De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training Indicators and Benchmarks Gaby Hostens VLOR Brussel, 20 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training Indicators and Benchmarks Gaby Hostens VLOR Brussel, 20 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training Indicators and Benchmarks Gaby Hostens VLOR Brussel, 20 maart 2008

2 I.Inleiding 1.Lissabon : strategische doelstelling 2. Strategische doelstellingen -Improving the quality and effectiveness of education and training systems in the EU -Facilitating the access of all to education and training systems -Opening up education and training systems to the wider world →Quality and effectiveness →Equity →Attractiveness en 13 geassocieerde doelstellingen

3 3.Education and Training 2010 4.Monitoring via voortgangsrapporten -European rapport on the quality of school education. 16 indicators (2000) -Doelstellingenrapport 2001is ordeningskader voor voortgangsrapporten 2004, 05, 06 :

4 II.Nieuwe kader voor indicatoren en benchmarks 1. Politieke basis a. Commissiedocument 21.2.07: Communication “A coherent framework of indicators and benchmarks for monitoring progress towards the Lisbon objectives in education and training” b. Ministerraad : council conclusions, 30 May 2007 c. Commission staff working document Progress towards the Lisbon objectives in education and training Indicators and benchmarks 2007

5 2.Rationale voor indicators and benchmarks -Statistische onderbouw van het beleid -Opvolging voor vooruitgang inzake de Lissabondoelstellingen -Identificatie van goedepraktijkvoorbeelden die voorwerp kunnen zijn van peer review en uitwisselingen -Vergelijking van EU-prestaties met 3 de landen, zoals USA en Japan -) Evidence-based policymaking

6 3.8 beleidsdomeinen (= policy domains) 1.Improving equity in education and training 2.Promoting efficiency in education and training 3.Making lifelong learning a reality 4.Key competences among young people 5.Modernising school education 6.Modernising vocational education and training (the Copenhagen process) 7.Modernising higher education (the Bologna process) 8.Employability

7 4.

8 5.Onderscheid in verzameling gegevens voor indicatoren a.Bestaande data en definitie is duidelijk b.Bestaande data Maar definitie moet verduidelijkt worden c.Ontwikkelingswerk rond indicatoren in samenwerking met andere internationale organisaties vb.- Civic skills (IEA) - Adult skills (OESO – PIAAC) - Professional development of teachers and trainers (OESO – TALIS) d. Ontwikkelingswerk op basis van eigen EU surveys vb.- European Indicator of Language Competence (EILC) - Leren leren

9 6. Voorlopig geen data over 4 indicatoren -School management -Schools as multi-purpose local learning centres -Stratification of education and training systems -Returns to education and training Eerst voorbereidend studiewerk door de EC over -Politieke relevantie -Beschikbaarheid en relevantie van de bestaande data op niveau lidstaten -Vergelijkbaarheid van de data nagaan

10 III.Prestaties van EU tegenover de benchmarks: mei 2003 1. Pro memorie: Te realiseren doelstellingen tegen 2010 - No more than 10% early school leavers (18-24) - Decrease of at least 20% in the percentage of low achieving pupils in reading literacy (PISA level 1 or lower) - At least 85% of 22 year olds should have completed upper secondary education - Increase of at least 15% in the number of tertiary graduates in MST, with a simultaneous decrease in the gender imbalance - 12.5% of the adult population should participate in LLL (25-64)

11 2. Meten van “vooruitgang” - MST : OK maar gender imbalance blijft - Deelname LLL : achteruitgang in 2006 - Vroegtijdige schoolverlaters : verbetering maar te traag - HSO diploma : vooruitgang maar onvoldoende - Laagpresteerders : achteruitgang

12

13

14 IV.Overzicht van de indicatoren bij de beleidsdomeinen 1. Improving equity in education and training A. Access for all

15 a.Participatie aan voorschools onderwijs * Ondervertegenwoordiging kansarmen * Impact op leerprestaties

16

17 b. Vroegtijdige schoolverlaters

18

19 b.Vroegtijdige schoolverlaters: enkel diploma LSO of lager en niet in onderwijs of opleiding * Doelstelling EU * Risicogroepen: kansarmen, migranten * Geografische kloof zuidelijke lidstaten

20 c.Kinderen met specifieke leerbehoeften (SEN = Special Educational Needs) →* In segregated settings * In inclusive settings →3 categorieën: SENDDD * Disabilities * Difficulties * Disadvantages →Gender problematiek

21 Disabilities

22

23 Difficulties

24

25 Disadvantages

26 B. Equity of conditions: impact van socio-economische en culturele achtergrond op leerprestaties

27 a. Opleidingsniveau ouders

28 b. Eenouder- gezinnen

29 c. Arbeidssituatie ouders

30 d. Migranten

31

32 e.Thuistaal en leerprestaties Duidelijke impact maar geen tabellen

33 2. Promoting efficiency in education Vooraf: nog geen overeenstemming over indicator a.Inputs: - Investeringen in onderwijs algemeen - Groei in 2000-2003 - Vertraging in 2004

34 Investeringen in hoger onderwijs: EU: 1,34 %, USA: 2,80 % van BNP -Publieke investeringen: EU en USA gelijkaardig -Private investeringen: USA: 7 X EU Ook: teacher-student ratio average instruction time per teacher

35 Inputs

36

37 b.Outputs Kwantitatief: educational attainment, completion rates Kwalitatief: leerresultaten (PISA, TIMSS). Vooral secundair onderwijs! c.Outcomes Individueel niveau: gezondheid, loon, employability, enz. Maatschappelijk: economische groei, tewerkstellingsgraad, sociale cohesie

38 3. Making LLL a reality a.HSO: completion rates By 2010 at least 85 % of 22-year-olds in the European Union should have completed upper secondary education. -Rationale: een diploma HSO is essentieel voor een ‘professional career’ en voor volwaardige deelname aan levenslang leren.

39 Completion rates

40 Geografische spreiding

41 Verschillen nationals / non-nationals

42 Gender verschillen

43 b.Deelname volwassenen aan LLL

44 4. Sleutelvaardigheden bij jongeren a.Definitie Key competences are those competences, which all individuals need for personal fulfilment and development, active citizenship, social inclusion and employment. b. Welke? * Communication in the mother tongue * Communication in foreign languages * Mathematical competence and basic competence in science and technology * Digital competence * Learning to learn * Social and civic knowledge * Sense of initiative and entrepeneurship * Cultural awareness and expression

45 c.EU-doelstelling By 2010 the percentage of low-achieving 15-year- olds in reading literacy in the European Union should have decreased by at least 20 % compared with 2000.

46 d. Leesvaardigheid

47 e.ICT-skills * Kwantitatief: in de EU in 2006 - 11 computers per 100 leerlingen - 96 % van de scholen hebben internettoegang - 67 % hebben breedband * Grote impact van ICT op vakgebonden leerprestaties * ICT een instrument om differentiatie in leerproces te bevorderen f.Vreemde talen : ontwikkeling EILC

48 5. Modernisering leerplichtonderwijs Pro memorie: -School management: belang van kwalitatief hoogstaande schoolleiding, autonomie, evaluatie van onderwijssystemen, accountability, enz. -Professionele ontwikkeling van leerkrachten -Scholen als multi-functionele centra -Financiering van scholen

49

50 6. Modernisering VET a.Participatie aan VET (Isced 3) -55 % van de leerlingen in VET -Grote verschillen tussen landen -Stijgende participatie in professionele bachelor programma (Isced 5 B) -Hogere dropout rates in VET-programma b.Labour market outcomes Betere resultaten bij de ‘duale systemen’ (Duitsland, Oostenrijk, Denemarken). Minder jeugdwerkloosheid

51

52 7. Modernisering higher education (Bologna) a.Belang van hoger onderwijs: -Grote rol in de kennismaatschappij -Bijdrage van universiteiten tot realisatie van de Lissabonstrategie -Moderniseringsagenda voor universiteiten; education, research, innovation -Oprichting European Institute for Technology

53 b.MST-graduates Definitie: MST cover the following fields: life sciences, physical sciences, mathematics and statistics, computing, engineering and engineering trades, manufacturing and processing, architecture and building Europese doelstelling ‘The total number of graduates in MST in the EU should increase by at least 15 % by 2010 while at the same time the level of sex imbalance should decrease

54 - Trends in de studentenbevolking

55 - Graduates in MST

56 - Gender in balance

57 - Kwaliteit instellingen hoger onderwijs

58 Criteria voor ranking Shanghai - Research output - Quality of education - Quality of staff - Size of institution Times Higher Education Supplement - Quality of faculty - Quality of research output - Quality of teaching environment - International faculty - International students


Download ppt "Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training Indicators and Benchmarks Gaby Hostens VLOR Brussel, 20 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google