De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KMO Kompas 2013 Financieel en fiscaal dashboard van de Belgische kmo Jan Delcroix Tim Laurijssens 20 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KMO Kompas 2013 Financieel en fiscaal dashboard van de Belgische kmo Jan Delcroix Tim Laurijssens 20 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 KMO Kompas 2013 Financieel en fiscaal dashboard van de Belgische kmo Jan Delcroix Tim Laurijssens 20 mei 2014

2 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Deloitte Fiduciaire kent de kmo-wereld als geen ander 2 Behoort tot Deloitte groep met unieke focus op familiale onderneming. Belgisch marktleider in accountancy, fiscaal-juridisch en financieel advies voor kmo’s: –begeleidt en adviseert meer dan 5.000 familiale ondernemers en hun ondernemingen –stelt 470 specialisten tewerk en ter beschikking van kmo-wereld –heeft meer dan 75 jaar specifieke kmo-ervaring opgebouwd –bedient kmo-markt vanuit 10 regionale multi-disciplinaire kantoren De accountant-belastingconsulent als vaste vertrouwenspersoon en dé toegang tot verschillende gespecialiseerde diensten. Unieke helicopterview en detailanalyses over Belgische kmo-wereld

3 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Eerste studie die de totale impact van de crisis op de Belgische kmo in kaart brengt Vergelijkende studie van Belgische kmo-markt Beperkt tot exploitatievennootschappen Op basis van gegevens van circa 2.500 familiale kmo’s Eliminatie hoogste en laagste 3 % scores per kengetal Geen gemiddelden, wel mediaanwaarden (Q2) en kwartielen (benchmark) 3

4 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Onze 9 kernratio’s 4

5 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 5 Onze 9 sleutelratio’s Financiële structuur & terugbetalingscapaciteit Reële solvabiliteit Reëel eigen vermogen Totaal vermogen Incl. quasi eigen vermogen = R/C en voorschotten van aandeelhouders en bestuurders

6 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 6 Financiële structuur & terugbetalingscapaciteit Terugbetalingscapaciteit Netto operationele cash flow Lange termijn schulden die binnen het jaar vervallen + netto intrest op vreemd vermogen (excl. intrest rekening-courant) Onze 9 sleutelratio’s

7 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 7 Liquiditeit & beheer van werkkapitaal Current ratio (Gecorrigeerde) vlottende activa (Gecorrigeerd) vreemd vermogen op korte termijn (excl. rekening-courant) Onze 9 sleutelratio’s

8 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 8 Liquiditeit & beheer van werkkapitaal Behoefte bedrijfskapitaal Bedrijfsopbrengsten (excl. recuperatie sociale lasten) (excl. rekening-courant) Onze 9 sleutelratio’s

9 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 9 Toegevoegde waarde en arbeids- & kapitaalintensiteit Reële toegevoegde waardemarge Reële toegevoegde waarde Bedrijfsopbrengsten (excl. recuperatie sociale lasten) (excl. recuperatie sociale lasten, interimkosten & bestuurdersvergoedingen) Onze 9 sleutelratio’s

10 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 10 Toegevoegde waarde en arbeids- & kapitaalsintensiteit Arbeidsintensiteit van de toegevoegde waarde Reële loonlast Reële toegevoegde waarde (incl. recuperatie sociale lasten, interimkosten & bestuurdersvergoedingen) (excl. recuperatie sociale lasten, interimkosten & bestuurdersvergoedingen) Enkel ondernemingen die personeel tewerkstellen! Onze 9 sleutelratio’s

11 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 11 Rendement Operationeel rendement EBITDA Omzet Onze 9 sleutelratio’s

12 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 12 Rendement Netto rendement Netto winst Reëel eigen vermogen (excl. netto intrestlast op R/C) Incl. quasi eigen vermogen = R/C en voorschotten van aandeelhouders en bestuurders Onze 9 sleutelratio’s

13 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 13 Rendement ROCE (Return on Capital Employed) EBIT Reëel eigen vermogen + intrestdragend vreemd vermogen Incl. quasi eigen vermogen = R/C en voorschotten van aandeelhouders en bestuurders Onze 9 sleutelratio’s

14 KMO kompas 2013 Belangrijkste conclusies 14© 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire

15 Helft kmo’s ziet omzet dalen in 2012 15

16 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 2012 Kleinere omzetgroei – groter omzetverlies 16

17 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Enkel dienstensector beperkt schade 17

18 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Familiale kmo’s harder getroffen 18

19 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Omzet per FTE daalt, behalve in dienstensector 19

20 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Omzet per FTE grootst in kleine bedrijven 20

21 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Aantal ondernemingen dat investeert historisch laag 21 Q2 = 38.634 Q2 = 37.860 Q2 = 35.043 Q2 = 33.961 Q2 = 33.600 Q2 = 41.116

22 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Rendement doorsnee kmo voor 2de jaar op rij onder druk Enkel dienstensector weet rendement te verbeteren 22 EBITDA Omzet Operationeel rendement = Netto financieel rendement = Nettowinst + netto-intrestlast op rekening-courant Reëel eigen vermogen Return on capital employed = EBIT Reëel eigen vermogen + intrestdragend vreemd vermogen

23 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 4 op 5 winstgevende kmo’s betalen in 2012 belastingen Stijging met meer dan 5% t.o.v. 2010 en 2011 23

24 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Doorsnee kmo betaalt 26,7% vennootschapsbelasting op boekhoudkundige winst 24

25 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Fiscale impact RSZ (63,7%) en vennootschapsbelasting (23,5% ) zijn goed voor 87% van fiscale druk 25 RSZ daalt met 2,3% ten opzichte van 2011

26 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 1 op 2 kmo’s draagt meer dan 37% EBITDA af aan belastingen en RSZ 26 (*) Na brutering met taksen opgenomen in de Fiscale impact

27 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Fiscale impact bij kleine kmo’s gelijk aan helft loonmassa 27 (*)Na eliminatie taksen opgenomen in de Fiscale impact (**)Loonmassa, excl. patronale RSZ

28 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Nieuw wetgevend initiatief Roerende voorheffing op liquidatiebonus 10%  25% 28 Steekproef: ondernemingen die potentieel in aanmerking komen voor deze maatregel Aantal ondernemingen gescreend: 100% Waarvan holding / management / patrimoniumvennootschap: 37% Waarvan in aanmerking komende reserves: ≥ 100.000 euro: 17% ondernemingen Wanneer? Voor 31.12.2013  Snel

29 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Afbouw bancair vermogen als financieringsbron 1 op 3 exploitatievennootschappen doet geen beroep op bancair krediet 29

30 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 30 Sterkte Belgische kmo’s blijft eigen financieringsgraad

31 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Kmo’s nog steeds 40% minder waard dan voor crisis 31

32 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Bouw en industrie blijven waardeverlies opstapelen 32

33 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Conclusies Helft kmo’s ziet omzet dalen in 2012 Slechts 31% familiale kmo’s werft personeel aan Aantal ondernemingen dat investeert historisch laag 1 op 2 kmo’s draagt meer dan 37% EBITDA af aan belastingen en RSZ Fiscale impact bij kleine kmo’s gelijk aan helft loonmassa Sterkte Belgische kmo’s blijft eigen financieringsgraad Kmo’s nog steeds 40% minder waard dan voor crisis 33

34 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire 34 Neem ook een kijkje op onze website www.kmokompas.be

35 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Working @ Deloitte Professional orientation 35 Job Families Business, Operations & Technology Tax & Legal Finance, Audit & Accounting Jobs Strategy Consultant Business Process Consultant Technology Consultant Financial Consultant Auditor Accountant Accounting & Finance Professional Tax Consultant Legal Consultant Risk Consultant

36 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Working @ Deloitte Who are we looking for? 36 Someone who is … Eager to learn Team player & communicator Client-focused Analytical Flexible Innovative Proactive & entrepreneurial

37 37© 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire Contacteer ons Jan Delcroix Manager Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen + 32 3 800 89 25 jdelcroix@deloitte.com | www.deloitte-fiduciaire.be jdelcroix@deloitte.comwww.deloitte-fiduciaire.be Tim Laurijssens Manager Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen + 32 14 40 19 67 tlaurijssens@deloitte.com | www.deloitte-fiduciaire.be tlaurijssens@deloitte.comwww.deloitte-fiduciaire.be Kantoor Antwerpen

38 © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire38

39 39 De inhoud en de lay-out van deze presentatie zijn de exclusieve eigendom van Deloitte Fiduciaire* (hierna “Deloitte”) en/of zijn medewerkers en worden beschermd door het auteursrecht en andere relevante intellectuele eigendomsrechtwetten en verdragen. Geen enkele reproductie in om het even welke vorm of via om het even welk medium is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deloitte. Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen en men kan er dan ook voor specifieke situaties niet op steunen. Hoewel Deloitte de betrouwbaarheid van de gegeven informatie nagaat, is dergelijke informatie algemeen en kan Deloitte in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten die kunnen optreden ten gevolge van het gebruik of de interpretatie van deze informatie zonder de bijstand van Deloitte. De informatie die in deze presentatie is vervat, is gebaseerd op de wet, reglementeringen, rechtspraak, concrete gevallen, rulings en andere bronnen die bestaan op het moment van de presentatie. Bijgevolg kunnen latere wijzigingen in of aan het voorgaande (waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid draagt om de lezer/gebruiker ervan te informeren) leiden tot de ongeldigheid van de informatie vervat in de presentatie. Toepassing van de vervatte principes zal afhangen van de specifieke toepasselijke omstandigheden en we raden aan dat U professioneel advies vraagt vooraleer te handelen of u te onthouden van enige handeling op basis van de inhoud van deze presentatie. Deloitte zal de lezer/gebruiker graag bijstaan om hem te adviseren hoe de principes vervat in deze presentatie toe te passen in specifieke situaties. Deloitte aanvaardt geen zorgvuldigheidsplicht of aansprakelijkheid voor enig verlies veroorzaakt aan een persoon die handelt of die zich onthoudt van enige handeling als gevolg van enige informatie vervat in deze presentatie. *Een afdeling van Deloitte Accountancy BV o.v.v.e. CVBA. About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.www.deloitte.com/about Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. © 2014. For information, contact Deloitte Fiduciaire


Download ppt "KMO Kompas 2013 Financieel en fiscaal dashboard van de Belgische kmo Jan Delcroix Tim Laurijssens 20 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google