De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Kennispoort Verloskunde 11 dec. 2008 Trees Wiegers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Kennispoort Verloskunde 11 dec. 2008 Trees Wiegers."— Transcript van de presentatie:

1 1 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Kennispoort Verloskunde 11 dec. 2008 Trees Wiegers

2 2 - toegepast beleidsonderzoek - uitgevoerd op projectbasis - gebruikt door een groot aantal partijen: - overheid - (koepels van) zorgverzekeraars, - beroepsgroepen - zorginstellingen - patiënten- en consumentenorganisaties Het onderzoeksinstituut NIVEL:

3 3 NIVEL - onderzoek Het NIVEL onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg: zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. de Europese gezondheidszorg.

4 4 NIVEL - onderzoek NIVEL- onderzoek is multidisciplinair, onafhankelijk, toegepast, actueel, betrouwbaar, openbaar, beleidsrelevant en niet commercieel. Het NIVEL- onderzoek onderscheidt zich van veel universitair onderzoek doordat het eerder probleemgestuurd en toepassingsgericht is dan disciplinegebonden.

5 5 NIVEL - onderzoek Dubbele missie: zowel wetenschappelijk als maatschappelijk Het NIVEL streeft naar daadwerkelijk gebruik van de resultaten van zijn gezondheidszorg-onderzoek door ze breed te verspreiden. Alle rapporten van het NIVEL zijn openbaar. Het NIVEL kent een publicatieplicht.

6 6 Cyclus van onderzoek en beleid beleid (vraaggestuurd) Vertalen in Praktische oplossingen en beleidsimplicaties stakeholders onderzoeksvragen onderzoeksopzet Data(verzameling) analyse Conclusies Tijdig, Passend, & Haalbaar Dubbele missie

7 7 onderzoekslijnen Gezondheid en Ziekte Patiëntenervaringen en participatie Interactie / de zorg / daar waar vraag en aanbod elkaar tegen komen Professionals in de zorg Zorgorganisaties Structuur Systeemdoelen

8 8 Informatie-systemen Beroepskrachtenregistraties Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations Consumentenpanel Gezondheidszorg Databank communicatie LINH (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen) LIPZ (Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg) Nationale Studie Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten Panel Verpleging en Verzorging

9 9 Informatiesystemen als basis voor onderzoek Registratie werkzame verloskundigen Registratie pas afgestudeerde verloskundigen Registratie andere beroepsgroepen –Actuele gegevens over omvang en samenstelling beroepsgroep LINH, LIPZ en CMR Peilstations –Actuele informatie over zorggebruik in de 1 e lijn: bij huisartsen en paramedische zorg

10 10 Onderzoek specifiek op het gebied van verloskunde en kraamzorg Monitor Verloskundige Zorgverlening –organisatie 1 e lijns verloskunde –werk en werkdruk 1 e lijns verloskundigen –ervaringen cliënten 1 e lijns verloskunde Behoefteraming verloskundigen –Benodigd aantal opleidingsplaatsen Monitoring Kraamzorg –Kraamzorgaanbieders en opleidingsmogelijkheden –Toekomstige vraag naar kraamzorg –In- en uitstroom bij opleiding en beroep

11 11 NIVEL-onderzoek binnen het themagebied verloskunde en kraamzorg in 2009 Ontwikkeling van een CQ-Index Kraamzorg –Meten van cliëntervaringen in een afgebakend gedeelte van de zorg rond bevalling en kraambed Fysiek, sociaal en maatschappelijk functioneren van kinderen met AGS –Zeldzame aandoening, opgespoord met de hielprik, die grote impact heeft op het dagelijks leven van kinderen en hun ouders Secundaire analyses op PRN-data –Ontwikkelingen in de tijd

12 12 Onderzoek dat raakvlakken heeft met verloskunde en kraamzorg Nationale Studie Eerstelijns Zorg –Vervolg op twee nationale studies naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk –Gericht op de hele eerstelijns zorg Behoefteramingen medisch specialisten –Onder andere gynaecologen Specifieke doelgroepen –Allochtonen, migranten –Toegankelijkheid van zorg voor illegalen –Herijking stedelijke achterstandsgebieden

13 13 Onderzoekspartners Het NIVEL is 'Collaborating Centre' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en bestudeert als zodanig de ontwikkelingen in de (eerstelijns)gezondheidszorg elders in Europa. Op het gebied van onderzoek naar de eerstelijnsgezondheidszorg is het NIVEL het enige instituut in de Europese regio.

14 14 Onderzoeksscholen Het NIVEL neemt deel aan twee KNAW- erkende onderzoeksscholen: ‘CARE’ met de universiteiten in Maastricht, Amsterdam (VU) en Nijmegen, en 'Psychology and Health' met de universiteiten in Utrecht, Leiden en Tilburg. Een aantal stafleden van het NIVEL bekleedt een hoogleraarschap aan een universiteit.

15 15 Voor meer informatie: www.nivel.nl bezoekadres: Otterstraat 118-124 Utrecht postadres:postbus 1568 3500 BN Utrecht tel: 030-2729700 fax: 030-2729729


Download ppt "1 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Kennispoort Verloskunde 11 dec. 2008 Trees Wiegers."

Verwante presentaties


Ads door Google