De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de voorlichtingsavond voor klas 4. Opening 2 Petrus 1: 12 – 20 De zekerheid des geloofs Vs 16: Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de voorlichtingsavond voor klas 4. Opening 2 Petrus 1: 12 – 20 De zekerheid des geloofs Vs 16: Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de voorlichtingsavond voor klas 4

2 Opening 2 Petrus 1: 12 – 20 De zekerheid des geloofs Vs 16: Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van de Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Vs 17: Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. 2 Petrus 3:9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

3 Programma ‘Algemeen’ door dhr. R.S.J. Siebert ‘Keuzebegeleiding’ door dhr. A.R. Dekker Pauze ‘Examen vmbo’ door mevr. M.S.H. Bruinink ‘Faalangst/Leren en werken in en na klas 4’ door dhr. Th. du Crocq Het programma na de pauze wordt in twee workshoprondes gegeven. VT41 begint in lokaal A2 VT42 begint in lokaal A6

4 Algemeen HuMa kaart Huiswerk op school Activiteitenweken/Cijferoverzicht Buitenschoolse activiteiten (werk e.d.) Leerplichtwet

5 Keuzebegeleiding

6

7 Vanaf 1 augustus 2007 kwalificatieplicht Tot 18e verjaardag volledig onderwijsprogramma (mag wel BBL zijn) Startkwalificatie: diploma MBO-2, havo of vwo-diploma Leerplichtwet

8 MBO Aanmelding 1 maart (sommige opleidingen eerder)

9 Waar info? Open dag/avond vanaf november Ouder(s)/verzorger(s) mee! posters en in kranten (+beroepenkrant) www.eendagjeMBO.nl -> aanmeldenwww.eendagjeMBO.nl Internet bijv. www.landstede.nlwww.landstede.nl, www.deltion.nlwww.deltion.nl www.rocmensoalting.nlwww.rocmensoalting.nl, www.cibap.nlwww.cibap.nl

10 Decanengesprek Beroepentest mogelijk Studiebeurs Zwolle

11 Opbouw in het MBO Niveau 1 assistentenopleiding Niveau 2 basisberoepsopleiding Niveau 3 vakopleiding Niveau 4 middenkaderopleiding

12 BOL / BBL BOL -> leren + stage BBL -> werken + leren (1 dag) Bij BBL -> salaris -> geen kinderbijslag

13 2e keus Vooral bij populaire opleidingen en opleidingen met zware keuring (sport&bewegen, politie, grafisch)

14 Havo - 7,0 na SE -> 6,5 als eindcijfer. - Neem contact op met de decaan. - In periode 7 meeloopdagen / aansluitingsmodules volgen.(verplicht)

15 Aanmelden Aanmeldingsformulieren worden in februari uitgedeeld of aanmelden via internet. Ingevuld door leerling/ouders Nagekeken door decaan Opgestuurd door decaan (ook digitaal)

16 Onderdeel examensecretaris

17 Programma van toetsing en afsluiting

18 P.T.A. 55 - 60% al afgesloten Ckv

19 Cijfer op je diploma Schoolexamen 50% Klas 3 55% of 60% Klas 4 40 % of 45% Centraal schriftelijk eindexamen 50% Periode van 2 jaar

20 Voorbeeld PTA 1.Nederlands 2.Mens & Maatschappij Alleen schoolexamen Wel opgenomen in zak/slaagregeling

21 Toelating tot C.E. 1.Handelingsopdrachten zijn naar behoren afgerond 2.Sectorwerkstuk, ckv, lo moet ‘voldoende’of ‘goed’ afgerond zijn 3.Praktische opdrachten en toetsen van overige vakken zijn allemaal afgerond

22 Afwijkende examens Compex (centraal examen op de computer) Biologie Nask-1 C.S.P.E. (theorie en praktijk) Technologie

23 Examenreglement

24 Artikel 8 –Ongeoorloofd afwezig –Te laat inleveren werk Cijfer: 1 Artikel 18 –Onregelmatigheden –Beroep Artikel 19 –Afwijkende examinering

25 10 minuten voor aanvang aanwezig Tot maximaal 30 minuten na aanvang word je toegelaten Geen materialen lenen van anderen Examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt (geldt niet voor tekeningen) Typ-ex is niet toegestaan Examenreglement Artikel 10 en 12

26 Examenreglement Artikel 49: Zak/slaagregeling –alles voldoende –één 5, rest 6 of hoger –één 4, rest 6 of hoger waarvan tenminste één 7 –tweemaal 5, rest 6 of hoger waarvan tenminste één 7.

27 Herkansing Eén eindexamenvak Soms Mens & Maatschappij

28 Examenreglement Het examenreglement staat op de site: www.nuborgh.nl Het examenreglement is in te zien op school


Download ppt "Welkom op de voorlichtingsavond voor klas 4. Opening 2 Petrus 1: 12 – 20 De zekerheid des geloofs Vs 16: Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels."

Verwante presentaties


Ads door Google