De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAP en SEH: 1 + 1 > 2 (?).

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAP en SEH: 1 + 1 > 2 (?)."— Transcript van de presentatie:

1 HAP en SEH: > 2 (?)

2 Voorstellen: Regi Van der Burgt, Projectleider taakherschikking 1e lijn KOH Erica Posma, directeur HAP Maastricht Paul Ram, huisarts - UHD

3 Samenwerking HAP en SEH 1+1 = > 2(?)
Interactieve workshop Welkom, inleiding Vormen van samenwerking Consequenties Taakherschikking Voor- en nadelen Tips

4 Algemene gegevens 176 spoedlocaties (ha-zorg en zh-zorg) 76 spoedlocaties met HAP en SEH 122 huisartsenposten

5 Basis vormen Integrale samenwerking Seriële samenwerking
HAP en SEH vormen richting patiënt één organisatie voor spoedzorg 1 balie en wachtruimte Vaak ook financieringsafspraken Seriële samenwerking Triage van zelfverwijzers vindt of door HAP of door SEH plaats 1 of meer balies 1 of 2 wachtruimte(n) Weinig financieringsafspraken Co-locatie met afspraken Op onderdelen zijn afspraken gemaakt, maar zelfverwijzer kiest zelf voor HAP of SEH. Gescheiden balies en wachtruimten; soms ver van elkaar Co-locatie zonder afspraken Geen afspraken aanwezig en zelfverwijzer kiest voor HAP of SEH

6 Variatie in samenwerking
Zeer divers Lokale factoren zijn sterk bepalend - fysieke locatie / ruimte voor een HAP? - begrip voor elkaars werkwijze / cultuur - hoeveel SEH’s in omgeving? Zijn er aanknopingspunten voor u?

7

8 De huisarts als poortwachter

9 Een paar consequenties
Toename werkdruk door zelfverwijzers Wat betekent dit voor de dienstbelasting én dienstfrequentie Wie is verantwoordelijk voor de triage? Acceptatie van elkaars werkwijze Kan huisarts autonoom werken? Welke facilitaire voorzieningen heb ik?

10 Wat vindt de patiënt?

11 6 op 10 zelfverwijzers onnodig naar SEH vooral met kleine traumata
Nivel onderzoek maart 2013 6 op 10 zelfverwijzers onnodig naar SEH vooral met kleine traumata omdat men denkt (48%) dat klacht met spoed moet worden behandeld 22% verwacht aanvullend onderzoek 14% is ongerust Bij twijfel kiest patiënt eerder voor SEH

12 Cijfers zelfverwijzers Hap Maastricht
In 2011 : Actie ingezet op communicatie patiënt in 2013 : (schatting)

13 Het is zaterdagmiddag en patiënt heeft spoedeisende hulpvraag
Het is zaterdagmiddag en patiënt heeft spoedeisende hulpvraag. Wat is voor u het ideale zorgaanbod? Aan welke balie meldt patiënt zich? Uitkomst triage Consult huisarts of anders ..

14 Gaat u alle patiënten zelf zien? Welke functie kunt u ook inzetten?
Situatieschets: Volle wachtkamer op zaterdagmiddag Zelfverwijzers in de wachtkamer (veel kleine traumatologie en bewegingsapparaat) Werkdruk hoog Drukke week achter de rug, max. dienstbelasting Vraag zaal: Gaat u alle patienten zelf zien? Denkt u dat patienten door u geholpen willen worden of is iemand anders die het net zo goed kan ook goed? Gaat u alle patiënten zelf zien? Welke functie kunt u ook inzetten?

15 Kunt u taken ook anders verdelen?
Taakherschikking: Het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepen Raad voor Volksgezondheid & Zorg, 2002

16 Doel Juiste patiënt op het juiste moment bij de hulpverlener met de juiste competenties met als resultaat veilige en doelmatige zorg NHG-Standpunt Huisarts en Spoedzorg, 2013

17 Hoe en wat? Analyse zorgvraag Aantal, aard, tijdstip Locatie
Samenwerking met SEH Aantal artsen aanwezig per dienst Welke taken? Welke verantwoordelijkheden? Hoeveel fte nodig?

18 Wie? Korte Lijn Verpleegkundige Spreekuur ondersteuner
Doktersassistente Verpleegkundig Specialist Physician Assistant Medisch Omloop Medewerker

19 Onderzoek naar de inzet van de verpleegkundig specialist op de spoedpost in Eindhoven
Gefinancierd door: Uitgevoerd door:

20 Gecontroleerde studie
Controle dag Interventie dag

21 Kwaliteit & Veiligheid
Conclusies VS zijn deskundig; VS volgt vaker de richtlijnen dan de huisarts; VS meer patiëntgerichte communicatie dan de huisarts.

22 Verleende zorg Conclusies Top 3 van ICPC groepen HA en VS gelijk;
In 93% zelfstandige afhandeling consulten door VS; VS verwijst minder en schrijft minder medicatie voor dan HA voor klachten oor en bewegingsapparaat; Geen verschil in röntgenaanvragen.

23 Conclusies Patiënt ervaringen met de zorg: Patiënten zijn tevreden met ontvangen zorg. Productiviteit: VS ziet ongeveer 3 patiënten per dienst minder dan de huisarts.

24 Oplossing Taakherschikking biedt een oplossing voor toename werkdruk door extra patiënten. Afhankelijk van lokale situatie, wensen en mogelijkheden.

25 Taakherschikking spoedpost
Samenvatting eindrapport “Verpleegkundig Specialist op de spoedpost in Eindhoven” VS en PA Taakherschikking spoedpost https://www.stichtingkoh.nl/File.aspx?id=0c0f9b35-85c8-4b77-b790-36a295ab7208

26 aanvullende diagnostiek leerzaam collegiaal overleg specialist,
Consult huisarts Voordelen HAP en SEH: aanvullende diagnostiek leerzaam collegiaal overleg specialist, eventueel verwijzen of patiënt tevreden naar huis

27 (mogelijk) hogere werkdruk en belasting verlies identiteit
Consult huisarts Nadelen HAP en SEH: (mogelijk) hogere werkdruk en belasting verlies identiteit verschil in werkwijze geen financiële compensatie huisarts

28 Tips zorg voor draagvlak bij achterban hou als huisarts zelf de regie
bepaal wat spoedeisende zorg is (visie) taakherschikking is mogelijkheid streef naar optimale samenwerking maak heldere, schriftelijke afspraken blijf evalueren

29 Bruggen bouwen en onderhouden
doe je samen

30 Dank u wel voor uw aandacht!


Download ppt "HAP en SEH: 1 + 1 > 2 (?)."

Verwante presentaties


Ads door Google