De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAP en SEH: 1 + 1 > 2 (?). Voorstellen: Regi Van der Burgt, Projectleider taakherschikking 1e lijn KOH Erica Posma, directeur HAP Maastricht Paul Ram,

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAP en SEH: 1 + 1 > 2 (?). Voorstellen: Regi Van der Burgt, Projectleider taakherschikking 1e lijn KOH Erica Posma, directeur HAP Maastricht Paul Ram,"— Transcript van de presentatie:

1 HAP en SEH: 1 + 1 > 2 (?)

2 Voorstellen: Regi Van der Burgt, Projectleider taakherschikking 1e lijn KOH Erica Posma, directeur HAP Maastricht Paul Ram, huisarts - UHD

3  Interactieve workshop Welkom, inleiding Vormen van samenwerking Consequenties Taakherschikking Voor- en nadelen Tips Samenwerking HAP en SEH 1+1 = > 2(?)

4 Algemene gegevens  176 spoedlocaties (ha-zorg en zh-zorg)  76 spoedlocaties met HAP en SEH  122 huisartsenposten

5 Basis vormen Integrale samenwerking HAP en SEH vormen richting patiënt één organisatie voor spoedzorg 1 balie en wachtruimte Vaak ook financieringsafspraken Seriële samenwerking Triage van zelfverwijzers vindt of door HAP of door SEH plaats 1 of meer balies 1 of 2 wachtruimte(n) Weinig financieringsafspraken Co-locatie met afspraken Op onderdelen zijn afspraken gemaakt, maar zelfverwijzer kiest zelf voor HAP of SEH. Gescheiden balies en wachtruimten; soms ver van elkaar Co-locatie zonder afspraken Geen afspraken aanwezig en zelfverwijzer kiest voor HAP of SEH Gescheiden balies en wachtruimten; soms ver van elkaar

6 Variatie in samenwerking  Zeer divers  Lokale factoren zijn sterk bepalend - fysieke locatie / ruimte voor een HAP? - begrip voor elkaars werkwijze / cultuur - hoeveel SEH’s in omgeving?  Zijn er aanknopingspunten voor u?

7

8 De huisarts als poortwachter

9 Een paar consequenties  Toename werkdruk door zelfverwijzers  Wat betekent dit voor de dienstbelasting én dienstfrequentie  Wie is verantwoordelijk voor de triage?  Acceptatie van elkaars werkwijze  Kan huisarts autonoom werken?  Welke facilitaire voorzieningen heb ik?

10 Wat vindt de patiënt?

11 Nivel onderzoek maart 2013  6 op 10 zelfverwijzers onnodig naar SEH  vooral met kleine traumata  omdat men denkt (48%) dat klacht met spoed moet worden behandeld  22% verwacht aanvullend onderzoek  14% is ongerust  Bij twijfel kiest patiënt eerder voor SEH

12 Cijfers zelfverwijzers Hap Maastricht  In 2011 : 8.039  Actie ingezet op communicatie patiënt  in 2013 : 4.500 (schatting)

13 Het is zaterdagmiddag en patiënt heeft spoedeisende hulpvraag. Wat is voor u het ideale zorgaanbod?  Aan welke balie meldt patiënt zich?  Uitkomst triage  Consult huisarts of anders..

14 Gaat u alle patiënten zelf zien? Welke functie kunt u ook inzetten?

15 Kunt u taken ook anders verdelen? Taakherschikking: Het structureel herverdelen van taken tussen verschillende beroepen Raad voor Volksgezondheid & Zorg, 2002

16 Doel Juiste patiënt op het juiste moment bij de hulpverlener met de juiste competenties met als resultaat veilige en doelmatige zorg NHG-Standpunt Huisarts en Spoedzorg, 2013

17 Hoe en wat? Analyse zorgvraag  Aantal, aard, tijdstip Locatie  Samenwerking met SEH  Aantal artsen aanwezig per dienst Welke taken? Welke verantwoordelijkheden? Hoeveel fte nodig?

18 Wie?  Korte Lijn Verpleegkundige  Spreekuur ondersteuner  Doktersassistente  Verpleegkundig Specialist  Physician Assistant  Medisch Omloop Medewerker  …

19 Gefinancierd door: Uitgevoerd door: Onderzoek naar de inzet van de verpleegkundig specialist op de spoedpost in Eindhoven

20 Gecontroleerde studie Controle dag Interventie dag

21 Kwaliteit & Veiligheid VS zijn deskundig; VS volgt vaker de richtlijnen dan de huisarts; VS meer patiëntgerichte communicatie dan de huisarts. Conclusies

22 Verleende zorg Top 3 van ICPC groepen HA en VS gelijk; In 93% zelfstandige afhandeling consulten door VS; VS verwijst minder en schrijft minder medicatie voor dan HA voor klachten oor en bewegingsapparaat; Geen verschil in röntgenaanvragen. Conclusies

23 Patiënt ervaringen met de zorg: Patiënten zijn tevreden met ontvangen zorg. Productiviteit: VS ziet ongeveer 3 patiënten per dienst minder dan de huisarts. Conclusies

24  Taakherschikking biedt een oplossing voor toename werkdruk door extra patiënten.  Afhankelijk van lokale situatie, wensen en mogelijkheden. Oplossing

25 Samenvatting eindrapport “Verpleegkundig Specialist op de spoedpost in Eindhoven” www.stichtingkoh.nl VS en PA Taakherschikking spoedpost https://www.stichtingkoh.nl/File.aspx?id=0c0f9b35-85c8-4b77-b790-36a295ab7208

26 Consult huisarts Voordelen HAP en SEH:  aanvullende diagnostiek  leerzaam  collegiaal overleg specialist, eventueel verwijzen of  patiënt tevreden naar huis

27 Consult huisarts Nadelen HAP en SEH:  (mogelijk) hogere werkdruk en belasting  verlies identiteit  verschil in werkwijze  geen financiële compensatie huisarts

28 Tips  zorg voor draagvlak bij achterban  hou als huisarts zelf de regie  bepaal wat spoedeisende zorg is (visie)  taakherschikking is mogelijkheid  streef naar optimale samenwerking  maak heldere, schriftelijke afspraken  blijf evalueren

29 Bruggen bouwen en onderhouden doe je samen

30 Dank u wel voor uw aandacht!


Download ppt "HAP en SEH: 1 + 1 > 2 (?). Voorstellen: Regi Van der Burgt, Projectleider taakherschikking 1e lijn KOH Erica Posma, directeur HAP Maastricht Paul Ram,"

Verwante presentaties


Ads door Google