De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IR, Informeren of Faciliteren? Neil van der Veer (Newcom Research & Consultancy) Kees van Wijngaarden (Universiteit Twente)

Verwante presentaties


Presentatie over: "IR, Informeren of Faciliteren? Neil van der Veer (Newcom Research & Consultancy) Kees van Wijngaarden (Universiteit Twente)"— Transcript van de presentatie:

1 IR, Informeren of Faciliteren? Neil van der Veer (Newcom Research & Consultancy) Kees van Wijngaarden (Universiteit Twente)

2 Presentatie Schetsen van de context Project Integratie Onderzoeken in Onderwijs Inpassing in Kwaliteitszorg Projectorganisatie Projectfasering Resultaten van het project Rol IR

3 Informatie wordt verzameld Rapport wordt geschreven Beleidsmedewerker trekt conclusies Organisatie krijgt het rapport CvB stuurt een brief met verzoek iets te doen Netto resultaat ……. Context NIETS

4 Huidige Onderzoeken Instroomonderzoek (onderzoek onder aanmelders UT) Studenttevredenheidsonderzoek (onderzoek onder 2de jaars UT studenten) WO monitor (onderzoek onder afgestudeerden) Werkgeverspeiling (onderzoek onder werkgevers over het doel en het niveau van opleidingen)

5 Problemen Onderzoeken staan te geïsoleerd van elkaar. Resultaten worden weinig gebruikt in de kwaliteitszorgcycli van de faculteiten. In totaal ongeveer 100 kf euro geïnvesteerd in onderzoeken. Gezien bovenstaande problemen, veel geld.

6 Project Project Integratie Onderzoeken in Onderwijs

7 Doelstellingen De informatie uit de onderzoeken moet ingebed worden in het intern kwaliteitszorgsysteem. De onderzoeken moeten onderling vergelijkbaar zijn. Value for Money.

8 Knelpunten Het intern kwaliteitszorgsysteem onderwijs bij faculteiten bestaat uit losse onderdelen en zal eerst meer structuur moeten krijgen. De universiteit kent geen sluitend intergraal kwaliteitszorgsysteem. Het ontsluiten van Management Informatie is niet volledig geautomatiseerd.

9 Afhankelijkheden Opzetten Integrale Kwaliteitszorg UT Opzetten Intern Kwaliteitszorgsysteem Onderwijs Ontwikkelen Management Informatie Systeem UT (MISUT) Opzetten Intern Kwaliteitszorgsysteem Diensten –Dienst Studentenvoorzieningen en Campus –Bureau Communicatie Het project kent een aantal afhankelijkheden t.o.v. andere projecten:

10 Kwaliteitszorg De opleidingen of diensten leveren input voor de onderzoeken. De opleidingen en diensten moeten de informatie gebruiken binnen hun eigen interne kwaliteitszorgsysteem. De onderzoeken moeten een plaats krijgen binnen het Kwaliteitszorgsysteem Onderwijs van de UT.

11 Kwaliteitszorg Jaarlijkse evaluatie Strategieplan Begroting Performance Indicatoren Interne Kwaliteitszorg OnderwijsOnderzoek Diensten Planning & Controle

12 MISUT Inventariseren behoefte aan Management Informatie. Definiëren duidelijke en eenduidige definities Management Informatie. Ontwikkelen basis dataset. Ontwikkelen rapportages in Business Objects. Het MISUT project kent de volgende doelstellingen:

13 Deelprojecten MISUT Pilot “Vooraanmeldingen / Inschrijvingen” Onderzoek architectuur Instellingssystemen Planning & Controle Kentallen Onderwijs Kwaliteitszorg Onderwijs Kwaliteitszorg Onderzoek Beheren Leerstoel Beheren Faculteit

14 Inbedden Project Project krijgt een stuurgroep met daarin de belangrijkste stakeholders van het project. Het CvB zal het project faciliteren, waarbij de projectleider het project zal duwen. De stuurgroep krijgt niet alleen dit project, maar ook –Het project Interne Kwaliteitszorg Onderwijs –Deelprojecten van MISUT: Kentallen Onderwijs Kwaliteitszorg Onderwijs

15 Stakeholders Opleidingsniveau –Decanen –Opleidingsdirecteuren –Opleidingscommissies Universitair niveau –College van Bestuur / Universitair Management Team –Dienst Studentenvoorzieningen en Campus –Bureau Communicatie

16 Stuurgroep Drie opleidingsdirecteuren (waarvan 1 voorzitter zal worden) Directeur Dienst Studentenvoorzieningen en Campus Directeur Bureau Communicatie Projectleider

17 Concrete opzet Project Integratie Onderzoeken in Onderwijs

18 Value for Money Effectiviteit –Vergelijking (per jaar, per studie, per groep, etc) Verschillen Tendensen Effecten ‘UT levenscyclus’ –Betrokkenheid c.q. draagvlak Inspraak opleidingen Informatie ook ‘op maat’ Efficiëntie

19 Randvoorwaarden Randvoorwaarden I –Bestaande onderzoeken in enige vorm laten continueren –Aandacht voor BAMA structuur –Studenten (BA en MA) tijdens de studie maar één keer confronteren met een vragenlijst –Werkgeverspeiling & uitstroomonderzoek één maal per accreditatie –Herhaalbaar & reproduceerbaar Randvoorwaarden II –Input voor onderwijsbeleid –Input voor marketingcommunicatie

20 Projectfasering Herdefiniëring & stakeholdersanalyse Keuze methodieken Ontwikkelen Instrumenten IJk & meetmomenten Output

21 Herdefiniëringfase Analyse overeenkomsten en verschillen Analyse stakeholders/gebruikers –Wie heeft wat aan welk onderzoek? Doelstellingen –Per onderzoek –Per jaar –Per studie –Per accreditatie

22 Stakeholders Opleidingsniveau –Decanen –Opleidingsdirecteuren –Opleidingscommissies Universitair niveau –College van Bestuur / Universitair Management Team –Bureau Communicatie –Dienst Studentenvoorzieningen en Campus => Delphi methode

23 Algemeen deel (+/- 40%) (in kaart brengen van tendensen en verschillen) Fase specifiek deel (+/- 30%) (voor ieder onderzoek verschillen en gericht op de betreffende fase) Opleidingsspecifiek deel (+/- 30%) (eigen vragen per opleiding, die iedere opleiding en/of dienst zelf kan aanvullen) Instrumenten

24 Keuze methodieken KwantitatiefKwalitatief SchriftelijkOnlineTelefonischInterviewsGroepsdiscussies Doorlooptijd -+/-++++/- Inzicht in voortgang respons -++ Respons -+/-+++/- Mogelijkheid tot toelichting en doorvragen -- +++ Kosten +/-+++/---+/- Generaliseerbaarheid ++++-- Waarborgen anonimiteit ++ + --* Hoeveelheid vragen ++ +/-+++/- Diepgaand inzicht ---+++ Effectmetingen ++ -- *overige groepsleden aanwezig

25 Methodiek Digitalisering: on line onderzoek Voordeel –Hoeveelheid vragen –Generaliseerbaarheid –Effectmetingen & vergelijking mogelijk –Bij juiste aanpak: hoog responderend vermogen (zeker bij panel) –Doorlooptijd –Kosten! Nadeel –Geen mogelijkheid tot doorvragen –Elke doelgroep geschikt?

26 Meetmomenten Soort OnderzoekSoort OpleidingRespondentenFrequentie InstroomonderzoekBachelor1 e jaarsTwee jaarlijks TevredenheidsonderzoekBachelor3 de jaarsTwee jaarlijks InstroomonderzoekMaster1 ste jaars MasterTwee jaarlijks TevredenheidsonderzoekMaster4 de jaarsTwee jaarlijks W.O. MonitorBachelor / MasterAlumniJaarlijks (beperkte set voor R.O.A.)(pas afgestudeerd) UitstroomonderzoekBachelor / MasterAlumni1x per accreditatie (uitgebreid per opleiding)(3 t/m 5 jaar afgestudeerd) WerkgeverspeilingBachelor / MasterWerkgevers1x per accreditatie

27 Meetmomenten Bachelor 0 1 2 3 4 567 Instroom Studenten Alumni Werkgevers BA MA BA MA BA MA BA MA

28 Meetmomenten Master 0 1 2 3 4 567 Instroom Studenten Alumni Werkgevers BA MA BA MA BA MA BA MA

29 Meetmomenten Bachelor 0 1 2 3 4 567 Instroom Studenten Alumni Werkgevers BA MA BA MA BA MA BA MA

30 Meetmomenten Master 0 1 2 3 4 567 Instroom Studenten Alumni Werkgevers BA MA BA MA BA MA BA MA

31 Opbouw monitor 0 1 2 3 4 567 Instroom Studenten Alumni Werkgevers BA MA BA MA BA MA BA MA Generiek Fase specifiek Opleidingspecifiek Generiek Fase specifiek Opleidingspecifiek Generiek Fase specifiek Opleidingspecifiek Generiek Fase specifiek Opleidingspecifiek

32 Output Huidige output: –Afzonderlijke onderzoeksrapporten Toekomstige output: –Geaggregeerde informatie (middels MISUT) –Reporting on demand Jaarlijks integraal ‘instellingsrapport’ Jaarlijks integraal ‘opleidingsrapport en/of faculteitsrapport’ ‘Cyclus instellingsrapport’ (over 5 jaar) ‘Cyclus ‘opleidingsrapport’ (over 5 jaar)

33 Voordelen Vergelijking mogelijk op elk gewenst niveau (verschillen, tendensen en effecten) Gestructureerd verkrijgen van input voor kwaliteitszorg Verhoging van effectiviteit d.m.v. betrokkenheid c.q. draagvlak verhogen bij opleidingen (directie en commissies) Draagt zorg voor efficiëntie

34 Rol IR Informeren? De instelling gevraagd of ongevraagd voorzien van objectieve informatie, terwijl er geen overleg- structuren zijn die ervoor zorgen dat er overlegd kan worden over verbeteringen OF……

35 Rol IR Faciliteren? Informatie verstrekken op basis van de vraag vanuit vastgelegde overlegstructuren. Deze vastgestelde structuren moeten aanwezig zijn om IR niet in het luchtledige te laten praten.

36 Werkzaamheden Zitting in Stuurgroep Interne Kwaliteitszorg Onderwijs Projectleider Project Integratie Onderzoeken in Onderwijs Projectleider Management Informatie Systeem UT Adviseur Interne Kwaliteitszorg Dienst Studentenvoorzieningen en Campus Wenselijk: Intergratie Kwaliteitszorg en Institutional Research


Download ppt "IR, Informeren of Faciliteren? Neil van der Veer (Newcom Research & Consultancy) Kees van Wijngaarden (Universiteit Twente)"

Verwante presentaties


Ads door Google