De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belastingverdragen en de CCCTB

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belastingverdragen en de CCCTB"— Transcript van de presentatie:

1 Belastingverdragen en de CCCTB
11 juni 2010 Dr. J.L. van de Streek The CCCTB is the most ambitious project in history regarding direct taxation in the EU!

2 Overzicht CCCTB in een notendop Buitenlands inkomen in de CCCTB
Eenzijdige voorkomingsregels in de CCCTB Verhouding tot belastingverdragen Non-EU vi’s Non-EU bronbelasting op porfolio-inkomsten WP057: Technical outline CCCTB WP060: Sharing mechanism WP061: Administrative framework 2010: EU-commissaris Algirdas Šemeta belooft EP voortgang Concept CCCTB-richtlijn ‘as soon as possible WP057: 26 july 2007 Kovacs: 2008 postponing: I needs some more time to come with a good proposal. An impact assesment is necessary! But if you check the website it is not on his priority list, there al kinds of things relating to the financial crisis. Directive is one, but there is more. The Directive will be the core legislation, there will be delegation the the EC (lisbon Treaty) COMitoligy is replaced Before the Lisbon Treaty took effect, the Commission's implementation of much EU legislation was overseen by committees of Member State experts, via a so-called "comitology" system.  This system has now been abolished, and the Treaty instead distinguishes between "delegated" acts and "implementing" acts. I.3 van WP075 ‘The ideas presented in this paper are meant for discussion and do in no way pre-judge the contents of a possible future commission propasal. EU-companies listed in an annex and subject to MS corporate income tax Similar third country companies subject to MS corporate income tax Optional 5 years + 3 years extension(s) National corporate tax systems will remain No cross-border group or cross-border activities necessary Single Dutch BV can opt for CCCTB

3 Wordt de CCCTB een goudmijn?

4 Geconsolideerde groep A and C

5 Geconsolideerde groep PE and B

6 Geconsolideerde groep A and C

7 Verdeelsleutel Noodzakelijk kwaad Doelstellingen
Simple to apply Difficult to manipulate Fair en reasonable tax base share-out No undesirable tax competition Formulary Apportionment FA is NOT a PURPOSE but a necessary and unavoidable consequence of CONSOLIDATION Fair and reasonable tax base share out MEANS profit split to the individual companies of the consolidated group = attribution to the various entities of the consolidated group SUPPLY SIDE of income generation = labour + capital (assets) DEMAND SIDE of income generation = sales

8 Toekomst? Consolidated Group
Thin Cap GLO: Like the practices referred to in paragraph 49 of the judgment in Marks & Spencer, which involved arranging transfers of losses incurred within a group of companies to companies established in the Member States which applied the highest rates of taxation and in which the tax value of those losses was therefore the greatest, the type of conduct described in the preceding paragraph is such as to undermine the right of the Member States to exercise their tax jurisdiction in relation to the activities carried out in their territory and thus to jeopardise a balanced allocation between Member States of the power to impose taxes (Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas, paragraph 56). Safeguarding the balanced allocation of the power to impose taxes = justification to protect taxbase by antiabuse measures (otherwise companies decide by them self in which member state they pay taxes) but also to justify a different treatment (X-holding) without abuse. There will be a SHIFT in the balanced allocation of taxingpowers

9 Toekomst? Consolidated Group
Thin Cap GLO: Like the practices referred to in paragraph 49 of the judgment in Marks & Spencer, which involved arranging transfers of losses incurred within a group of companies to companies established in the Member States which applied the highest rates of taxation and in which the tax value of those losses was therefore the greatest, the type of conduct described in the preceding paragraph is such as to undermine the right of the Member States to exercise their tax jurisdiction in relation to the activities carried out in their territory and thus to jeopardise a balanced allocation between Member States of the power to impose taxes (Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas, paragraph 56). Safeguarding the balanced allocation of the power to impose taxes = justification to protect taxbase by antiabuse measures (otherwise companies decide by them self in which member state they pay taxes) but also to justify a different treatment (X-holding) without abuse. There will be a SHIFT in the balanced allocation of taxingpowers

10 Buitenlandse inkomsten
Keuze voor ‘wereldwinst’ -systeem Buitenlandse inkomsten maken deel uit van de geconsolideerde winst CCCTB voorziet in eenzijdige voorkomingsregels (Hoofdstuk VII WP057) Vi’s, deelnemingen en portfolio-inkomsten Eenzijdige regelding geldt ook als er reeds belastingverdrag van toepassing is Wat te doen met Europese vi’s, deelnemingen en portfolio-inkomsten? FA is NOT a PURPOSE but a necessary and unavoidable consequence of CONSOLIDATION Fair and reasonable tax base share out MEANS profit split to the individual companies of the consolidated group = attribution to the various entities of the consolidated group SUPPLY SIDE of income generation = labour + capital (assets) DEMAND SIDE of income generation = sales

11 Europese vi’s, deelnemingen en portfolio inkomsten
CCCTB-richtlijn overruled! Punt 117 WP057: voetnoot: De CCCTB-richtlijn ‘overrides’ bepalingen in elke overeenkomst tussen lidstaten: JvdS: Met andere woorden: daar hoeft geen rekening mee te worden gehouden.

12 Buitenlandse vi’s, deelnemingen en portfolio-inkomsten
Commentaar is welkom op de vraag of het de voorkeur verdient om de vrijstelling uit te breiden naar portfoliodividenden (JvdS: dat heeft Kemmeren gedaan). In ‘comments’ geeft een lidstaat aan hier geen voorstander van te zijn omdat het de onderhandelingspositie aantast bij het sluiten van belastingverdragen.

13 Verhouding tot belastingverdragen
Punt 117 WP057: De regels voor buitenlands inkomen in de CCCTB-richtlijn dienen een balans te zoeken tussen de behoefte aan grondslagbescherming en het zoveel mogelijk vermijden van (potentiële) strijd met belastingverdragen Vervolg: Desondanks is het nog steeds noodzakelijk om lidstaten toe te staan een bepaalde gevallen om af te wijken teneinde bestaande verplichtingen na te komen onder overeenkomsten met derde landen

14 Voorbeeld 1 Stel PE-winst op basis van zelfstandigheidsfictie = 100
CCCTB doet als volgt: PE winst EU-vennootschapwinst 100 = 200 Verdeel sleutel = 90% van 200 naar land van de EU-vennootschap. Dat is in strijd met verdrag Non-EU-PE

15 Voorbeeld 2 EU 2 is verdagsinwoner en moet van vi-winst afblijven
De CCCTB belast de vi-winst echter Wat houdt nu het nakomen van verplichtingen in? Moet EU2 het aan haar via de verdeelsleutel toegedeelde deel vervolgens elimineren uit haar grondslag? EU1 kan haar deel dan blijven heffen. Of moet de CCCTB de vi maar helemaal vrijstellen. Dat zou de facto meest begunstiging inhouden! Wat in het spiegelbeeld geval? Zelfde probleem is aan de orde bij de switch-over!!! CCCTB: switch over naar verrekening Verdrag: vrijstelling Voorbeeld 2 CCCTB: switch over Verdrag 1: switcover (niet relevant verdrag) Verdrag 2: vrijstelling

16 (Gedeelde) verrekening
CCCTB bevat verrekening voor bronbelasting op portfolio-inkomsten 1e limiet daadwerkelijk betaalde belasting 2e limiet de verschuldigde Vpb (2% forfaitaire kostenmarge) Samenloop met consolidatie en verdeelsleutel is complex

17 Voorbeeld 3

18 Voorbeeld 4

19 Voorbeeld 5

20 Voorbeeld 6


Download ppt "Belastingverdragen en de CCCTB"

Verwante presentaties


Ads door Google