De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III 22-> 27 Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III 22-> 27 Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa."— Transcript van de presentatie:

1 1 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III 22-> 27 Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op meer dan 1 jaar Klasse 3VI30 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53Geldbeleggingen IX54 -> 58Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen

2 2 22  27 Materiële vaste activa Afschrijvingen AWNBafschrijving 20X1 80 000,00 32 000,00 20X2 80 000,0048 000,00 19 200,00 20X3 80 000,0028 800,00 16 000,00 20X4 80 000,0012 800,00 20X5 80 000,000,00 Machine met- aanschaffingswaarde = € 80 000,00 - levensduur = 5 jaar - degressieve afschrijving

3 3 23 0 Machine AW23 9 Machine: geboekte afs 80 000,0067 200,00 6302 Afschrijving MVA12 800,00 32 000,00 20X1 6302 Afschrijving MVA 19 200,00 20X2 6302 Afschrijving MVA 16 000,00 20X3 6302 Afschrijving MVA 12 800,00 20X4 22  27 Materiële vaste activa Afschrijvingen

4 4 22  27 Materiële vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen AWNBafschrijving 20X1 60 000,00 15 000,00 20X2 60 000,0045 000,00 15 000,00 20X3 60 000,0030 000,00 15 000,00 20X4 60 000,0015 000,00 20X5 60 000,000,00 Machine met- aanschaffingswaarde = € 60 000,00 - levensduur = 4 jaar - LINEAIRE afschrijving

5 5 22  27 Materiële vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen AWNBafschrijving 20X1 60 000,00 15 000,00 20X2 60 000,0045 000,00 15 000,00 20X3 60 000,0030 000,00 15 000,00 20X4 60 000,0015 000,00 20X5 60 000,000,00 Machine met- aanschaffingswaarde = € 60 000,00 - levensduur = 4 jaar - LINEAIRE afschrijving  Op het einde van het 2de jaar heeft de machine – door de technologische evolutie - slechts een marktwaarde van € 12 000,00

6 6 22  27 Materiële vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen 23 0 Machine AW23 9 Machine: geboekte afs 60 000,0030 000,00 6302 Afschrijving MVA18 000,00 15 000,00 20X1 6302 Afschrijving MVA 15 000,00 20X2 6602Uitz. afschrijving MVA 18 000,00 20X2

7 7 22  27 Materiële vaste activa Uitzonderlijke afschrijvingen 23 0 Machine AW23 9 Machine: geboekte afs 60 000,0048 000,00 6302 Afschrijving MVA12 000,00 15 000,00 20X1 6302 Afschrijving MVA 15 000,00 20X2 6602Uitz. afschrijving MVA 18 000,00 20X2 6302 Afschrijving MVA 12 000,00 20X3

8 8 22  27 Materiële vaste activa Waardevermindering  20X1 aanschaf - terrein = € 800 000,00 - inclusief registratierechten/notarisloon 2200 Terreinen: AW55X1 Uitgeschreven cheques 800 000,00  20X3 werkelijke waarde = € 300 000,00 220 9 Terreinen: geboekte waardevermindering 6602 Waardevermindering op MVA: toevoeging 500 000,00

9 9 22  27 Materiële vaste activa Terugneming  20X1 aanschaf 2200 Terreinen: AW 800 000,00  20X5 werkelijke waarde = € 700 000,00 220 9 Terreinen: geboekte waardevermindering 7601 Terugneming van waardevermindering op MVA 400 000,00 500 000,00 400 000,00

10 10 22  27 Materiële vaste activa Herwaardering

11 11 22  27 Materiële vaste activa Herwaardering  20X1 aanschaf 2200 Terreinen: AW2210 Gebouwen: AW 1 000 000,004 000 000,00  20X1 1ste afschrijving = lineair over 40 jaar 221 9 Gebouw: geb afschrijv 6302 Afschrijvingen MVA 100 000,00

12 12 22  27 Materiële vaste activa Herwaardering 220 0 Terreinen: AW221 0 Gebouwen: AW 1 000 000,004 000 000,00  20X9 Herwaardering met 20% 220 8 Terrein: geboekte herwaarderingsmeerw 221 8 Gebouw: geboekte herwaarderingsmeerw 121 Herwaarderings- meerwaarde MVA 200 000800 0001 000 000  20X9 221 9 Gebouw: geb afschrijv 800 000

13 13 22  27 Materiële vaste activa Herwaardering 220 0 Terreinen: AW221 0 Gebouwen: AW 1 000 000,004 000 000,00  20X9 Herwaardering met 20% 220 8 Terrein: geboekte herwaarderingsmeerw 221 8 Gebouw: geboekte herwaarderingsmeerw 121 Herwaarderings- meerwaarde MVA 200 000800 0001 000 000  20X9 9de afschrijving 221 9 Gebouw: geb afschrijv 6302 Afschrijving MVA 800 000 100 000 25 000 100 000 25 000

14 14 22  27 Materiële vaste activa Buitengebruikstelling  vrachtwagen -aangeschaft in 20X1 -levensduur = 5 jaar, lineair afgeschreven -in de loop van het laatste jaar buitengebruikgesteld -restwaarde = € 10 000,00 24 0 Rollend materieel: AW24 9 Rollend mat.: geb afschrijv 75 000,00 60 000,00  20X5 Buitengebruikstelling 26 0 Overige MVA: AW26 9 Overige MVA: geb afs 75 000,0060 000,00

15 15 22  27 Materiële vaste activa Vaste activa in aanbouw  20X1 Voor alle aankoopfacturen van de aannemers voor de uitgevoerde werken 2 70 Vaste activa in aanbouw: AW 440 Leveranciers 600 000,00 “4111 Aftrekbare BTW” en “4513 BTW-medecontractant” Afschrijving pro-rata temporis  20X2 Bij de definitieve oplevering 2 70 Vaste activa in aanbouw: AW 2210 Gebouwen: AW 600 000,00 Ook afschrijvingen overboeken naar 2219

16 16 22  27 Materiële vaste activa Realisatie met meerwaarde

17 17 22  27 Materiële vaste activa Realisatie met minderwaarde

18 18 22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Overboeking van de gerealiseerde meerwaarde 741 Meerw op courante real MVA 763 Meerw. op realisatie MVA 100 000,00 6 89 Overboeking naar de belastingvrije reserves 6 80 Overboeking naar de uitgestelde belastingen 65 000,0035 000,00 1 32 Belastingvrije reserves 1 682 Uitgestelde belasting.. 65 000,0035 000,00

19 19 22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Herïnvestering (BTW buiten beschouwing) 230 Machines: AW440 Leveranciers 1 200 000

20 20 22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Afschrijving op einde 1ste boekjaar 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 480 000,00 1 32 Belastingvrije reserves 1 682 Uitgestelde belasting.. 26 000,00 65 000,00 14 000,00 35 000,00 7 89 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 26 000,0014 000,00

21 21 22  27 Materiële vaste activa topic: Uitgestelde belastingen  Afschrijving op einde 2de boekjaar 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 480 000,00 288 000,00 1 32 Belastingvrije reserves 1 682 Uitgestelde belasting.. 15 600,00 39 000,00 8 400,00 21 000,00 7 89 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 15 600,008 400,00

22 22 22  27 Materiële vaste activa topic: Intercalaire intresten  Voorbeeld: - gebouw opgeleverd op 20X1-09-30 - gebouw in gebruik genomen op 20X1-11-30 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden X1-04-01 4 400 X1-07-01 8 800 X1-10-01 13 200 X1-12-31 17 600 44 000 6503 Geactiveerde intercalaire intresten 2210 Gebouwen: AW BS 400 000,00 26 400,00

23 23 Topic 3: LEASING kopen ofwel zelf financieren ofwel via banklening verkrijgt eigendomsrecht neemt het goed op bij de activa op balans afschrijving of waardevermindering leasen betaalt periodiek een leasingsom verkrijgt gebruiksrecht, echter GEEN eigendomsrecht neemt het goed op bij de activa: rek 2510 boekt WEL afschrijving of waardevermindering boekt leasingschuld: rek. 1720 of 4220 heeft aankoopoptie na afloop contract huren betaalt periodiek een huursom verkrijgt verkrijgt gebruiksrecht,echter GEEN eigendomsrecht goed NIET opgenomen onder de activa GEEN afschrijving of waardevermindering GEEN aankoopoptie

24 24  Financiële leasing (= de echte leasing)  goed bij de activa van de leasingnemer, die het ook afschrijft (dus kost boekt)  huurtermijn (afschrijving) = levensduur  contract niet-opzegbaar  onderhoud, herstelling, verzekering zijn ten laste van leasingnemer  einde: - goed teruggeven - aankoopoptie < 15% - huurovereenkomst (lagere prijs)  Operationele leasing (= +/- gewone huur) Topic 3: LEASING

25 25  Financiële leasing (= de echte leasing)  Operationele leasing (= +/- gewone huur)  goed bij de activa van de leasinggever  contractduur < levensduur  totaal huurgelden < investering  vaak met bijkomende diensten  huurgelden zijn kost voor leasingnemer  mogelijk overname tegen reële restwaarde Topic 3: LEASING

26 26  Voordelen van financiële leasing  beperkte waarborgen (immers eigendomsrecht bij leasinggever)  voorfinanciering van BTW  100% financiering van investering  bron van bijkomende kredietverlening  door specialisatie leasinggever: lagere aankooprijzen  Nadelen van financiële leasing  gebonden aan contractduur  intrestkost (hoger dan bij financiering)  verlies van prestige Topic 3: LEASING

27 27 LeasingGEVER 1. Verwerving 2600Overige MVA100 000,00 4111Aftrekbare BTW21 000,00 440aanLeveranciers121 000,00 JaarAnnuïteitkapgedeelte Intrestgedeelte saldo 20X1 38 105,1731 105,177 000,0068 894,98 20X2 38 105,1733 282,524 822,6535 612,46 20X3 38 105,1735 612,302 492,870 100 000,0038 105,17

28 28 2. Leasingcontract 2900XHdeb uit leasing >1 jaar68 894,83 400XHdeb uit leasing < 1 jaar31 105,17 2600aanOverige MVA100 000,00 JaarAnnuïteitkapgedeelte Intrestgedeelte saldo 20X1 38 105,1731 105,177 000,0068 894,98 20X2 38 105,1733 282,524 822,6535 612,46 20X3 38 105,1735 612,302 492,870 100 000,0038 105,17 3. Koopoptie 052Debiteuren wegens verplichting tot verkoop VA 5 000,00 053aanVerplichting tot verkoop vaste activa 5 000,00

29 29 LeasingGEVER 4. Facturatie (1ste jaar) 400Handelsdeb < 1 jaar46 107,26 70aanVerkoop7 000,00 400XHdeb uit leasing < 1 j31 105,17 4511BTW op verkopen8 002,09 JaarAnnuïteitkapgedeelte Intrestgedeelte saldo 20X1 38 105,1731 105,177 000,0068 894,98 20X2 38 105,1733 282,524 822,6535 612,46 20X3 38 105,1735 612,302 492,870 100 000,0038 105,17

30 30 LeasingNEMER 1. Leasingcontract 2510Machines in leasing AW100 000,00 1720aanLeasingschulden > 1j68 894,82 4220Leasingschulden < 1j31 105,17 2. Aankoopoptie 050Verplichting tot aankoop5 000,00 051aanCrediteuren wegens verplichting tot aankoop 5 000,00

31 31 LeasingNEMER 3. Facturatie 4220Leasingschulden < 1j31 105,17 6500Kosten verbonden aan7 000,00 schulden 4111Aftrekbare BTW8002,09 440aanLeveranciers46 107,26 JaarAnnuïteitkapgedeelte Intrestgedeelte saldo 20X1 38 105,1731 105,177 000,0068 894,98 20X2 38 105,1733 282,524 822,6535 612,46 20X3 38 105,1735 612,302 492,870 100 000,0038 105,17

32 32 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III22-> 27Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op meer dan 1 jaar Klasse 3VI30 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41Vorderingen op ten hoogste 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53Geldbeleggingen IX54 -> 58Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen

33 33

34 34 28Financiële vaste activa Verwerving: inbreng kapitaal bij oprichting  “M” neemt participatie van 80% bij oprichting “D”  “D” heeft onderschreven kapitaal van € 100 000,00  bij de onderschrijving wordt 25% volstort 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 280 1 Deeln. in verbonden ondern: nog te storten 5500 Kredietinstelling R/C 60 000,0020 000,00

35 35 28Financiële vaste activa Waardevermindering A“D” balans van 20X2-12-31P IVA14 000,00Kapitaal100 000,00 MVA42 000,00Overgedragen verlies - 62 500,00 Voorraden56 000,00 Handelsvord.28 000,00Leveranciers102 500,00 140 000,00 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 280 9 Deeln. in verbonden ondern: geboekte waardevermin 661 Waardevermindering FVA 50 000,00

36 36 28Financiële vaste activa Terugneming & herwaardering A “D” balans van 20X 4 -12-31 P IVA10 000,00Kapitaal100 000,00 MVA55 000,00Overgedragen winst 25 000,00 Voorraden60 000,00 Handelsvord.80 000,00Leveranciers80 000,00 205 000,00 EIGEN VERMOGEN van “D” ?

37 37 28Financiële vaste activa Terugneming & herwaardering 280 0 Deelneming in verbonden ondern: AW 80 000,00 280 9 Deeln. in verbonden ondern: geboekte waardevermin 761 Waardevermindering FVA 50 000,00 280 8 Deeln. in verbonden ondern: herwaarderingsmeerw. 122 Herwaarderingsmeerw. op FVA 20 000,00

38 38 28Financiële vaste activa Realisatie met minderwaarde 2820 Deelnemingsverh.: AW 2829 Deelnemingsverh.: geboekte waardevermindering 100 000,0020 000,00 100 000,0020 000,00 5500Kredietinstelling R/C63 000,00 2829Deelnemingsverh.: geboekte waardevermindering 20 000,00 663Minderw. realisatie VA17 000,00 2820aanDeelnemingsverh.: AW100 000,00 5500 Kredietinstelling R/C663 Minderw. realisatie VA 63 000,0017 000,00

39 39 28Financiële vaste activa Realisatie met meerwaarde 2820 Deelnemingsverh.: AW 2828 Deelnemingsverh.: herwaarderingsmeerw. 122 Herwaarderings- meerwaarde op FVA 60 000,0014 000,00 60 000,0014 000,00 5500Kredietinstelling R/C78 000,00 122Herwaarderingsmeerw op FVA14 000,00 2828aanDeelnemingsverh.: herw-meerw14 000,00 2820Deelnemingsverh.: AW60 000,00 763MEERw. realisatie VA18 000,00 5500 Kredietinstelling R/C763 MEERw. realisatie VA 78 000,0018 000,00

40 40 28Financiële VA: vorderingen Verwerving  “M” heeft participatie van 80% in “D” 280 0 Deeln. verbonden ondern: AW 80 000,00  “M” leent € 30 000,00 aan “D” 28 10 Vordering verbonden ondern. 5500 Kredietinstelling R/C 30 000,00  “D” heeft betalingsmoeilijkheden 28 17 Dubieuze debiteuren 30 000,00

41 41 28Financiële VA: vorderingen Waardevermindering 280 0 Deeln. verbonden ondern: AW28 17 Dubieuze debiteuren 80 000,0030 000,00  “D” zal slechts 1/3 kunnen betalen of “M” vreest 2/3 van vordering nooit te zullen ontvangen 28 19 Vordering verbonden ondern: geboekte waardevermindering 661 Waardevermindering FVA 20 000,00

42 42 28Financiële VA: vorderingen Terugneming van waardevermindering 280 0 Deeln. verbonden ondern: AW28 17 Dubieuze debiteuren 80 000,0030 000,00  De financiële situatie van “D” is verbeterd, “D” zal nog € 16 000,00 kunnen terugbetalen 28 19 Vordering verbonden ondern: geboekte waardevermindering 761 Terugneming van waardevermindering FVA 20 000,00 6 000,00

43 43 28Financiële VA: vorderingen Realisatie

44 44 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III22-> 27Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op >1 jaar Klasse 3VI30 -> 37 Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41Vorderingen op =< 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53Geldbeleggingen IX54 -> 58Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen

45 30  37 Voorraden 1 Inventarisopname 2 Waardering van de inventaris  Aanschaffingswaarde  Individueel identificeerbare prijs  Gewogen gemiddelde  FIFO  LIFO  Vervaardigingsprijs  Marktwaarde

46 30  37 Voorraden 1 Inventarisopname 2 Waardering van de inventaris  Grond-en hulpstoffen  Handelsgoederen  Onroerende goed … laagste of marktwaarde of aanschaffigswaarde  Goederen in bewerkingvervaardigingsprijs  Gereed productlaagste of marktwaarde of vervaardigingsprijs  Bestelling in uitvoering vervaardigingsprijs + eventuele winstmarge

47 30  37 Voorraden 3Voorraadwijziging Voorraadstijging Eindvoorraad handelsgoederen na waardering  volgens aanschaffingswaarde € 265 000,00  volgens marktwaarde € 250 000,00 340 Voorraad handelsg6094 Voorraadwijziging BS 200 00050 000 K

48 30  37 Voorraden 3Voorraadwijziging Voorraaddaling Eindvoorraad handelsgoederen na waardering  volgens aanschaffingswaarde € 350 000,00  volgens marktwaarde € 380 000,00 340 Voorraad handelsg6094 Voorraadwijziging BS 415 00065 000 K

49 30  37 Voorraden 4 Waardevermindering Omdat de aanwezige goederen verouderd en/of beschadigd zijn, wordt een waardevermindering van 25% geboekt op de waarde: 340 Voorraad handelsg 250 000,00 349 Voorr. handelsgoed: geboektewaardevermind 6310 Waardevermind op voorraden: toevoeg 62 500,00

50 30  37 Voorraden 5 Terugneming Omdat de helft van deze verouderde en/of beschadigde goederen verkocht zijn, moet de helft van de eerder geboekte waardevermindering worden teruggenomen: 349 Voorr. handelsgoed: geboektewaardevermind 6311 Waardevermind op voorraden: terugn 62 500,00 31 250,00

51 51 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III22-> 27Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op >1 jaar Klasse 3VI30 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41 Vorderingen op =< 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53Geldbeleggingen IX54 -> 58Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen

52 290/40 Handelsvorderingen Verwerving Door verkoop met uitstel van betaling: verkoopfactuur- van 20X1-01-08 - voor € 8 000,00 + 21% BTW - betaalbaar op 20X2-04-30  Boeking van de verkoopfactuur 290 0 Handelsdebiteur op meer dan 1 jaar 70Verkopen handelsgoederen 4511 BTW verkopen 9 680,008 000,001 680,00

53 290/40 Handelsvorderingen Verwerving 290 0 Handelsdeb >1 j 9 680,00  Bij wisselacceptatie op 20X1-01-10 290 1 TIW >1 jaar 9 680,00  Klant in financiële moeilijkheden: risico op niet-betaling 290 7 Dub deb >1 jaar 9 680,00  Op 20X1-12-31: herschikking naar korte termijn 40 7 DD op minder 1 j 9 680,00

54 290/40 Handelsvorderingen Waardevermindering 40 7 DD op minder 1 j 9 680,00  klant zal vermoedelijk nog 40% van zijn schuld kunnen betalen 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering 63 40 Waardevermind op handelsvord <1 jaar: toevoeging 4 800,00 vordering40% te recup60% niet te recup goed8 000,003 200,004 800,00 BTW1 680,00672,001 008,00 totaal9 680,003 872,005 808,00

55 290/40 Handelsvorderingen Terugneming 40 7 DD op minder 1 j 9 680,00  klant zal vermoedelijk nog € 7 260,00 kunnen betalen 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering 634 1 Waardevermind op handelsvord <1 jaar: terugnem 2 800,00 4 800,00 2 800,00 vorderingte ontvangen niet te recupereren waarde- vermind. terugneming goed8 000,006 000,002 000,004 800,002 800,00 BTW1 680,001 260,00420,00 totaal9 680,007 260,002 420,00

56 290/40 Handelsvorderingen Realisatie 40 7 Dub. deb op <1 jaar 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering 9 680,002 000,00  klant betaalt nog € 6 534,00, saldo is niet meer invorderbaar vorderingontvangen niet te recupereren waarde- vermind. verschil goed BTW totaal

57 290/40 Handelsvorderingen Realisatie 40 7 Dub. deb op <1 jaar 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering 9 680,002 000,00  klant betaalt nog € 6 534,00, saldo is niet meer invorderbaar vorderingontvangen niet te recupereren waarde- vermind. verschil goed8 000,005 400,002 600,002 000,00???? BTW1 680,001 134,00546,00 totaal9 680,006 534,003 164,00

58 40 7 Dub. deb op <1 jaar 40 9 Handelsvord op <1 jaar: geboekte waardevermindering 9 680,00 2 000,00 5500Kredietinstelling R/C6 534,00 409Handelsvord <1 jaar: geboekte waardevermindering 2 000,00 451XRegularisatie BTW op verkopen546,00 642Minderw. realisatie handelsvordering600,00 407aanDub deb op <1 jaar9 680,00 5500 Kredietinstell R/C451X Reg BTW verkopen 642 Minw real hvord 6 534,00546,00600,00 290/40 Handelsvorderingen Realisatie

59 290/40 Handelsvorderingen 404 Te innen opbrengsten Regularisatierekening bij afsluiten boekjaar  opbrengsten die ontstaan zijn, maar waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, en waarvan waarde vaststaat of nauwkeurig kan bepaald worden =/= prorata rekeningen 20X1Afsluiting20X2 verkoopopbrengstfacturatie voor oude boekjaar& boeking

60  bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 700 Verkopen handelsgoed ???? 290/40 Handelsvorderingen 404 Te innen opbrengsten

61  bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 404 Te innen opbrengsten700 Verkopen handelsgoed 6 700,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 404 Te innen opbrengsten 6 700,00  bij de facturatie in 20X2 400 Handelsdebiteur70 Verkopen handelsg4511 BTW op verkoop 8 170,006 700,001 470,00 6 700,00 290/40 Handelsvorderingen 404 Te innen opbrengsten

62 1ste jaar Bestelling van € 10 000,00 met voorschot van 25%  Vooruitbetaling aan leverancier = € 2 500,00 + 21% BTW 2906 Vooruitbetaling > 1j 4111 Aftrekbare BTW440 Leveranciers 2 500,00525,003 025,00  Einde boekjaar: herschikking naar korte termijn 406 Vooruitbetaling < 1j 2906/406 Handelsvorderingen Vooruitbetalingen

63 1ste jaar Bestelling drukwerk: € 10 000,00 met voorschot 25%  Vooruitbetaling aan leverancier = € 2 500,00 + 21% BTW 2906 Vooruitbetaling > 1j 4111 Aftrekbare BTW440 Leveranciers 2 500,00 525,003 025,00  Einde boekjaar: herschikking naar korte termijn 406 Vooruitbetaling < 1j 2 500,00 2906/406 Handelsvorderingen Vooruitbetalingen

64 2de jaar Definitieve levering drukwerk + facturatie saldo  Facturatie saldo = € 7 500,00 + 21% BTW 406 Vooruitbetaling < 1j BS 2 500,00 6110 Drukwerk 4111 Aftrekbare BTW440 Leveranciers 7 500,001 575,009 075,00 2906/406 Handelsvorderingen Vooruitbetalingen

65 291/41 OVERIGE vorderingen Verwerving door toestaan van een lening aan een derde, zoals een andere onderneming of een privé persoon Voorbeeld:  lening van € 40 000,00 wordt toegestaan op 20X1-06-01  terugbetaalbaar: - 40% op 20X2-05-31 - 60% op 20X3-05-31  bij toestaan van de lening op 20X1-06-01 291 0 Vordering op rek >1 j 5500 Kredietinstelling R/C 40 000,00 Beginsaldo 40 000,00

66 291/41 OVERIGE vorderingen Verwerving 291 0 Vord op rek >1 j 40 000,00 16 000,00 24 000,00  20X1-12-31: herschikking naar korte termijn 416 Vord op rek <1 j 16 000,00  Klant in financiële moeilijkheden: 291 7 Dub deb >1 jaar41 7 Dub deb <1 jaar 24 000,0016 000,00  Ontlener in faling: de gehele vordering wordt eisbaar. 24 000,00 40 000,00

67 291/41 OVERIGE vorderingen Waardevermindering 41 7 DD op minder 1 j 40 000,00  klant zal vermoedelijk nog 15% van zijn schuld kunnen betalen 41 9 Div vordering op <1 jaar: geboekte waardevermindering 65 10 Waardevermind op vlottende activa: toevoeging 34 000,00 vordering15% te recup85% niet te recup goed40 000,006 000,0034 000,00 BTW totaal40 000,006 000,0034 000,00

68 291/41 OVERIGE vorderingen Terugneming 41 7 DD op minder 1 j 40 000,00  klant zal vermoedelijk nog € 8 300,00 kunnen betalen 41 9 Div vordering op <1 jaar: geboekte waardevermindering ??? 34 000,00 vordering te ontvangen niet te recupereren waarde- vermind. terugneming goed40 000,008 300,0031 700,0034 000,00???? BTW totaal40 000,008 300,0031 700,00

69 291/41 OVERIGE vorderingen Terugneming 41 7 DD op minder 1 j 40 000,00  klant zal vermoedelijk nog € 8 300,00 kunnen betalen 41 9 Div vordering op <1 jaar: geboekte waardevermindering 651 1 Waardevermindering op vlotte activa: terugneming 2 300,00 34 000,00 2 300,00 vordering te ontvangen niet te recupereren waarde- vermind. terugneming goed40 000,008 300,0031 700,0034 000,002 300,00 BTW totaal40 000,008 300,0031 700,00

70 41 7 Dub. deb op <1 jaar 41 9 Div vordering op <1 jaar: geboekte waardevermindering 40 000,00 31 700,00 5500Kredietinstelling R/C11 342,00 419Diverse vordering <1 jaar: geboekte waardevermindering 31 700,00 451XRegularisatie BTW op verkopen 417aanDub deb op <1 jaar40 000,00 752Meerw realisatie vlott activa3 042,00 5500 Kredietinstell R/C451X Reg BTW verkopen 752 Meerw real vlott A 11 342,003 042,00 291/41 OVERIGE vorderingen Realisatie

71 291/41 OVERIGE vorderingen 414 Te innen opbrengsten Regularisatierekening bij afsluiten boekjaar  opbrengsten die ontstaan zijn, maar waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, en waarvan waarde vaststaat of nauwkeurig kan bepaald worden =/= prorata rekeningen 20X1Afsluiting20X2 december inning huuropbrengst& boeking

72  bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 414 Te innen opbrengsten743 Huuropbrengsten 2 000,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 414 Te innen opbrengsten BS 2 000,00  bij ontvangst van huurgeld voor december in 20X2 5500 Kredietinstelling743 Huuropbrengsten 2 000,00 291/41 OVERIGE vorderingen 414 Te innen opbrengsten

73 73 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III22-> 27Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa Vlottende activa V29Vorderingen op >1 jaar Klasse 3VI30 -> 37Voorraden en bestellingen in uitvoering Klasse 4VII40 -> 41Vorderingen op =< 1 jaar Klasse 5 VIII50 -> 53 Geldbeleggingen IX54 -> 58 Liquide middelen Klasse 4X490/491Overlopende rekeningen

74 50->53 Geldbeleggingen Verwerving Aankoop 100 aandelen tegen € 135,00 per stuk, + beurs- en bankkosten  boeking aankoop 51 0 Aandelen: AW 5500 Kredietinstelling R/C 13 500,00 saldo 13 662,00 659 Diverse financiële kosten 162,00

75 50->53 Geldbeleggingen Waardevermindering - Aanschaffingswaarde - Beurskoers op 20X 1 -12-31 = € 135,00 per stuk, = € 88,30 per stuk  boeking waardevermindering 51 0 Aandelen: AW 13 500,00 51 9 Aandelen: geboekte waardevermindering 6510 Waardevermindering op vlottende activa: toevoeging 4 670,00

76 50->53 Geldbeleggingen Terugneming - Aanschaffingswaarde - Beurskoers op 20X 2 -12-31 = € 135,00 per stuk, = € 144,65 per stuk  boeking waardevermindering 51 0 Aandelen: AW 13 500,00 51 9 Aandelen: geboekte waardevermindering ???? 4 670,00

77 50->53 Geldbeleggingen Terugneming - Aanschaffingswaarde - Beurskoers op 20X 2 -12-31 = € 135,00 per stuk, = € 144,65 per stuk  boeking waardevermindering 51 0 Aandelen: AW 13 500,00 51 9 Aandelen: geboekte waardevermindering 6511 Waardevermindering op vlottende activa: terugneming 4 670,00

78 50->53 Geldbeleggingen Realisatie 510 Aandelen: AW 519 Aandelen: geboekte waardevermindering 48 750,00 4 500,00 5500Kredietinstelling R/C52 662,00 519Aandelen: geboekte waardevermind4 500,00 510aanAandelen: AW48 750,00 752Meerw. realisatie vlott. activa8 412,00 5500 Kredietinstell R/C 752 Meerw. real vlott. activa 52 662,008 412,00

79 verkoop ontvangst cheque = ontvangst betaling ontvangst rekening uittreksel = geld op rekening  bij de facturatie 400 Handelsdebiteur70 Verkopen handelsg4511 BTW op verkoop 121 0000100 000021 000 121 000  ontvangst en inning van de cheque 54 Te incass. verval waarden5500 Kredietinstell R/C 121 000,00 inning 121 000,00 54->58 Liquide middelen Verwerving: ontvangst cheque

80 aankoop uitgifte cheque = betaling ontvangst rekening uittreksel = geld van rekening  bij de facturatie 604 Aankoop handg4111 Aftrekbare BTW4400 Leveranciers 40 0008 40048 400  uitgifte en uitbetaling van de cheque 55X1 Uitgeschr. cheques (-)5500 Kredietinstell R/C 48 400,00 uitbetaling saldo 48 400,00 54->58 Liquide middelen Verwerving: uitgeschreven cheque

81 490 Over te dragen kosten 20X1-05-0120X1-12-3120X2-04-30 boeking kostafsluitingeinde contract

82 490 Over te dragen kosten 20X1-05-0120X1-12-3120X2-04-30 boeking kostafsluitingeinde contract  Boeking kost / 61XX Verz. premies 440 Leveranciers 8 400,00

83 490 Over te dragen kosten 20X1-05-0120X1-12-3120X2-04-30 boeking kostafsluitingeinde contract  Boeking kost / Regularistie op 20X1-12-31 61XX Verz. premies 440 Leveranciers 490 Over te dragen kost 8 400,00 2 800,00  Heropening op 20X2-01-01 61XX Verzekeringspremies490 Over te dragen kosten BS 2 800,00 2 800,00

84 491 Verkregen opbrengsten 20X1-04-0120X1-12-3120X2-03-31 start beleggingafsluitinginning rente  Regularistie op 20X1-12-31 491 Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00  Heropening op 20X2-01-01 491 Verkr opbrengst. 751 Opbr vlott activa BS 5 400 5 400

85 492 Toe te rekenen kosten 20X1-12-0120X1-12-3120X2-01-31 start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode  Regularistie op 20X1-12-31 61XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00  Heropening op 20X2-01-01 61XX ???? 492 Toe te rek kosten BS 6 200 6 200

86 493 Over te dragen opbrengsten 20X1-12-0120X1-12-3120X2-02-28 start huur & inning huurgeld afsluiting einde huurperiode  Boeking opbrengst / Regularistie op einde 20X1 5500 Kredietinstell. 744 Huuropbrengst 493 Over te dragen opb 9 300,00 6 200,00  Heropening op 20X2-01-01 493 Over te drag opbrengst744 Huuropbrengsten BS 6 200,00

87 Oefening 20X1-12-0120X1-12-3120X2-01-31 ontstaan commissielonen afsluitinginning


Download ppt "1 actief BALANS Vaste activa Klasse 2 I20Oprichtingskosten II21Immateriële vaste activa III 22-> 27 Materiële vaste activa IV28Financiële vaste activa."

Verwante presentaties


Ads door Google