De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies."— Transcript van de presentatie:

1 1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

2 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 100Geplaatst kapitaal 101Niet opgevraagd kapitaal activa 4101Vennoten in te brengen (= voor inbreng in natura) 4102Vennoten nog te storten (= voor opgevraagd, maar niet gestort kapitaal) storting in speciën of in natura kosten verbonden aan oprichting  ofwel dadelijk als kost ten laste van het resultaat  ofwel activeren via rekening 200 / 202

3 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Oprichting en onderschrijving kapitaal 5500 Kredietinstelling R/C100 Kapitaal 70 000,00150 000,00 4101 Venn. nog in te brengen 62 500,00 101 Niet-opgevraagd kapitaal 17 500,00

4 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Inbreng in natura 5500 Kredietinstelling R/C 2800 Verbonden ondernem. 70 000,00 60 000,00 4101 Venn. nog in te brengen2110 Octrooien 62 500,00 7 000,00 101 Niet-opgevraagd kapitaal440 Leveranciers 17 500,00 4 500,00

5 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Opvraging (1) en volstorting (2) 5500 Kredietinstelling R/C saldo 17 500,00 (2) 4101 Venn. nog in te brengen 410 2 Venn. nog te storten 17 500,00 101 Niet-opgevraagd kapitaal 17 500,00 (1)

6 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. KapitaalVERMINDERING  Onttrekking aan kapitaal om verliezen aan te zuiveren 791 Onttrekking aan kapitaal100 Kapitaal 10 000,00 BS 150 000,00  Uitkering aan de eigenaars (gedeeltelijk of geheel) voorbeeld: bij stopzetting activiteiten 489 Andere diverse schulden100 Kapitaal 40 000,00 BS 150 000,00

7 Passief van de balans: rubriek II 11 Uitgiftepremies Passief van de balans: rubriek III 12 Herwaarderingsmeerwaarden Passief van de balans: rubriek IV 13 Reserves 130Wettelijke reserves 131Onbeschikbare reserves 132Belastingvrije reserves 133Beschikbare reserves

8 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140Overgedragen WINST 141Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN < OPBRENGSTEN : dus WINST Winst NA belastingen = € 100 000,00 Bestemming:  30% wordt in de onderneming gelaten  15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar  55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) = 100%

9 <> kostschuld = =

10 WINSTbestemming  30% wordt in de onderneming gelaten 69 21 Toevoeging aan reserves 13 3 Beschikbare reserves 30 000,00  15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 69 3 Over te dragen winst 14 0 Overgedragen winst 15 000,00  55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) 69 4 Vergoeding kapitaal 48 9 Andere diverse schulden 55 000,00

11 <> 69X schuld ==

12 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140Overgedragen WINST 141Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN > OPBRENGSTEN : dus VERLIES Verlies (geen belastingen) = € 30 000,00 Bestemming:  20% wordt afgenomen van het kapitaal  15% wordt onttrokken aan de reserves  65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar = 100%

13 <> opbrengst schuld ==

14 VERLIESbestemming  20% wordt onttrokken aan het kapitaal 79 1 Onttrekking aan kapitaal 100 Kapitaal 6 000,00 BS 25 000,00  15% wordt onttrokken aan de beschikbare reserves 79 2 Ontrekking aan reserves 133 Beschikbare reserves 4 500,00 BS 8 000,00  65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 79 3 Over te dragen verlies1 41 Overgedragen verlies (-) 19 500,00

15 <> 79X opbrengsten schulddaling == -

16 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen winst ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 693 Over te dragen winst140 Overgedragen winst 18 000,00  20X2: winst van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 140 Overgedragen winst BS 18 000,00

17 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen winst ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 693 Over te dragen winst140 Overgedragen winst 18 000,00  20X2: winst van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 79 0 Overg. winst vorig boekj. 140 Overgedragen winst 18 000,00 BS 18 000,00

18 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen verlies ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 793 Over te dragen verlies141 Overgedragen verlies (-) 28 000,00  20X2: verlies van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 69 0 Overg. verlies vorig boekj. 141 Overgedragen verlies (-) 28 000,00 BS 28 000,00 28 000,00

19 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies  Kapitaalsubsidies  Rentetoelage  Arbeidsplaatspremies  …..  Toekenning kapitaalsubsidies 416 Diverse vorderingen 15 Kapitaalsubsidies 100 000,0065 000,00 1680 Uitgestelde belasting.. 35 000,00 Belastingsaanslagvoet = 35%

20  Investering: aankoop machine 230 Machines: AW. 400 000,00  Ontvangst kapitaalsubsidies 5500 Kredietinstelling R/C416 Diverse vorderingen 100 000,00 BS 100 000,00 100 000,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

21  Einde 1ste boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 160 000,00  Einde 1ste boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 1 5 Kapitaalsubsidies 1 680 Uitgestelde belasting.. 26 000,00 65 000,00 14 000,00 35 000,00 75 3 Onttrekking aan kapitaalsubsidies 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 26 000,0014 000,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

22  Einde 2de boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA 160 000,00 96 000,00  Einde 2de boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 1 5 Kapitaalsubsidies 1 680 Uitgestelde belasting.. 15 600,00 39 000,00 8 400,00 21 000,00 75 3 Onttrekking aan kapitaalsubsidies 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen 15 600,008 400,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

23 Passief van de balans: rubriek VII 16 Voorzieningen Huidig boekjaarVolgend boekjaar RisicoRealisatie - kost ontstaat- uitgave - voorziening aanleggen- voorziening besteden of terugnemen Waarom?  KOST behoort bij lopende boekjaar  UITGAVE (dus betaling van kost) heeft plaats in volgend boekjaar

24 Passief van de balans: rubriek VII 16 Voorzieningen kosten  op balansdatum waarschijnlijk of zeker  bedrag staat niet vast NIET  voor waardecorrecties op activa WEL  voor risico’s verbonden aan transacties met derden, voor concretiseerbare toekomstige verplichtingen voor het handhaven van de bedrijfsactiviteit Wettelijke bepalingen 1. mag niet afhangen van resultaat van de onderneming 2. rekening houden met alle voorzienbare risico’s en verliezen 3. zelfs indien slechts gekend na balansdatum

25 20X 0 -12-31 laattijdige levering aanleg voorziening Laattijdige levering:  klant eist schadevergoeding = € 50 000,00  gerechtskosten + advocaat = € 3 000,00  Aanleg voorziening op 20X 0 -12-31 6370 Voorz. vr overige risico’s en kosten: toevoeg. 1636 Voorziening voor hangende geschillen 53 000,00 1636 Voorziening vr hangende geschillen

26 20X0-12-31 20X 1 -12-31 laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening  Terugneming voorziening op 20X 1 -12-31 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: terugn. 1636 Voorziening voor hangende geschillen 15 000,00 BS 53 000,00 1636 Voorziening vr hangende geschillen

27 20X0-12-3120X1-12-31 20X 2 laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening uitspraak & besteding  Realisatie van het risico in 20X 2 = € 39 800,00 643 Diverse bedrijfskosten5500 Kredietinstelling R/C 39 800,00 saldo 39 800,00  Besteding van de voorziening 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: besteding 1636 Voorziening voor hangende geschillen 38 000,00 BS 38 000,00 1636 Voorziening vr hangende geschillen

28 20X0-12-3120X1-12-31 20X 2 laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening uitspraak & besteding  Realisatie van het risico in 20X 2 = € 39 800,00 643 Diverse bedrijfskosten5500 Kredietinstelling R/C 39 800,00 saldo 39 800,00  Besteding van de voorziening 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: besteding 1636 Voorziening voor hangende geschillen 38 000,00 BS 38 000,00 1636 Voorziening vr hangende geschillen

29 20X 1 -12-31 1ste voorziening  Aanleg 1ste voorziening op 20X 1 -12-31 6360 Voorz. voor grote herstellingswerken: toevoeg. 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en ….. 25 000,00 1630 Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

30 20X 1 -12-31 20X 2 -12-31 1ste voorziening 2de voorziening  Aanleg 2de voorziening op 20X 2 -12-31 6360 Voorz. voor grote herstellingswerken: toevoeg. 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en ….. 25 000,00 BS 25 000,00 25 000,00 1630 Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

31 20X 1 -12-3120X 2 -12-31 20X 3 -12-31 1ste voorziening 2de voorziening 3de voorziening  Aanleg 3de voorziening op 20X 3 -12-31 6360 Voorz. voor grote herstellingswerken: toevoeg. 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en ….. 25 000,00 BS 50 000,00 25 000,00 1630 Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

32 20X 1 -12-3120X 2 -12-3120X 3 -12-31 20X 4 -05-14 1ste voorziening 2de voorziening 3de voorziening onderhoud & uitgave  Uitvoering onderhoudswerken: factuur van 20X 4 -05-14 61XX Dienst & div. goed4111 Aftrekb. BTW440 Leveranciers 81 00017 01098 010  Besteding van de voorziening 636 1 Voorz. voor grote herstellingswerk: besteding 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en ….. 75 000,00 BS 75 000,00 1630 Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

33 november 20X 0 -12-31 februari stormschadeaanleg voorzieningherstelling & uitgave & besteding Stormschade:  herstellingskost = € 35 000,00  niet verzekerd  Aanleg voorziening ten laatste op 20X 0 -12-31 6620 Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: toevoeg. 162 Voorziening voor herstellingswerken en ….. 35 000,00 1630 Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter

34 november 20X 0 -12-31 februari stormschadeaanleg voorzieningherstelling & uitgave & besteding  Realisatie van de kost in februari 20X 1 (+ BTW) 66X Andere uitz. kosten440 Leveranciers 33 750,00  Besteding van de aangelegde voorziening 6621 Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: bested. 162 Voorziening voor herstellingswerken en ….. 35 000,00 BS 35 000,00 1630 Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter

35 Passief van de balans: rubriek VIII l7 Schulden op meer dan 1 jaar Passief van de balans: rubriek IX 42->48 Schulden die binnen het jaar vervallen

36 170Achtergestelde lening 1700Converteerbaar 1701Niet-converteerbaar 171Niet-achtergestelde obligatielening 1700Converteerbaar 1701Niet-converteerbaar 172Leasingschulden Passief van de balans: rubriek VIII l7 Schulden op meer dan 1 jaar

37 173 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen 4230 430 20X1  Bij opname van de lening op 20X 1 -01-20 5500 Kredietinstellingen R/C1730 Schuld op >1j: kredietinst. 125 000,00 25 000,00  Einde boekjaar 20X 1 : herschikking van schulden 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst 25 000,00

38 173 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen 4230 430 20X2  1ste aflossing op 20X 2 -01-31 1730 Schuld op >1j: kredietinst. BS 100 000,00 25 000,00  Einde boekjaar 20X 2 : herschikking van schulden 5500 Kredietinstellingen R/C 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst saldo 25 000,00 BS 25 000,00 25 000,00

39 1731 Promessen 4231 1732 Acceptkredieten 4232

40 433 Kredietinstellingen: schulden in R/C  Bij afsluiting boekjaar: creditsaldo op “Kredietinstelling R/C” 5500 Kredietinstellingen R/C433 Kredietinstelling: schuld in R/C. 6 450,0010 210,00 3 760,00  Heropening nieuw boekjaar 20X 2 5500 Kredietinstellingen R/C433 Kredietinstelling: schuld in R/C 3 760,00 BS 3 760,00

41 1740 Overige leningen 4240 439 1750 Handelsschulden leveranciers 4250 440 1751 Handelsschulden: te betalen wissels 4251 441

42  bij de boeking van de aankoopfactuur 230 Installatie: AW4111 Aftrekb. BTW 1 750 Handelsschuld: leveranciers > 1 j 7 000,001 470,008 470,00  bij de wisselacceptatie 1 751 Schuld >1j: TBW 8 470,00  herschikking schuld 8 470,00  betaling op vervaldag 42 51 Schuld >1j die binnen jaar vervallen: TBW 5500 Kredietinstellingen R/C 8 470,00

43 Regularisatierekening bij afsluiten boekjaar  kosten die ontstaan zijn, maar waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, en waarvan waarde vaststaat of nauwkeurig kan bepaald worden =/= prorata rekeningen 20X1Afsluiting20X2 aankoopkostontvangst factuur voor oude boekjaar& boeking 444 Nog te ontvangen facturen

44  bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 6110 Onderhoud kantoren444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 444 Nog te ontvangen facturen BS 2 150,00  bij ontvangst van de factuur 20X2 6110 Onderh. kantoor4400 Leveranciers 4111 Aftrekbare BTW 4513 BTW-medecontr 2 150,00 444 Nog te ontvangen facturen

45  bij de afsluiting van het boekjaar 20X1 6110 Onderhoud kantoren444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00 BS 2 150,00  bij ontvangst van de factuur 20X2 6110 Onderh. kantoor4400 Leveranciers 4111 Aftrekbare BTW 4513 BTW-medecontr 2 150,00 444 Nog te ontvangen facturen

46 454 Te betalen BTW

47 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie CS 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

48 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie DS 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

49 452 Te betalen Belgische belastingen & taksen 4520 -> 4524 Belgische winstbelastingen zie H5 4525 -> 4527 Andere te betalen Belgische belastingen en taksen Voorbeeld: Onroerende voorheffing op K.I. 640 Bedrijfsbelasting 4525 Andere te betal Belg belast & taksen5500 Kredietinst R/C 280,00

50  Loonberekening en boeking 620X KostBruto loon -R.S.Z.-werknemer 454 R.S.Z. =Belastbaar loon -bedrijfsvoorheffing 453 Ingehouden voorheffing =Netto loon 455 Bezoldiging 6210 KostWerkgeversbijdrage R.S.Z. 454 R.S.Z. Totale loonkost = Bruto loon + RSZ-werkgeversbijdrage 453 454 455 Ingehouden voorheffing Rijksdienst voor sociale zekerheid Bezoldigingen

51 6201 Bezoldiging directiepersoneel 453 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 5 000,001 956,00 6 154,00 6202 Bezoldiging bediend454 R.S.Z. 653,50 24 000,003 136,80 10 109,40 621 Werkgeversbijdrage RSZ455 Bezoldigingen 10 109,402 390,50 14 709,20 17 099,70 5500 Kredietinstelling R/C saldo 17 099,70

52 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 426 46 1ste jaar  Facturatie vooruitbetaling aan klant 400 Handelsdebiteur 176 Ontvangen vooruitbetal op bestelling op > 1jaar4511 BTW op verkopen 8 480,00 8 000,00 480,00  Herschikking schuld op 20X0-12-31 426 Ontvangen vooruitbetal op bestelling op < 1 jaar 8 000,00

53 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 426 46 2de jaar  Levering + definitieve factuur = € 20 000,00 + 21% BTW 426 Ontvangen vooruitbetal op bestelling < 1 jaar 8 000,00 400 Handelsdebiteur70 Verkopen4511 BTW op verkop 24 200,0020 000,00 8 000,00 4 200,00

54 470 Schulden uit bestemming van het resultaat Onderneming (= vennootschap) met BEPERKTE aansprakelijkheid  Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 69 4 Vergoeding voor kap 471 Dividend over boekj 20 000,00  Uitbetaling dividend van 20X1 (RV = 25%) 5500 Kredietinst R/C 453 Ingeh voorheffing471 Dividend over boekj saldo 15 000,005 000,0020 000,00 BS 20 000,00

55 489 Diverse schulden Onderneming met ONBEPERKTE aansprakelijkheid  Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 69 4 Vergoeding voor kap 489 Diverse schulden aan eigenaar 12 500,00

56 49 Overlopende rekeningen Overlopende rekeningen van het ACTIEF 490Over te dragen kosten 491Verkregen opbrengsten Overlopende rekeningen van het PASSIEF 492Toe te rekenen kosten 493Over te dragen opbrengsten

57 490 Over te dragen kosten 20X1-05-0120X1-12-3120X2-04-30 boeking kostafsluitingeinde contract  Boeking kost / Regularistie op 20X1-12-31 61XX Verz. premies 440 Leveranciers 490 Over te dragen kost 8 400,00 2 800,00  Heropening op 20X2-01-01 61XX Verzekeringspremies490 Over te dragen kosten BS 2 800,00

58 490 Over te dragen kosten 20X1-05-0120X1-12-3120X2-04-30 boeking kostafsluitingeinde contract  Boeking kost / Regularistie op 20X1-12-31 61XX Verz. premies 440 Leveranciers 490 Over te dragen kost 8 400,00 2 800,00  Heropening op 20X2-01-01 61XX Verzekeringspremies490 Over te dragen kosten BS 2 800,00 2 800,00

59 491 Verkregen opbrengsten 20X1-04-0120X1-12-3120X2-03-31 start beleggingafsluitinginning rente  Regularistie op 20X1-12-31 491 Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00  Heropening op 20X2-01-01 491 Verkr opbrengst. BS 5 400

60 491 Verkregen opbrengsten 20X1-04-0120X1-12-3120X2-03-31 start beleggingafsluitinginning rente  Regularistie op 20X1-12-31 491 Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00  Heropening op 20X2-01-01 491 Verkr opbrengst. 751 Opbr vlott activa BS 5 400 5 400

61 491 Verkregen opbrengsten 20X1-04-0120X1-12-3120X2-03-31 start beleggingafsluitinginning rente  Regularistie op 20X1-12-31 491 Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00  Heropening op 20X2-01-01 / Onvangst rente op 20X2-03-31 491 Verkr opbrengst. 751 Opbr vlott activa 5500 Kredietinst R/C BS 5 400 5 400 7 200

62 492 Toe te rekenen kosten 20X1-12-0120X1-12-3120X2-01-31 start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode  Regularistie op 20X1-12-31 61XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00  Heropening op 20X2-01-01 61XX ???? 492 Toe te rek kosten BS 6 200

63 492 Toe te rekenen kosten 20X1-12-0120X1-12-3120X2-01-31 start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode  Regularistie op 20X1-12-31 61XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00  Heropening op 20X2-01-01 61XX ???? 492 Toe te rek kosten BS 6 200 6 200

64 492 Toe te rekenen kosten 20X1-12-0120X1-12-3120X2-01-31 start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode  Regularistie op 20X1-12-31 61XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00  Heropening op 20X2-01-01 / Boeking factuur op 20X2-01-31 61XX ???? 492 Toe te rek kosten 440 Leverancier BS 6 200 6 200 12 400

65 493 Over te dragen opbrengsten 20X1-12-0120X1-12-3120X2-02-28 start huur & inning huurgeld afsluiting einde huurperiode  Boeking opbrengst / Regularistie op einde 20X1 5500 Kredietinstell. 744 Huuropbrengst 493 Over te dragen opb 9 300,00 6 200,00  Heropening op 20X2-01-01 493 Over te drag opbrengst744 Huuropbrengsten BS 6 200,00

66 493 Over te dragen opbrengsten 20X1-12-0120X1-12-3120X2-02-28 start huur & inning huurgeld afsluiting einde huurperiode  Boeking opbrengst / Regularistie op einde 20X1 5500 Kredietinstell. 744 Huuropbrengst 493 Over te dragen opb 9 300,00 6 200,00  Heropening op 20X2-01-01 493 Over te drag opbrengst744 Huuropbrengsten 6 200,00 BS 6 200,00 6 200,00

67 499 WACHTREKENINGEN  Ontvangst betaling op bankrekening, maar herkomst geld is niet duidelijk. 5500 Bankrekening499 Wachtrekening BS 60 000,00 3 214,00  Na onderzoek: geld afkomstig van klant voor betaling factuur. 400 Handelsdebiteur 3 214,00


Download ppt "1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies."

Verwante presentaties


Ads door Google