De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pagina 1 Bedrijfsopvolging Drs. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) Inkomstenbelastingaspecten - verdieping.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pagina 1 Bedrijfsopvolging Drs. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) Inkomstenbelastingaspecten - verdieping."— Transcript van de presentatie:

1 pagina 1 Bedrijfsopvolging Drs. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) Inkomstenbelastingaspecten - verdieping

2 Wanneer vermogenswinsten belasten? Vermogenswinstbelasting: de ondernemer heeft zelf de keuze omtrent realisatiemoment voor belastingheffing –Stelling: Deze keuzemogelijkheid werkt verstorend. De ondernemer zou op gezette momenten moeten afrekenen. pagina 2

3 Doorschuiffaciliteiten Bij toepassing van een doorschuiffaciliteit wordt de belastingclaim doorgeschoven naar een ander subject –Stelling: Doorschuiffaciliteiten zijn in strijd met het draagkrachtbeginsel pagina 3

4 Doorschuiffaciliteiten Met ingang van 1 januari 2010 geldt een doorschuiffaciliteit voor de schenking van een direct ab. –Stelling: De wetgever had geen doorschuiffaciliteit voor schenking in moeten voeren. Ook in art. 3.63 Wet IB 2001 (doorschuiffaciliteit winstgenieters) zou deze vorm van overdracht moeten worden uitgesloten. pagina 4

5 Gelijkheid winstgenieters en ab- houders Gelijkheidsbeginsel –Gelijke gevallen > objectieve en redelijke rechtvaardiging voor ongelijke behandeling? –Ongelijke gevallen > meer dan onevenredige ongelijke behandeling? –Stelling: de ongelijke behandeling van ab-houders en winstgenieters waar het betreft het recht op een algemene doorschuiffaciliteit bij leven is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel pagina 5

6 Vermogenstoets invorderingsfaciliteiten Voor het gebruik kunnen maken van invorderingsfaciliteiten geldt geen vermogenstoets –Stelling: Het is in strijd met het draagkrachtbeginsel dat een faciliteit wordt verleend indien liquiditeiten beschikbaar zijn dan wel kunnen worden gemaakt om de belasting te voldoen pagina 6

7 Renteloosheid invorderingsfaciliteiten Voor invorderingsfaciliteiten ziende op inkomstenbelastingclaims geldt dat geen invorderingsrente is verschuldigd (art. 28 (2) IW 1990) –Stelling: het niet berekenen van invorderingsrente is in strijd met het draagkrachtbeginsel en is ook niet doelmatig pagina 7

8 Schenking van ab-aandelen Er bestaat een verschil in faciliteiten tussen de directe schenking (doorschuiffaciliteit art. 4.17c Wet IB 2001) en indirecte schenking van ab-aandelen (invorderingsfaciliteit art. 25, elfde lid, IW 1990) –Stelling: de doorschuiffaciliteit voor schenkingen van directe belangen moet ook gelden voor schenkingen van indirecte belangen pagina 8


Download ppt "Pagina 1 Bedrijfsopvolging Drs. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) Inkomstenbelastingaspecten - verdieping."

Verwante presentaties


Ads door Google