De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies."— Transcript van de presentatie:

1 1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies Vreemd vermogen VII16Voorzieningen en uitgestelde belastingen VIII17Schulden op meer dan 1 jaar Klasse 4 IX42->48Schulden op ten hoogste 1 jaar X492/493Overlopende rekeningen

2 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 100Geplaatst kapitaal 101Niet opgevraagd kapitaal activa 4101Vennoten in te brengen (= voor inbreng in natura) 4102Vennoten nog te storten (= voor opgevraagd, maar niet gestort kapitaal) storting in speciën of in natura kosten verbonden aan oprichting  ofwel dadelijk als kost ten laste van het resultaat  ofwel activeren via rekening 200 / 202

3 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Oprichting en onderschrijving kapitaal 5500 Kredietinstelling R/C100 Kapitaal , , Venn. nog in te brengen , Niet-opgevraagd kapitaal ,00

4 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Inbreng in natura 5500 Kredietinstelling R/C 2800 Verbonden ondernem , , Venn. nog in te brengen2110 Octrooien , , Niet-opgevraagd kapitaal440 Leveranciers , ,00

5 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. Oprichting en kapitaalverhoging  Opvraging (1) en volstorting (2) 5500 Kredietinstelling R/C saldo ,00 (2) 4101 Venn. nog in te brengen Venn. nog te storten , Niet-opgevraagd kapitaal ,00 (1)

6 Passief van de balans: rubriek I l0 Kapitaal 1. KapitaalVERMINDERING  Onttrekking aan kapitaal om verliezen aan te zuiveren 791 Onttrekking aan kapitaal100 Kapitaal ,00 BS ,00  Uitkering aan de eigenaars (gedeeltelijk of geheel) voorbeeld: bij stopzetting activiteiten 489 Andere diverse schulden100 Kapitaal ,00 BS ,00

7 Passief van de balans: rubriek II 11 Uitgiftepremies Passief van de balans: rubriek III 12 Herwaarderingsmeerwaarden Passief van de balans: rubriek IV 13 Reserves 130Wettelijke reserves 131Onbeschikbare reserves 132Belastingvrije reserves 133Beschikbare reserves

8 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140Overgedragen WINST 141Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN < OPBRENGSTEN : dus WINST Winst NA belastingen = € ,00 Bestemming:  30% wordt in de onderneming gelaten  15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar  55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) = 100%

9 <> kostschuld = =

10 WINSTbestemming  30% wordt in de onderneming gelaten Toevoeging aan reserves 13 3 Beschikbare reserves ,00  15% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 69 3 Over te dragen winst 14 0 Overgedragen winst ,00  55% wordt uitgekeerd aan de eigenaar(s) 69 4 Vergoeding kapitaal 48 9 Andere diverse schulden ,00

11 <> 69X schuld ==

12 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat 140Overgedragen WINST 141Overgedragen VERLIES (-) KOSTEN > OPBRENGSTEN : dus VERLIES Verlies (geen belastingen) = € ,00 Bestemming:  20% wordt afgenomen van het kapitaal  15% wordt onttrokken aan de reserves  65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar = 100%

13 <> opbrengst schuld ==

14 VERLIESbestemming  20% wordt onttrokken aan het kapitaal 79 1 Onttrekking aan kapitaal 100 Kapitaal 6 000,00 BS ,00  15% wordt onttrokken aan de beschikbare reserves 79 2 Ontrekking aan reserves 133 Beschikbare reserves 4 500,00 BS 8 000,00  65% wordt overgedragen naar volgend boekjaar 79 3 Over te dragen verlies1 41 Overgedragen verlies (-) ,00

15 <> 79X opbrengsten schulddaling == -

16 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen winst ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 693 Over te dragen winst140 Overgedragen winst ,00  20X2: winst van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 140 Overgedragen winst BS ,00

17 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen winst ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 693 Over te dragen winst140 Overgedragen winst ,00  20X2: winst van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 79 0 Overg. winst vorig boekj. 140 Overgedragen winst ,00 BS ,00

18 Passief van de balans: rubriek V 14 Overgedragen resultaat Wat gebeurt er in volgende jaar met overgedragen verlies ?  20X1: bij de resultaatsbestemming werd geboekt: 793 Over te dragen verlies141 Overgedragen verlies (-) ,00  20X2: verlies van vorig jaar wordt in resultaat 20X2 verwerkt 69 0 Overg. verlies vorig boekj. 141 Overgedragen verlies (-) ,00 BS , ,00

19 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies  Kapitaalsubsidies  Rentetoelage  Arbeidsplaatspremies  …..  Toekenning kapitaalsubsidies 416 Diverse vorderingen 15 Kapitaalsubsidies , , Uitgestelde belasting ,00 Belastingsaanslagvoet = 35%

20  Investering: aankoop machine 230 Machines: AW ,00  Ontvangst kapitaalsubsidies 5500 Kredietinstelling R/C416 Diverse vorderingen ,00 BS , ,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

21  Einde 1ste boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA ,00  Einde 1ste boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 1 5 Kapitaalsubsidies Uitgestelde belasting , , , , Onttrekking aan kapitaalsubsidies 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen , ,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

22  Einde 2de boekjaar: afschrijving machine op 239 Machines: geb. afschr.6302 Afschrijvingen op MVA , ,00  Einde 2de boekjaar: onttrekking kapitaalsubsidies 1 5 Kapitaalsubsidies Uitgestelde belasting , , , , Onttrekking aan kapitaalsubsidies 7 80 Ontrekking aan de uitgestelde belastingen , ,00 Passief van de balans: rubriek VI 15 Kapitaalsubsidies

23 Passief van de balans: rubriek VII 16 Voorzieningen Huidig boekjaarVolgend boekjaar RisicoRealisatie - kost ontstaat- uitgave - voorziening aanleggen- voorziening besteden of terugnemen Waarom?  KOST behoort bij lopende boekjaar  UITGAVE (dus betaling van kost) heeft plaats in volgend boekjaar

24 Passief van de balans: rubriek VII 16 Voorzieningen kosten  op balansdatum waarschijnlijk of zeker  bedrag staat niet vast NIET  voor waardecorrecties op activa WEL  voor risico’s verbonden aan transacties met derden, voor concretiseerbare toekomstige verplichtingen voor het handhaven van de bedrijfsactiviteit Wettelijke bepalingen 1. mag niet afhangen van resultaat van de onderneming 2. rekening houden met alle voorzienbare risico’s en verliezen 3. zelfs indien slechts gekend na balansdatum

25 20X laattijdige levering aanleg voorziening Laattijdige levering:  klant eist schadevergoeding = € ,00  gerechtskosten + advocaat = € 3 000,00  Aanleg voorziening op 20X Voorz. vr overige risico’s en kosten: toevoeg Voorziening voor hangende geschillen , Voorziening vr hangende geschillen

26 20X X laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening  Terugneming voorziening op 20X Voorz. vr overige risico’s en kosten: terugn Voorziening voor hangende geschillen ,00 BS , Voorziening vr hangende geschillen

27 20X X X 2 laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening uitspraak & besteding  Realisatie van het risico in 20X 2 = € , Diverse bedrijfskosten5500 Kredietinstelling R/C ,00 saldo ,00  Besteding van de voorziening 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: besteding 1636 Voorziening voor hangende geschillen ,00 BS , Voorziening vr hangende geschillen

28 20X X X 2 laattijdige levering aanleg voorziening terugneming voorziening uitspraak & besteding  Realisatie van het risico in 20X 2 = € , Diverse bedrijfskosten5500 Kredietinstelling R/C ,00 saldo ,00  Besteding van de voorziening 6371 Voorz. vr overige risico’s en kosten: besteding 1636 Voorziening voor hangende geschillen ,00 BS , Voorziening vr hangende geschillen

29 20X ste voorziening  Aanleg 1ste voorziening op 20X Voorz. voor grote herstellingswerken: toevoeg. 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en … , Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

30 20X X ste voorziening 2de voorziening  Aanleg 2de voorziening op 20X Voorz. voor grote herstellingswerken: toevoeg. 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en … ,00 BS , , Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

31 20X X X ste voorziening 2de voorziening 3de voorziening  Aanleg 3de voorziening op 20X Voorz. voor grote herstellingswerken: toevoeg. 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en … ,00 BS , , Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

32 20X X X X ste voorziening 2de voorziening 3de voorziening onderhoud & uitgave  Uitvoering onderhoudswerken: factuur van 20X XX Dienst & div. goed4111 Aftrekb. BTW440 Leveranciers  Besteding van de voorziening Voorz. voor grote herstellingswerk: besteding 162 Voorziening voor grote herstellingswerken en … ,00 BS , Voorziening voor … en grote onderhoudswerken met bedrijfskarakter

33 november 20X februari stormschadeaanleg voorzieningherstelling & uitgave & besteding Stormschade:  herstellingskost = € ,00  niet verzekerd  Aanleg voorziening ten laatste op 20X Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: toevoeg. 162 Voorziening voor herstellingswerken en … , Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter

34 november 20X februari stormschadeaanleg voorzieningherstelling & uitgave & besteding  Realisatie van de kost in februari 20X 1 (+ BTW) 66X Andere uitz. kosten440 Leveranciers ,00  Besteding van de aangelegde voorziening 6621 Voorz. vr uitzonderl. risico’s en kosten: bested. 162 Voorziening voor herstellingswerken en … ,00 BS , Voorziening vr herstellingswerken … met uitzonderlijk karakter

35 Passief van de balans: rubriek VIII l7 Schulden op meer dan 1 jaar Passief van de balans: rubriek IX 42->48 Schulden die binnen het jaar vervallen

36 170Achtergestelde lening 1700Converteerbaar 1701Niet-converteerbaar 171Niet-achtergestelde obligatielening 1700Converteerbaar 1701Niet-converteerbaar 172Leasingschulden Passief van de balans: rubriek VIII l7 Schulden op meer dan 1 jaar

37 173 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen X1  Bij opname van de lening op 20X Kredietinstellingen R/C1730 Schuld op >1j: kredietinst , ,00  Einde boekjaar 20X 1 : herschikking van schulden 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst ,00

38 173 Financiële schulden tegenover kredietinstellingen X2  1ste aflossing op 20X Schuld op >1j: kredietinst. BS , ,00  Einde boekjaar 20X 2 : herschikking van schulden 5500 Kredietinstellingen R/C 4230 Schuld op >1j die binnen het jaar vervallen: kredietinst saldo ,00 BS , ,00

39 1731 Promessen Acceptkredieten 4232

40 433 Kredietinstellingen: schulden in R/C  Bij afsluiting boekjaar: creditsaldo op “Kredietinstelling R/C” 5500 Kredietinstellingen R/C433 Kredietinstelling: schuld in R/C , , ,00  Heropening nieuw boekjaar 20X Kredietinstellingen R/C433 Kredietinstelling: schuld in R/C 3 760,00 BS 3 760,00

41 1740 Overige leningen Handelsschulden leveranciers Handelsschulden: te betalen wissels

42  bij de boeking van de aankoopfactuur 230 Installatie: AW4111 Aftrekb. BTW Handelsschuld: leveranciers > 1 j 7 000, , ,00  bij de wisselacceptatie Schuld >1j: TBW 8 470,00  herschikking schuld 8 470,00  betaling op vervaldag Schuld >1j die binnen jaar vervallen: TBW 5500 Kredietinstellingen R/C 8 470,00

43 Regularisatierekening bij afsluiten boekjaar  kosten die ontstaan zijn, maar waarvoor nog geen rechtstitel bestaat, en waarvan waarde vaststaat of nauwkeurig kan bepaald worden =/= prorata rekeningen 20X1Afsluiting20X2 aankoopkostontvangst factuur voor oude boekjaar& boeking 444 Nog te ontvangen facturen

44  bij de afsluiting van het boekjaar 20X Onderhoud kantoren444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 444 Nog te ontvangen facturen BS 2 150,00  bij ontvangst van de factuur 20X Onderh. kantoor4400 Leveranciers 4111 Aftrekbare BTW 4513 BTW-medecontr 2 150, Nog te ontvangen facturen

45  bij de afsluiting van het boekjaar 20X Onderhoud kantoren444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00  bij de heropening van het nieuwe boekjaar 20X2 444 Nog te ontvangen facturen 2 150,00 BS 2 150,00  bij ontvangst van de factuur 20X Onderh. kantoor4400 Leveranciers 4111 Aftrekbare BTW 4513 BTW-medecontr 2 150, Nog te ontvangen facturen

46 454 Te betalen BTW

47 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie CS 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

48 4111 Aftrekbare BTW4511 BTW op verkopen 4112 BTW op CN verkoop4512 BTW intra-comm 4513 BTW medecontract 4514 BTW op CN aankoop 4519 R/C BTW-administratie DS 411 Te ontvangen BTW451 Te betalen BTW 5500 Kredietinstelling R/C

49 452 Te betalen Belgische belastingen & taksen > 4524 Belgische winstbelastingen zie H > 4527 Andere te betalen Belgische belastingen en taksen Voorbeeld: Onroerende voorheffing op K.I. 640 Bedrijfsbelasting 4525 Andere te betal Belg belast & taksen5500 Kredietinst R/C 280,00

50  Loonberekening en boeking 620X KostBruto loon -R.S.Z.-werknemer 454 R.S.Z. =Belastbaar loon -bedrijfsvoorheffing 453 Ingehouden voorheffing =Netto loon 455 Bezoldiging 6210 KostWerkgeversbijdrage R.S.Z. 454 R.S.Z. Totale loonkost = Bruto loon + RSZ-werkgeversbijdrage Ingehouden voorheffing Rijksdienst voor sociale zekerheid Bezoldigingen

51 6201 Bezoldiging directiepersoneel 453 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 5 000, , , Bezoldiging bediend454 R.S.Z. 653, , , , Werkgeversbijdrage RSZ455 Bezoldigingen , , , , Kredietinstelling R/C saldo ,70

52 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ste jaar  Facturatie vooruitbetaling aan klant 400 Handelsdebiteur 176 Ontvangen vooruitbetal op bestelling op > 1jaar4511 BTW op verkopen 8 480, ,00 480,00  Herschikking schuld op 20X Ontvangen vooruitbetal op bestelling op < 1 jaar 8 000,00

53 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen de jaar  Levering + definitieve factuur = € , % BTW 426 Ontvangen vooruitbetal op bestelling < 1 jaar 8 000, Handelsdebiteur70 Verkopen4511 BTW op verkop , , , ,00

54 470 Schulden uit bestemming van het resultaat Onderneming (= vennootschap) met BEPERKTE aansprakelijkheid  Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 69 4 Vergoeding voor kap 471 Dividend over boekj ,00  Uitbetaling dividend van 20X1 (RV = 25%) 5500 Kredietinst R/C 453 Ingeh voorheffing471 Dividend over boekj saldo , , ,00 BS ,00

55 489 Diverse schulden Onderneming met ONBEPERKTE aansprakelijkheid  Resultaatsbestemming 20X1 : uitkering dividend 69 4 Vergoeding voor kap 489 Diverse schulden aan eigenaar ,00

56 49 Overlopende rekeningen Overlopende rekeningen van het ACTIEF 490Over te dragen kosten 491Verkregen opbrengsten Overlopende rekeningen van het PASSIEF 492Toe te rekenen kosten 493Over te dragen opbrengsten

57 490 Over te dragen kosten 20X X X boeking kostafsluitingeinde contract  Boeking kost / Regularistie op 20X XX Verz. premies 440 Leveranciers 490 Over te dragen kost 8 400, ,00  Heropening op 20X XX Verzekeringspremies490 Over te dragen kosten BS 2 800,00

58 490 Over te dragen kosten 20X X X boeking kostafsluitingeinde contract  Boeking kost / Regularistie op 20X XX Verz. premies 440 Leveranciers 490 Over te dragen kost 8 400, ,00  Heropening op 20X XX Verzekeringspremies490 Over te dragen kosten BS 2 800, ,00

59 491 Verkregen opbrengsten 20X X X start beleggingafsluitinginning rente  Regularistie op 20X Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00  Heropening op 20X Verkr opbrengst. BS 5 400

60 491 Verkregen opbrengsten 20X X X start beleggingafsluitinginning rente  Regularistie op 20X Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00  Heropening op 20X Verkr opbrengst. 751 Opbr vlott activa BS

61 491 Verkregen opbrengsten 20X X X start beleggingafsluitinginning rente  Regularistie op 20X Verkregen opbrengsten 751 Opbrengst uit vlott. act 5 400,00  Heropening op 20X / Onvangst rente op 20X Verkr opbrengst. 751 Opbr vlott activa 5500 Kredietinst R/C BS

62 492 Toe te rekenen kosten 20X X X start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode  Regularistie op 20X XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00  Heropening op 20X XX ???? 492 Toe te rek kosten BS 6 200

63 492 Toe te rekenen kosten 20X X X start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode  Regularistie op 20X XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00  Heropening op 20X XX ???? 492 Toe te rek kosten BS

64 492 Toe te rekenen kosten 20X X X start verbruiksperiode afsluiting einde verbruiksperiode  Regularistie op 20X XX ???? 492 Toe te rekenen kosten 6 200,00  Heropening op 20X / Boeking factuur op 20X XX ???? 492 Toe te rek kosten 440 Leverancier BS

65 493 Over te dragen opbrengsten 20X X X start huur & inning huurgeld afsluiting einde huurperiode  Boeking opbrengst / Regularistie op einde 20X Kredietinstell. 744 Huuropbrengst 493 Over te dragen opb 9 300, ,00  Heropening op 20X Over te drag opbrengst744 Huuropbrengsten BS 6 200,00

66 493 Over te dragen opbrengsten 20X X X start huur & inning huurgeld afsluiting einde huurperiode  Boeking opbrengst / Regularistie op einde 20X Kredietinstell. 744 Huuropbrengst 493 Over te dragen opb 9 300, ,00  Heropening op 20X Over te drag opbrengst744 Huuropbrengsten 6 200,00 BS 6 200, ,00

67 499 WACHTREKENINGEN  Ontvangst betaling op bankrekening, maar herkomst geld is niet duidelijk Bankrekening499 Wachtrekening BS , ,00  Na onderzoek: geld afkomstig van klant voor betaling factuur. 400 Handelsdebiteur 3 214,00


Download ppt "1 BALANS passief Eigen vermogen Klasse 1 I10Kapitaal II11Uitgiftepremies III12Herwaarderingsmeerwaarden IV13Reserves V14Overgedragen resultaat VI15Kapitaalsubsidies."

Verwante presentaties


Ads door Google