De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennispoort Verloskunde 11 dec Trees Wiegers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennispoort Verloskunde 11 dec Trees Wiegers"— Transcript van de presentatie:

1 Kennispoort Verloskunde 11 dec. 2008 Trees Wiegers
Dit is de Nivel titeldia. Geen tekst toevoegen. Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

2 Het onderzoeksinstituut NIVEL:
toegepast beleidsonderzoek uitgevoerd op projectbasis gebruikt door een groot aantal partijen: overheid (koepels van) zorgverzekeraars, beroepsgroepen zorginstellingen patiënten- en consumentenorganisaties

3 NIVEL - onderzoek Het NIVEL onderzoekt
de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. de Europese gezondheidszorg.

4 NIVEL - onderzoek NIVEL- onderzoek is
multidisciplinair, onafhankelijk, toegepast, actueel, betrouwbaar, openbaar, beleidsrelevant en niet commercieel. Het NIVEL- onderzoek onderscheidt zich van veel universitair onderzoek doordat het eerder probleemgestuurd en toepassingsgericht is dan disciplinegebonden.

5 NIVEL - onderzoek Dubbele missie:
zowel wetenschappelijk als maatschappelijk Het NIVEL streeft naar daadwerkelijk gebruik van de resultaten van zijn gezondheidszorg-onderzoek door ze breed te verspreiden. Alle rapporten van het NIVEL zijn openbaar. Het NIVEL kent een publicatieplicht.

6 Cyclus van onderzoek en beleid
beleid (vraaggestuurd) Vertalen in Praktische oplossingen en beleidsimplicaties stakeholders onderzoeksvragen onderzoeksopzet Dubbele missie Tijdig, Passend, & Haalbaar Data(verzameling) analyse Conclusies

7 onderzoekslijnen Gezondheid en Ziekte
Patiëntenervaringen en participatie Interactie / de zorg / daar waar vraag en aanbod elkaar tegen komen Professionals in de zorg Zorgorganisaties Structuur Systeemdoelen

8 Informatie-systemen Beroepskrachtenregistraties
Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations Consumentenpanel Gezondheidszorg Databank communicatie LINH (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen) LIPZ (Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg) Nationale Studie Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten Panel Verpleging en Verzorging

9 Informatiesystemen als basis voor onderzoek
Registratie werkzame verloskundigen Registratie pas afgestudeerde verloskundigen Registratie andere beroepsgroepen Actuele gegevens over omvang en samenstelling beroepsgroep LINH, LIPZ en CMR Peilstations Actuele informatie over zorggebruik in de 1e lijn: bij huisartsen en paramedische zorg

10 Onderzoek specifiek op het gebied van verloskunde en kraamzorg
Monitor Verloskundige Zorgverlening organisatie 1e lijns verloskunde werk en werkdruk 1e lijns verloskundigen ervaringen cliënten 1e lijns verloskunde Behoefteraming verloskundigen Benodigd aantal opleidingsplaatsen Monitoring Kraamzorg Kraamzorgaanbieders en opleidingsmogelijkheden Toekomstige vraag naar kraamzorg In- en uitstroom bij opleiding en beroep

11 NIVEL-onderzoek binnen het themagebied verloskunde en kraamzorg in 2009
Ontwikkeling van een CQ-Index Kraamzorg Meten van cliëntervaringen in een afgebakend gedeelte van de zorg rond bevalling en kraambed Fysiek, sociaal en maatschappelijk functioneren van kinderen met AGS Zeldzame aandoening, opgespoord met de hielprik, die grote impact heeft op het dagelijks leven van kinderen en hun ouders Secundaire analyses op PRN-data Ontwikkelingen in de tijd

12 Onderzoek dat raakvlakken heeft met verloskunde en kraamzorg
Nationale Studie Eerstelijns Zorg Vervolg op twee nationale studies naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Gericht op de hele eerstelijns zorg Behoefteramingen medisch specialisten Onder andere gynaecologen Specifieke doelgroepen Allochtonen, migranten Toegankelijkheid van zorg voor illegalen Herijking stedelijke achterstandsgebieden

13 Onderzoekspartners Het NIVEL is 'Collaborating Centre' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en bestudeert als zodanig de ontwikkelingen in de (eerstelijns)gezondheidszorg elders in Europa. Op het gebied van onderzoek naar de eerstelijnsgezondheidszorg is het NIVEL het enige instituut in de Europese regio.

14 Onderzoeksscholen Het NIVEL neemt deel aan twee KNAW-erkende onderzoeksscholen: ‘CARE’ met de universiteiten in Maastricht, Amsterdam (VU) en Nijmegen, en 'Psychology and Health' met de universiteiten in Utrecht, Leiden en Tilburg. Een aantal stafleden van het NIVEL bekleedt een hoogleraarschap aan een universiteit.

15 www.nivel.nl Voor meer informatie:
bezoekadres: Otterstraat Utrecht postadres: postbus 1568 3500 BN Utrecht tel: fax:


Download ppt "Kennispoort Verloskunde 11 dec Trees Wiegers"

Verwante presentaties


Ads door Google