De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsopvolging Drs. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsopvolging Drs. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk"— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsopvolging Drs. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk
Fiscaal Economisch Instituut (FEI BV) Inkomstenbelastingaspecten - verdieping

2 Wanneer vermogenswinsten belasten?
Vermogenswinstbelasting: de ondernemer heeft zelf de keuze omtrent realisatiemoment voor belastingheffing Stelling: Deze keuzemogelijkheid werkt verstorend. De ondernemer zou op gezette momenten moeten afrekenen.

3 Doorschuiffaciliteiten
Bij toepassing van een doorschuiffaciliteit wordt de belastingclaim doorgeschoven naar een ander subject Stelling: Doorschuiffaciliteiten zijn in strijd met het draagkrachtbeginsel

4 Doorschuiffaciliteiten
Met ingang van 1 januari 2010 geldt een doorschuiffaciliteit voor de schenking van een direct ab. Stelling: De wetgever had geen doorschuiffaciliteit voor schenking in moeten voeren. Ook in art Wet IB 2001 (doorschuiffaciliteit winstgenieters) zou deze vorm van overdracht moeten worden uitgesloten.

5 Gelijkheid winstgenieters en ab-houders
Gelijkheidsbeginsel Gelijke gevallen > objectieve en redelijke rechtvaardiging voor ongelijke behandeling? Ongelijke gevallen > meer dan onevenredige ongelijke behandeling? Stelling: de ongelijke behandeling van ab-houders en winstgenieters waar het betreft het recht op een algemene doorschuiffaciliteit bij leven is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel

6 Vermogenstoets invorderingsfaciliteiten
Voor het gebruik kunnen maken van invorderingsfaciliteiten geldt geen vermogenstoets Stelling: Het is in strijd met het draagkrachtbeginsel dat een faciliteit wordt verleend indien liquiditeiten beschikbaar zijn dan wel kunnen worden gemaakt om de belasting te voldoen

7 Renteloosheid invorderingsfaciliteiten
Voor invorderingsfaciliteiten ziende op inkomstenbelastingclaims geldt dat geen invorderingsrente is verschuldigd (art. 28 (2) IW 1990) Stelling: het niet berekenen van invorderingsrente is in strijd met het draagkrachtbeginsel en is ook niet doelmatig

8 Schenking van ab-aandelen
Er bestaat een verschil in faciliteiten tussen de directe schenking (doorschuiffaciliteit art. 4.17c Wet IB 2001) en indirecte schenking van ab-aandelen (invorderingsfaciliteit art. 25, elfde lid, IW 1990) Stelling: de doorschuiffaciliteit voor schenkingen van directe belangen moet ook gelden voor schenkingen van indirecte belangen


Download ppt "Bedrijfsopvolging Drs. Yvonne M. Tigelaar-Klootwijk"

Verwante presentaties


Ads door Google