De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek in de verloskunde Now or never ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek in de verloskunde Now or never ?"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek in de verloskunde Now or never ?
Marianne Prins, Verloskunde Academie Amsterdam Marlies Rijnders, TNO kwaliteit van leven Kennispoort 12 december 2006

2 Is er vruchtbare bodem? Wanneer heeft verloskundig onderzoek kans van slagen?
Hier iets zeggen over diepe dalen, hoogtepunten en bodembewerken En wij in Nederland hebben nog een polderlandschap

3 Stelling Het is de verantwoordelijkheid van onderzoekers en verloskundigen om wetenschappelijk onderzoek in het verloskundig domein goed te laten verlopen. Wanneer zij daarin actief samenwerken zal de beroepsgroep in hoger tempo professionaliseren. Als iedereen ja : dan wat is daar voor nodig en …mooi morgen brief om mee te werken aan onderzoek inschrijfformulieren bij de balie. Maar bent u representatief voor de rest van het Nederland?? Dan komen nee argumenten. WE zullen u een hart onder de riem steken en vertellen waar de knelpunten zitten. Als nee: vragen naar motieven. Niet betaald, geen tijd, niet geschoold, professionalisering hangt er niet van af. Dan hopen we dat het volgende u motiveert en uw gedachten mogelijk kunnen veranderen.

4 Professionaliseren en beroepsprofiel?
Reflectie op eigen handelen Deskundigheid op peil houden, open staan voor feedback, leven lang leren Begeleiden, coachen, studenten en startenden collega’s Bijdragen aan ontwikkeling en profilering van het vakgebied en de beroepsgroep Participeren in wetenschappelijk onderzoek Dat laatste participeren in wetenschappelijk onderzoek wat levert dat nou eigenlijk op?

5 Effect van onderzoek Kwaliteit van het vak omhoog
Nederlandse verloskunde wordt zichtbaar Van routine naar bewust handelen Autonomer Sterker door onderbouwd handelen Groeit in je beroep Je professionaliseert Je krijgt inzivcht i n je werk. Schokkende gegevens 16% is niet tevreden over de baring uit WEE.NL Allemaal prachtige zaken

6 Dat ene antwoord De fixatei van onderzoek we willen allemaal dat ene antwoord hebben, we denekn misschien minder aan wat daar allemaal voor nodig is

7 In schema Belang onderzoeker Start Einde Belang verloskundige
BELANG CLIËNT Cliënt in het midden omdat het in onderzoek natuurlijk vaak om de cliënt gaat verloskundigen en onderzoekers anders tegen de client aankijken. De belangen lijken in deze dia uit elkaar te lopen. Onderzoeker kijkt tegen de toekomstige ALLE cliënten. Verloskundige tegen deze mevrouw NU N = 1. Wanneer we willen uitkomen op samenwerking waarin de belangen niet meer uiteen lopen maar meer op een lijn liggen wat is daar dan voor nodig. Natuurlijk starten bij een goed begin.

8 Goede start van wetenschappelijk onderzoek vereist:
Motivatie en nieuwsgierigheid De onderzoeker en de praktijk onderschrijven de vraagstelling Inzicht en begrip voor het onderzoeksdesign; dit design is het beste bij deze vraagstelling Samen de onderzoeker en de verloskundigen belang van de vraagstelling onderschrijven Verder is het van groot belang dat verloskundigen en onderzoeker begrip hebben voor het design.

9 Waar komen vragen vandaan?
Intern: Uit de praktijk Van verloskundige kringen en samenwerkingsverbanden Van de KNOV, het beroepsprofiel Uit standaarden en richtlijnen Van studenten Extern Van ziektekostenverzekeraars Academische wereld Overheid Cliënten ………………… Een vraag kan uit verschillende hoeken komen. Van de verloskundigen zelf zie ‘I can get no satisfaction” Vanuit verloskundige samenwerkingsverbanden zie stuitenonderzoek Slotervaart Vanuit de studenten: nacontroleonderzoek Vanuit de overheid Ook: overheid, academische wereld

10 Onderschrijven vraagstelling
Datgene wat je “op je klompen aanvoelt”, geloof en overtuiging toetsen; Kwaliteit van zorg kwantificeren; Nieuwe elementen beroepsuitoefening exploreren

11 Inzicht en begrip voor onderzoeksdesign
Dit is de beste manier om deze vraag te onderzoeken (En dat kan lastig zijn in de praktijk!) Voorbeelden: RCT: lot beslist…versus autonoom beslissen Observationeel onderzoek en meekijken in de keuken Prospectief onderzoek: meer data verzamelen of vragen stellen dan je gewend bent (serinam, strippen, ECV 2) niet willen dat het lot voor die cliënte beslist daar raak je de autonome beslissingsbevoegdheid wat kwijt Kwetsbaar als er in je keuken meegekeken wordt (verticaal versus horizontaal bevallen) Gegevens verzamelen die lastig zijn bijvoorbeeld screenen huiselijk geweld terwijl je dat eigenlijk nog niet je taak vindt

12 Donkere wolken Dat betekent dat de onderzoeker en de verloskundige samen donker weer moeten doorstaan en zien dat het slecht wolken zijn die weer wegdrijven of leeglopen Nou ja zoiets

13 Wat wordt verwacht van verloskundigen?
Overstijgend denken voorbij jouw populatie, voorbij jouw werkdomein anno 2006, voorbij onze verloskundige zorg anno 2006 Cliëntgerichte zorgverlening in breder perspectief zien Data verzamelen die verder gaan dan de directe beroepsuitoefening op dat moment Voorbeelden: Huiselijk geweld Vroegsignalering Anticonceptie

14 Wat wordt verwacht van de onderzoeker?
Inzicht, kennis en begrip voor de dagelijkse praktijk van de verloskunde Wat betekent participatie voor de zorgverlener en haar cliënten? Boodschap uitdragen ratio versus geloof/overtuiging (zonder respect voor die overtuiging te verliezen) Geduld, positief en oplossingsgericht, frustratieONgevoelig, doorzettingsvermogen Natuurlijk epidemiologische kennis, Analyserend vermogen, contactueel goed zijn Informerend, motiverend, ondersteunend naar het veld Bijvoorbeeld, continue support. Moeilijk om te starten Welke vragen leven er? Hoe is de praktijk georganiseerd? Kunnen anticiperen op de overwegingen van verloskundigen en het effect daarvan op het onderzoek. Geduld en morgen is er weer een nieuwe dag….. Lol in hebben Inlevend vermogen in praktijkproblemen Gezien deze laatste kenmerken van een onderzoeker zou je verwachten dat er veel verloskundigen onderzoeker zijn, het zijn immers ook de kwaliteiten van een verloskundige!

15 Hou het eind in zicht Maar bovenal houd beiden het eind in zicht
Dan hier de fakkel overgeven aan Marianne

16 Stelling 2 Meewerken aan onderzoek is niet vrijblijvend.
De verantwoordelijken hiervoor zijn niet alleen verloskundigen en onderzoekers. Ook de opleidingen en de studenten hebben een belangrijke rol bij de onderbouwing van het verloskundig handelen. Als Ja nou heel mooi want dan ligt er een onderzoekswereld aan onze voeten. En dat kunnen we onderschrijven want er is al heel veel gebeurd in die samenwerking; Dan de studies noemen die er zijn of gelopen hebben. Als nee hoe is dat mogelijk, u zit hier allen en bent geïnteresseerd in wetenschap. Maar als nee ook dan verdwijnt ons beroep.

17 Opleiding, studenten en wetenschappelijk onderzoek
De opleiding, onderzoekend, reflectief klimaat Wetenschappelijke attitude Enthousiasmering van studenten Kritische houding, life long learning Faciliterend zodat studenten ook daadwerkelijk onderzoek doen Ja en dan komen we nu bij de volgende belangrijke partij. De studenten, en de opleidingen. Het is van groot belang dat studenten al vanaf het begin van hun opleiding kritisch zijn. Student onderzoekers moeten zich kunnen ontwikkelen Dat enthousiasmeren begint al in het eerste studiejaar

18 ‘T is maar hoe je het bekijkt
Dus wat je blauwdruk is is erg belangrijk. Zie je hier de gladde kant of de glooiende kant van de zandheuvel Balanceren on the edge, van twee kanten bekijken. Dat moet je steeds blijven doen, net als deze zand berg in de woestijn is de verloskunde continue in beweginng

19 Wat gebeurt er op de opleidingen
Studenten worden opgeleid kritisch en onderzoekend te zijn Studenten beschikken over de basisvaardigheden om literatuur en onderzoeksdesigns te beoordelen en de uitkomsten in groepen te bediscussiëren (journalclub) Studenten leren onderzoek op te zetten Naats de houdingsasprecten krijgen studenten Daarnaast moet de opleiding ook faciliterend zijn. Dicht bij de bron moet onderzoek verricht worden waar studenten aan meewerken Na hun opleiding weten ze van de hoed en de rand De opleiding mag ook stem hebben in onderwerpen van onderzoek. Dat wat een opleiding uitstraalt life long learnen , voorbeeldfunctie,. Blauwdruk van de opleiding is erg belangrijk vele malen onderzocht.

20 Studenten participeren in onderzoek
De opleiding faciliteert en werkt samen met onderzoeksinstellingen Al heel wat studies zijn gestart/afgerond bv: Versieonderzoek Serinamonderzoek Cohortonderzoek naar welbevinden 3 jaar pp Zorg aan illegalen Prevalentie-onderzoek naar vrouwenbesnijdenis Door te participeren in onderzoek ondervinden studenten Aan den lijve de moeilijke soms frusterende kanten van onderzoek doen. Zij ervaren hoe het is om in de praktijk te werken en ook mee te werken aan onderzoek. Studies die zonder de samenwerking niet gestart zouden zijn. Om die samenwerken beter te laten lopen

21 Wetenschap in de praktijk
Opnemen in praktijkdoelen met ca. 10% (= 4 uur per week) tijd voor wetenschappelijk onderzoek Accreditatiepunten voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek Accreditatie voor refereeravonden 1 persoon verantwoordelijk in de praktijk voor onderzoek Denkers en doeners hebben een gemeenschappelijk doel Niet alleen moeten de opleidingen faciliteren onderzoek te doen het zou ook een onderdeel van de rpaktijkvoering moeten zijn. Net zoals het heel gewoon is op een universiteit om onderzoek te doen en eraan mee te werken zo zou dat ook in praktijk van de verloskundige zorg moeten zijn. Om dat te realiseren denken we dat en dan de dia lezen

22 Stelling 3 Alleen als verloskundigen, onderzoekers, opleidingen, studenten, overheid en zorgverzekeraars hun verantwoording nemen en daadwerkelijk investeren in onderzoek, kunnen we de kwaliteit van de verloskundige zorg waarborgen. Dat zijn wij verplicht aan de cliënt en onze beroepsuitoefening. Als ja wat is daar dan voor nodig als nee Dan gaan we naar huis en zijn we een hoop werk kwijt…. Maar wat is er nu nodig voor wetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland enerzijds praktijkgericht anderzijds ook groter verband gericht De organisatie van de verloskundig zorg in Nederland is nog te weinig wetenschappelijk onderbouwd. Daardoor wordt de normale bevalling en zwangerschap -die zonder interventies- ernstig bedreigd. Als we onze schouders met zijn allen onder het onderzoek zetten Professionaliseert de verloskundige zorg Dat is in het belang voor onze cliënten Maar zeker ook voor een goede Public Health

23 Laten we de kinderschoenen uittrekken

24 Let’s do it!

25 Morgen is een mooie dag om daarmee te starten


Download ppt "Onderzoek in de verloskunde Now or never ?"

Verwante presentaties


Ads door Google