De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verantwoording Onderwijsvernieuwing 7 november 2003 Felipe Salve Struan McCall UvA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verantwoording Onderwijsvernieuwing 7 november 2003 Felipe Salve Struan McCall UvA."— Transcript van de presentatie:

1

2 Verantwoording Onderwijsvernieuwing 7 november 2003 Felipe Salve Struan McCall UvA

3 Opzet Felipe Doel en inhoud onderwijsvernieuwing Rolverdeling en aanpak Resultaten Struan Structurelere aanpak Demonstratie shell UvA

4 Doelstellingen betawaaier “ Meer afgestudeerde betastudenten” meer afgestudeerden verbreding en vernieuwing betaopleidingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt

5 Opleidingen Aardwetenschappen Biologie Farmacie Natuur- en sterrenkunde Milieu-natuurwetenschappen Natuurwetens. en innovatiemanagement Scheikunde Informatica Informatiekunde Wiskunde Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Biomedische Wetenschappen

6 Oude situatie

7 Gewenste situatie

8 Rolverdeling en aanpak Samenwerking tussen beleid, opleidingen p&c en IR Brainstorm over meetbaar maken van gewenste effecten (focus op doorstroom)

9 Vraagstelling aan IR Hoe ontwikkelt de instroom aan onze opleidingen ten opzichte van de landelijke? Zijn er verbeteringen zichtbaar in de studievoortgang van studenten? Hebben studenten meer keuzemogelijkheden en maken ze er gebruik van? Zijn onze afgestudeerden beter voorbereid voor het functioneren op de arbeidsmarkt? ….. etc etc

10 Informatiebronnen OSIRIS inschrijvingen OSIRIS studieresultaten KUO DOC WO-monitor Eerstejaarsenquete Derdejaarsenquete SKM...

11 Studievoortgangsgegevens Rendement (prop, post-prop, studie, cluster) Uitval/omzwaai Studieadvies Studiepunten *2001

12 Resultaten 1 Afname van het aandeel studenten dat nog geen 60% van de nominale studiebelasting haalt. Toename van de categorie 80%-100% Gem. aandeel STP in het eerste jaar

13 Resultaten 2 Lichte toename gem. aandeel behaalde studiepunten bij een niet negatief studieadvies

14 Resultaten 3 Moment studiestaken geconcentreerder rond moment studieadvies (dec/jan) 75% van de studenten die een negatief studieadvies kregen bleven studeren; ongeveer eenvijfde ervan haalde alsnog hun p-diploma Circa 50% van de studenten volgde in 2002 vakken van een andere opleiding dan hun hoofdopleiding

15 Conclusies evaluatie Doelstelling 1, vergroting aantal afgestudeerden: Marktaandeel toegenomen van 20,5% (1998) naar 22,2% (2002) Veel meer studenten denken hun opleiding binnen de gestelde termijn af te gaan ronden. Doelstelling 2, verbreding en vernieuwing: M.n. in BaMa teruggekomen> profileringsruimte (50% buiten de opl!), dringend studieadvies en het gemeenschappelijk rooster Ontwikkeling van 9 interdisc. studiepaden Doelstelling 3, betere aansluiting arbeidsmarkt: 1999> 85%, 2000> 83% (WO-monitor) Daarnaast is de betawaaier aanleiding geweest voor de ontwikkeling van een studentenmonitor

16 Neveneffect Spin-off in: projectstudiepuntbekostiging, managementinformatie, bestuurlijk overleg, … Vooraf formuleren van meetbare en realistische doelen

17 Meer info? Http:\\www.uu.nl\betawaaier Vragen?

18 Facultaire KUO gegevens UvA

19 Toekomst UvA negatief studieadvies - Economie

20 Toekomst UvA propedeuse rendement statistisch significant?

21 Facultaire KUO gegevens UvA Vragen?


Download ppt "Verantwoording Onderwijsvernieuwing 7 november 2003 Felipe Salve Struan McCall UvA."

Verwante presentaties


Ads door Google