengsten 20X X X start beleggingafsluitinginning rente  Regularistie op 20X Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00  Heropening op 20X / Onvangst rente op 20X Verkr opbrengst. 751 Opbr vlott activa 5500 Kredietinst R/C BS

45 492 Toe te rekenen kosten 20X X X start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode  Regularistie op 20X XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00  Heropening op 20X / Boeking factuur op 20X XX ???? 492 Toe te rek kosten 440 Leverancier BS

46 493 Over te dragen opbrengsten 20X X X start huur & inning huurgeld afsluiting einde huurperiode  Boeking opbrengst / Regularistie op einde 20X Kredietinstell. 744 Huuropbrengst 493 Over te dragen opb 9 300, ,00  Heropening op 20X Over te drag opbrengst744 Huuropbrengsten 6 200,00 BS 6 200, ,00


Download ppt "1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies."

Verwante presentaties


Ads door Google