De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu Kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijnsverloskunde Bevalt het? Mieneke Kooistra, namens de Werkgroep Kwaliteitsindicatoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu Kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijnsverloskunde Bevalt het? Mieneke Kooistra, namens de Werkgroep Kwaliteitsindicatoren."— Transcript van de presentatie:

1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu Kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijnsverloskunde Bevalt het? Mieneke Kooistra, namens de Werkgroep Kwaliteitsindicatoren Eerstelijnsverloskunde

2 Waarom kwaliteitsindicatoren? Toenemende behoefte aan informatie en transparantie over de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg:Toenemende behoefte aan informatie en transparantie over de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg: -Patiënten/ cliënten -Zorgaanbieders -Zorgverzekeraars -Beleidsmakers -Inspectie Met als doel de kwaliteit te verbeterenMet als doel de kwaliteit te verbeteren Vergelijken van onderlinge prestatiesVergelijken van onderlinge prestaties

3 Achtergrond project IGZ: sinds 2004 een methode van Gefaseerd Toezicht (GT) (obstetrie, kraamzorg, OGZ, huisartsen)IGZ: sinds 2004 een methode van Gefaseerd Toezicht (GT) (obstetrie, kraamzorg, OGZ, huisartsen) KNOV en VVAH betrokken bij projectKNOV en VVAH betrokken bij project Start project: februari 2007Start project: februari 2007 Doel: een set indicatoren voor het monitoren van de kwaliteit van de eerstelijnsverloskundeDoel: een set indicatoren voor het monitoren van de kwaliteit van de eerstelijnsverloskunde Doelgroep: eerstelijns verloskundige zorgverlenersDoelgroep: eerstelijns verloskundige zorgverleners

4 Wat is een indicator? Een meetbaar element van de zorgverlening dat een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteitEen meetbaar element van de zorgverlening dat een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit Peilstok of maatstafPeilstok of maatstaf Maakt inspanningen of resultaten zichtbaar (vergelijkende feedback voor professionals)Maakt inspanningen of resultaten zichtbaar (vergelijkende feedback voor professionals) Maakt sturen mogelijk (cockpit)Maakt sturen mogelijk (cockpit) Geeft een signaal, maar geen volledig inzichtGeeft een signaal, maar geen volledig inzicht → Moeilijkheid: meten we wat we willen meten?

5 Kwaliteitscriteria Relevantie van de indicator (bijv. impact, hoge kosten)Relevantie van de indicator (bijv. impact, hoge kosten) Duidelijke relatie uitkomst van zorg en proces (literatuur)Duidelijke relatie uitkomst van zorg en proces (literatuur) Wetenschappelijke kwaliteit (bijv. betrouwbaarheid, validiteit)Wetenschappelijke kwaliteit (bijv. betrouwbaarheid, validiteit) Mogelijkheid om te sturen op kwaliteit: verbeteringMogelijkheid om te sturen op kwaliteit: verbetering Eenvoudig meetbaarEenvoudig meetbaar Snel beschikbaarSnel beschikbaar Breed toepasbaar in verschillendeBreed toepasbaar in verschillendeinstellingen Campbell 2003, BMJ

6 Theorie Donabedian Gezondheid Gezondheid Complicaties Complicaties Patiëntervaringen Patiëntervaringen Voorlichting Voorlichting Begeleiding Begeleiding Zorg rondom de geboorte Zorg rondom de geboorte Protocollen Protocollen Beschikbaarheid achterwacht Beschikbaarheid achterwacht Bereikbaarheid praktijk Bereikbaarheid praktijkUitkomstProcesStructuur

7 Methode (1) Werkgroepingesteld:Werkgroepingesteld: -KNOV: 3 beleidsmedewerkers -VVAH: 1 huisarts -Eerstelijns verloskundige -IGZ: 2 inspecteurs -RIVM: 2 onderzoekers Identificeren van kritische zorgprocessen/risicogebieden in de eerstelijnsverloskunde;Identificeren van kritische zorgprocessen/risicogebieden in de eerstelijnsverloskunde;

8 Methode (2) Identificeren groslijst van conceptindicatoren op basis van de literatuur, bestaande indicatoren en expert opinion;Identificeren groslijst van conceptindicatoren op basis van de literatuur, bestaande indicatoren en expert opinion; Consultatie van het werkveld door middel van een Delphiprocedure in twee schriftelijke ronden om de conceptindicatoren te toetsen op geschiktheid;Consultatie van het werkveld door middel van een Delphiprocedure in twee schriftelijke ronden om de conceptindicatoren te toetsen op geschiktheid; Vaststellen van de set indicatoren door de werkgroep.Vaststellen van de set indicatoren door de werkgroep.

9 Uitgangspunten Zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige kwaliteitsinstrumenten zoals:Zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige kwaliteitsinstrumenten zoals: -PAI -Accreditatie -Cliëntenenquête -CQ index (Centrum Klantervaring Zorg) -VOKS-1 LVR-1LVR-1

10 Resultaten (1) Indicatoren uit de literatuur Indicatoren uit de KNOV Standaarden Indicatoren uit de werkgroep 115 conceptindicatoren in groslijst 35 concept- indicatoren 1e Delphironde: – 8 unaniem geaccepteerd – 5 afgevallen – 22 opnieuw voorgelegd in de 2e Delphironde 2 e Delphironde:  17 geaccepteerd  5 afgevallen Set van 23 indicatoren met 3 voorlopige indicatoren Selectie door werkgroep 13 verschillende kritische zorgprocessen/risicogebieden door de werkgroep gedefinieerd Selectie door Delphipanel

11 Delphimethode (1) Doel: -Inzicht krijgen in de kwaliteit van de indicatorset -Vaststellen waarover overeenstemming bestaat -Vaststellen waarover verschil van mening bestaat -Helder krijgen wat de problemen zijn bij de indicatoren Delphipanel: 28 evk, 5 vk ha, 3 gyn en 2 kr vz (n=38) om draagvlak te creëren.Delphipanel: 28 evk, 5 vk ha, 3 gyn en 2 kr vz (n=38) om draagvlak te creëren. Score invullen op 9-puntschaalScore invullen op 9-puntschaal Indicatoren beoordelen op:Indicatoren beoordelen op: -Relatie tot kwaliteit: de mate waarin de indicator in aanmerking komt om de kwaliteit van de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland te meten; -Haalbaarheid: de mate waarin de gegevens beschikbaar zijn of gemakkelijk te verzamelen zijn in een bepaalde periode (bijvoorbeeld: een jaar); Twee DelphirondesTwee Delphirondes

12 Delphimethode (2) Berekening mediane score en de spreiding van de scores (=mate van consensus) Aantal malen gescoord door panel Mediane score Consensus, aangegeven door ‘+’ Score mogelijkheden 1 – 9 Samenvatting opmerkingen respondenten Toelichting van de werkgroep

13 Interpretatie scores Mediaan Spreiding1-34-67-9 ▪consensus groot onzeker ▪consensus klein Niet relevantMatig relevant(zeer) Relevant

14 Resultaten (2) ≤

15 Resultaten (3) Accreditatie van de praktijkAccreditatie van de praktijk Percentage van vrouwen die de zwangerschapsbegeleiding start in de eerste lijn waarbij het eerste consult plaatsvond in de 8e tot 10e week na ELMPercentage van vrouwen die de zwangerschapsbegeleiding start in de eerste lijn waarbij het eerste consult plaatsvond in de 8e tot 10e week na ELM Percentage voor verwijzingen durante partuPercentage voor verwijzingen durante partu Het percentage uitgevoerde nacontrolesHet percentage uitgevoerde nacontroles Percentage thuisbevallingen met partusassistentie door de kraamverzorgendePercentage thuisbevallingen met partusassistentie door de kraamverzorgende

16 Conclusie In samenwerking met het veld is een set van 23 indicatoren ontwikkeld over de organisatie en structuur van de verloskundige praktijk, de antepartum periode, de partus, de postpartumperiode en de verloskundige ketenzorgIn samenwerking met het veld is een set van 23 indicatoren ontwikkeld over de organisatie en structuur van de verloskundige praktijk, de antepartum periode, de partus, de postpartumperiode en de verloskundige ketenzorg Focus op registreerbaarheid indicatorenFocus op registreerbaarheid indicatoren ‘Many things that count, cannot be counted’ (Albert Einstein)‘Many things that count, cannot be counted’ (Albert Einstein) -Het gebruik van protocollen -Communicatie met cliënten Indicatoren geven een geobjectiveerd, maar nooit een compleet beeld van de kwaliteit van de zorg!Indicatoren geven een geobjectiveerd, maar nooit een compleet beeld van de kwaliteit van de zorg!

17 Toekomstplannen Accordering set indicatoren door KNOV bestuurAccordering set indicatoren door KNOV bestuur Pilotstudie naar de haalbaarheid van de indicatorenPilotstudie naar de haalbaarheid van de indicatoren Sturen op de indicatoren ter verbetering van de kwaliteitSturen op de indicatoren ter verbetering van de kwaliteit

18 Met dank aan: A.J.M. Waelput, RIVMA.J.M. Waelput, RIVM J. de Boer, KNOVJ. de Boer, KNOV W. van Driel, KNOVW. van Driel, KNOV P. Offerhaus, KNOVP. Offerhaus, KNOV J. Blaauw, VVAHJ. Blaauw, VVAH N.D. Ketel-Hamaker, eerstelijnsverloskundigeN.D. Ketel-Hamaker, eerstelijnsverloskundige M.P. Amelink-Verburg, IGZM.P. Amelink-Verburg, IGZ A.L. den Ouden, IGZA.L. den Ouden, IGZ M. van der Kolk, IGZM. van der Kolk, IGZ W.C. Graafmans, RIVMW.C. Graafmans, RIVM

19 Informatie Mieneke Kooistra Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu Centrum voor Preventie- & Zorgonderzoek Bilthoven E-mail: mieneke.kooistra@rivm.nl mieneke.kooistra@rivm.nl


Download ppt "Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu Kwaliteitsindicatoren voor de eerstelijnsverloskunde Bevalt het? Mieneke Kooistra, namens de Werkgroep Kwaliteitsindicatoren."

Verwante presentaties


Ads door Google