De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding: Bestrijden van incidenten met ondergrondse pijpleidingen Deel 2 : Actiekaart aardgas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding: Bestrijden van incidenten met ondergrondse pijpleidingen Deel 2 : Actiekaart aardgas."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding: Bestrijden van incidenten met ondergrondse pijpleidingen Deel 2 : Actiekaart aardgas

2 Uniformiteit van alle actiekaarten Stralingseffecten bij brand Wolkvorming van het gas Drukeffecten Geluidsoverlast

3 84 bar Compressiestation Grootverbruik GrootverbruikGrootverbruik Ontvangstation Drukbeperker Distributiecabine 15 bar 16 bar HD MD Principe Aardgasdistributie

4 Aardgas is niet giftig nagenoeg reukloos (onzuiverheden) lichter dan lucht (rel. dichtheid 0.55) brandbaar Oplosbaarheid in water0.01 g/100ml Explosiegrenzen3 - 5– 15 - 16 % Afkoeling bij ontspanning: 1°C per 2 bar Eigenschappen Aardgas

5 Breuk van een HD aardgasleiding? Je wordt opgeroepen ! Waar is de BW veilig ? Waar is de bevolking veilig? Evacueren ?  Schuilen? Blussen ? Andere gevaren ?

6 Breuk van een HD aardgasleiding? Je moet snel antwoorden vinden! Effectafstanden brand, ontploffing, giftigheid, … en dit voor BW en bevolking! Acties! Wie verwittigen ! Risico ’ s ! Ligging! Actiekaart Aardgas!

7 Tekenen mogelijk incident met gas! Wat je ziet – klein lek: bruine of verdorde vegetatie rond een pijpleiding een wolk of mist rond de pijpleiding opstijgend vuil bellen uit een gracht, meer of een rivier vlammen ijsvorming rond de pijpleiding ( 1°C per 2 bar !) dode insecten Wat je ziet – groot lek: witte opstijgende wolk (condensatie waterdamp in lucht = mistvorming)

8 9:00 AM 9:01 AM Foto genomen op ongeveer 15 km van Ghislenghien Foto’s genomen vanop ong. 9 km Met ong. 1 min interval Een gaswolk 09.00 AM 09.01 AM

9 Wat je ruikt: niets of een specifieke geur Wat je hoort: een sissend tot rommelend geluid Tekenen mogelijk incident met gas!

10 Hoogte max. 450m Hoogte gem. 250m Andere waarnemingen - Een vlammenzee

11 Actiekaart aardgas - voorkant

12 Actiekaart aardgas - achterkant

13 Actiekaart aardgas De getallen dienen NIET Voor preventieve doelen! WEL Voor interventiegerichte doelen!

14 Zones

15 ZONE 1: de verboden zone wordt omschreven als de zone met een hoge kans op letaliteit, die enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden na gepaste risico-afweging en met de vereiste beschermende kledij mag betreden worden. ZONE 2: zone die alleen mag betreden worden door de brandweer in de vereiste beschermende kledij en met inachtneming van de eigen veiligheid (= Rode zone KB). ZONE 3: de isolatiezone: enkel de interveniërende hulpdiensten mogen van buitenaf naar binnengaan. Wie binnen deze zone is mag er blijven. Personen die uit binnengelegen zones geëvacueerd werden moeten minstens tot buiten deze zone gebracht worden (= Oranje zone KB)

16 Effectafstanden - Straling

17

18 1 kW/m² : Zon (warme zomerdag) 3 kW/m² : 10 s = pijngrens (onbeschermde huid), men is (zonder bescherming) nog juist in staat om zich in deze 10 s voldoende ver van de brandhaard te verwijderen 5 kW/m² : * 5 s = pijngrens (onbeschermde huid) * minuten = 2° en 3° gr brandwonden 8 kW/m² : 0.1 % sterftekans na 20 s 10 kW/m² * 1 % sterftekans na 20 s * koelen installaties om bezwijken te voorkomen * secundaire branden na minuten blootstelling Hittestraling

19 12.5 kW/m² : * 7 % sterftekans na 20 s * seconden = 2° en 3° gr brandwonden 20 kW/m² : * 50 % sterftekans na 20 s * secundaire branden na seconden blootstelling 30 kW/m² : 10 seconden = dodelijk 60 kW/m² : Benzinebrand (rand vlammen) 300 kW/m²: Maximale warmtestraling (rand) LPG BLEVE : Hittestraling

20 Hittestraling is omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand tot de bron! Vb:afstand (m)Hittestraling (kW/m 2 ) 50x1300: 1 100x275: 4 150x333: 9 250x512: 25 500x103: 100 750x151,3: 225 Ps:10 s in zone 30 kW/m 2 is dodelijk! Hittestraling

21 Bescherming tegen warmtestraling door: Afstand Kledij kan een beschermende werking hebben, mits ze niet ontsteekt, want dan negatieve invloed! Interventiekledij BW : “doorslag” = verbranden na 20 s aan 7 kW/m 2 Gebouw (of boom, …) achter muur volledige bescherming, maar hittestraling op structuren kan stabiliteit van het gebouw aantasten! Hittestraling

22 Acties - algemeen

23 Acties  Blijf bovenwinds  Voer explosiegevaars- en zuurstofmetingen uit met adembeschermingen volledige interventiekledij, en activeer indien mogelijk het meetplan. Specifieke acties voor aardgas  Ontstekingsbronnen indien mogelijk verwijderen  Laat bij aankomst alle elektrische apparatuur achter in de auto.  In geval het gas brandt: niet blussen.  Nevenbranden buiten de zone 1 (met inachtneming van eigen veiligheid) blussen.  Bescherming bieden aan aangestraalde structuren met nevelstralen.

24 Acties - ontsteking

25 Voorstelling

26 Zone 1 Doel: Bepaling verboden zone! Brand: HBD : House Burning Distance = de straling die een beschermende structuur in brand kan steken (warmtestralingintensiteit vanaf 15 à 20 kW/m²) Zone 1 - brand

27 buiten in open lucht Veiligheidsafstanden bij brand Effectief ontsteking! …………..meter HBD Verboden zone ZONE1 Binnenshuis

28 Zone 2 Brand: 3 kW/m² na 300 s Na 300 s (= 5 min.) komt de brandweer op de inzetplaats Zone 2 - brand

29 Buiten in open lucht Evacuatie buiten zone 3kW/m² na300 s Bescherming binnenshuis …………..meter…………..meter HBD 3kW/m 2 na300s Uitgestelde evacuatie buiten zone 3kW/m² na300 s ZONE2 Binnenshuis

30 Zone 3 Doel : bescherming bevolking Vuistregelperimeter in m = leidingdiameter in mm ! Zone 3 - brand

31 Buiten in open lucht Personen binnen deze zone kunnen er blijven …………..meter…………..meter 3kW/m 2 na300s ZONE3 Binnenshuis

32 Acties - ontsteking Ontsteking van het gas (fakkelbrand)! Ga nooit in Zone 1! Ga, indien strikt noodzakelijk, enkel in de zone 2 met interventiekledij, adembescherming en hittewerende kledij voor specifieke actie zoals -reddingen met inachtneming van eigen veiligheid en met minimale personeelssterkte! -acties teneinde het ontsnapt product te beheersen (o.a. hulp bij dichtdraaien afsluiter–brandweer doet dit nooit zelf!) Uitgestelde evacuatie = personen die zich binnen zone 2 bevinden en beschermd zijn door een gebouw worden binnen gehouden (De evacuatie wordt uitgesteld totdat de stralingsintensiteit beduidend gedaald is!)

33 Acties – Nog geen ontsteking

34 Voorstelling

35 Zone 3 Doel : bescherming bevolking  Vuistregelperimeter in m = leidingdiameter in mm ! Zone 3 – geen brand

36 3 kW/m² na 300s Buiten in open lucht Personen binnen deze zone kunnen er blijven …………..meter …………..meter 3 kW/m² na 30 s ZONE3 ZONE 2 Binnenshuis

37 Zone 2 Geen brand: 3 kW/m² na 30 s Na 30 s zal de vlam zijn maximale uitstraling geven. Zone 2 – geen brand

38 Buiten in open lucht Evacuatie Bescherming binnenshuis …………..meter…………..meter 10 kW/m² na 30 s Uitgestelde evacuatie buiten zone 3 kW/m² na 30 s ZONE2 buiten zone 3 kW/m² na 30 s Binnenshuis

39 Zone 1 Doel: Bepaling verboden zone! Geen brand: 10 kW/m² na 30 s Na 30 s zal de vlam zijn maximale uitstraling geven. Zone 1 – geen brand

40 Buiten in open lucht Veiligheidsafstanden bij gasontsnapping Nog geen ontsteking! …………..meter HBD Uitgestelde evacuatie Buiten zone 3kW/m² na 30 s Preventieve evacuatie Buiten zone 3kW/m² na 30 s Preventieve evacuatie Buiten zone 3kW/m² na 30 s ZONE1 10 kW/m² na 30 s Binnenshuis

41 Acties – Nog geen ontsteking Nog geen ontsteking van het gas ! Ga nooit in zone 1 tenzij met interventiekledij, adembescherming en eventueel hittewerende kledij om -preventieve evacuaties en - acties teneinde het ontsnapt product te beheersen (o.a. hulp bij dichtdraaien afsluiter–brandweer doet dit nooit zelf!) Preventieve evacuaties = evacuatie van alle personen binnen de HBD en van de niet door gebouwen en structuren beschermde personen in zone 1+2, met inachtneming van eigen veiligheid en met minimale personeelssterkte. Uitgestelde evacuatie = personen die zich binnen zone 2+1, maar buiten de HBD, bevinden en beschermd zijn door een gebouw worden binnen gehouden (Evacuatie wordt uitgesteld tot stralingsintensiteit beduidend gedaald is!)

42 Acties – Visuele voorstelling buiten in open lucht Evacuatie buiten zone 3kW/m² na300 s Bescherming binnenshuis Personen binnen deze zone kunnen er blijven Veiligheidsafstanden bij brand Effectief ontsteking! …………..meter…………..meter…………..meter HBD 3kW/m 2 na300s Uitgestelde evacuatie buiten zone 3kW/m² na300 s Verboden zone =actie brandweer mits gepaste beschermingLEGENDE buiten in open lucht Preventieve evacuatie buiten zone 3kW/m² na30s Personen binnen deze zone kunnen er blijven Veiligheidsafstanden bij gasontsnapping Nog geen ontsteking! …………..meter…………..meter…………..meter HBD 3kW/m 2 na30s Uitgestelde evacuatie buiten zone 3kW/m² na30s Preventieve evacuatie buiten zone 3kW/m² na30s Preventieve evacuatie buiten zone 3kW/m² na30s Bescherming binnenshuis ZONE1 2 3 ZONE 3 10 kW/m 2 na30s ZONE2 1 buiten in open lucht Binnenshuis

43 Andere effecten - Geluid

44 Geluid Het geluid overtrof de pijngrens? Geluidsterkte dB(A)BelevingF16A straaljager op een hoogte van: 90Zeer hinderlijk, gehoorschade na 8u 1000 m 95Luid600 m 100Zeer luid300 m 110Extreem luid90 m 135-140pijngrens?

45 Andere effecten

46 - Drukeffecten: Liggen binnen de gevarengrenzen bij brand. - Bij gasontsnapping: De ontstekingsgrens ligt ruim binnen de gevarengrenzen bij brand.

47 Wolkvorming, onstekingsgrenzen

48 Druk in bar Schade MensMaterieel 0.01Incidentele ruitbreuk 0.02Tijdelijke gehoorschade 0.03Ruitbreuk (kans op dodelijke scherfwerking) 0.05 - 0.1Vernieling daken en puien 0.1 - 0.2OmvallenVernieling bakstenen muren 0.2Atmosferische opslagtanks beschadigd 0.3Scheuren trommelvliesApparatuur beschadigd 0.4Vernieling betonmuur (20 cm) 0.5Omvallen volle ketelwagon 1.0Longschade 2.0Dood Druk

49 Organizeer “asap” metingen In veilige condities! Het is beter om niets te meten dan niet te meten! Meten is weten

50 Verwittiging

51 Verwittig  Alarmeer de ploegen en de officieren volgens de lokale procedure.  Schaal op bij twijfel inzake in te zetten middelen  Geef de juiste locatie door: Merkpaal, adres....  Groot lek aan hoge/middendrukleiding :  Kondig het Nood- en InterventiePlan af (gemeentelijke niveau)!  Procedure ongevallen gevaarlijke stoffen toepassen!  Verwittig buurbedrijven of rechtstreeks aangesloten bedrijven. Fluxys 0800 90102 HC 100 en AGS 100 / 112 Politie 101

52 Stofinformatie

53 Informatie Gas Mogelijke Risico’s  Hitte  Drukeffecten: Enkel significant in besloten ruimten of op korte afstanden  Scherfwerking  Lawaai  Verstikking  Bevriezing Product : Aardgas  gasvormig in de leiding - gasvormig bij ontsnappen uit de leiding  UN nr. 1971 Casnr. 74-82-8 Gevi 23  explosiegrenzen 5-15 vol%- explosiemeter type IIC T1 - minimum ontstekingsenergie 0.28 mJ  zal fakkelbrand geven. geelrood gekleurde vlam met roetvorming  afkoeling bij ontspanning: ong. 1°C per 2 bar drukdaling - ophopen in lagere delen uitzonderlijk mogelijk bij nevelig, koud en rustig weer. Waarnemingen  kleurloos bij klein lek - witte opstijgende wolk bij groot lek  geurloos - bij midden- en hoge druk zijn geen geurstoffen toegevoegd onzuiverheden kunnen geroken worden bij hoge concentraties

54 Korpsspecifieke info

55 In te vullen door het korps (voorbeeld Geel) Druk: 66 bar Diameter: 150 mm Westelijke deel naast E313 tot aan aftakking Ineos 300 mm Oostelijke deel naast E313 vanaf aftakking Ineos 300 mm nabij Bosheide Afsluitpost: variabele afstanden, sluit op 60 s, afstandsbediend te sluiten Aangesloten bedrijven: TFC, Janssen Pharmaceutica en Alcatel op het westelijke deel - 150 mm Exxon en Ineos op het oostelijke deel - 300 mm Luchtbaken en merkpaal: Traject en cartografie: Noordelijk van de E 313 Deze leiding loopt op vele plaatsen langs de andere kant van de straat (kant Geel) ten opzichte van de andere leidingen naast de E313! Als ze langs dezelfde kant loopt ligt ze kortst bij de weg! 100 m ten noorden van noordelijkste deel van Bosheide Andere informatie : Geen

56 Andere informatie Afsluitposten: Afstanden tussen afsluiters max 30 km Sluittijd 60 s, 120 s, 240 s … Automatisch  Afstandsbediend  Manueel

57 Deel 2: Actiekaart aardgas


Download ppt "Opleiding: Bestrijden van incidenten met ondergrondse pijpleidingen Deel 2 : Actiekaart aardgas."

Verwante presentaties


Ads door Google