De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONGEWENSTE BELASTINGONTWIJKING? DE JACHT NAAR EEN FAIR SHARE PROF. DR. PETER KAVELAARS 21 JUNI 2013 pagina 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONGEWENSTE BELASTINGONTWIJKING? DE JACHT NAAR EEN FAIR SHARE PROF. DR. PETER KAVELAARS 21 JUNI 2013 pagina 1."— Transcript van de presentatie:

1 ONGEWENSTE BELASTINGONTWIJKING? DE JACHT NAAR EEN FAIR SHARE PROF. DR. PETER KAVELAARS 21 JUNI 2013 pagina 1

2 ONTWIKKELINGEN Mededeling inzake gecoördineerde actie ter bestrijding van belastingfraude, EU (mei 2006) Corporate Loss Utilisation through Agressive Tax Planning, OESO (2011) Resolutie EP, EU (april 2012) Fight againt tax fraud and tax evasion in relation to third countries, EU Tackle double non-taxation and more robust tax systems, OESO (november 2011/ juli 2012; report/public consultation) Mededeling inzake tegengaan van fraude en ontduiking, EU (december 2012) Twee Aanbevelingen EU (december 2012) BEPS-report, OESO (februari 2013) Agressive Tax Planning based on After Tax Hedging, OESO (maart 2013) Voortgangsrapport aan G-20, OESO (april 2013) Besluit door G-8 tot intensievere automatische informatieuitwisseling (19 juni 2013) Onderzoek Buza (IBFD) inzake belastingverdragen met ontwikkelingslanden ter zake van effecten op belastinginkomsten, NL (zomer 2013?) pagina 2

3 ACTIES Algemene antimisbruikbepaling in verdragen Specifieke antimisbruikbepalingen – nationaal recht - thincap - controlled foreign corporations Specifieke antimisbruikbepalingen – verdragen - main purpose test - limitation on benefits - claw back Code of conduct Intensivering informatie-uitwisseling - automatische informatieverstrekking - opheffen bankgeheim pagina 3

4 ACTIES Country-by-country-reporting Overige maatregelen - eenduidige kwalificatie hybride entiteiten - eenduidige kwalificatie hybride financieringen - controle transfer pricing - ondersteuning ontwikkelingslanden verdragsonderhandelingen - substance criteria als voorwaarden (gedeeltelijke) verdragstoepassing - substance criteria nationale regelingen/faciliteiten pagina 4

5 STELLING 1 NEDERLAND MOET DIRECT MAATREGELEN NEMEN TEGEN BRIEVENBUS- VENNOOTSCHAPPEN pagina 5

6 STELLING 2 HET BANKGEHEIM DIENT ZO SPOEDIG MOGELIJK TE WORDEN AFGESCHAFT pagina 6

7 STELLING 3 AAN MAATREGELEN GERICHT OP EEN FAIR SHARE KAN ALLEEN WORDEN TOEGEKOMEN INDIEN VOLLEDIGE TRANSPARANTIE BESTAAT TEN AANZIEN VAN VERMOGEN, VERMOGENSSTROMEN EN INKOMENSSTROMEN pagina 7

8 STELLING 4 FATCA IS EEN OPTIMAAL INSTRUMENT DAT WERELDWIJD MOET WORDEN GEÏMPLEMENTEERD pagina 8

9 STELLING 5 DE EU MOET OVERGAAN TOT DE INVOERING VAN EEN GECOÖRDINEERDE WINSTBELASTING TENEINDE HET ONTGAAN VAN WINSTBELASTINGEN TEGEN TE GAAN pagina 9

10 STELLING 6 IN BELASTINGVERDRAGEN DIENT STANDAARD EEN ALGEMENE ANTI- ONTGAANSBEPALING TE ZIJN OPGENOMEN pagina 10


Download ppt "ONGEWENSTE BELASTINGONTWIJKING? DE JACHT NAAR EEN FAIR SHARE PROF. DR. PETER KAVELAARS 21 JUNI 2013 pagina 1."

Verwante presentaties


Ads door Google