De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Procesmanager Oefenen (PMO) tot 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Procesmanager Oefenen (PMO) tot 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Procesmanager Oefenen (PMO) tot 2010
Selma van der Haar(PLATO) Sjoerd Wartna (NIFV) Op StOOM 28 juni 2007

2 Even voorstellen Wie zijn wij en wie zijn jullie?
Met welk doel of verwachting zijn jullie naar deze workshop gekomen?

3 Wat is PMO precies PMO is een 4 jarig project geworden met een looptijd tot 2010 en kent als onderdelen: 2 ontwikkeltrajecten met maximaal 16 deelnemers per jaar 2x per jaar een terugkomdag voor alle PMO-ers met een verdiepingsthema Ontwikkeling van een handboek “Oefenen als professie” Oefenintitiatieven beter communiceren met het veld Met als doel: groter wordend netwerk van PMO-ers; meer uitwisseling van ideeën en middelen; in 2010: 4 à 5 PMO-ers in elke Veiligheidsregio

4 Ontstaan van PMO Oefenpool uit het project Effectief Oefenen(2002)
BZK opdracht(eind 2003): 3 partijen gaan samenwerken en bouwen het ontwikkeltraject Samenwerkende partijen hebben ook een ontwikkeling doorgemaakt (visiedocument oefenen) Doorontwikkeling mede door de deelnemers PMO1 t/m 5: 68 PMO- ers bij Brandweer, Politie, GHOR, Gemeente, Waterschap, KNRM PMO 6 start in september, zit al vol; nu ook met defensie erbij Aanmelden kan voor trajecten in 2008 via button PMO

5 Wat houdt het ontwikkeltraject PMO in
Het ontwikkeltraject zoomt in op alle onderdelen van het oefenvakgebied en aan de orde komen: Vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, zoals oefenbeleid, ontwikkeling, voorbereiding, uitvoering en evaluatie van oefeningen Procesvaardigheden, zoals didactiek, gespreksvaardigheden, observatievaardigheden, groepsdynamica, reflecterend vermogen en persoonlijke effectiviteit.

6 Ontwikkeltraject PMO is uniek
Visiedocument: Taken, Fasen en Vaardigheden Inhoud en Opbouw ontwikkeltraject Veel verschillende werkvormen Leermanager Mulitidisciplinaire uitwisseling binnen de deelnemersgroep Betrokkenheid van leidinggevende in het traject Het maken van een eigen ontwikkel-/ veranderplan

7 Opbouw ontwikkeltraject
4 blokken van 2,5 dag verdeeld over 4 maanden Blok 1: Planvorming Blok 2: Voorbereiden Blok 3: Uitvoeren Blok 4: Evalueren OEFENEN is een cyclisch proces

8 Werkvormen ontwikkeltraject
Presentaties met kennis; state of the art Rollenspellen om te oefenen Stellingname en ergumenteren Intervisie met eigen casuïstiek Reflectie in tijd en ruimte Koppeling met de praktijk: eigen ontwikkel-/veranderplan betrokkenheid van de leidinggevende

9 Leermanager PMO Monitoren ontwikkelingswensen deelnemers
Monitoren voortgang en aansluiting programma Ondersteunen leerproces deelnemers Informeren en ondersteunen trainers Samenvatten, evalueren en rapporteren aan het kernteam(input volgende traject)

10 Workshop betekent aan de slag
Van theorie naar praktijk: a.d.h.v. stellingen nadenken over hoe je in het oefenveld staat Geef aan waar je het mee eens of oneens bent Motiveer je positie en daarmee je kijk op het ontwerpen van oefeningen Actie ……………..

11 Stelling 1 Oefenen is een professie en oefenfunctionarissen verdienen dus veel meer ondersteuning dan nu het geval is Mee eens..1………2………3………4………5..Oneens

12 Stelling 2 Zonder didactische kennis en hulpmiddelen ben je helemaal
nergens als oefenfunctionaris Mee eens..1………2………3………4………5..Oneens

13 Stelling 3 Iedereen kan de rol van waarnemer tijdens oefeningen op zich nemen Mee eens..1………2………3………4………5..Oneens

14 Stelling 4 Moet oefenen niet meer gaan over het ontwikkelen in crisisbeheersing dan over het bestrijden van rampen Mee eens..1………2………3………4………5..Oneens

15 Switch Een stelling ging over hulpmiddelen te gebruiken bij Oefenen
Er zijn nu al oefenhulpmiddelen beschikbaar via ; dossier Steunpunt Effectief Oefenen Bijvoorbeeld het Stappenplan bij het ontwikkelen van een oefening Andere voorbeelden op SEO

16 Oefenhulpmiddelen(1) In opdracht van BZK ontwikkel een Wordsjabloon en zelfdiagnose instrument voor oefendraaiboeken: Schrijfwijzer met theoretische uitleg en praktische vertaling Een uitgewerkt voorbeeld oefendraaiboek Wordsjabloon als inhoudsopgave Checklist oefendraaiboek Waarom?

17 Oefenhulpmiddelen (2) Doel: compleetheid, uniformiteit, uitwissel-
baarheid, in minder tijd en met minder energie een beter resultaat Opname in oefeningenbank Implementatie via Workshops in september oktober: het gebruik van deze hulpmiddelen

18 Stellingen over scenario’s
Technisch inhoudelijk of groepsdynamisch didactisch ontwerp Is in de ene situatie het scenario: volstrekt onbelangrijk of zeer belangrijk 1………………2………….3…………..4……………..5

19 PMO iets voor jou? Wil je meer weten volg PMO op of klik door naar dossier: steunpunt effectief oefenen Interesse in ontwikkeltraject in 2008; meld je aan Bedankt voor jullie actieve deelname

20


Download ppt "Workshop Procesmanager Oefenen (PMO) tot 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google