De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennispoort Verloskunde 2008 Het verloskundig consortium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennispoort Verloskunde 2008 Het verloskundig consortium."— Transcript van de presentatie:

1 Kennispoort Verloskunde 2008 Het verloskundig consortium

2 Kennispoort Verloskunde 2008 Oprichting 2003

3 Kennispoort Verloskunde 2008 Ronde 2003-2004 ZonMW 1 van de 6 ingediende projecten gehonoreerd Eerste inclusie begin 2005

4 Kennispoort Verloskunde 2008 Verloskundig consortium  Samenwerkingsverband van verloskundige afdelingen van 8 academische centra en 40 perifere ziekenhuizen  Centrale activiteiten op het AMC Databasemanagement Economische analyse Kwaliteit van leven onderzoek Secretariaat (follow-up, METC) Website  Research nurses werken in 8 clusters Ondersteunen bij inclusie, verzorgen follow-up

5 Kennispoort Verloskunde 2008 Website

6 Kennispoort Verloskunde 2008 Werkwijze  Per cluster een clustercoordinator  Researchmidwives en researchnurses  Studiespreekuur in de ziekenhuizen  Bereikbaar met studiemobiel  Organiseren van praatjes en klinische lessen  data invoer

7 Kennispoort Verloskunde 2008 Afgeronde studies  HYPITAT 756 ipv 500 inclusies  STAN 5700 ipv 2400-4400 inclusies OPBRENGST -antwoord op klinische vragen -vervolgonderzoek: follow-up HYPITAT 1-vrouwen HYPITAT 2

8 Kennispoort Verloskunde 2008 Lopende studies 519 van 660 141 333 van 525 192 649 van 650 1 109 van 400 291 267 van 525 258

9 Kennispoort Verloskunde 2008 Toekomst  Professionalisering  Duidelijker structuur (consortiumbestuur, projectleiders, arts-onderzoekers, research-medewerkers, secretariële ondersteuning)  Financiering garanderen  Samenwerking andere consortia  Landelijke perinatal audit  Implementatie trajecten

10 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Hypertension and Preeclampsia Intervention Trial At Term: De HYPITAT-studie C.M. Koopmans, D. Bijlenga, S. Vijgen, B.W.J. Mol, D.J. Bekedam, P.P. van den Berg, K. de Boer, J.M. Burggraaff, K.W.M. Bloemenkamp, A.P. Drogtrop, A. Franx, H. Groen, C.J.M. de Groot, A.J.M. Huisjes, A. Kwee, A.J. van Loon, A. Lub, D.N.M. Papatsonis, J.A.M. van der Post, F.J.M.E. Roumen, H.C.J. Scheepers, C. Willekes en M.G. van Pampus.

11 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Achtergrond PIH & PE In Nederland dé belangrijkste oorzaken van maternale mortaliteit en morbiditeit 10-15% van alle zwangerschappen Maternale mortaliteit: 4.0 per 100.000 zwangerschappen 1,2 Merendeel ontstaat vanaf 32 weken AD De enige causale therapie: beëindiging zwangerschap 1 Schuitemaker, et al 2 Schutte, et al

12 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Achtergrond PIH & PE In de a terme periode heerst er tot nu toe onduidelijkheid over het beste beleid….

13 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Inleiden of toch afwachten?

14 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Achtergrond PIH & PE Inleiden zou het aantal maternale complicaties kunnen verminderen Inleiden lijkt het aantal instrumentele partus (VE/ FE) en sectio caesarea (SC) te doen toenemen 3 3 LVR-2 Sec. Sectio caesarea RR (95% BI) Amniotomie1.9 (1.3 to 2.9) Oxytocine1.5 (1.2 to 1.8) Prostaglandines3.0 (2.5 to 3.5)

15 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Vraagstelling Reduceert bij zwangeren met een PIH of milde PE a terme inductie van de baring de maternale morbiditeit ten opzichte van een afwachtend beleid?

16 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 HYPITAT-trial Methoden Gerandomiseerde trial 48 Nederlandse ziekenhuizen Inclusietijd: januari 2006 tot april 2008 Inclusie Eénlingzwangerschap met hoofdligging PIH of milde PE AD: 36 +0 tot 41 +0

17 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Interventies Beleid bij inleiden Streven naar inductie van de baring of primaire SC binnen 48 uur Beleid bij afwachten Monitoring van de zwangerschap volgens lokaal protocol

18 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Methoden Primaire Uitkomsten Maternale mortaliteit Maternale morbiditeit

19 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Definitie maternale morbiditeit 1.Sterfte 2.Ernstige hypertensie 3.Eclampsie 4.HELLP-syndroom 5.Fluxus postpartum 6.Veneuze trombo-embolie 7.Longoedeem 8.Abruptio Placentae

20 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Methoden Secundaire Uitkomsten Neonatale mortaliteit & morbiditeit Modus van de partus spontaan VE/FE sectio caesarea Kwaliteit van leven Kosten

21 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Patiënten gevraagd voor deelname (n=1153) gerandomiseerd (n=756) 397 weigerden randomisatie: 73 inleiden 324 afwachten Gerandomiseerd voor afwachten (n=379) Gerandomiseerd voor inleiden (n=377) 11 spontaan in partu 1 primaire sectio 365 Inleidingen 199 Spontaan in partu 7 primaire sectio 172 inleidingen 0 lost to follow-up1 lost to follow-up Geanalyseerd (n=378)Geanalyseerd (n=377)

22 Kennispoort HYPITAT Afwachtgroep (n=378) Redenen van inductie Inductie in de afwachtgroep (n=172 (46%)) Maternale indicaties Systolische RR ≥ 170 mmHg Diastolische RR ≥ 110 mmHg Proteïnurie ≥ 5 gram/24h Eclampsie HELLP-syndroom Intraveneuze antihypertensiva Anticonvulsieve medicatie of Ernstige klachten als frontale hoofdpijn, visusstoornissen of hyperreflexie 91 (53) Vermoeden op suboptimale foetale conditie 18 (10) Langdurig gebroken vliezen > 24 uur9 (5) Amenorrhoeduur > 41 weken24 (14) Diverse redenen49 (28) Waarden uitgedrukt in n(%)

23 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Primaire uitkomst Ernstige maternale complicaties Inleiden (n=377) Afwachten (n=378) RR(95%CI) of P Maternale sterfte 00 Systolische RR ≥170mmHg 55 (15)85 (23)0.64 (0.47 to 0.87) Diastolische RR ≥ 110mmHg 61 (16)99 (27)0.61 (0.46 to 0.81) Proteïnurie ≥ 5 g/24h 3 (2)4 (2)0.91 (0.21 to 4.0) HELLP -syndroom 3 (1)9 (2)0.33 (0.09 to 1.2) Eclampsie 00 Longoedeem 02 FLuxus postpartum > 1 L 35 (10)40 (11)0.88 (0.57 to 1.3) Veneuze trombo-embolie 10 Abruptio placentae 00 Samengestelde slechte maternale uitkomst 116 (31)159 (42)0.73 (0.61 to 0.89) <0.001 Waarden uitgedrukt in n(%)

24 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Primaire uitkomst Ernstige maternale complicaties Inleiden (n=366) Afwachten (n=373) RR(95%CI) of P Maternale sterfte 00 Systolische RR ≥170mmHg 55 (15)85 (23)0.64 (0.47 to 0.87) Diastolische RR ≥ 110mmHg 61 (16)99 (27)0.61 (0.46 to 0.81) Proteïnurie ≥ 5 g/24h 3 (2)4 (2)0.91 (0.21 to 4.0) HELLP -syndroom 3 (1)9 (2)0.33 (0.09 to 1.2) Eclampsie 00 Longoedeem 02 FLuxus postpartum > 1 L 35 (10)40 (11)0.88 (0.57 to 1.3) Veneuze trombo-embolie 10 Abruptio placentae 00 Samengestelde slechte maternale uitkomst 116 (31)159 (42)0.73 (0.61 to 0.89) <0.001 Waarden uitgedrukt in n(%)

25 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Secundaire uitkomst Modus van de baring Inductie (n=377) Afwachten (n=378) RR (95%CI) or P Spontaan273 (72)253 (67)1.1 (0.98 to 1.2) Vacuüm/ Forcipale extractie 50 (13)53 (14)0.95 (0.66 to 1.4) Sectio Caesarea54 (14)72 (19)0.75 (0.55 to 1.0)

26 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Resumerend Inleiden geeft minder maternale complicaties dan afwachten (31 vs 42%, P <0.001) Bij inleiden worden minder sectio's verricht dan bij afwachten (14 vs 19%, RR 0.75 (0.55 to 1.0)) Kosten van afwachtend beleid €600 hoger dan inleidgroep

27 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Conclusies Hypitat trial Op basis van de gepresenteerde resultaten zou ons advies zijn om bij een PIH of milde PE vanaf een amenorrhoeduur van 37 weken de baring in te leiden.

28 Kennispoort Verloskunde 2008 SETI INeS HYPITAT-II WOMB TOTEM

29 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Karakteristieken Inleiden (n=377) Afwachten (n=378) Maternale leeftijd (jrn)30 ± 5.1 Kaukasische ras317 (90)298 (86) Roken52 (13)49 (14) Nullipariteit269 (71)272 (72) Body mass index at booking(kg/m2) 27 ± 5.727 ± 5.1 Amenorrhoeduur (wkn)38 ± 1.239 ± 1.2 Systolische RR (mmHg)144 ± 12 Diastolische RR (mmHg)97 ± 6.497 ± 5.5 Aantal vrouwen met PIH Aantal vrouwen met PE Missende waarden 241 (66) 125 (34) 11 (3) 244 (67) 123 (34) 12 (3) Proteïnurie in vrouwen met PE [mediaan (range),mg/24 uur] 445 (0-5900)565 (2-5680) Waarden uitgedrukt in n(%) of mean ± SD

30 Kennispoort HYPITAT Kennispoort Verloskunde 2008 Neonatale uitkomst Induction (n=377) Expectant management (n=378) RR (95%CI) or P Geboortegewicht (gram) 3245 ± 5083446 ± 557<0.001 Perinatale sterfte00 Apgar Score na 5 minutes < 7 7 (2)9 (2)0.79 (0.30 to 2.1) Arteriële pH < 7.059 (3)18 (6)0.48 (0.22 to 1.1) Opname op een neonatale IC 10 (3)8 (3)1.2 (0.48 to 3.0) Samengestelde slechte neonatale uitkomst 24 (9)31 (13)0.75 (0.46 to 1.2)


Download ppt "Kennispoort Verloskunde 2008 Het verloskundig consortium."

Verwante presentaties


Ads door Google