De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universiteit Maastricht Programma Verbetering Bedrijfsvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universiteit Maastricht Programma Verbetering Bedrijfsvoering."— Transcript van de presentatie:

1 Universiteit Maastricht Programma Verbetering Bedrijfsvoering

2 Universiteit Maastricht

3 Universiteit Maastricht Organisatieontwikkeling Begin jaren ’90: –deconcentratie beheersbevoegdheden Directeuren in faculteiten namens CvB Directeur tevens secretaris faculteitsbestuur Midden jaren ’90: –Invoering integraal management Decaan integraal manager Directeur beheerder

4 Universiteit Maastricht Organisatieontwikkeling Eind jaren ’90 –Modernisering dienstverlening (modi) Doel: kosten ondersteuning constant, bij 25 % groei UM Vorming 5 servicecentra Koopkrachtoverheveling Start dienstverleningsovereenkomsten –Basispakket –Pluspakket –Vrije diensten –CvB-diensten

5 Universiteit Maastricht Organisatieontwikkeling Rond 2000 –Evaluatie MoDi, heroriëntatie op beheer –Modi loopt, maar……! Manco’s in systeem DVO’s Nieuwe diensten Planning en control Coördinatie op verbeteren en vernieuwen

6 Universiteit Maastricht Programma verbetering bedrijfsvoering (2003-2006) Resultaat: –Verbetering ondersteunende dienstverlening –Maximaliseren middelen voor O&O –Planning en control –Samenhang verbeterprojecten en –acties (AO, inkoop, systemen, ketens, HRM, cultuur) Begrenzing: –ondersteunende processen

7 Universiteit Maastricht Doelstelling Alle beheerseenheden zijn volgens de INK-methodiek: –Medio 2005 procesgeoriënteerde (fase II INK) –Eind 2006 systeemgeoriënteerde (fase III INK)

8 Universiteit Maastricht Programma Verbetering Bedrijfsvoering

9 Universiteit Maastricht Fase 1 Fase 2 Fase 3 Activiteit-georiënteerd Systeem-georiënteerd Proces-georiënteerd Fasen INK

10 Universiteit Maastricht Procesgeoriënteerd (fase 2) De proces-georiënteerde organisatie: heeft aandacht voor het voortbrengingsproces, heeft hoofdprocessen beschreven en voor de belangrijkste activiteiten beheersnormen vastgesteld. De processen worden gemeten; taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk vastgelegd.

11 Universiteit Maastricht Systeem-georiënteerd (fase 2) De systeem-georiënteerde organisatie: heeft de primaire en ondersteunende processen in hun onderling verband systematisch beschreven. Er is in de processen bijzondere aandacht voor de interne en externe klant; schotten tussen afdelingen bestaan niet meer en er wordt hecht samengewerkt. In de hele organisatie bestaat aandacht voor preventieve maatregelen naar aanleiding van problemen, trends, ontwikkelingen en metingen.

12 Universiteit Maastricht Verantwoordelijk Portefeuillehouder CvB = opdrachtgever Programmaleider = directeur bedrijfsvoering bureau Coördinatie: directeuren eenheden + portefeuillehouder gezamenlijk (CBB) Uitvoering: directeuren Ondersteuning: programmabureau + INK- coördinatoren

13 Universiteit Maastricht INK managementmodel

14 Universiteit Maastricht Activiteiten Standaardiseren processen bedrijfsvoering Resultaatafspraken en resultaatmeting Positiebepalingen  verbeterplan Beleidsplan/businessplan/ontwikkelplan Interne audit (proefaudit) Externe audit Deskundigheidsbevordering

15 Universiteit Maastricht Flankerend Ondersteunen en helpen Nieuwsbrief PVB PVB-community in EleUM Training /Kenniskringen INK-coördinatoren en auditors PVB-conferenties Roadshows

16 Universiteit Maastricht Get your kicks On Route 06

17 Universiteit Maastricht PDCA-cyclus

18 Universiteit Maastricht Management van processen Referentieprocessen beschreven Lokale processen Processen ontsloten via website Bedrijfsvoering In bewerking: kwalificaties overdrachtsmomenten Ontwikkeling: standaard tenzij… Decentrale/centrale Mavim-database

19 Universiteit Maastricht Management van processen (2) Afspraken over onderhoud  via DO’s Verantwoordelijk: ketencoördinator Verantwoordelijk voor uitvoering processen: (deel)proceseigenaar

20 Universiteit Maastricht Mandaten Vernieuwde mandatenregeling Opgave ondermandaten Helderheid over Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden (RACI-matrices) Verbinding met processen

21 Universiteit Maastricht Deskundigheidsbevordering Inventarisatie noodzakelijke kennis en kunde op basis procesbeschrijvingen Professionalisering in F en P Overleg hoofden bureaus onderwijs en SSC (DAS) over intern traject Gebruik ESF-subsidie

22 Universiteit Maastricht QS via BBlvd

23 Universiteit Maastricht Meten = Weten Resultaatmeting SLA’s Klanttevredenheidsmeting –StudentenMonitor (Flycatcher) –MedewerkersMonitor (Flycatcher) Medewerkerstevredenheidsmeting –enquête  Medewerkersmonitor Ontwikkelen UM-scorecard Positiebepaling en INK-audits processen, (klanten) klanten medewerkers bestuur verbeterproces

24 Universiteit Maastricht Van verbeterpunten naar verbeterplan

25 Universiteit Maastricht Profielschets UM-gemiddeld 2004, 2005 en 2007

26 Universiteit Maastricht Vervolg 06

27 Universiteit Maastricht Enkele ervaringen audits Audit wordt op prijs gesteld Spiegel Bevindingen niet schokkend, wel nuttig Auditors: –Kost tijd –Spannend/inspannend –Leuk om in andermans keuken te kijken Bevindingen gebruiken voor bijsturen (Act)

28 Universiteit Maastricht Ervaringen Alle eenheden werken aan verbeteren, met resulaat Bijna overal gebruik “INK” (te) volgend; vanuit model, oversturing –Zoeken naar balans –Verankeren in de lijn –Te veel losse punten, focus nodig –Relatie met echte problemen Aandacht PDCA en SMART

29 Universiteit Maastricht Verbetering bedrijfsvoering in voor- en najaarsgesprekken Thema’s: –Beleidsplan, bedrijfsplan<>SP-UM –Managementafspraken >>prestatiecontracten –DVO’s en SLA’s –Voortgangsrapportage Stand verbeterpunten Scorecard >>BSC –Gebruik PDCA-cirkel –“INK” (is en blijft ons model)

30 Universiteit Maastricht Doen !

31 Universiteit Maastricht

32

33 Pad: Unimaas.nl>>medewerkers>>medewerkersmonitor >>rapporten flycatcher

34 Universiteit Maastricht

35 Voorbeeld ketenproces

36 Universiteit Maastricht monitor

37 Universiteit Maastricht Verbeterpunten in database 370 verbeterpunten ingedeeld naar: 9 INK-aandachtsgebieden en 11 aspecten


Download ppt "Universiteit Maastricht Programma Verbetering Bedrijfsvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google