De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omzetten van input naar beslissing

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omzetten van input naar beslissing"— Transcript van de presentatie:

1 Omzetten van input naar beslissing
De Blackbox Omzetten van input naar beslissing

2 De Blackbox Actoren in de black box van Easton:
burgers drukkingsgroepen parlementairen ministers mandatarissen de administratie de politieke partijen (administratie)  Ook IN de blackbox kunnen de burgers en de drukkingsgroepen geraadpleegd worden.

3 De Blackbox Besluitvormingsproces in 4 fases
Probleemformulering. Een probleem wordt ervaren door groep. Dat leidt heel misschien tot het inschrijven van dat probleem op de agenda. ontwerp van oplossingen: verschillende oplossingen worden voorgesteld. Meestal wordt door partijen1 oplossing opgedrongen waarvan men enkel de positieve aspecten benadrukt. Keuze: uit al deze oplossingen wordt er een geselecteerd. Meestal niet de beste oplossing, maar wel die oplossing die na een machtsstrijd tussen politici als compromis naar voor geschoven wordt. Realisatie: Ook hier kunnen weer problemen opduiken, wanneer men bijvoorbeeld niet genoeg aandacht besteed aan de oorspronkelijke bedoelingen van de wetgever. (Voorbeeld uitwerken: geluidsoverlast Zaventem, criminaliteit Antwerpen)

4 Institutioneel democratisch
De Blackbox De Wachter: 6 besluitvormingsprocessen in toenemende graad van bevolkingsdeelname Institutioneel democratisch: beslissing genomen door een groot aantal burgers. Het beslissend referendum is daarvan de bekendste vorm. (Zwitserland) Onderhands Technocratisch Overleg Paciificatie Strijdpunt Institutioneel democratisch

5 De Blackbox Strijdpuntbesluitvorming: Soms probeert de politici een bepaald punt onderhands te regelen. Als andere spelers in het politieke veld (zoals vakbonden e.d.) daar lucht van krijgen, dan kunnen ze iets dergelijks aan de grote klok hangen waardoor er stakingen, betogingen, protestacties, petities e.d. uitbreken.  strijdpunt Ook wel: velddemocratische vorm van besluitvorming

6 De Blackbox Pacificatiebesluitvorming: Het pacificatiebeleid is erop gericht bepaalde moeilijke beslissingen te ontmijnen door aan beide partijen een compensatie toe te kennen voor de oplossingen die ze voorstellen.  verstandhouding bewaren Vb. Vlaanderen en Wallonië, verdeling gronden in 19de eeuw

7 De Blackbox Overlegbesluitvorming: Beslissingen m.b.t. sociale thema’s genomen door overleg met de sociale partners. Men noemt dit corporatisme  vakbonden, de werkgeversorganisaties, om samen met hen afspraken te maken over werkuren, loon, werkingsmiddelen, … Technocratische besluitvorming: Voor bepaalde besluiten is een zekere technische kennis vereist. Zo zal een minister bv. niet weten hoeveel dioxine er in een kip moet zitten alvorens die schadelijk is voor de gezondheid.

8 De Blackbox Onderhandse besluitvorming: Zaak rechtstreeks geregeld tussen de besluitvormer en de belanghebbende. Dit is de minst zichtbare en ook de minst democratische manier om een besluit te nemen. Meestal hoor je over deze beslissingen niets. Het is nochtans de meest gebruikte manier van het nemen van beslissingen. =/= corruptie. Er gebeurt niets illegaal. (Oefeningen in cursus maken p.82)


Download ppt "Omzetten van input naar beslissing"

Verwante presentaties


Ads door Google