De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN Maatschappelijke stage Bijeenkomst NME 16 juni Driebergen 2009 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN Maatschappelijke stage Bijeenkomst NME 16 juni Driebergen 2009 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE."— Transcript van de presentatie:

1 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN Maatschappelijke stage Bijeenkomst NME 16 juni Driebergen 2009 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN

2 1| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Hoe begon het 2004-2006 10 pilotscholen en 40 volgscholen 2005-2011 subsidieregeling voor de scholen 2007 regeerakkoord, 3 maanden maatschappelijke stage verplicht 15 november 2007 : presentatie plan van aanpak maatschappelijke stage. Verplichte MaS voor alle leerlingen in het VO van 72 uur

3 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 2| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Doel maatschappelijke stage uit plan van aanpak Alle jongeren maken tijdens hun schooltijd kennis met en leveren een onbetaalde bijdrage aan de samenleving Leerlingen ervaren hoe leuk het is om iets voor en ander te doen Tijdens de stage merkt de leerling dat zijn/haar inzet ertoe doet en dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt

4 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 3| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Financiering in 2008-2009 Naar de scholen: 48 Euro per telleerling in 2009-2010 Regeling loopt via Senter Novem Opbouw naar 100 miljoen in 2008 Daarnaast financiën naar gemeente: 2 stromen, 1 voor vrijwillige inzet in brede zin voor alle gemeentes en 1 voor de maatschappelijke stage naar gemeentes met school in de gemeente Opbouw naar 30 miljoen

5 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 4| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Wat zien we nu in de scholen Zoeken naar de plaats van de maatschappelijke stage in het curriculum Uitbouw naar 72 uur Diversiteit in de uitvoering Er komt langzaamaan een regionaal netwerk op gang Planmatige invoering van de MaS MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN

6 5| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Zoeken naar de plaats in het curriculum Men verbindt het aan burgerschap Men maakt het een onderdeel van maatschappijleer Men verbindt de verwerking van de stage aan presentatie bij Nederlands, sectorwerkstuk of profielwerkstuk Men zoekt een koppeling met de sector waarvoor de leerling heeft gekozen Men past het in in projectonderwijs Men benoemt het apart in het rooster en geeft de mentor de begeleidingstijd om de vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen

7 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 6| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 burgerschap Democratie omvat zowel de grondbeginselen en hoe die in het dagelijkse leven worden toegepast, als de staatsrechtelijke aspecten. Participatie is een kenmerk van de democratische grondhouding en betreft het actief deelnemen aan het verbeteren van de omgeving. Identiteit gaat over de wisselwerking tussen persoon en omgeving en hoe persoonlijke opvattingen bepalend zijn voor het gericht zijn op de gemeenschap.

8 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 7| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Uitbouw naar 72 uur Opbouw in de school met groepsopdrachten of projecten van 30 uur in de onderbouw Aansluiten bij MADD activiteiten Soms ook wel zelfstandige opdrachten in klas twee Individuele invulling in klas drie voor 40 uur Veel VMBO scholen vinden 72 uur wel veel voor hun doelgroep

9 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 8| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Diversiteit in de uitvoering Leerlingen lopen stage in een projectweek Leerlingen hebben 1 middag per week MaS Leerlingen krijgen opdracht om zelfstandig 40 uur in het schooljaar Mas te lopen Leerlingen lopen stage in een groep Leerlingen lopen stage individueel Leerlingen lopen een lintstage (laatste keer oude is eerste keer nieuwe leerlingen) Leerlingen lopen in onderbouw groeps- en in bovenbouw individueel stage

10 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 9| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Er komt langzaamaan een regionaal netwerk op gang Overal in het land ontstaan netwerken Steeds vaker zien we initiatieven vanuit de gemeente Vrijwilligerscentrales krijgen de makelaarsrol toebedeeld Organisaties komen in beweging en gaan meedenken over mogelijke plaatsen voor jongeren In de regio komt men voorzichtig tot afstemming

11 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 10| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Hoe ziet het onderwijs eruit Praktijkonderwijs- leerlingen halen geen diploma maar worden rechtstreeks naar de arbeidsmarkt geleid VMBO- 4 leerjaren : 4 leerwegen, van veel praktijklessen (beroepsonderwijs) tot meer theorie (mavo) Havo- 5 jarig : leidt op voor hoger beroepsonderwijs VWO- 6 jarig : leidt op voor wetenschappelijk onderwijs, universiteit

12 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 11| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Voor welke opdracht staan we Er zijn veel stageplaatsen nodig, 195000 leerlingen per jaarlaag Scholen kennen wereld van vrijwilligerswerk niet, dus moeten elkaar leren kennen Vrijwilligerscentrales makelen tussen school en aanbieders Scholen zoeken zelf contact met vrijwilligersorganisaties Er zijn formele stageplekken maar er zijn ook veel nog niet bedachte plekken

13 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 12| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Maatschappelijke stage als uitdaging Veel vrijwilligersplaatsen zijn nog ingesteld op ouderen Veel plaatsen zijn gebaseerd op een lange deelname De uitdaging: Zoeken naar nieuwe korte klussen Zoeken naar projecten Zoeken naar wat je nog graag zou willen en wat nu niet kan

14 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 13| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Praktijk vinden van stageplaatsen Vaak gehanteerd: een derde deel vindt zelf een stageplaats Een derde deel vindt een plaats na zich op mogelijkheden Een derde deel wordt bemiddeld Scholen die al lang draaien met de maatschappelijke stage geven aan dat het na jaren draaien steeds makkelijker wordt voor de leerlingen een stageplek te vinden

15 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 14| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Maatschappelijke stage is een breed onderwerp Ook andere ministeries ontwikkelen pilots Pilots van LNV, accent op groen Samenwerking van staatsbosbeheer, ivn, Gelders landschap, Gelderse kastelen, landschapsbeheer Nederland, natuurmonumenten LTO Nederland met educatieve boerderijen, zorgboerderijen, biologica e.a.

16 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 15| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Maatschappelijke stage is een breed onderwerp Ook ww&i hebben pilots uitgezet Pilot rond inburgering, waarbij leerlingen worden ingezet Pilot rond integratie, waarbij scholen en leerlingen worden gekoppeld,

17 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 16| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Maatschappelijke stage is een breed onderwerp Er zijn diverse convenanten afgesloten o.a: NISB Scouting Mezzo Zonnebloem Rode kruis Erfgoed Nederland Youth for Christ De organisaties stellen zich garant voor xxx stageplaatsen

18 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN 17| KANSEN MET MAATSCHAPPELIJKE STAGES22 april 2009 Wat betekent MaS op lange termijn De wet op het VO wordt gewijzigd Alle scholen moeten in 2010-2011 verplicht maatschappelijke stage opnemen in schoolplan Omvang van de stage 72 uur Om alles goed te regelen moet je samenwerken in de regio, niet incidenteel, maar regelmatig ( afstemmen, efficiëntie)

19 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN Meer informatie? www.samenlevenkunjeleren.nl a.hoek@cps.nl MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN


Download ppt "MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE LEREN Maatschappelijke stage Bijeenkomst NME 16 juni Driebergen 2009 MAATSCHAPPELIJKE STAGE SAMENLEVEN KUN JE."

Verwante presentaties


Ads door Google