De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9e DAIR Seminar 1 0 november 2005 De informatiemakelaar van 2015 4 Scenario’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9e DAIR Seminar 1 0 november 2005 De informatiemakelaar van 2015 4 Scenario’s."— Transcript van de presentatie:

1 9e DAIR Seminar 1 0 november 2005 De informatiemakelaar van 2015 4 Scenario’s

2 4 Scenario’s Scenariopresentatie t.b.v. Kriterions 12e lustrum: Wat zijn scenario’s? Strategie-instrument Schetsen van mogelijke toekomsten Gebaseerd op doorgeradicaliseerde trends uit het heden Gebaseerd op ontwikkelingen die in de kiem al aanwezig zijn: - Kansen - Bedreigingen - Onzekerheden De informatiemakelaar van de toekomst

3 4 Scenario’s Scenariopresentatie t.b.v. Kriterions 12e lustrum: Waarom scenario’s? Voorbereid zijn op iedere toekomst (Shell, 1973) Ontwerpen van multi-inzetbare strategie Uitdagen, uit vaste denkpatronen loskomen De informatiemakelaar van de toekomst

4 4 Scenario’s Scenariopresentatie t.b.v. Kriterions 12e lustrum: Centrale vraag: Wat is de rol van de IR-professional bij kwaliteitszorg in 2015? De informatiemakelaar van de toekomst

5 Reactief Proactief Uniform Divers ArchitectAmbtenaar LoodgieterConsultant Mogelijke rollen van de IR- professional bij de kwaliteitszorg in 2015 LoodgieterConsultant

6 Vervaagde grens WO/HO Accreditatie per instelling NVAO richt op basiskwaliteit VBI’s: kwaliteitscentra met IR-taken Consultant organiseert de kwaliteitszorg d.m.v. peer review en periodieke audits Consultant werkt in opdracht van een opleiding Onderwijzend personeel ontwikkelt mee aan standaarden die het in de uitvoering van het primaire proces zelf ‘managet’. Kwaliteitsmanagers op opleidingsniveau worden daardoor overbodig. Beroepscertificering door DAIR en de NVAO Consultant De IR-professional als

7 4 Scenario’s Loodgieter De IR-professional als Internationaal, commercieel H.O. Aanzien sommige instellingen beschadigd Verschraling inhoud onderwijs. Behoefte aan beheersbaarheid van kwaliteit Diversiteit aan systemen maakt dat moeilijk Strengere eisen VSNU, HBO-raad, NVAO Loodgieter: snel en adequaat oplossen van incidenten. Oplossen van knelpunten in de kwaliteit: crisismanagement Geen structurele kwaliteitsbeheersing diversiteit en profilering Kortetermijnadviezen t.b.v. NVAO-oordeel Daarna pas weer omzien naar kwaliteit op de lange termijn.

8 4 Scenario’s Ambtenaar De IR-professional als Accreditatie op instellingsniveau Over all view op kwaliteitszorg nodig Op opleidingsniveau kwaliteitsnormen overschreden Neiging tot uniformeren en kanaliseren. Ambtenaar brengt kwaliteitssysteem in kaart. I.s.m.College van Bestuur instellingsbreed basiskwaliteitskader. De afdeling meet kleine kwaliteit voor VBI Kwaliteitsfunctionaris link opleiding en VBI. Afdeling controleert ook basis kwaliteitscriteria Afdeling beruchte reputatie bij opleidingen Opleiding door College van Bestuur bestraft. Sancties: curatele geldstro- men, non-actief stellen MT.

9 Architect De IR-professional als H.O. deel van de Europese interne markt Nationale accreditatieorganen afgestemd. Geprivatiseerde accreditatie HEA monitort Europese H.O. Ruimte EAIR als Europese beroepsorganisatie Openbare kwaliteitsstandaarden Verschillen tussen instellingen duidelijk Rendement meten bij kwaliteitsmeting Impulsen voor proactieve implementatie. Systeem op basis van couleur locale en marketing Ontwerpen effectieve informatiestromen Detachering NL IR-professionals in buitenland

10 Opdracht Beantwoord per scenario: Wie is je belangrijkste opdrachtgever in 2015? Wat is je belangrijkste instrument in 2015? Wat is je belangrijkste product in 2015? Wat is je gevaarlijkste valkuil in 2015?


Download ppt "9e DAIR Seminar 1 0 november 2005 De informatiemakelaar van 2015 4 Scenario’s."

Verwante presentaties


Ads door Google