De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Vrouwen blijken zich niet zelden eenzaam en aan hun lot overgelaten te voelen tijdens de weeën.” [Opzij, juni 2006]

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Vrouwen blijken zich niet zelden eenzaam en aan hun lot overgelaten te voelen tijdens de weeën.” [Opzij, juni 2006]"— Transcript van de presentatie:

1 “Vrouwen blijken zich niet zelden eenzaam en aan hun lot overgelaten te voelen tijdens de weeën.”
[Opzij, juni 2006]

2 “Nieuw in Nederland, de pufhulp”
[Red, maart 2007]

3 ”Maar beste Doula, als papa wil je daar toch gewoon bij zijn en samen lijden doorstaan.”
[huismannen.nl, september 2003]

4 “Ik weet zeker dat ik zonder haar weer een keizersnede had gekregen”
[internetforum, oktober 2005]

5 “Wat is dan het product dat de Nederlandse verloskundigen aanbieden
“Wat is dan het product dat de Nederlandse verloskundigen aanbieden? Achterhoofdjes aanpakken? Daar is vast wel een goedkopere en effectievere oplossing voor te bedenken.” [TvV, juni 2006]

6 “Een oproep voor vroedvrouwen om zichzelf in te zetten als ondersteuning bij de baring.”
[TvV, oktober 2006]

7 “Het is schrijnend hoe andere disciplines tegen het fenomeen ‘doula’ aankijken. Met name verloskundigen. Bang dat ze in hun ‘eer’ worden aangetast en dat het ten koste gaat van HUN werk.” [internetforum, september 2005]

8 “Geliefden zijn niet altijd een steun bij de baring, zeker niet als die geliefde net zo angstig is als de barende zelf.” [Opzij, juni 2006]

9 Continue baringsondersteuning in Nederland

10 Uitkomsten Cochrane review 2003
Minder pijnbestrijding (RR 0.87, 95% CI ) Minder kunstverlossingen (RR 0,87, 95% CI ) Minder Sectio Caesarea (RR 0.90, 95% CI ) Minder vaak rapportage onvrede t.a.v. baring (RR 0.73, 95% CI ) Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr G J, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database Syst Rev (3), Art. No: CD003766

11 Doula Een (on)getrainde leek, die geen medische verantwoordelijkheid heeft en exclusieve aandacht heeft voor de vrouw. Offerhuis P, Boer de J, Daemers D. Niet-vorderende ontsluiting, KNOV-standaard (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen).2006; maart

12 DONA

13 België

14 Duitsland

15 Australië

16 Canada

17 Nederland Opleiding sinds januari 2006 Doula. nl KNOV: NVO
Ook de KNOV benadrukt in de standaard NVO het positieve effect van continue baringsondersteuning op de duur van de baring en het baringsverloop. Zij concludeert dat ondersteuning door de partner of iemand uit de sociale kring (mits goed voorbereid) voldoende zal zijn. Indien deze er niet is adviseert de KNOV mogelijk een uitgebreide vorm van partus assistentie KNOV baseert deze uitspraak op internationaal onderzoek in settings die niet te vergelijken zijn met onze Nl-se situatie. Setting: weinig privacy, zonder gewenste aanwezigen etc... Effect op onze eerstelijns zwangeren populatie

18 Vraagstelling Wat is de toegevoegde waarde van continue baringsondersteuning op de psychische en fysieke baringsuitkomsten voor de Nederlandse eerstelijns zwangeren populatie?

19 Inhoud Methode Literatuurselectie Kwaliteitsbeoordeling Resultaten
Discussie Conclusie Aanbeveling

20 Methode Type studies: Randomized controlled trials
Interventie: Continue baringsondersteuning versus intermitterende zorg, gewenste aanwezige(n) toegestaan Participanten: Laag risico zwangeren, à terme, vitale eenling, hoofdligging

21 Baringsuitkomsten Duur van de gehele partus Interventies durante partu
Bijstimulatie, pijnstilling (epiduraal en morfineachtigen), kunstverlossingen, sectio caesarea Kinderlijke uitkomsten AS 5 minuten, opname couveuseafdeling Tevredenheid t.a.v. de partus Positief gevoel, pijn beleving, gevoel van controle

22 Zoekmethode Cochrane, Midirs, PiCarta en Medscape
Engelstalige termen voor ‘doula’ en ‘continue baringsondersteuning’ Medline Engelstalige (MeSH-)termen/ trefwoorden voor ‘baring’ en ‘continue ondersteuning bij de baring’ Referentielijsten Cochrane-review 2003

23 35 potentieel geschikte studies
Flow chart 457 studies niet over continue baringsondersteuning 35 potentieel geschikte studies hoog-risico populatie geen partner aanwezig bij baring geen RCT (reviews, kwalitatieve studies) geen continue baringsondersteuning onbetrouwbare onderzoeksresultaten te specifieke doelgroep 10 RCT´s 3 niet te achterhalen 1 uitsluitend in Zweeds 1 met hoog-risico zwangeren 5 RCT´s 1678 vrouwen

24 Geïncludeerde onderzoeken (N=1678)
Gagnon AJ 1997 A randomized trial of one-to-one nurse support of women in labor Canada, Quebec, Montreal N = 413 Falk M 2006 A randomized controlled trial of continuous support in labor by a lay doula USA, New Jersey N = 586 Hemminki E 1987 (pilot) 1988 A trial on continuous human support during labor: feasibility, interventions and mothers satisfaction Finland, Tampere N = 240 Gordon NP 1999 Effects of providing hospital-based doulas in health maintenance organization hospitals Northern California N = 314 Hodnett ED 1989 Effects of continuous intrapartum professional support on childbirth outcomes Canada, Toronto N = 145

25 Kwaliteitsbeoordeling
Eerste auteur  Gagnon Falk Hemminki Gordon Hodnett Recrutering + - NG Inzicht tot stand komen onderzoeksgroep Randomisatie Controle uitvoering interventie Controle uitvoering controle Uitval Ontbrekende data +/- NG/+ Eigenschappen van het onderzoek Kwaliteitscriteria, o.a. randomisering, omschrijving interventie etc. Kritiekpunten, mogelijke insluip van bias en dus validiteit beoordeeld Vier van de vijf onvoldoende kwaliteit Plotten  + : beschreven - : onduidelijk beschreven NG: niet geregistreerd

26 Resultaten (significant)
Epidurale anesthesie Minder epidurale anesthesie (RR 0.93, 95% CI 0.88, 0.99), Gemiddeld 58 min kortere baringsduur (CI -90, -27 minuten). Baring beter aankunnen (RR 1.65, 95% CI 1.23, 2.22; 1 studie, n = 314) Positiever terugkijken op baring (RR 1.23, 95% CI 1.08, 1.40; 1 studie, n = 314)

27 (significant) Duur baring

28 Positieve baringsbeleving
(significant) Positieve baringsbeleving

29 (significant) Baring goed aankunnen

30 Resultaten (niet significant)
Minder bijstimulatie (RR 0.92, ) Minder pijnstilling (RR 0.92, ) Minder kunstverlossingen (RR 0.86, )

31 Discussie Internationale context Kwaliteit onderzoeken
Medische setting Pijnstilling Nederland Publicatiebias Vertrouwd op expertise Cochrane 2003

32 Conclusie Uitkomsten suggereren: verkorting baringsduur
vergroting draagkracht positievere baringsbeleving Trend: minder bijstimulatie, kunstverlossingen en pijnstilling Verder onderzoek in Nederland geïndiceerd

33 Prospectief cohort onderzoek
Aanbevelingen Prospectief cohort onderzoek

34 Scriptie ter inzage aanwezig!
Vragen Scriptie ter inzage aanwezig!

35 “Vrouwen blijken zich niet zelden eenzaam en aan hun lot overgelaten te voelen tijdens de weeën.”
[Opzij, juni 2006]

36 “Nieuw in Nederland, de pufhulp”
[Red, maart 2007]

37 ”Maar beste Doula, als papa wil je daar toch gewoon bij zijn en samen lijden doorstaan.”
[huismannen.nl, september 2003]

38 “Ik weet zeker dat ik zonder haar weer een keizersnede had gekregen”
[internetforum, oktober 2005]

39 “Een oproep voor vroedvrouwen om zichzelf in te zetten als ondersteuning bij de baring.”
[TvV, oktober 2006]

40 “Het is schrijnend hoe andere disciplines tegen het fenomeen ‘doula’ aankijken. Met name verloskundigen. Bang dat ze in hun ‘eer’ worden aangetast en dat het ten koste gaat van HUN werk.” [internetforum, september 2005]

41 “Geliefden zijn niet altijd een steun bij de baring, zeker niet als die geliefde net zo angstig is als de barende zelf.” [Opzij, juni 2006]

42 “Wat is dan het product dat de Nederlandse verloskundigen aanbieden
“Wat is dan het product dat de Nederlandse verloskundigen aanbieden? Achterhoofdjes aanpakken? Daar is vast wel een goedkopere en effectievere oplossing voor te bedenken.” [TvV, juni 2006]


Download ppt "“Vrouwen blijken zich niet zelden eenzaam en aan hun lot overgelaten te voelen tijdens de weeën.” [Opzij, juni 2006]"

Verwante presentaties


Ads door Google