De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek in de verloskunde Now or never ? Marianne Prins, Verloskunde Academie Amsterdam Marlies Rijnders, TNO kwaliteit van leven Kennispoort 12 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek in de verloskunde Now or never ? Marianne Prins, Verloskunde Academie Amsterdam Marlies Rijnders, TNO kwaliteit van leven Kennispoort 12 december."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek in de verloskunde Now or never ? Marianne Prins, Verloskunde Academie Amsterdam Marlies Rijnders, TNO kwaliteit van leven Kennispoort 12 december 2006

2 Is er vruchtbare bodem? Wanneer heeft verloskundig onderzoek kans van slagen?

3 Stelling Het is de verantwoordelijkheid van onderzoekers en verloskundigen om wetenschappelijk onderzoek in het verloskundig domein goed te laten verlopen. Wanneer zij daarin actief samenwerken zal de beroepsgroep in hoger tempo professionaliseren.

4 Professionaliseren en beroepsprofiel? Reflectie op eigen handelen Deskundigheid op peil houden, open staan voor feedback, leven lang leren Begeleiden, coachen, studenten en startenden collega’s Bijdragen aan ontwikkeling en profilering van het vakgebied en de beroepsgroep Participeren in wetenschappelijk onderzoek

5 Effect van onderzoek Kwaliteit van het vak omhoog Nederlandse verloskunde wordt zichtbaar Van routine naar bewust handelen Autonomer Sterker door onderbouwd handelen Groeit in je beroep Je professionaliseert

6 Dat ene antwoord

7 In schema Belang onderzoeker StartEinde Belang verloskundige BELANG CLIËNT

8 Goede start van wetenschappelijk onderzoek vereist: Motivatie en nieuwsgierigheid De onderzoeker en de praktijk onderschrijven de vraagstelling Inzicht en begrip voor het onderzoeksdesign; dit design is het beste bij deze vraagstelling

9 Waar komen vragen vandaan? Intern: –Uit de praktijk –Van verloskundige kringen en samenwerkingsverbanden –Van de KNOV, het beroepsprofiel –Uit standaarden en richtlijnen –Van studenten Extern –Van ziektekostenverzekeraars –Academische wereld –Overheid –Cliënten …………………

10 Onderschrijven vraagstelling Datgene wat je “op je klompen aanvoelt”, geloof en overtuiging toetsen; Kwaliteit van zorg kwantificeren; Nieuwe elementen beroepsuitoefening exploreren

11 Inzicht en begrip voor onderzoeksdesign Dit is de beste manier om deze vraag te onderzoeken (En dat kan lastig zijn in de praktijk!) Voorbeelden: –RCT: lot beslist…versus autonoom beslissen –Observationeel onderzoek en meekijken in de keuken –Prospectief onderzoek: meer data verzamelen of vragen stellen dan je gewend bent

12 Donkere wolken

13 Wat wordt verwacht van verloskundigen? Overstijgend denken voorbij jouw populatie, voorbij jouw werkdomein anno 2006, voorbij onze verloskundige zorg anno 2006 Cliëntgerichte zorgverlening in breder perspectief zien

14 Wat wordt verwacht van de onderzoeker? Inzicht, kennis en begrip voor de dagelijkse praktijk van de verloskunde Wat betekent participatie voor de zorgverlener en haar cliënten? Boodschap uitdragen ratio versus geloof/overtuiging (zonder respect voor die overtuiging te verliezen) Geduld, positief en oplossingsgericht, frustratieONgevoelig, doorzettingsvermogen

15 Hou het eind in zicht

16 Stelling 2 Meewerken aan onderzoek is niet vrijblijvend. De verantwoordelijken hiervoor zijn niet alleen verloskundigen en onderzoekers. Ook de opleidingen en de studenten hebben een belangrijke rol bij de onderbouwing van het verloskundig handelen.

17 Opleiding, studenten en wetenschappelijk onderzoek De opleiding, onderzoekend, reflectief klimaat Wetenschappelijke attitude Enthousiasmering van studenten Kritische houding, life long learning Faciliterend zodat studenten ook daadwerkelijk onderzoek doen

18 ‘T is maar hoe je het bekijkt

19 Wat gebeurt er op de opleidingen Studenten worden opgeleid kritisch en onderzoekend te zijn Studenten beschikken over de basisvaardigheden om literatuur en onderzoeksdesigns te beoordelen en de uitkomsten in groepen te bediscussiëren (journalclub) Studenten leren onderzoek op te zetten

20 Studenten participeren in onderzoek De opleiding faciliteert en werkt samen met onderzoeksinstellingen Al heel wat studies zijn gestart/afgerond bv: –Versieonderzoek –Serinamonderzoek –Cohortonderzoek naar welbevinden 3 jaar pp –Zorg aan illegalen –Prevalentie-onderzoek naar vrouwenbesnijdenis

21 Wetenschap in de praktijk Opnemen in praktijkdoelen met ca. 10% (= 4 uur per week) tijd voor wetenschappelijk onderzoek Accreditatiepunten voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek Accreditatie voor refereeravonden 1 persoon verantwoordelijk in de praktijk voor onderzoek

22 Stelling 3 Alleen als verloskundigen, onderzoekers, opleidingen, studenten, overheid en zorgverzekeraars hun verantwoording nemen en daadwerkelijk investeren in onderzoek, kunnen we de kwaliteit van de verloskundige zorg waarborgen. Dat zijn wij verplicht aan de cliënt en onze beroepsuitoefening.

23 Laten we de kinderschoenen uittrekken

24 Let’s do it!

25 Morgen is een mooie dag om daarmee te starten


Download ppt "Onderzoek in de verloskunde Now or never ? Marianne Prins, Verloskunde Academie Amsterdam Marlies Rijnders, TNO kwaliteit van leven Kennispoort 12 december."

Verwante presentaties


Ads door Google